JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 62
2 . Mechanical Design Engineer
- เขียนแบบ ,อ่านแบบ เครื่องกล โดยใช้โปรแกรม AutoCAD, Inventor - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอพี ยูไนเทค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 62
3 . Electrical Design Engineer
- บริหารจัดการงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย - ร่วมประชุม และจัดทำเอกสารรับความต้องการของลูกค้าเพื่อการออกแบบระบบควบคุม - ออกแบบ เขียนแบบวงจรไฟฟ้า และเขียนโปรแกรม PLC - จัดทำแผนการทำงาน Project Sche...

บริษัท เอพี ยูไนเทค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 62
4 . วิศวกรสำนักงาน
1. คำนวนโครงสร้างของโรงงานและโครงการเพื่อการก่อสร้างหน้างาน 2. จัดทำบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง 3. ออกแบบและคำนวนค่าระดับดินถม 4. คำนวนโครงสร้างเพื่อยื่นขออนุญาตท้องที่ 5. ตร...

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 62
5 . CAM Engineer
1. ทำโปรแกรม CAM สำหรับแม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์ยางโดยใช้ UG NX10 2. ควบคุม และจ่ายงานขึ้นเครื่อง CNC Fanuc control

THAI-ISHE INDUSTRIES CO.,LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 ส.ค. 62
6 . CAD Engineer
เขียนแบบตามตัวอย่าง ออกแบบแม่พิมพย์ยางที่ใช้เป็นชิ้นส่วนในรถยนต์

THAI-ISHE INDUSTRIES CO.,LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on Experience
17 ส.ค. 62
7 . Design Mold Engineerรับสมัครด่วน !
- เขียนแบบสำหรับงานแม่พิมพ์พลาสติก - ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ( แอร์ , ตู้เย็น ,เครื่องซักผ้า, อื่นๆ)

A - SUNG (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
17 ส.ค. 62
8 . Quality Assurance Staff
- ทำการทดสอบและวิเคราะห์ปัญหาของงาน New model และงาน Mass production - ทำรายงานสรุปผลการทดสอบและวิเคราะห์ของงาน New model และ Mass production - ติดต่อประสานงานภายในบริษัทเกี่ยวกับงาน New model - ปฏ...

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
2 Positions
เงินเดือน Company Structure
17 ส.ค. 62
9 . R&D [CAD Design] (52990)
- Arrange and organize product development between customer and headquarter - Correspond to customer - Responsible for design data management - Handle VA/VE activity - Report to R&D ection manage...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
16 ส.ค. 62
10 . Design Engineer
• Design Product. • Coordinate with customer. • Other assignment.

บริษัท เจนโตส (ประเทศไทย) จำกัด
16 ส.ค. 62
11 . Design Mechatronics Engineering
1.เขียนแบบ Design ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (มีทักษะในการสื่อสาร และควบคุมงานได้ดี) 3.ประกอบชิ้นงานตามแบบได้อย่างถูกต้อง 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 5.เขีย...

บริษัท โปรเอ็น อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000
16 ส.ค. 62
12 . Mold Design Engineer Chief (45K – 55K) (SDG- 29375)
- Be responsible for mold design, production, production control - Design molds for plastic injection by using CAD Mister - Collaborate with customers to provide fast prototype parts for testing an...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000–55,000THB
16 ส.ค. 62
13 . Design Engineer
ออกแบบงานสำหรับบรรจุภัณณ์ยานยนต์และอิเล็คทรอนิค โดยใช้โปรแกรม NX เป็นหลัก

บริษัท เอส แอนด์ เอส ภัทรชาติ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
14 . Design Engineer (แหลมฉบัง)
1.ออกแบบชิ้นส่วนและโครงสร้าง, CAD 3D Modeling & 2D Drawing ชิ้นส่วนพลาสติกภายใน (Interior) ภายนอก (Exterior) ยานยนต์ 2.ประมวลผลมาตรฐานของ CAE ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วน 3.ประสานงานด้านข้อมูลการทด...

THAI SUMMIT GROUP
5 อัตรา
16 ส.ค. 62
15 . Design Engineer (Thai / Foreigner)Urgently Required !
- Responsible for design plastic parts for automotive industry by using CATIA program

บริษัท นิฟโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
16 ส.ค. 62
16 . Naval Architect
- Drawings by Auto CAD and calculations for boat design project. - Go to yards for check the works and contact with customers.

Albatross Marine Design Co., Ltd.
1 position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามข้อตกลง
16 ส.ค. 62
17 . Process Improvement Supervisor
1. Jig&Fixture design for improve productivity 2. Improve performance of machine for increase productivity 3. Create any equipment to improve productivity and cost saving

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
16 ส.ค. 62
18 . Production Engineer
-Analyze and improvement in production process -Corrective and preventive action with concern action -Technical machine support for production -Co-operation with concern section and outside -New M...

SUNCALL High Precision(Thailand)Ltd.,
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
19 . วิศวกรออกแบบ
- ออกแบบโครงสร้างแท็งก์ขนส่งของเหลว - ทำแบบและรายการคำนวณสำหรับแท็งก์ขนส่ง - ทำShop Drawing

บริษัท ทีเบลโก้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
20 . Project Engineer
1.รับผิดชอบ Project ที่ได้รับมอบหมายและดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2.ติดตามผลของการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการผลิตภัรฑ์,กระบวนการคุณภาพถูกปฏิบัติและพัฒนาให้มีประสิทธิภพ 3.รายงานความคืบ...

บริษัท ท๊อปโมลด์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามดกลง
15 ส.ค. 62
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ