เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,654 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า
- ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า - ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

LT POWER ENGINEERING ., LTD.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 61
2 . วิศวกรไฟฟ้า
- ออกแบบระบบไฟฟ้า - ประเมินราคาระบบไฟฟ้า - ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - ควบคุมงานให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้าของงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพ...

LT POWER ENGINEERING ., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 61
3 . พนักงานขาย/ Sales ExecutiveUrgently Required !
- เพิ่มกลุ่มลูกค้ารายใหม่ - ติดต่อประสานงานลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้า - จัดทำรายงานแผนการขายและเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การขาย - ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหม...

บริษัท คอนเทนเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่า Commission
20 มี.ค. 61
4 . GA&Admin Staff ปฏิบัติงานที่ปิ่นทองแลนด์
1.ติดต่อและประสานงานภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน 2.ดูแลเอกสารงานธุรการและรวบรวมเอกสารประจำเดือน - ดูแลสวัสดิการพนักงาน อาทิ ชุดฟอร์มฯ - จัดเก็บข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงาน และสถิติ ขาด ลา

บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
20 มี.ค. 61
5 . ด่วนมาก !!แม่บ้านดูแลห้องพัก (ประจำสาขาพัทยาเหนือ จ. ชลบุรี )
- ดูแลทำความสะอาดห้องพักทั้งก่อนและหลังลูกค้าเข้ามาพัก - จัดเตรียมอุปกรณ์ในห้องอาบน้ำ - ดูแลความสะอาดโดยรอบอาคาร - ช่วยเหลือลูกค้าตามที่แจ้งร้องขอเกี่ยวกับความสะอาดในห้องพัก - ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-11,000
20 มี.ค. 61
6 . พนักงานต้อนรับ Reception ( Front Service) ประจำสาขาพัทยาเหนือ จ.ชลบุรีรับสมัครด่วน !
-ให้บริการหน้า Front Counter ลูกค้า -แนะนำและให้บริการกับลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศ -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ฟัง พูด อ่าน เขียน -มีประสบการณ์ด้านงานบริการ Reception อย่างน้อย 1 ปี -ทำงานด้านเอ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท (ตามประสบการณ์)
20 มี.ค. 61
7 . Forklift Driverและ Storeman(นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน))(พนักงานประจำ)
Forklift Driver - ขนย้ายยาง นำเก็บยางโดยใช้รถโฟล์คลิฟท์หรือเครื่องมือในการขนย้ายที่จัดเตรียมให้ โดยปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบบริหารคลังสินค้า - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุนหน่...

CEVA Logistics (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
20 อัตรา(คลังเปิดใหม่)
20 มี.ค. 61
8 . ล่ามภาษาจีน,จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานการสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ 2.ติดต่อประสานงานกับประเทศจีน,ประเทศไต้หวัน 3.เปรียบเทียบราคาสินค้า 4.เจรจาต่องรองราคาสินค้า 5.ออก P/O และติดตามงานที่ได้รับมอบหมายให้ทันต่อความต้องการของ...

King Shing Automobile Parts Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 61
9 . QMRรับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบ IATF16949:2015 - ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหา - บริหารจัดการด้านการตรวจประเมินภายในให้มีประสิทธิภาพ - รับและตอบข้อร้องเรียก ด้านคุณภาพ จากลูกค้า - ปฏิบัติการตรวจตรวจประเมินภายใน ...

King Shing Automobile Parts Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 61
10 . ธุรการซ่อมบำรุง
1.ดูแลและจัดเก็บเอกสารแผนกซ่อมบำรุง 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 3. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12 - 15k
20 มี.ค. 61
11 . Planning Staff / Japanese Interpreter
- วางแผนการ และ ควบคุมการผลิต - ติดต่อลูกค้า เจรจาต่อรองกับลูกค้า - กำกับดูแล Planner by process - สรุป KPI ของ Planning Section - ติดตาม MRP ให้ได้สัมฤทธิผล

Trois Takaya Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 position
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 61
12 . Technician Repair PCBA / Technician SMT&AOI
Technician Repair PCBA 1 position - Repair PCBA NG - วิเคราะห์หาสาเหตุการเสียของวงจร , งานเสีย ICT , FCT ในกระบวนการผลิต Technician SMT&AOI - SMT,AOI,CKD Program Making and Control. - OQC Con...

Trois Takaya Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 position
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 61
13 . วิศวกรโยธา รับสมัครด่วน !
-วางแผน จัดระบบงานและควบคุมงานโครงสร้าง -เตรียมเเบบเเปลนรายงานก่อสร้าง จัดทำประมาณการวัสดุและประมาณราคา -จัดทำตารางปฎิบัติงานและควบคุมให้การปฎิบัติงานไปตามแผนที่วางไว้

บริษัท เจ.ซี.เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
20 มี.ค. 61
14 . วิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- ออกเเบบและถอดเเบบ คำนวณ วางแผนผังงานทางด้านไฟฟ้า - ตรวจสอบแก้ไขแบบ - กำหนดรายละเอียดงาน - ประมาณราคาเกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมเเซม ดัดแปลง ปรับปรุงงาน - บำรุงรักษาอุปกรณืเครื่องมือไฟฟ้าเพื่อ...

บริษัท เจ.ซี.เค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000-20,000 บาท ตามประสบการณ์
20 มี.ค. 61
15 . Supervisor Epoxy Enamel Coating / จนท.QC
- ปฎิบัติงานในส่วนงานของ Line Epoxy Enamel Coating - ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับงาน Coating - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย **จนท.QC** - ตรวจสอบคุณภาพสินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Hae Kwang (Thailand) Co., Ltd.
1 / 1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 61
16 . ช่างประจำอาคาร (ประจำสาขาพัทยา)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษาเกี่ยวกับงานช่างประจำอาคาร,ไฟฟ้า,ประปา,อุปกรณ์สำนักงาน - และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - พร้อมเริ่มงานทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
20 มี.ค. 61
17 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
Business type :Automotive parts (Rubber) Full function management for QC and QA team - Management PPAP,APQP, FMEA, ISO 9001,ISO14001 - Customer audit / requirement or law achieve target - Others...

JIEI (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มี.ค. 61
18 . QA Staffรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมคุณภาพสินค้าจากผู้ผลิต 2.ติดต่อประสานงานด้านคุณภาพกับลูกค้า และผู้ผลิต 3.ควบคุมเอกสารในบริษัท และ จัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 4.หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

JIEI (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61
19 . ธุรการบัญชี
ด้านบัญชีลูกหนี้ เก็บเช็ค วางบิล และธุรการ

บริษัท ธรีดี เอเซีย จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา
20 มี.ค. 61
20 . Mold CNC Technician
1.ควบคุม เครื่อง CNC 2.ดูแเลรักษาเครื่องจักร

บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด
4 อัตรา
20 มี.ค. 61
 พบ 2,654 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ