JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ปฏิบัติงานแหลมฉบัง (SGS-TSS)รับสมัครด่วน !
• ควบคุมดูแลความปลอดภัยในงานติดตั้งเครื่องจักร • จัดเตรียมรายงานทางด้านความปลอดภัย • สำรวจ ตรวจสอบ ปัญหาทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม • เป็นผู้ควบคุม หรือเป็นผู้ประสานงานกับผู้ควบคุ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
4 อัตรา
18 ส.ค. 62
2 . จป.วิชาชีพ รับสมัครด่วน !
- วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ(หน่วยงานก่อสร้าง)และดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมคว...

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
- วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโรงงาน - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน หรือมาตรกา...

บริษัท ที เจ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
17 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
- จัดทำแผนงานความปลอดภัยฯ และจัดทำเอกสารต่างๆ ส่งหน่วยงานราชการ - จัดทำทะเบียนกฏหมายและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมาย - ทำการตรวจสอบความปลอดภัยประจำเดือนร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ - ทำการอบรม...

Xinyuan Household (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ศรีราชา)
1.Prepare reports and conduct safety work in accordance with the law. 2. Training safety for new employees. 3. Organize meeting every month. 4. Prepare an accident prevention plan. 5. Prepare a re...

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ส.ค. 62
6 . จป.วิชาชีพ
1. จัดทำรายงานผลการตรวจความปลอดภัย รายงานที่เกี่ยวข้องให้ทางราชการ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมนำส่งหน่วยงานราชการและจัดเก็บสำเนา 2. จัดทำแผนงานโครงการด้านความปลอดภัย 3. ตรวจสอบด้านความปลอดภัย / ป...

บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000+
17 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.ว.)
-รับผิดชอบและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามแผนงานประจำปี -ตรวจความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน -สอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุจากาารทำงาน -จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 62
8 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ)
- งานดูแลความปลอดภัยในการทำงาน - อบรมพนักงานใหม่ และจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล - แนะนำนายจ้างปฎิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยงานด้านสิ่งแวดล้อม - ประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน - ว...

SUMMIT KEYLEX (THAILAND) CO.,LTD
นิคมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
17 ส.ค. 62
9 . Safety Officer สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1. Implement & follow up the safety activities intra the plant together with safety staffs. 2. Analyze the work place and project and try to push the recommendation / advice for more safety environm...

Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable based on experience
17 ส.ค. 62
10 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติตามกฏหมาย ด้านความปลอดภัยฯ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน - จัดทำแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี เสนอต่อนายจ้าง - ฝึกอบรม ฝึกสอน แนะนำ ด้านควา...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
-หน้าที่ของ จป.วิชาชีพ 12 ข้อ -จัดทำแผนงานความปลอดภัยประจำปีและควบคุมการดำเนินงานตามแผน -จัดทำแผนฉุกเฉินในกรณีต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหล เและจัดให้มีการซ้อมตามแผนที่กำหนดไว้ -สำรวจและประเม...

Amagasaki Pipe (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
17 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
1.ตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน 2.จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยส่งราชการ 3.จัดทำแผนซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 4.อบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงานทั่วไปและพนักงาน...

Taisho Seiki (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
17 ส.ค. 62
13 . Safety and Health officer (43395)
Job Description - Develop and execute health and safety plans in the workplace according to legal guidelines - Prepare and enforce policies to establish a culture of health and safety - Evaluate pr...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 80,000
16 ส.ค. 62
14 . Safety Supervisor (52546)
Job Description - Responsible for safety activity (Factory Automation) - Handle safety related tasks such as documentation - Conduct related ISO activity - Other tasks as needed Benefit - BON...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 45,000
16 ส.ค. 62
15 . Safety Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(ปฏิบัติงานสังกัดUnisol)
-Carry out his responsibilities as defined in the UNITHAI Health, Safety & Security control Plan. - Monitor the implementation and compliance with the UNITHAI workforce, Subcontractors, Alliance par...

Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd.
1 อัตรา
16 ส.ค. 62
16 . Safety Officer (Confined space / Working at hight)
- Carry out his responsibilities as defined in the UNITHAI Health, Safety & Security control Plan. - Monitor the implementation and compliance with the UNITHAI workforce, Subcontractors, Alliance par...

Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
16 ส.ค. 62
17 . Officer (Safety&Environment Control) ระดับเทคนิค
1.จัดทำระบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นมาตรฐาน 2.Patrol Line ตรวจสอบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กลางวัน/กลางคืน 3.ดำเนินกิจกรรม Working Observation ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. / บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
รับผิดชอบร่วมจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี และดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เฝ้าระวัง สืบสวนและป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน กำก...

Chart Karnchang Laemchabang Co.,Ltd.
3 Positions
16 ส.ค. 62
19 . Safety Officer
• วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อชี้บ่ง อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อผู้บังคับบัญชา • ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจกา...

บริษัท สามเอซี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
20 . SSHE Lead (สัญญาจ้าง 2 ปี) ทำงานโรงกลั่นน้ำมันแหลมฉบัง ศรีราชา
MAIN FUNCTIONS: The Safety, Security, Health, and Environment (SSHE) Supervisor supports applicable functions/units/projects in developing and reviewing deliverables, responding to Management requests...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
เงินเดือน Open
16 ส.ค. 62
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ