JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่าง
1.ทำงานไฟฟ้า,ทำงานรับเหมาหรือที่เกี่ยวข้อง 2.ประเมินราคางาน , คิดคำนวณ BOQ ของงานได้, 3.งานเพิ่ม-ลด แก้ shop drawing 4.ควบคุมงานให้เสร็จตามเป้าหมาย

บริษัท ไอคอน ยูไนเต็ด ไพร์ซ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (รับประจำ และ Project )
24 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator) (บางเสร่ ชลบุรี)
1.บริหารจัดการประสานงานโครงการ 2.ดูแลงานทางด้านเอกสารของโครงการ 3.ดูแลการเคลียร์ค่าใช้จ่ายของโครงการ 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
3 . วิศวกรโยธา
วางแผนงานก่อสร้าง เร่งรัดงานและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง - เตรียมวัสดุในการก่อสร้าง สำรวจอุปสรรคในการก่อสร้างในโครงการ เตรียมวัสดุส่งทดสอบเพื่ออนุมัติก่อนใช้งาน ตรวจสอบงานส...

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด, เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co.,Ltd. / State Group)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
4 . โฟร์แมนสำรวจ และ โฟร์แมนก่อสร้างรับสมัครด่วน !
โฟร์แมนสำรวจ ออกหน้าไซต์งาน - ปฏิบัติงานภาคสนาม - ดูแลงานของโครงการทางด้านโยธา โฟร์แมนก่อสร้าง - ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการ - สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงาน มีความปลอดภัย - ดูแลการทำงานขอ...

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด, เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co.,Ltd. / State Group)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
5 . วิศวกร โครงการฯรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลพนักงาน Site งานก่อสร้าง 2. ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด 3. ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด 4. วิเคราะห์, แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด, เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co.,Ltd. / State Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรสำนักงาน ประจำโครงการ พัทยารับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบงบประมาณที่รับมาจากฝ่ายประมาณราคา -ทบทวนปริมาณงานและราคาจากแบบก่อสร้าง -ช่วยงานวิศวกรสำนักงาน

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
24 มิ.ย. 62

SOT Engineering Group Co., Ltd.
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
8 . โฟร์แมนไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการทำงานตามไซน์งาน - ดูหน้างานออกแบบชิ้นงานได้

SOT Engineering Group Co., Ltd.
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
9 . Site/Civil Engineer
Job Purpose: Control and Supervise every steps and process of the construction on site to meet standard and specifications under engineering logic and follow designer requirements. Clear any site ...

Pattaya Nine Remarkable Golf Real Estate (Thailand)
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000
24 มิ.ย. 62
10 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง(พานทอง)
1. วางแผนจัดสรรงานและควบคุมทีมงานงานก่อสร้างและการทำงานของผู้รับเหมาช่วงให้เป็นไปตามแผน 2. ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง 3. รับฟังและแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง 4. ควบคุมปริมาณการ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชณินทร์ พัฒนาการก่อสร้าง
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 20,000
24 มิ.ย. 62
11 . โฟร์แมนก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา , ควบคุมวัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด - ควบคุมงานก่อสร้างตามไซด์งานของบริษัท รายงานความคืบหน้าของงาน - ควบคุมและดำเนินงานก่อสร้างตามสถา...

บริษัท ที เจ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนตามโครงสร้างและประสบการณ์การทำงาน
24 มิ.ย. 62
12 . วิศวกรโยธา
- ออกแบบ ดูแล ควบคุมงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
13 . สถาปนิกรับสมัครด่วน !
- ดูแลและควบคุมงานออกแบบ งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานตกแต่ง - ตรวจสอบแบบ/ทำ shop drawing - ดัดแปลงแบบ แก้ไขแบบ ให้ตรงตามความต้องการลูกค้า - จัดทำ Proposal นำเสนอลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายผลิต ฝ่...

บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
14 . Estimate Engineer
1.จัดทำการประเมินราคาโครงการ - การคิดต้นทุน 2.ทำ PR สั่งซื้อวัตถุดิบ ติดตามความคืบหน้าของงาน ตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบกับงานให้เหมาะสมกัน และสรุปต้นทุนผลการดำเนินงานของ New Fabrication Shop 3.แจกจ่ายแบบ...

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
15 . โฟร์แมนคุมงานก่อสร้างประจำไซท์ก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงาน, ควบคุมการใช้วัสดุ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุมการทำงานให้ปลอดภัย, ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐานและขั้นตอนที่ถูกต้อง สายงานที่ต้องการสมัครงานในตำแหน่งโฟร์แม...

บริษัท กรีนทั้มบ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
16 . วิศวกรสนาม(Site Engineer)
1. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน 2. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 3. สามารถควบคุมคนงาน ควบคุมผู้รับเหมาให้ทำงานตามแบบแผนงานได้ดี สามารถติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เ...

บริษัท พฤกษา แลนด์ เอสเตท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
17 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
1.1 รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงาน 1.2 มอบหมายงาน ควบคุมดูแล และตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา (Subcontractor) เพื่อให้งานได้ผลลัพธ์ตามงบประมาณ คุณภาพ และแผ...

บริษัท ชนะ ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
18 . วิศวกรประจำโครงการ (ประจำโครงการศรีราชา)
- บริหารความคืบหน้างานก่อสร้างให้เป็นไปตาม Master Plan - บริหารคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม - บริหารงบประมาณงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - บริหารความเป็นระเบียบเรียบร้อยภ...

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
19 . วิศวกรโยธาโรงงานรับสมัครด่วน !
1. จัดทำอนุมัติวัสดุโครงสร้าง 2. จัดหาวัสดุเปรียบเทียบราคา 3. ติดต่อ Sub-contract , Supplier 4. เคลียร์แบบก่อสร้าง 5. เอกสารต่างๆเกี่ยวกับแบบก่อสร้าง 6. งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
20 . Project Architect
สำหรับสถาปนิกที่มีความสนใจจะพัฒนาเป็นผู้บริหารงานทั้งงานออกแบบ งานก่อสร้าง งานตกแต่งภายในและผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องมีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารคนในองค์กรได้

บริษัท ลิฟอิน สตูดิโอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 มิ.ย. 62
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ