JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 112 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)
- ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอขายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา ราคาวัตถุดิบและเงื่อนไขอื่นๆ - จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า - ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ - (...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
- วางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบ control เครื่องจักร

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ
- จัดเตรียมเอกสารจัดซื้อ - ทำรายงานประจำวัน

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 พ.ค. 62
4 . จนท.ช่างเครื่องกล/จนท.ช่างกลึง
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานทีใช้ในการผลิตกระดาษและไฟฟ้า

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
4 อัตรา
26 พ.ค. 62
5 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงานสระแก้ว)
1.ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2.ควบคุมประสิทธิภาพและต้นทุนงานโครงการ งาน PM ด้านไฟฟ้า

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับวางบิล และจัดทำใบสำคัญจ่ายเพื่อนำมาทำเช็ค - เก็บรักษาเงินสดย่อยสำหรับจ่ายตามเอกสารการจ่ายเงินที่ได้รับการอนุมัติ - จ่ายเช็คและเงินสด - ออกใบเสร็จรับเงิน - ลงบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินประจ...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
26 พ.ค. 62

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ (ประจำสำนักงาน)
- ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ ทาง e-mail, โทรศัพท์ - ประสานงานกับหน่วยงานวางแผน , นำเข้า-ส่งออก, คลังสินค้า ในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า - ปฏิบัติงาน จันทร์ - เสาร์

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
26 พ.ค. 62
9 . หัวหน้าแผนกบัญชี(สำนักงานบางกระดี่ พระราม2 )รับสมัครด่วน !
ควบคุมการจัดทำบัญชี จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ ควบคุมและตรวจสอบการับ-จ่ายเงิน, ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
10 . หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเครื่องกล(ประจำจังหวัดสระแก้ว)
- วางแผนงานและซ่อมบำรุง - ออกและพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงให้สามารถสนับสนุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงานกับหน่วยงานผลิตในการปรับปรุงเครื่องจักร - วิเคราะห็หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไ...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าพระประแดงรับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงานและตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณต้นทุนและปรับปรุงต้นทุนสินค้าให้เป็นปัจจุบัน 2.ดำเนินการรวบรวม จัดเก็บ และติดตามพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารในกระบวนการผลิตสินค้า เอกสารสรุปการจ้างผลิต พร้อมทั้...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา (รับเฉพาะผู้จบวุฒิทางด้านบัญชีเท่านั้น)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการ
26 พ.ค. 62
12 . ++รับสมัครด่วน++ผจก.แผนก ขนส่ง , แผนกผลิต,แผนกคลังสินค้า++ ปฏิบัติงานนิคมสินสาคร
++ ผู้จัดการแผนกขนส่ง++ ลักษณะงานพอสังเขปมีดังนี้ กำหนดแผนงาน , กลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่ายและจัดส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีตลอดจนร่วมจ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
3 อัตรา ( ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์) 08.30-17.30 น.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +สวัสดิการดีมาก
26 พ.ค. 62
13 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และเจ้าหน้าที่คลังสินค้า / พนักงานขับรถ 6 ล้อรับสมัครด่วน !
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์และพนักงานคลังสินค้า 1.รับผิดชอบการจัดการคลังสินค้า ตามรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด 2.ดูแลจัดเก็บสินค้าที่ผลิตแล้วเข้าคลังสินค้าตามรอบที่กำหนด 3.ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
10 อัตรา ( ปฏิบัติงานที่คลังสินค้านิคมสินสาคร) ใกล้วัดโคกขาม
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + สวัสดิการดีมาก + ค่าทักษะ
26 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บุคคลเงินเดือน
1.จัดทำเอกสารสัญญาจ้างให้กับพนักงาน และรถรับจ้างที่เข้ามาวิ่งร่วมงานกับทางบริษัทฯ 2.ปฐมนิเทศพนักงาน เกียวกับระเบียบข้อบังคับในการทำงานรวมถึงสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงานเข้าใจและพร้อมเริ่มปฏิบัติงาน 3....

บริษัท อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
15 . ผู้จัดการแผนกฉีดพลาสติก/หัวหน้าแผนกฉีดพลาสติก รับสมัครด่วน !
1.ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ตรวจสอบกระบวนการผลิตและแก้ไขปัญหาการผลิต 3.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด 4.ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงาน พร้อมสรุปรายงาน 5.ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบคุณภาพเพื่อแก้...

บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
1. ตรวจสอบและควบคุม คุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบ ประจำวัน 2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์รับคืนจากลูกค้า 3. แก้ไขปัญหา และดำเนินการจัดการเมื่อพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 4. จัดทำข้อมูลสถิติของสินค้า...

บริษัท ที.เอส.เปเปอร์ทิ้ว จำกัด
เงินเดือน ตามประสบณ์การ
25 พ.ค. 62
17 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.วางแผนงานให้กับพนักงานในแผนก 2.ควบคุมดูแลพนักงานในแผนก 3. อื่นๆ

บริษัท ซันเรน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.ทำข้อมูลเอกสาร 2.ติดต่อประสานงานต่างๆ

บริษัท ซันเรน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจงานด้านรับลูกหนี้การค้า , ขายปลีก - ตรวจสอบยอดลูกหนี้ , เจ้าหนี้ , เช็ครับ ณ สิ้นเดือน - งานลงบัญชีรายวัน - งานพิมพ์ต่างๆ - งานเอกสารต่างๆ

บริษัท กรุงเทพวิทยา(1988) จำกัด
เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
25 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย
- คีย์ใบรับออเดอร์ - คีย์ใบสั่งขาย - รับโทรศัพท์ และ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายขาย - ประสานงานเรื่องการส่งสินค้า , การรับสินค้า , การเปลี่ยนสินค้า , การคืนสินค้า - ดูแลลูกค...

บริษัท กรุงเทพวิทยา(1988) จำกัด
25 พ.ค. 62
 พบ 112 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ