JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าส่วนระบบคุณภาพ ประจำ จ.ตรัง (STA-TG)
1.ควบคุมเอกสาร 2.บันทึกระบบคุณภาพ ระบบกสรจัดการสิ่งแวดล้อม 3.ตรวจสอบและติดตามให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 4.ตอบข้อร้องเรียนลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด 5.ติดตามและควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตา...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
2 . หัวหน้าส่วนโลจิสติกส์ จ.ตรัง (STA-TG)
-รายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนผลิตเรื่องการบรรจุและส่งออก -ควบคุมดูแลการล้างแทงค์น้ำยางข้น -ควบคุม ดูแลการรับและโหลดน้ำยางข้น

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
3 . ช่างเทคนิค ( ประจำคอนโดดรีม ) จ.ตรังรับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิคประจำอาคารให้เป็นไปตามแผนงาน 2. เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมของบริษัทหรือของอาคาร 3. งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
4 . Draftman

บริษัท ซีวิล พี. จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ