JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,611 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค
1. สอบเทียบเครื่องมือวัด ทั้งในและนอกสถานที่ 2. ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องมือวัด 3. ตอบข้อสงสัยทางด้านเทคนิคและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า 4. จัดการเอกสารทางด้านเทคนิค

บริษัท ออเร้นท์อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 62
2 . ช่างCNC
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรCNC machining center

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไกรรัตน์ วิศวกรรม
10 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา และประสบการณ์
25 ส.ค. 62
3 . Branch Admin เจ้าหน้าที่ประสานงานซ่อมบำรุงสาขา (HUB Fashion Island ) ด่วน
** โ ป ร ด อ่ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น โ ด ย ล ะ เ อี ย ด ** 1. ประสานงานกับทีมจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสรรหา Vendor ในการดำเนินการออกแบบและปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงานสาขากรุงเทพฯ 2. ควบคุมและประสานงานกับผู้ร...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 ส.ค. 62

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 62
5 . ช่างไฟฟ้า / ช่างกลโรงงาน / ช่างก่อสร้าง
การบำรุงรักษาเครื่องจักร การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การซ่อมบำรุงและดูแลโครงสร้างอาคาร ควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งโรงงาน ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบห...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 62
6 . ช่างแอร์รับสมัครด่วน !
1. ติดต้้งเครื่องปรับอากาศ 2. ดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศของลูกค้า 3. จัดวางแผนการทำงานในแต่ละวัน

บริษัท ทีเอ็นเอ ซิสเต็มส์ จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน 13,000-17,000
25 ส.ค. 62
7 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร 2. ควบคุมดูแลระบบน้ำ / ลม / Boiler 3. ร่วมศึกษาและนำเสนอแนวทางโครงการต่าง ๆ เช่น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. สร้าง/ปรับปรุ...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 14,000 บาท
25 ส.ค. 62
8 . วิศวกรซ่อมบำรุงประจำฝ่ายผลิต (ปฎิบัติงานลำลูกกาคลอง7)
1. จัดทำ แก้ไข และปรับปรุงเอกสารสนับสนุนงานฝ่ายวิศวกรรม อาทิ รายงานเกี่ยวกับวิศวกรรม คู่มือการทำงาน แบบบันทึกการซ่อม/ทำงาน 2. ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานว...

บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด
2 อัตรา
25 ส.ค. 62
9 . ช่างเทคนิค หัวหน้าช่างเทคนิค วิศวกร
ตรวจเช็คระบบ, ติดตั้ง, ซ่อมบำรุงระบบ ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำ และระบบปรับอากาศในอาคาร สวัสดิการประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ

บริษัท เซ็นเทอไลซ์ จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 22,000
25 ส.ค. 62
10 . ช่างเทคนิค/EngineerUrgently Required !
1.ดูแลงานซ่อมบำรุงทั้งหมด 2. ดูแลงานบำรุงรักษา เครื่องมือต่างๆ. 3. ดูแลสาธารณูปโภคทั้งระบบ 4. ดูแลงานก่อสร้างโรงงานใหม่ 5. งานช่างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เรกซ์แซม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 62
11 . ช่่างชิลเลอร์/ช่างดักส์/ข่างเชื่อม/ช่างเทคนิค
- ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าทีมช่าง ในการให้บริการเครื่องปรับอากาศในงาน ล้าง ติดตั้ง และซ่อมเครื่องปรับอากาศในนิคมอุตสาหกรรมระยอง - ปฏิบัติงานประจำในพื้นที่โรงงานเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง - ปฎิบัติงา...

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ์์N/A
25 ส.ค. 62
12 . หัวหน้าทีมช่างเครื่องปรับอากาศ/หัวหน้าทีมช่างไฟฟ้า
-ประเมินวัสดุ , อุปกรณ์ , เครื่องมือ , กำลังคน และเวลาในการปฏิบัติงาน -ตรวจสอบ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในงานบริการ -ตรวจสอบหน้างานในการปฏิบัติของทีมงานบริการให้มีคุณภาพภายใต้ความปลอดภัย -ให้คำปรึ...

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง/ประสบการณ์
25 ส.ค. 62
13 . ช่างปรับอากาศ/ช่างไฟฟ้า/ช่างเครื่องทำความเย็นรับสมัครด่วน !
ช่างเทคนิค หลายอัตรา - ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าทีมช่าง ในการให้บริการเครื่องปรับอากาศในงาน ล้าง ติดตั้ง และซ่อมเครื่องปรับอากาศในนิคมอุตสาหกรรมระยอง - ปฏิบัติงานประจำในพื้นที่โรงงานเขตอำเภอเมือง จัง...

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 ส.ค. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุง (จบไฟฟ้ากำลัง ไม่จำกัดอายุ)
*ทำงานวันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์), บริษัทคนไทย100%, ไม่มีรถรับส่ง -ซ่อมและดูแลเครื่องจักร -วางแผนการดูแลเครื่องจักร

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
25 ส.ค. 62
15 . Mold Maintenance Engineer
-ควบคุมและแก้ปัญหาเพื่อให้เป็นไปตาม KPI -วิเคราะห์ปัญหาและประเมินผลเพื่อลดเวลาในการก้ไขปัญหาที่เกิดจากแม่พิมพ์ -ควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตในการขึ้นรูปจะดำเนินไปอย่างราบรื่น -งานอื่นๆที่ได้รั...

บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 ส.ค. 62
16 . ช่างประจำอาคารรับสมัครด่วน !
- ดูแลและซ่อมแซมระบบต่างๆ ภายในอาคาร เช่น งานไฟฟ้า, งานประปา, งานแอร์ ฯลฯ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 07.00-16.00 น., 13.00-22.00 น., 22.00-07.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
25 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง สาขาถลาง, ภูเก็ต
• เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี • ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม • ตรวจสอบและบันทึกค่าการทำ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
25 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง โซนพระราม 1, พระราม 3, พระราม 4
- เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี - ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม - ตรวจสอบและบันทึกค่าการทำง...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
25 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (โซนตะวันออก)
• เปิดและปิดเครื่องจักรตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี • ดำเนินการซ่อมบำรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ตามแผนงานบำรุงรักษาให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม • ตรวจสอบและบันทึกค่าการทำงานของเ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
25 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
• เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี • ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม • ตรวจสอบและบันทึกค่าการ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
25 ส.ค. 62
 พบ 2,611 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ