เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการคลังสินค้าหรือหัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. บริหารตรวจสอบการรับจ่ายสินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบ 2. บริหารพื้นที่คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.บริหารการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า 4. ตรวจนับสินค้าคงคลัง สรุปรายงานการเคลื่่อนไหว และยอดคงเหลื...

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
2 . 22ม.ค.62 สมัครพร้อมสัมภาษณ์งาน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขาชัยนาท
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
19 ม.ค. 62
3 . Production Engineer
1. ประสานงานกับทีมงานการผลิตและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและผลักดันให้การผลิตเป็นไปตามแผนการผลิต รวมถึงสร้างความร่วมมือของทีมงานฝ่ายผลิตให้มีการทำงานรวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างเป...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
4 . Utility Supervisor
1 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายในด้านยูทิลิตี้ 2 กำกับพนักงานฝ่ายยูทิลิตี้ให้ปฏิบัติงานตามวิธีการทำงานที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 3 กำกับพนักงานฝ่ายยูทิลิตี้ให้ปฏิบัติตามมาตรก...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง,ประสบการณ์
18 ม.ค. 62
5 . Planning Engineer
1. ตรวจติดตาม การแจ้งงาน การตรวจรับงาน การปิดงานซ่อมบำรุง บนระบบ CMMS รวมถึงงานซ่อมบำรุงป้องกัน (Preventive Maintenance) ด้วย และนำงานซ่อมบำรุงในระบบทั้ง PM, CM, Modify มาวางแผนการทำงา...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง,ประสบการณ์
18 ม.ค. 62
6 . วิศวกรเครื่องกล (Nobel NC ชัยนาท)
1. ประสานงานและร่วมมือทำงานร่วมกับแผนกอื่นภายในฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของฝ่ายวิศวกรรม และประสานงานร่วมมือกับฝ่ายต่างๆทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกโรงงานเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายข...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
18 ม.ค. 62
7 . Human Resource Officer ( Chainat Plant)
- To perform HR Management including Payroll & Compensation & Benefits & Welfare (Including handle and perform Social Security & Workmen Fund process, Medical Service), Remuneration, Staffing, Reten...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ