เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,477 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค (Technician)รับสมัครด่วน !
สวัสดิการ • ประกันสังคม • ประกันสุขภาพ (ประกันกลุ่ม) • ตรวจร่างกายประจำปี • อาหารกลางวัน • โบนัสประจำปี

Ruwac Asia
21 ส.ค. 61

Vandapac Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
21 ส.ค. 61
3 . International Sales Executive
- Responsible to find new customers and the market to push sales. - Direct contact and product information supply to overseas customer. - Acknowledge the policy of International Sales Department fro...

Vandapac Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 Positions
21 ส.ค. 61

Vandapac Co., Ltd.
1 Position
21 ส.ค. 61

Vandapac Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 61

Vandapac Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 61

Vandapac Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 61

Vandapac Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 61

Vandapac Co., Ltd.
1 Position
21 ส.ค. 61

Vandapac Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 61
11 . เจ้าหน้าที่เลขานุการ ผช.กรรมการ
ทำงาน จันทร์ - เสาร์

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง หรือ ประสบการณ์
21 ส.ค. 61
12 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพและวิจัยพัฒนา
1.กำหนดนโยบายและมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบของบริษัทฯ 2.กำหนดวิธีการปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 3.วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาสินค้า หรือวัตถุดิบที่ไม่ผ่านมาตรฐานที่กำหนด ...

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 61
13 . วิศวกรโรงงานรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุง เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งหมดระบบยูทีลิตี้ในระบบการผลิตให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย - วิเคราะห์สาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุง แก้ไขปัญหาเ...

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง หรือ ประสบการณ์
21 ส.ค. 61
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1. การสนับสนุนงานด้านความปลอดภัย การป้องกัน การลดอุบัติเหตุในการทำงาน และจัดทำรายงานนำเสนอนำเสนอให้กับผู้บังคับบัญชา 2. การติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัย และองค์กรหน่วยงานภายนอกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท เอ พี ทรานสปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
21 ส.ค. 61
15 . ช่างไฟฟ้า/ช่างกล/ช่างเชื่อม/ช่างไฮดรอลิค
ช่างไฟฟ้าทั่วไป ช่างเชื่อมทั่วไป ช่างเชื่อมโลหะ งานเชื่อมท่อ มีความรู้เรื่องไฮดรอลิค จะได้รับพิจารณา เป็นพิเศษ มีความรู้เรื่องเครื่องปั๊มขึ้นรูป จะได้รับพิจารณา เป็นพิเศษ งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลอจิคอน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
20 ส.ค. 61
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภ...

บริษัท เอพี ยูไนเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 61
17 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกรายรับ/รายจ่ายประจำวัน - บันทึกบัญชีในระบบ - ออกใบเสร็จ/ ใบกำกับภาษี - งานบัญชีอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บี.เค. พัทยา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ++ ตามประสบการณ์
20 ส.ค. 61
18 . Japanese InterpreterUrgently Required !
Japanese Interpreter : 1) Interpret for Everyday Morning Meeting 2) Interpret for Sub-Meeting such as Quality Meeting, PRD Preparation Meeting, etc. 3) Translate documents from ...

TODENKO (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 61
19 . Senior OR Supervisor EngineerUrgently Required !
Support doccument New Model ( Process Flow , PFMEA , Control Plan)Prepare PPAP of New Model 1. Sample for new model. 2. Set up line for support new model. 3. Make p...

TODENKO (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
20 ส.ค. 61
20 . QA SupervisorUrgently Required !
1.Supervision total of production process quality control and manpower control 2.Quality Daily / Weekly / Monthly report. 3.To establish QC Flow chart,SPC,MSA,APQP,PPAP,FMEA,control plan and Auto...

TODENKO (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
20 ส.ค. 61
 พบ 2,477 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ