เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,588 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1221 . Sales Representative (ชลบุรี,พัทยา)
Job Purpose รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า Responsibilities - ให้บริการลูกค้าในการจอง - บริหารจั...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.พ. 61
1222 . เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค/ช่างยนต์ ประจำสาขาชลบุรีรับสมัครด่วน !
1. บริการงานซ่อมบำรุงรถโฟคลิฟ 2. ดูแลบริการซ่อมรถโฟร์คลิฟท์ ให้กับลูกค้าภายในและภายนอก

บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิและประสบการณ์ทำงาน
20 ก.พ. 61
1223 . IT Support
1.แก้ไขข้อผิดพลาดการทำงานด้าน IT ทั้งหมด 2.รับแจ้งปัญหาจาก Userและแก้ปัญหาการใช้งาน 3.ให้คำปรึกษาด้านการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก่พนักงาน 4.ดูแลงาน Maintenance Computer & Software 5.ดูแล ควบคุมและ Upda...

บริษัท พฤกษา แลนด์ เอสเตท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 61
1224 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ดูแลรับผิดชอบงานระบบบัญชีทั้งหมด เช่น บัญชี เจ้าหนี้,บัญชีลูกหนี้, บัญชีแยกประเภท และการควบคุมเงินสด - รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลงานบัญชีให้สมบูรณ์ - ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ จันทร์ - อาทิตย์(หยุดวันธร...

บริษัท พฤกษา แลนด์ เอสเตท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.พ. 61
1225 . พนักงานขาย
1 รับผิดชอบงานขายบ้านให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2 ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับโครงการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้า 3 รวบรวมและจัดเตรียมรายละเอียดของโครงการเพื่อประกอบการนำเสนอขายลูกค้าเช่น รูปถ่าย แผน...

บริษัท พฤกษา แลนด์ เอสเตท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
20 ก.พ. 61
1226 . Construction Engineer (สาขาปิ่นทอง 2 ชลบุรี)
- ติดต่อประสานงานผู้ขายในการขอใบเสนอราคาด้านวิศวกรรม เจรจาต่อรอง รวมถึงการประเมินผู้ขายและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ - ออกใบสั่งซื้อ P/Oรวมถึงเอกสารต่างที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสั่งซื้อ - ควบคุมและดูแลผู้...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 61
1227 . R&D Product Engineer (สาขาปิ่นทอง 2 ชลบุรี)
1.ดำเนินงานตรามแผนงานสำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.ดำเนินการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่และแก้ไขผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3.จัดทำเอกสาร ที่ลูกค้าร้องขอผลิตภัณฑ์ใหม่ PPAP 4.วิเคราะห์และทดสอบผลกา...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.พ. 61
1228 . หัวหน้าคลังสินค้า (สาขาปิ่นทอง 2 ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการปฏิบัติงานในเรื่องของการรับ/จ่าย และจัดเก็บสินค้าใน Store - ประสานงานระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงาน Store / Logistic - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานและเป้าหมายขอ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 61
1229 . Sale Manager - Chonburi Branchรับสมัครด่วน !
• Develop proposals for performance improvement work based on customers' needs • Operate as a lead consultant to manage and deliver customer-focused service offerings • Development of customer strat...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
20 ก.พ. 61
1230 . New model / Production engineer
New model 1.ควบคุมดูแลงาน new model ให้ได้ตามมาตรฐาน 2.วิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต วิธีการผลิตและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 3.ศึกษาวิเคราะห์ ความเสี่ยงและกำหนดมาตรฐ...

บริษัท ชิราอิชิ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 61
1231 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 2D,3D
1เขียนแบบชิ้นส่วนพลาสติก 2.เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ชิราอิชิ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 61
1232 . ผู้จัดการHR
ดูแลรับผิดชอบกระบวนการ การจัดการ สรรหา และรับพนักงานเข้าทำงาน จัดทำ ขั้นบันไดของเงินเดือน สวัสดิการ และจัดระดับของพนักงานในองค์กร ควบคุมพัฒนาโปรแกรม สวัสดิการ พนักงาน วางแผนทรัพยากรมนุษย์บุ...

บริษัท อาร์ ซี เค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 61

บริษัท ศรีรุ่งเรืองแมชชีนแอนด์ทูลส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
20 ก.พ. 61
1234 . Inspection ChiefUrgently Required !
ควบคุม ดูแล การตรวจสอบคุณภาพของงาน Material และ Finish Goods ของบริษัท

บริษัท ซีเคดีไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 61
1235 . Cutting Engineerรับสมัครด่วน !
- เขียนโปรแกรม CNC& Machining Center - Setting เครื่อง CNC & Machining Center สำหรับ New Model - แก้ปัญหาไลน์การผลิตของ CNC & Machining Center

บริษัท ซีเคดีไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 61
1236 . พนักงานขาย
ทำรายงานการขาย ประสานงานกับฝ่ายวางแผนการผลิต ต้อนรับลูกค้า

บริษัท เจ็ท อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
20 ก.พ. 61
1237 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์/พัฒนาเว็ปไซด์
1. ดูแลการสื่อสารและกิจกรรมทางการขายผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง เช่น website Line facebook 2.จัดทำ Contents และวางแผนการสื่อสารผ่าน Social Media ทุกช่องทาง 3. ให้คำแนะนำลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์ต...

บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (ไม่รวมคอมมิสชั่น เงินรางวัลการขาย)
20 ก.พ. 61
1238 . หัวหน้าแผนกเทคนิคและบริการ
-วางแผน บริหารทีมงาน ควบคุมทีมงาน ซ่อม ประกอบ ติดตั้ง แก้ไขปัญหาการใช้งาน ดูแลบำรุงรักษา เครื่องออกกำลังกาย อุปกรณ์สำนักงานให้กับลูกค้าของบริษัท ฯ

บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 61
1239 . Account Receivableรับสมัครด่วน !
- เปิด LC - TR - โอนเงินต่างประเทศ - Summary AR - ทำเอกสารวางบิลลูกค้า - คีย์ภาษีขาย - Reconcile Statement - ติดต่อธนาคาร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Coiltech Steel (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 61
1240 . Account Payableรับสมัครด่วน !
- จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย - ดูแล Petty Cash - ทำธุรกรรมโอนเงินต่างประเทศ/ในประเทศ - รับวางบิลจาก Suppliers - สรุปยอดค่าใช้จ่ายและทำ Cheque จ่าย Suppliers - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - ยื่นแบบ ภพ.30 ภ...

Coiltech Steel (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 61
 พบ 2,588 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ