JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (SM - Dry Food 1) สาขาชุมพร
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
18 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด สาขาชุมพร
** ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเร่งรัด - ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน - กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น / Supervisor ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำจังหวัดชุมพร)
1. เข้าพบดีลเลอร์ทั้งในส่วนของผู้บริหารและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันภัย เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหา หาแนวทางแก้ไขและสร้างเสริมความสัมพันธ์ 2. จัดทำรายงานปัญหาและอุปสรรคในการขยายงาน ร...

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
4 . พนักงานขาย/PC ประจำ จ.ชุมพรรับสมัครด่วน !
- ต้อนรับลูกค้าที่เข้าดูสินค้าในร้าน - แนะนำสินค้า และดูแลลุกค้าและทรัพย์สินหน้าร้าน - ดูแลสต็อกสินค้าภายในร้าน - ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของหน้าร้าน - ประสานงานระหว่างฝ่ายคลังและหน้าร้าน -...

บริษัท อีสท์แมน บิลดิ้ง แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ค่าคอมตามยอดขาย
18 มี.ค. 62
5 . ผู้จัดการสาขา ประจำสาขาจังหวัดชุมพร
- การจัดการทั่วไปภายในร้าน - การให้บริการลูกค้า - การบริหารงานบุคคลในร้าน - การบริหารยอดขาย - การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย - การควบคุมคุณภาพสินค้า - แก้ไขปัญหาต่างๆภายในสาขา - นำความรู้ใหม่ๆมาป...

Santa fe' Steak (บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน 16,000 - 25,000
18 มี.ค. 62
6 . พนักงานส่งเสริมการขาย (เคมีเกษตร)
- ดูแลและรับผิดชอบการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ - จัดกิจกรรม เช่น ประชุมเกษตรกร การสาธิตแปลงทดลองและอื่นๆ - ให้ความรู้ทางด้านสินค้ากับทางเกษตรกร ร้านค้า ที่ใช้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประจำพื้นที่...

บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
7 . ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างประจำโรงงาน
ช่างเชื่อม ประกอบเแบบ ภายในโรงงาน อุปกรณ์ของโรงงานครบมือ รายได้พิเศษเช่นโอที และอาจจะมีงานพิเศษ เพิ่มเยอะแยะมากมาย

บริษัท ทรัพย์ทวี คอนกรีต หลังสวน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 12,000 บาท
13 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ชุมพร)รับสมัครด่วน !
- จัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและดำเนินงานตามระบบที่กำหนด - จัดทำโครงการงานด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย - เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านที่ตั้งใกล้เคียงบริษัทฯ ประจำเดือนและจัดทำรายงานการประชุม - ต...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 มี.ค. 62
9 . หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง
- รับผิดชอบกำกับดูแลหน่วยงานช่างซ่อมบำรุง - จัดทำแผนผังเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงานพร้อมทั้ง Update ให้ถูกต้องอยู่เสมอ - ดูแลงานซ่อมบำรุงและงาน PM ของระบบเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงาน - บริหารทีมงานผู้ใ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
13 มี.ค. 62
10 . พนักงานบัญชี
- ทำงานเกี่ยวกับการบัญชี - จัดทำรายงานทางการเงิน และทำการสรุปผลรายงานทางการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี - จัดเตรียมงบประมาณ การแยกรายการและวิเคราะห์รายการเกี่ยวกับค่าใช้จ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 มี.ค. 62
11 . หัวหน้าชุดช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงานให้พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์อยู่เสมอ - จัดทำและรวบรวมแผนผังและบัญชีไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงานพร้อมทั้งupdateให้ถูกต้องอยู่เสมอ - ดูแลงานซ่อมบำรุงและงานPM ของระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงา...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 มี.ค. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ