JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเครื่องกล (ระบบประกอบอาคาร)
1.ควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางวิศวกรรม 2.วางแผนงานร่วมกับทีมงานให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก 3.ประสานงาน จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา 4.ตรวจสอบและติดตามการทำงานของ โฟร์แมน/ผู้รับเหมา ให้ได้มา...

บริษัท บี.เอส.แมคคานิค วิศวกรรม จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
17 ส.ค. 62
2 . Engineer 1 ( Engineering Dept.)
1. Decide initial process plan (process flow, C/T, manpower) based on RFQ Dwg. 3D data from customer. 2. Decide the estimate investment cost (Machine, mold, jig, equipment) based on RFQ Dwg. 3D data ...

Hayashi Telempu (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ส.ค. 62
3 . วิศวกรเครื่องกล (ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลห้วยกะปิ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนและดำเนินการจัดสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเกี่ยวกับเครื่องจักร ภายในโรงงาน รวมถึงงานธุรการภายใต้การควบคุมกับกำดูแลของหัวหน้าแผนก - พัฒนาเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนการผลิตและระบบการทำงานต่างๆ ให้มีประส...

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 20,000.- (ไม่รวมค่าประสบการณ์และ ot)
17 ส.ค. 62
4 . วิศวกรบำรุงรักษาเครื่องจักร (โรงงานชลบุรี ต.เหมือง)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร และปรับปรุงเครื่องจักร

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000
17 ส.ค. 62
5 . วิศวกรเครื่องกล
- วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร - วิเคราะห์ความเสียหายและการขัดข้องของเครื่องจักรที่มีผลต่อการผลิต - วางแผนการซ่อมบำรุงและควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

LLIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้างบริษัทๆ
16 ส.ค. 62
6 . Sales and Application Engineerรับสมัครด่วน !
Sales and Application Engineer Position...(1 Position) Working at Amatanakorn Chunburi. . Have experience from Factory knowledge for stamping, plate shop, die casting, Process engineer, NPI New P...

บริษัท นาคร15 เซอร์วิส จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
7 . Service Engineer , Marketing Engineer(อมตะนคร ชลบุรี)
1. Contact and negotiate with customer and supplier 2. Coordinate with customer and supplier for get information and smooth operation. 3. Controlling & monitoring contractor and support to solving...

Toyota Tsusho M&E (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
16 ส.ค. 62
8 . Supervisor Mechanical Engineer (25K – 33K) (SDG-26826)
Cooperate with production team to design product and software for mass production - Cooperate with concerned department to setup production of new model - Summary product specification and cost wit...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000–33,000THB
16 ส.ค. 62
9 . Production Technology Engineer
- Design Process การผลิตชิ้นงาน - Setting Line การผลิต/Supportงาน New Model และ Mass Pro - Design Machine,Jig ที่ใช้ในการผลิต - ควบคุมงาน New Model ให้สามารถผลิตและ Mass Pro ได้ตามกำหนด

บริษัท นิฟโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
16 ส.ค. 62
10 . Electrical Supervisor/ Mechatronics Engineer / Production Engineer Urgently Required !
Mechatronics Engineer / Production Engineer - Control Machine - Control quality of Product - Maintenance Machine - Achieve target Plan & Actual Electrical Supervisor - Preventive and Correcti...

AJE THAI Co., Ltd. และบริษัทในเครือ
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
เงินเดือน N/A
16 ส.ค. 62
11 . Design Engineer
- รับผิดชอบงานการตรวจสอบแบบ ทบทวนแบบ การออกแบบ - การเตรียมแบบสร้าง การทำ BOM การคำนวณต้นทุน - รวมไปถึงการเลือกใช้ จัดหา จัดเตรียมวัตถุดิบ และชิ้นส่วนสำเร็จรูป

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
12 . วิศวกร ประมาณราคาเครื่องกล
1.สำรวจหน้างานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับทีมงาน ประเมินราคา จัดทำงบประมาณ ต้นทุนของงาน 2.ถอดแบบและประมาณราคางานระบบเครื่องกล (สุขาภิบาล ปรับอากาศและระบายอากาศ,ดับเพลิง 3.จัดทำ BOQ 4.ควบคุมปริมาณงานและ...

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด, เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co.,Ltd. / State Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ส.ค. 62
13 . วิศวกร ออกแบบเครื่องกล
1.ออกแบบเครื่องกลสุขาภิบาล ปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ดับเพลิง ระบบทำความเย็น 2.ประสานงานกับลูกค้า หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ 4.จัดทำระบบคำนวนและประเมินราคา 5....

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด, เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co.,Ltd. / State Group)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ส.ค. 62
14 . CMM Specialist
Responsibilities; CMM specialist - Work with Design/Tooling/Project team to review new project tooling/Jig/CF concept follow up Customer requirement - To validate Tooling/Jig/CF design - To Pr...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25K-30K (depends on Experience)
16 ส.ค. 62
15 . CNC Operator
- ทำโปรแกรมสำหรับการผลิตเรือให้ตรงรุ่น และทันเวลากับการผลิต - ทำโปรแกรมโดยอ้างอิงกับข้อมูล Spec ให้ถูกต้อง - ทำโปรแรกมของอุปกรณ์ช่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องในสายการผลิต เช่น Profile, Outline เป็นต้น - ปฏ...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
16 . Jr.ENGINEER
1. ทำโปรแกรมสำหรับผลิตแม่พิมพ์ ( NC Program/WEDM for Production ) 2. รายงานหรือแจ้งปัญหาที่มีผลกระทบต่อแผนการผลิตกับ Asst.Mgr 3. สนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบคุณภา...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
2อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
17 . Mechanical Engineer (Junior)
- Create/edit Part List to accord to Model. - Prepare Assembly Drawing to comply with the manufacturing process. - Create / Edit to Drawing according to Customer request. - Research new innovation ...

Vestergaard Company Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน can negotiate depend on experience
16 ส.ค. 62
18 . Service Engineer Supervisorรับสมัครด่วน !
To improve our product quality customer satisfiaction obtain field information and jointly work with Engineering / Factory side. We wouldproper to increase our technical staff a lavel of Chief / Su...

บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
เงินเดือน In Structure of company
16 ส.ค. 62

บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน In Structure of company
16 ส.ค. 62
20 . วิศวกรเครื่องกล
1. ควบคุมงานระบบสุขาภิบาล 2. ควบคุมงานระบบเครื่องปรับอากาศ

บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ส.ค. 62
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ