JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรประจำ Siteรับสมัครด่วน !
1 ควบคุมการผลิต การประกอบ งานผลิตถัง งานระบบท่อ และงานโครงสร้างเหล็ก 2 ติดต่อประสานงานเพื่อการทำงานกับเจ้าของโครงการ 3 ติดต่อประสานงานด้านวิศวกรรมกับบริษัทฯ

บริษัท มิสซิเบิล เทคโนโลยี จำกัด
1-2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000 (แล้วแต่ตกลง)
22 พ.ค. 62
2 . System Integrate Engineer รับสมัครด่วน !
- วางแผนการดำเนินงานและกระจายงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ - วางแผนป้องกันความเสี่ยงของโครงการที่จะทำให้ไม่สามารถส่งมอบแก่ลูกค้าตามกำหนดได้ - ควบคุมต้นทุนโครงการและพัฒนากระบวนการของงานเพื่อลดต้นทุนตามเ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
22 พ.ค. 62
3 . R&D Engineer 2W Research (Leader)
R&D Leader Engineer (2W Research) - Responsible to control test duty base on appointed schedule plan - Responsible to prepare tools and equipment for testing - Prepare and check Test report - Supp...

Showa Regional Center (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
4 . R&D Engineer 2W Research
R&D Engineer (2W Research) - Responsible to perform test duty base on appointed schedule plan - Prepare tools and equipment for testing - Prepare and check Test report - Support other duties as as...

Showa Regional Center (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
5 . R&D Material Research
R&D Engineer (Material Research) 1. Responsible to material quality check process 2. Responsible to check new material for local procurement and current material from new supplier 3. Control and pr...

Showa Regional Center (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
6 . Supervisor (New and Kaizen Improvement)
1.Control and preparation document for New Model of Mass Production such as WS, Check Sheet, Tag, Floor layout. 2.To join, record problem history and list up problem of LVPT, HVPT to new model dept. ...

Hayashi Telempu (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
7 . Technical Engineering Assistant Manager
- Clarify engineering technical matter and Inform all concerned sections. - Receive and Review the drawing and engineering specification. - Engineer change control for design and customer matter...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน NA
22 พ.ค. 62
8 . Engineer Supperviser
•Create and update internal milestone or Project milestone (APQP) follow Customer requirements. Control and alert when become out of tract. • Planed and prepare for any infrastructure and/or equipmen...

S.P. AUTOMOTIVE PRODUCT Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
9 . วิศวกรเครื่องกล
- วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร - วิเคราะห์ความเสียหายและการขัดข้องของเครื่องจักรที่มีผลต่อการผลิต - วางแผนการซ่อมบำรุงและควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

LLIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้างบริษัทๆ
22 พ.ค. 62
10 . Maintenance Engineering
Responsibilities: • Investigate the cause of machine troubles for preventing form recurrent troubles • Design, modify and improve mechanical circuit in order to increase efficien...

PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
1 Position
22 พ.ค. 62
11 . Supervisor Mechanical Engineer (25K – 33K) (SDG-26826)
Cooperate with production team to design product and software for mass production - Cooperate with concerned department to setup production of new model - Summary product specification and cost wit...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000–33,000THB
22 พ.ค. 62
12 . CNC Operator
- ทำโปรแกรมสำหรับการผลิตเรือให้ตรงรุ่น และทันเวลากับการผลิต - ทำโปรแกรมโดยอ้างอิงกับข้อมูล Spec ให้ถูกต้อง - ทำโปรแรกมของอุปกรณ์ช่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องในสายการผลิต เช่น Profile, Outline เป็นต้น - ปฏ...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
13 . QA/QC Manager (Mechanical Engineer)
1. บริหารจัดการ ควบคุมงานดูแลงานด้านคุณภาพทั้งระบบตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้รับเหมา และรายงานสถานะให้ผู้บังคับบัญชา 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้โครงการสำเร็จ...

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
22 พ.ค. 62
14 . Project Manager (Mechanical Engineer)
1. บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ดูแลควบคุมงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข งบประมาณที่กำหนด และให้เสร็จตามกำหนดเวลา 2. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญ...

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
22 พ.ค. 62
15 . Project Engineer, Mechanical Engineer
1. ดำเนินการควบคุมสรุปภาพรวมโครงการ,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายงานหน่วยงาน

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
22 พ.ค. 62
16 . Production Engineer (Interview 25 May 2019)
Main responsible are leader to new model introduction to achieve on time shipment, Line set up, Machine qualify by statistic method, BOM control , Engineering change notice control, Analysis and take ...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Positions
เงินเดือน Salary Structure
22 พ.ค. 62
17 . Production Engineer (Japanese Speaking)
1.Respond for leading New Model Preparation 2.Respond Quality defect in Production line 3.Product and Process change notice 4.Quality control such as QRR ,In-process defect and Failure in Market 5...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Salary Structure
22 พ.ค. 62
18 . Mechanical Project Manager (34039)
-This position is the person to be assigned for factory construction site -the role is to survey, control budget, schedule and quality of mechanical and electrical system -Management of Subcontrac...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 60,000
22 พ.ค. 62
19 . Motor Line Process Engineer (Chief Level) (18234)
- Holding and managing the overlap subject in factory. - To improve the maintaining of product quality - To set the plan of machine yearly (for kaizen of factory mainintaining) and control the budge...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 70,000
22 พ.ค. 62
20 . Machining Manager (46370)
- Control and manage production following the production plan - Control quality and defective part on the production floor - Responsible for troubleshooting quality and production issues - Perform ...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 60,000
22 พ.ค. 62
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ