JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Mechanical Design Staff - ชลบุรี
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมประกอบอลูมิเนียม วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ (เสาร์เดือนละ 1 ครั้ง) เวลาทำการ : 08.30 - 17.30 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 1.ออกแบบผลิตภัณฑ์(โครงสร้างอลูมิเนียม ระบบ A...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000 Baht
24 พ.ค. 62
2 . Engineer
• Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering or any filed related. • A minimum of 1 years applicable experience working of Piping and Structure Gas and Petrochemical filed or Plant Project • Worki...

Chart Karnchang Laemchabang Co.,Ltd.
9 Positions
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
3 . Test Engineer
- เช็คระบบวงจรไฟฟ้า Power on/Off - ดูข้อบกพร่องของระบบ และแก้ไข

Adecco Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
24 พ.ค. 62
4 . System Integrate Engineer รับสมัครด่วน !
- วางแผนการดำเนินงานและกระจายงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ - วางแผนป้องกันความเสี่ยงของโครงการที่จะทำให้ไม่สามารถส่งมอบแก่ลูกค้าตามกำหนดได้ - ควบคุมต้นทุนโครงการและพัฒนากระบวนการของงานเพื่อลดต้นทุนตามเ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
24 พ.ค. 62
5 . NEW MODEL ENGINEER STAFFรับสมัครด่วน !
- ติดตามงาน NEW MODEL และประสานงานในองค์กร เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย New Model - รับผิดชอบในการออกแบบแม่พิมพ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต - รับผิดชอบในการออกแบบกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุ...

SRN Sound Proof Co., Ltd
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
6 . R&D Leader 2W Research
R&D Leader Engineer (2W Research) - Responsible to control test duty base on appointed schedule plan - Responsible to prepare tools and equipment for testing - Prepare and check Test report - Supp...

Showa Regional Center (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
7 . R&D Engineer 2W Research
R&D Engineer (2W Research) - Responsible to perform test duty base on appointed schedule plan - Prepare tools and equipment for testing - Prepare and check Test report - Support other duties as as...

Showa Regional Center (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
8 . R&D Material Research
R&D Engineer (Material Research) 1. Responsible to material quality check process 2. Responsible to check new material for local procurement and current material from new supplier 3. Control and pr...

Showa Regional Center (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
24 พ.ค. 62
9 . Supervisor Mechanical Engineer (25K – 33K) (SDG-26826)
Cooperate with production team to design product and software for mass production - Cooperate with concerned department to setup production of new model - Summary product specification and cost wit...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000–33,000THB
24 พ.ค. 62
10 . Piping & Mechanical Field Coordinatorin Sriracha, Chonburi
• Handle Engineering (design) work • Direct, Control and co-ordinate field construction works CAPEX and Plant Change Projects, ensuring that works are carried out in accordance with scope and plan ...

OMNI International Consultant Co., Ltd.
8 Positions
24 พ.ค. 62
11 . QA/QC Manager (Mechanical Engineer)
1. บริหารจัดการ ควบคุมงานดูแลงานด้านคุณภาพทั้งระบบตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้รับเหมา และรายงานสถานะให้ผู้บังคับบัญชา 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้โครงการสำเร็จ...

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 พ.ค. 62
12 . Project Manager (Mechanical Engineer)
1. บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ดูแลควบคุมงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข งบประมาณที่กำหนด และให้เสร็จตามกำหนดเวลา 2. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญ...

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 พ.ค. 62
13 . Project Engineer, Mechanical Engineer
1. ดำเนินการควบคุมสรุปภาพรวมโครงการ,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายงานหน่วยงาน

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
24 พ.ค. 62
14 . Process Engineer
- ควบคุมกระบวนการผลิต - ออกมาตรฐานการทำงาน - ร่วมแก้ไขปัญหาระหว่างการผลิต - Industrial Engineering

บริษัท หยวนเด้น อินดัสเตรียล จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 16-18K
24 พ.ค. 62
15 . วิศวกรประจำ Siteรับสมัครด่วน !
1 ควบคุมการผลิต การประกอบ งานผลิตถัง งานระบบท่อ และงานโครงสร้างเหล็ก 2 ติดต่อประสานงานเพื่อการทำงานกับเจ้าของโครงการ 3 ติดต่อประสานงานด้านวิศวกรรมกับบริษัทฯ

บริษัท มิสซิเบิล เทคโนโลยี จำกัด
1-2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000 (แล้วแต่ตกลง)
24 พ.ค. 62
16 . Design Engineer
- รับผิดชอบงานการตรวจสอบแบบ ทบทวนแบบ การออกแบบ - การเตรียมแบบสร้าง การทำ BOM การคำนวณต้นทุน - รวมไปถึงการเลือกใช้ จัดหา จัดเตรียมวัตถุดิบ และชิ้นส่วนสำเร็จรูป

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
17 . วิศวกรเครื่องกล
- วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร - วิเคราะห์ความเสียหายและการขัดข้องของเครื่องจักรที่มีผลต่อการผลิต - วางแผนการซ่อมบำรุงและควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

LLIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้างบริษัทๆ
24 พ.ค. 62
18 . Mechanical Project Manager (34039)
-This position is the person to be assigned for factory construction site -the role is to survey, control budget, schedule and quality of mechanical and electrical system -Management of Subcontrac...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 60,000
24 พ.ค. 62
19 . Motor Line Process Engineer (Chief Level) (18234)
- Holding and managing the overlap subject in factory. - To improve the maintaining of product quality - To set the plan of machine yearly (for kaizen of factory mainintaining) and control the budge...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 70,000
24 พ.ค. 62
20 . Machining Manager (46370)
- Control and manage production following the production plan - Control quality and defective part on the production floor - Responsible for troubleshooting quality and production issues - Perform ...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 60,000
24 พ.ค. 62
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ