เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พัฒนาธุรกิจสาขา (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคารสาขาตรัง)
1. รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ 2. รักษาและหาลูกค้าเงินฝากของธนาคาร ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 3. แนะนำผลิตภัณฑ์กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยให้กับลูก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่น+โบนัส
21 ม.ค. 62

บริษัท ซีวิล พี. จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
3 . สถาปนิก
สถาปนิกประจำไซต์งานก่อสร้าง จ.ตรัง

บริษัท ซีวิล พี. จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาตรัง
- รับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ พรบ. - ประสานงานกับฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ NON MORTOR - กำหนดเบี้ย แก้ไข ยกเลิก กรมธรรม์และเอกสารที่เกี่ยข้อง - จัดทำสมุดทะเบียนต่างๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ