JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 56 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Associate SS&R (เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและรักษาผลประโยชน์) โซนภาคตะวันออก
• ดูแลและรักษาผลประโยชน์ ในการป้องกันยอดสูญเสียและการสูญหาย ของบริษัท • วิเคราะห์ข้อมูล ยอดสูญหาย กำหนดแผนป้องกัน • ดูแลการรับสินค้าจากภายนอกเข้าสาขา และ ออกจากสาขาในทุกวิธีการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
20 ก.ค. 62

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
จำนวน 2 อัตรา
20 ก.ค. 62
3 . จป.วิชาชีพ หรือ จป.เทคนิคขั้นสูง
1. ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยทั้งหมด 2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. ดำเนินการจัดการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ 4. รวบรวมสถิติอุบัติเหตุ สอบสวนแ...

Toyo Advanced Technologies Automobile Components (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiatble/ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
1.ตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน 2.จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยส่งราชการ 3.จัดทำแผนซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 4.อบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงานทั่วไปและพนักงาน...

Taisho Seiki (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
20 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ( จป.วิชาชีพ) / Safety Officerรับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ(Duties & Responsibilities) 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย...

บริษัท ฮาสท์ โลจิสติก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
6 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ)
1.อบรม ให้คำแนะนำแก่พนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 2.ประเมืณความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน กำหนดมาตราการป้องกัน ขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3.จัดทำรายงานสรุปตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ตรวจวัด แ...

Xtron Air-Conditioning Manufacture (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000(หรือตามประสบการณ์)
20 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (บ้านบึง ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อน...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
8 . Safety Officerรับสมัครด่วน !
Control Employee and Sub contractor in safety regulation Control and Monitoring Safety ,Environment ,Health condition Control and Analysis in Accident case include set up corrective Action Contro...

บริษัท ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
20 ก.ค. 62
9 . Safety Officer สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1. Implement & follow up the safety activities intra the plant together with safety staffs. 2. Analyze the work place and project and try to push the recommendation / advice for more safety environm...

Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable based on experience
20 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
-หน้าที่ของ จป.วิชาชีพ 12 ข้อ -จัดทำแผนงานความปลอดภัยประจำปีและควบคุมการดำเนินงานตามแผน -จัดทำแผนฉุกเฉินในกรณีต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ สารเคมีรั่วไหล เและจัดให้มีการซ้อมตามแผนที่กำหนดไว้ -สำรวจและประเม...

Amagasaki Pipe (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
20 ก.ค. 62
11 . Safety Officer @Amata City IE, Chonburi
1. Monitor & evaluate the dangerous working condition in workplace office. 2. Support safety audit from customers, government agencies to prepare reports and follow-up improvement efficiency. 3. Be ...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
19 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ประจำหน่วยงานนิคมอมตะนคร)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โ...

บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
13 . Safety Officer
- จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์และตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน - ปรับปรุงและติดตามผลหการดำเนินงานด้านความ...

บริษัท เอส แอนด์ เอส ภัทรชาติ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
19 ก.ค. 62
14 . Safety Supervisor (52546)
Job Description - Responsible for safety activity (Factory Automation) - Handle safety related tasks such as documentation - Conduct related ISO activity - Other tasks as needed Benefit - BON...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 45,000
19 ก.ค. 62
15 . Safety OfficerUrgently Required !
- จัดทำเอกสารงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด และส่งรายงานให้กรมฯ - รับผิดขอบงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การนำชยะออกนอกโรงงาน - อื่นๆที่ไทีได้รับหมอบหมาย

Element 6 Evolution Co.,Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
16 . Safety Officer
- ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน ในแต่ละกระบวนการ - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และหามาตราการป้องกัน ในแต่ละกระบวนการ - ฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย - จัดทำรายงานการตรวจสอบประจำเดือน - ติ...

OHE (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 (ไม่รวมค่าตำแหน่ง)
19 ก.ค. 62
17 . Safety Officer
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. จัดเตรียม ดำเนินการ และติดตามผลกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน...

บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด / Qualimer Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
18 . Safety Officerรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภั...

บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ( CPanel Co., Ltd.)
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
19 . Senior Safety
- Plan, Organize and Control Safety / Environmental management system in order to achieve the company's OH&S (Occupational Health and Safety) standard. - Monitor safety and environmental a...

Anji-NYK logistics Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
20 . SSHE Coordinator (สัญญาจ้าง 1 ปี) ทำงานโรงกลั่นน้ำมันแหลมฉบัง ศรีราชา
MAIN FUNCTIONS Support Business Line Safety, Security, Health, and Environment (SSHE) stewardship processes and portfolio analysis. Develop and monitor performance metrics to evaluate business perfo...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
เงินเดือน Open
19 ก.ค. 62
 พบ 56 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ