JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,767 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศกรรมซ่อมบำรุง
• วางเเผนการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร เเละระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า เเละอุปกรณ์ต่าง • ควบคุมดูเเลการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันในการตรวจสภาพของเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธ...

บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด
เงินเดือน 23,000 – 25,000
17 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
-ควบคุมงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร -ควบคุมงานซ่อมบำรุงทั่วไป -วางแผนงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท อดินพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62

บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
4 . ช่างไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้างานเอ็กซิบิชั่น ประจำโรงงานที่สุวรรณภูมิ (สัญญาจ้าง)
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบูธและภายในงานแสดงสินค้า - ตรวจสอบระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าในบูธและงานแสดงสินค้า - ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ - ปฏิบัติงานอื่นที่มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานวัน...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
5 . ช่างเทคนิคบริการรับสมัครด่วน !
1) ดูแลตรวจสอบ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ทางบริษัทฯ ติดตั้งและขายให้กับลูกค้า, 2) ประสานงานกับลูกค้าที่อยู่ในการดูแล, ประชุมแผนการทำงาน 3) ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอราคาซ่อมบำรุง...

บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์ โพรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
6 . CAD/CAM VISI Software /MOLD Design/Technician CNC/ช่าง EDM/ช่าง CNC
1. ช่างควบคุม CNC Machining center 2 ตำแหน่ง 2. Cad/Cam Visi Software 1 ตำแหน่ง 3. ผู้ช่วยช่างประกอบแม่พิมพ์,ใช้เครื่องกลึงและมิลลิ่งได้เป็นอย่างดี 2 ตำแหน่ง

บริษัท เค.อาร์. คานากาตะ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
7 . ช่างยนต์
ตรวจสภาพเครื่องยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์ ฯลฯ ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.

บริษัท ซูซูกิ ธัญบุรี ออโตโมบิล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
17 มิ.ย. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุงUrgently Required !
- บำรุงรักษาได้ครบตามแผน - บำรุงรักษาได้ถูกวิธี - บำรุงรักษาได้ปลอดภัย - ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันก่อนเริ่มงาน - ดูแลบำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และแจ้งซ่อมอุปกรณ์และเ...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
9 . ช่างซ่อมเครื่องผสมสี
1. ซ่อมแซมและบำรุงเครื่องผสมสี 2. ตรวจสอบเครื่องผสมสี (QC) เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า 3. ถอดและประกอบเครื่องผสมสี (Dispenser, Mixer) เพื่อทำความสะอาด 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบห...

บริษัท เอคโค โคท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000 ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
10 . ช่างกลึง
รับผิดชอบงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ถ่ง อี้ อินเตอร์เนชั่นแนล แมชชีนเนอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
17 มิ.ย. 62
11 . ช่างเจาะ / ช่างมิลลิ่ง แม่พิมพ์
- เจาะรูแม่พิมพ์/และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ถ่ง อี้ อินเตอร์เนชั่นแนล แมชชีนเนอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
17 มิ.ย. 62
12 . CNC คุมเครื่องแม่พิมพ์โลหะ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ถ่ง อี้ อินเตอร์เนชั่นแนล แมชชีนเนอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000
17 มิ.ย. 62
13 . Utility Technician
ควบคุม ดูแล และซ่อมบำรุงสภาพเครื่องจักรที่รับผิดชอบ ให้สามารถจ่ายระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบหลัก (Principle Accountabilit...

BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
14 . Technician เครื่องกล/ไฟฟ้า
- ช่างซ่อมบำรุง (ดูแลเครื่องจักรในไลน์ผลิต - Machine Maintenance) 2 ตำแหน่ง

BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
4 อัตรา
17 มิ.ย. 62
15 . ช่างพิมพ์ โรเนียว เครื่องไสกาว วุฒิปวส.
- งานโรเนียว 1 อัตรา - งาน Sealer 1 อัตรา

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,400
17 มิ.ย. 62
16 . ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน
1.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ใช้งานได้เป็นปกติอยู่เสมอ 2.สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องจักรในการผลิตหากมีการเสียหายเกิดขึ้น โดยจะต้องซ่อมแซมให้กลับมาใช้งงานได้โดยเร็วอย่างปลอดภัย 3.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไ...

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
17 มิ.ย. 62
17 . ช่างไฟฟ้า/ประปา ประจำsiteงาน
1)ถอดแบบสั่งของได้ 2)จัดทำรายงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3)ดูแลควบคุมงานในส่วนงานที่รับผิดชอบให้ได้คุณภาพ และเวลาภายใต้งบประมาณที่กำหนด 4)ดูแลควบคุมผู้รับเหมารายย่อย

บริษัท ยูทีลิตี้ เรียล เอสเตท จำกัด
เงินเดือน 15,000
17 มิ.ย. 62
18 . Technician (ช่างเทคนิค) ใช้ Jig,Fixture
- สามารถใช้หรืออ่านโปรแกรม Auto Cad หรือ Solid work ได้เบื้องต้น - ซ่อมแซมและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรในไลน์ผลิต - ดูแลและพัฒนาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานพร้อม Support ทีม

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป (หรือตามประสบการณ์)
17 มิ.ย. 62
19 . ช่างแม่พิมพ์(เครื่องฉีดพลาสติก)
-รับผิดชอบในการผลิตแม่พิมพ์ -ตรวจเช็ค Drawing และวางแผนการสร้างแม่พิมพ์ -ทำการเตรียมวัตถุดิบ ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ -ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โพลีวิชั่น พรีซิชั่น โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
17 มิ.ย. 62
20 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า (CMK) รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า,โครงสร้าง,ท่อ - ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - งานซ่อม,สร้าง - งานเชื่่อมไฟฟ้า ,เชื่อมอากอน,เชื่อมแก๊ส, หรืองานเชื่อมแบบอื่นๆ

บริษัท ไทยโรโบติกส์ แอนด์ ออโตเมชั่น จำกัด THAI ROBOTICS AND AUTOMATION CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
 พบ 2,767 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ