เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาชัยภูมิ
** ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด - ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น / Supervisor ตามโครงสร้างบริษัท
20 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า- ประจำพื้นที่ชัยภูมิ
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
19 ม.ค. 62
3 . ผู้จัดการเขต โซน จ.ชัยภูมิ
- กำหนด แผนการขาย เป้าหมายการขาย ยุทธวิธีการขายที่ชัดเจน - ดูแล สอดส่อง รายงานยอดขาย สรุปรายงานการขายในแต่ละเดือน พื้นที่เขตที่รับ ผิดชอบ - บริหารจัดการเรื่องบุคลากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - งาน...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุงงานอิเล็คทรอนิคส์ประจำสาขา (โรบินสัน ชัยภูมิ)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงให้เครื่องเล่นอยู่ในสภาพใช้งานอยู่เสมอ - ดูแลความสะอาดของเครื่องเล่นและดูแลความเรียบร้อยของสาขาโดยรวม

บริษัท มี เอ็กซ์ เท็น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า (วิศวกรไฟฟ้า) โรงไฟฟ้าภูเขียว
1. งานบำรุงรักษา ออกแบบ วางแผนติดตามงานบำรุงรักษาไฟฟ้า 2. วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 3. SAP PM and TPM

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสรา้ง
19 ม.ค. 62
6 . Performance Engineer
- วิเเคราะห์ออกแบบ โปรแกรมการตรวบสอบประสิทธิภาพ Boiler - สนับสนุนการใช้ข้อมูลเพื่อใช้ในงานโครงการ TPM,PIMs - วิะเคราะห์ปัญหา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญญาในกระบวนการผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (กลุ่มธุรกิจปุ๋ย) จ.ชัยภูมิ
- จัดทำแผนงาน PM และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกล - ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแผนที่กำหนด - ดูแลความสะอาด การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต - บันทึกประวัติการซ่อมบำรุงเครื่องกล...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
19 ม.ค. 62
8 . วิศวกรประจำศูนย์วิศวกรรม (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว)
- ควบคุมดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้ง โครงการที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานและหามาตรการป้องกันและแก้ไข - เข้าศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตของแผนกที่ได้รับมอบหมาย พร้อ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
9 . หัวหน้าศูนย์วิศวกรรม (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการด้านศูนย์วิศวกรรมพร้อมบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา - ควบคุมดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้ง - ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานและหามาตรการป้องกันและแก้ไข - วิเคราะห์ปัญหาการผลิตของแ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
10 . นักบัญชี โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียวและมิตรผลภาคอีสาน
1.บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทผ่านระบบ SAP 2.จัดทำ Report ค่าใช้จ่ายประจำเดือน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
11 . พนักงานขาย Tesco Broker สาขา โลตัส สาขาเมืองชัยภูมิ, แก้งคร้อ
นำเสนอบัตรเครดิต เทสโก้ วีซ่า การ์ด 1. นำเสนอขายประกัยภัยรถยนต์ 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในทีมงานขาย 3. มีแนวคิดวิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นยอดขาย 4. แจ้งข้อมูลข่าวสาร ให้กับทีมงานอย่างต่อเนื่...

Krungsri Consumer
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 ขึ้นไปไม่รวมคอมมิชชั่น
18 ม.ค. 62
12 . พนักงานขาย (ชัยภูมิ)
- รับผิดชอบ เข้าเยี่ยมลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้มียอดขาย ที่เป็นไปตามเป้าหมาย - รวมทั้งนำเสนอกิจกรรมทางการตลาด + รายการส่งเสริมการขาย ต่างๆ ให้ลูกค้าได้ทราบ ...

ThaiNamthip Commercial (บริษัทไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด)
2 อัตรา
18 ม.ค. 62
13 . ช่างเทคนิค ประจำศูนย์จ.ชัยภูมิ
ดูแลงาน PM , CM เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อื่น ของร้านสะดวกซื้อ 7-11 **ลักษณะงานเป็นงาน Service เป็นทีม** ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ **สัมภาษณ์ทราบผลทันที**

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 14,000 - 18,000
18 ม.ค. 62
14 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ให้ถูกต้องตามกฏหมายและข้อกำหนดต่างๆ - ดูแลระบบการจัดการน้ำทิ้ง อากาศของโรงงานให้ถูกต้องตามกฏหมายและข้อกำหนดต่างๆ - ดูแลข้อกฏหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม - จัด...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ม.ค. 62
15 . พนักงานขายเครื่องดื่ม จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครด่วน !
• เสนอขายสินค้า จัดการสินค้า และส่งรายการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าให้กับทางบริษัท • ตรวจสอบร้านค้าที่อยู่ในความดูแลของตนให้เป็นไปตามข้อตกลงและนโยบายให้ถูกต้อง • สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000+ค่าเสื่อม+คอมมิชชั่น
17 ม.ค. 62
16 . พนักงานจัดซื้อหัวมันสำปะหลัง
ชั่งน้ำหนักรถเกษตกรที่มาขายหัวมันด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และจ่ายเงินให้กับเกษตกร ปิดบัญชีประจำวัน

บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ม.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ผลิต (ประจำโรงงานชัยภูมิ)
งานควบคุมกระบวนการผลิตแป้มันสำปะหลัง

Siam Quality Starch Co., Ltd .
2 อัตรา
เงินเดือน 17,500 - 35,000 Baht
16 ม.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่วางแผน (ประจำโรงงานชัยภูมิ)
1. รับผิดชอบงานวางแผนจัดซื้อวัสดุสนับสนุนขบวนการผลิต

Siam Quality Starch Co., Ltd .
1 อัตรา
เงินเดือน 16,500 - 35,000 Baht
16 ม.ค. 62
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ