JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าส่วนระบบคุณภาพ ประจำ จ.ตรัง (STA-TG)
1.ควบคุมเอกสาร 2.บันทึกระบบคุณภาพ ระบบกสรจัดการสิ่งแวดล้อม 3.ตรวจสอบและติดตามให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 4.ตอบข้อร้องเรียนลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด 5.ติดตามและควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตา...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
2 . หัวหน้าส่วนโลจิสติกส์ จ.ตรัง (STA-TG)
-รายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนผลิตเรื่องการบรรจุและส่งออก -ควบคุมดูแลการล้างแทงค์น้ำยางข้น -ควบคุม ดูแลการรับและโหลดน้ำยางข้น

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
3 . หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.ตรัง (STA-SK)
1.จัดทำแผนงานโครงการ ด้านความปลอดภัยฯ เพื่อให้สถานประกอบการ และพนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน 2.ดำเนินการอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้างทุกคน จัดให้ลูกจ้างแลนายจ้าง ได้รับการอบรม จป.หัวหน้างาน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำ จ.ตรัง (STA-TG)
รับผิดชอบการวางแผนการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิต ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงรายงานตรงต่อผู้จัดการโรงง...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
5 . ผู้จัดการส่วนบริหารฐานข้อมูล (Section Manager - ALC) สาขาตรัง
• กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน • กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดตั้งการพิมพ์ Gap Check ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • กำกับดูแลการพิมพ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000
26 มี.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ตรัง)
สมัครงานง่ายๆ LINE: @Summitcareer Facebook: https://www.facebook.com/SummitCareer/ • นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
4 อัตรา
26 มี.ค. 62
7 . Draftman

บริษัท ซีวิล พี. จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 62
8 . Accounting Management Trainee
ตรวจสอบ ดูแลงานบัญชีทั้งหมดของบริษัทฯ ร่วมรับผิดชอบบริหารจัดการงานของบัญชี ปิดงบการเงินประจำเดือน , ไตรมาส และประจำปี ตรวจสอบการบันทึกต้นทุนการผลิต จัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารพร้อมทั้...

บริษัท พิทักษ์ปาล์ม ออยล์ จำกัด
ตามตกลง
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
9 . พนักงานเดินเครื่องจักรโรงไฟฟ้า
ควบคุมเครื่องจักรในโรงไฟฟ้าชีวมวล

บริษัท โอทาโก้ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ต่อรอง
20 มี.ค. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุง
ดูแลและซ่อมแซ่มเครื่องจักรต่างๆในโรงไฟฟ้าชีวมวล

บริษัท โอทาโก้ จำกัด
2 ตำแหน่ง
20 มี.ค. 62
11 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลระบบไฟฟ้าต่างๆภายในโรงไฟฟ้าชีวมวล

บริษัท โอทาโก้ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ต่อรอง
20 มี.ค. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ