JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Secretary&Admin Staff /female, new graduate/Japanese speak/ตรงข้ามWHA/25-30K (W)
***ตารางสัมภาษณ์ วันที่ 10 ก.ค.- 16 ก.ค.2019 หน้าที่: - support คนญี่ปุ่น , Admin ,HR, Secretary - ทำงานเสาร์ 2 ครั้ง / เดือน (กำลังพิจารณาอยู่) - เวลาทำงาน 8.00-17.00 น. - เริ่มงานเดือนกันยายน

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
15 ก.ค. 62
2 . Executive Assistant รับสมัครด่วน !
1. Welcome guests and customers by greeting them, in person or on the telephone; answering or directing inquiries. 2. Schedule meetings and appointments and manage travel itineraries. 3. Prepare int...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน as your experience
15 ก.ค. 62
3 . เลขานุการ
-งานประสานงานบุคคล และหน่วยงานต่างๆในองค์กรและภายนอกองค์กร -งานจัดวาระนัดหมายเข้าพบผู้บริหาร เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ -งานติดตามผลการดำเนินการ ตามคำสั่งการของผู้บริหาร -งานต้อนรับ และรับรองแขกของผู้บ...

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
4 . เลขานุการผู้บริหาร
1. จัดทำตารางการนัดหมายของผู้บริหาร, ลำดับวันเวลาให้ถูกต้อง 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 3. จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 4. จัดเก็บและรวบรวมเอก...

Palm Bay Deverlopment Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ก.ค. 62
5 . เลขานุการ บัญชี
- วันหยุด ทุกวันเสาร์ หรือ เสาร์+อาทิตย์ (ตามตกลง) - ทำงาน 9.00 - 18.00 น. - ทำงานติดต่อประสานงาน งานตรวจสอบงานเอกสาร - ทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย - ทำเงินเดือน และฝ่ายบุคคล - ลงนัด บันทึกการประชุม ...

บริษัท เดอะโว้กคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
15 ก.ค. 62
6 . Assistant Secretary (ปฏิบัติงาน บ.ไทยออยล์)
- วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ - ประสานงานการประชุมและดำเนินการนัดหมายการประชุม - จัดทำทะเบียนแฟ้ม ตรวจสอบและกลั่นกรอ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
7 . เลขานุการ
1.ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าและจดหมายออก 2.เขียนจดหมายโต้ตอบและพิมพ์งานต่าง ๆ ที่สำคัญ ตลอดจนรู้และสามารถ อัดสำเนาเอกสารได้ 3.รวบรวมเอกสารข้อมูล เพื่อเตรียมเขียนรายงานและร่างสุนทรพจน์ พิมพ์ร่างเอกสา...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 ก.ค. 62
8 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก กรรมการรองผู้จัดการ 2. งานเลขานุการ - จัดการตารางเวลานัดต่างๆ ของกรรมการรองผู้จัดการ - จัดการนัดลูกค้า พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารในการเข้าพบลูกค้า - จดบันทึกและจั...

บริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 ก.ค. 62
9 . เลขานุการผู้บริหาร
- บริหารจัดการตารางนัดหมายประชุมกับหน่วยงานต่างๆ - ติดตามผู้บริหารในการประชุมต่างๆ บันทึกการประชุมวาระที่สำคัญและประสานงานกับแผนกอื่นๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าและรายงานผลต่อผู้บริหาร - บริหาร Project ...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
12 ก.ค. 62
10 . เลขา / จน.ดูแลเอกสารรับสมัครด่วน !
-สามารถแปล ภาษา พูด อ่าน เขียน จากไทยเป็นจีนได้ และสื่อสารระหว่างคนไทยและคนจีนได้ ถูกต้อง มีความเข้าใจ ภาษาจีนและไทยได้เป็นอย่างดี - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งใน และ นอกบริษัท - ล่ามแปลภาษาในระหว...

M.R.I. Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
12 ก.ค. 62
11 . เลขานุการผู้บริหาร (สื่อสารภาษาอังกฤษได้)
- รับมอบหมายงานจากผู้บริหาร ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ต้อนรับผู้มาติดต่อ และจัดตารางเวลานัดหมายให้ผู้บริหาร - ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม, จดบันทึกรายงานการประชุม - รายงานความคืบหน้าของง...

บริษัท ที.พี.กรู๊ปอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ค. 62
12 . เลขานุการ
- ตรวจสอบเอกสารเพื่อป้องกันความผิดพลาด - ทำการนัดหมาย และจัดตารางการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา - เตือนการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงกำหนดการนัดหมายล่วงหน้า - ติดต่อสอบถามงานทางโทรศัพท์ หรือทาง...

บริษัท อีลาตา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
10 ก.ค. 62
13 . Assistant
- Daily office administration - Assistant to the Director. - Thai/Chinese Translation. - Mandarin Chinese proficiency is required. - Job location is in Chonburi Province (WHA Industrial Estate)

HUITEX Limited
นิคมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ก.ค. 62
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ