JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Secretary (51141)
- Support meeting arrangement for General Meetings - Board of Director meetings - Sub-Committees meetings - Working Groups meetings and Task Forces meetings. - Prepare and manage correspondence, r...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-40,000
22 เม.ย. 62
2 . Executive Assistant รับสมัครด่วน !
1. Welcome guests and customers by greeting them, in person or on the telephone; answering or directing inquiries. 2. Schedule meetings and appointments and manage travel itineraries. 3. Prepare int...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน as your experience
22 เม.ย. 62
3 . Secretary
Job Purpose To compile factory & manufacturing data and information in analyzed formats, to submit in various forms of report to Regional Operations, Suntory and government offices and etc. This ...

BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
22 เม.ย. 62
4 . เลขานุการ
- จัดทำและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ฝ่ายบริหาร - ติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ตารางนัดหมายของผู้บริหารต่างๆ - สนับสนุนช่วยเหลืองานต่างๆ กับฝ่ายอื่นๆ ที่ฝ่ายบริหารรับผิดชอบ - เป็นเลขาฯ ใ...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
22 เม.ย. 62
5 . เลขานุการรองกรรมการผู้จัดการ
1. จัดตารางนัดหมายของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ 2. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 3. ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร 4. จัดทำรายงานสนับสนุนงานการทำงานของผู้บริหาร 5. จดบันทึก และติดต...

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000 บาทขึ้นไป หรือ ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
6 . เลขานุการ
-งานประสานงานบุคคล และหน่วยงานต่างๆในองค์กรและภายนอกองค์กร -งานจัดวาระนัดหมายเข้าพบผู้บริหาร เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ -งานติดตามผลการดำเนินการ ตามคำสั่งการของผู้บริหาร -งานต้อนรับ และรับรองแขกของผู้บ...

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
7 . Secretary to MD (30-40K Amatanakorn IE, Cholburi )-Urgent!!! #B
- Providing secretarial support and reporting directly to the management team. - Manage the internal meeting including presentation preparation, recording, memo as assigned by the manag...

Manpower Thailand - Eastern Seaboard Branch
1 อัตรา
เงินเดือน 30-40k
22 เม.ย. 62
8 . เลขานุการผู้บริหาร
- รับมอบหมายงานจากผู้บริหาร ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ต้อนรับผู้มาติดต่อ และจัดตารางเวลานัดหมายให้ผู้บริหาร - ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม, จดบันทึกรายงานการประชุม - รายงานความคืบหน้าของง...

บริษัท ที.พี.กรู๊ปอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 62
9 . เลขานุการกรรมการบริหาร
1.เป็นเลขา/ธุรการส่วนตัว ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 2.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3.จัดการเอกสาร ดูแลเอกสารสำคัญ หรือที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 4.จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม หรืออา...

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 เม.ย. 62
10 . Office Administrator
- ติดต่อประสานงานกับทางราชการเกี่ยวกับการทำเอกสารของผู้บริหารและชาวต่างชาติ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บิวตี้ บีซู่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์ (ไม่ต่ำกว่ากฏหมายกำหนด)/Depend on working experience
17 เม.ย. 62
11 . Assistant Secretary (ปฏิบัติงาน บ.ไทยออยล์)
- วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ - ประสานงานการประชุมและดำเนินการนัดหมายการประชุม - จัดทำทะเบียนแฟ้ม ตรวจสอบและกลั่นกรอ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 เม.ย. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ