เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาชุมพร
** ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด - ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น / Supervisor ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสาขาชุมพร
- ลงข้อมูลในระบบกฏหมาย - ตามผลฟ้อง จากทนายความ - จัดเรียงงานฟ้อง , สืบ ส่งทนายความ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
3 . พนักงานเตรียมเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้า (ชุมพร)
- ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนที่กำหนดในส่วนงานรับผิดชอบของหน่วยงานเตรียมเชื้อเพลิง - จดบันทึกรายงานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด - ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรในความรับผิดชอบของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง
- รับผิดชอบกำกับดูแลหน่วยงานช่างซ่อมบำรุง - จัดทำแผนผังเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงานพร้อมทั้ง Update ให้ถูกต้องอยู่เสมอ - ดูแลงานซ่อมบำรุงและงาน PM ของระบบเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงาน - บริหารทีมงานผู้ใ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
18 ม.ค. 62
5 . วิศวกรโยธา (ชุมพร)รับสมัครด่วน !
- สรุปรายละเอียดโครงการที่ได้รับมอบหมาย - เขียนแบบ สรุปแบบ - สั่งของตามแบบ กำหนดยื่นราคา เสนอราคา สรุปสั่งซื้อ - ติดตามงานโครงการให้เป็นไปตามแผนและแบบที่กำหนด - ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้บังคับบั...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
6 . หัวหน้าชุดช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงานให้พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์อยู่เสมอ - จัดทำและรวบรวมแผนผังและบัญชีไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงานพร้อมทั้งupdateให้ถูกต้องอยู่เสมอ - ดูแลงานซ่อมบำรุงและงานPM ของระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงา...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
7 . English teacher and IEP coordinator รับทั้งคนไทย และต่างชาติ
- Coordinate between foreign teachers, Thai teacher, parents and school leaders - Conduct and assist the class for our Intensive English Program in the school. - Be able to teach English for K...

โรงเรียน เอื้ออำพน
18 ม.ค. 62
8 . ช่างไฟฟ้าประจำโรงงาน
- บำรุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริษัท - วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลต่างที่ใช้งานในองค์กร - ควบคุมการซ่อมแซม ปรับเปลี่ยนและการสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม

บริษัท บีเอส เวิลด์ ฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-20,000
18 ม.ค. 62
9 . วิศวกรประจำโรงงาน
ลักษณะงาน :: - จัดทำแผนงานในการปฏิบัติงานบำรุงรักษาและควบคุมให้มีประสิทธิภาพ - จัดระบบฐานข้อมูล การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์สภาพของเครื่องจักร ให้เป็นระบบ - ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงงาน ไม่ม...

บริษัท บีเอส เวิลด์ ฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
18 ม.ค. 62
10 . ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างประจำโรงงาน
ช่างเชื่อม ประกอบเแบบ ภายในโรงงาน อุปกรณ์ของโรงงานครบมือ รายได้พิเศษเช่นโอที และอาจจะมีงานพิเศษ เพิ่มเยอะแยะมากมาย

บริษัท ทรัพย์ทวี คอนกรีต หลังสวน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 บาท
17 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานขาย - ศูนย์ท่าแซะ/ศูนย์อื่นๆ
- ลงบันทึกบัญชีเบื้องต้น และจัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จ ใบเบิกต่างๆ เงินสดย่อย ใบขอซื้อ บันทึกภายใน ฯลฯ - ควบคุมสต็อกวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ การตรวจรับ จัดทำสรุปยอดสินค้าและวัตถุดิบ - ต้อนรับลูกค้า...

บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 ม.ค. 62
12 . ผู้จัดการควบคุมการผลิต
- วางแผน ควบคุม ดูแล และบริหารงานในส่วนงานของโรงงาน - วางแผนการผลิตประจำวัน - บริหารต้นทุน แรงงาน และวัสดุสิ้นเปลือง - บริหารและผลิตสินค้าให้ทันตามเวลา และตรงตาม Order ที่กำหนด - ปฎิบัติตามระบบ GM...

บริษัท บีเอส เวิลด์ ฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
15 ม.ค. 62
13 . ผู้จัดการโรงงานสาขาชุมพร (Plant Manager)รับสมัครด่วน !
• กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ วางแผน การบริหารงาน โรงงานผลิตอาหารประเภทอาหารทะเล ผลไม้แปรรูป ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท • บริหารจัดการ การจัดหา จัดซื้อ วัดถุดิบหลัก อาหารทะเล ผลไม้ ให้ได้วัตถุ...

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ม.ค. 62
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ