เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาชุมพร (หลังสวน)
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน 9,300+ค่าคอมมิชชั่น
19 ม.ค. 61
2 . พนักงานรับจ่ายน้ำมัน (คลังน้ำมันพีทีชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร)
รับผิดชอบงานรับ จัดเก็บ จ่ายน้ำมัน ได้ถูกต้องตามชนิดและปริมาณที่กำหนด พร้อมจัดเตรียมและดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน ให้สามารถใช้งานได้ด้วยความปลอดภัย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 61
3 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
- ควบคุมดูแลปาล์มที่ปลูกในแปลงทดลอง - ทำการประมาณการผลผลิต วัดความชื้น ความเครียดของดิน เก็บปริมาณน้ำฝน - - กระจายงานให้หัวหน้าคนงานและรับเหมาเข้าปฏิบัติงานในแต่ละแปลงโดยบันทึกรายละเอียดประเภทของ...

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- จัดทำเอกสาร , รวบรวมข้อมูล รายงานต่างๆจากผู้เกี่ยวข้อง ที่ต้องใช้ในงานการวางแผนผลิต ตลอดจนติดตามงานต่างๆ ที่ ออกจากแผนกวางแผนการผลิต ( update ) เพื่อนำเสนอต่อหัวหน้าแผนก - นำแผนการผลิตซึ่งผ่านการ...

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 61
5 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.ชุมพร)
เป็นตำแหน่งงานในพื้นที่จังหวัดที่ระบุไว้ในการประกาศ โดยมีลักษณะงานหลักๆ ดังนี้ • ลงพื้นที่ภาคสนามในจังหวัดที่รับผิดชอบในการเร่งรัดหนี้สิน และเจรจากับลูกค้าที่ค้างการชำระค่างวด • ติดตามการยึดรถจักรยา...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
19 ม.ค. 61
6 . หัวหน้ารักษาความปลอดภัย โรงงานเนสเล่ท์สวี อ.สวี จ.ชุมพร
- ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณสถานที่ที่รับผิดชอบ - ดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานที่ที่รับผิดชอบ - ดูแลความเรื่องความมีระเบียบ วินัย ของผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
19 ม.ค. 61
7 . ผู้ช่วยนักวิชาการทางเกษตร โรงงานเนสเล่ท์ อ.สวี จ.ชุมพร
- Support งานเกษตร ดูแลต้นกล้ากาแฟ และงานวิจัยต่างๆ - ดูแลการจ่ายงานให้หัวหน้าคนสวน - ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
19 ม.ค. 61
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการสนามที่ชุมพร (การเงิน)
• เคลียร์บิล, เคลียร์เงินสด ของหน่วยงานก่อสร้างที่รับผิดชอบ • ติดต่อประสานงาน กับฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสำนักงานใหญ่ • จัดทำเอกสาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานหรือผู้จ...

Civil Engineering Co.,Ltd
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 11,000-15,000
19 ม.ค. 61
9 . พนักงานคลังสินค้า (คลังสินค้า ชุมพร)
ดูแลคลังสินค้า, รับ-จ่าย, สต็อก

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,500
19 ม.ค. 61
10 . หัวหน้าหน่วยผลิต (ชุมพร)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมการผลิตในไลน์ผลิต และควบคุมพนักงานในไลน์ผลิต

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000-15,000
18 ม.ค. 61
11 . ผู้จัดการสาขาชุมพร (รับผิดชอบเขตการขาย จังหวัดประจวบฯ ระนอง,ชุมพร)
1) บริหารจัดการให้สาขาได้ยอดขายตามเป้าหมาย 2) ควบคุมค่าใช้จ่ายของสาขา 3) การควบคุมดูแลและตรวจติดตามผลการทำงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) ควบคุมดูแลทรัพย...

บริษัท จอมธนา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
12 . วิศวกรสำนักงาน/วิศวกรโยธา
รับวิศวกรสำนักงานงานโยธา เพื่อไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานสนามโครงการ ก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ นครปฐม-ชุมพร ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร

Epsilon Co., Ltd.
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ม.ค. 61

TUSITA WELLNESS RESORT
18 ม.ค. 61

TUSITA WELLNESS RESORT
18 ม.ค. 61

TUSITA WELLNESS RESORT
18 ม.ค. 61

TUSITA WELLNESS RESORT
18 ม.ค. 61

TUSITA WELLNESS RESORT
18 ม.ค. 61
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ชุมพร)รับสมัครด่วน !
- รวบรวมเอกสารและหลักฐานที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆขององค์กรไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อนำมาบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป - แปลงเอกสารและหลักฐานที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงให้แสดงออกมาในรูปของการ ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 61
19 . หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง (ชุมพร)
- บริหารและควบคุมการทำงานของแผนกช่างซ่อมบำรุงให้บรรลุเป้าหมาย KPI ที่กำหนด - ดูแลระบบเครื่องจักรภายในโรงงานให้พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์อยู่เสมอ - ดูแลงานซ่อมบำรุงและงาน PM - จัดทำบัญชีรายการเครื่องจ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 61
20 . วิศวกรทั่วไป
- เรียนรู้งานทุกตำแหน่งเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญจนสามารถปฏิบัติงานได้ - การวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน การออกแบบระบบงาน การควบคุมคุณภาพ ต้องทำการวิเครา...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
4 อัตรา
16 ม.ค. 61
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ