JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 553 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต
1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย 2. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงานที่รั...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
26 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ IT
1. ร่วมกับทีม IT และผู้บริหารในการกำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท 2. ร่วมกับทีม IT กำหนดและให้คำแนะนำมาตรฐานงานของระบบข้อมูลสาร...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
26 พ.ค. 62
3 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
เคลื่อนย้ายวัสดุคงคลัง เข้า-ออก เคลื่อนย้ายสินค้าขึ้นรถบรรทุก เคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
ประสานงานด้านการขายและการตลาดทั้งระบบ (ทั้งภายในและภายนอกองค์กร)

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 18,000-25,000
26 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - จัดทำ จัดเก็บ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านฝึกอบรม - วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบการสื่อสารภายในองค์กรให้มีความเหมาะสม - จัดทำแผนการฝึกอบรมร่วมกับผู้บังคับบัญชา - สน...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุง (ช่างไฟฟ้า)
- ดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศภายในโรงงาน - ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน งาน PM งานอนุรักษ์พลังงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 พ.ค. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง
- บริหารทีมงานซ่อมบำรุง เครื่องจักร ด้านสาธารณูปโภค ต่างๆในโรงงาน - ควบคุมกำกับดูแลงานซ่อมบำรุงทั้งระบบ - กำกับดูแลงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) - กำกับดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ทำงานอย่าง...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
26 พ.ค. 62
8 . พนักงานขับรถส่วนกลาง / เจ้าหน้าที่จัดส่ง
เจ้าหน้าที่จัดส่ง - สามารถใช้ word,Excel ได้ - ตรวจเช็คงานก่อนส่งมอบ/เช็คเอกสาร/คีย์รายงาน/สต๊อกกล่องหมุนเวียน - มีประสบการณ์ด้านงานจัดส่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ ขับรถส่วนกลาง - เก็บเช็...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา ( ด่วน )
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
9 . ผู้ช่วย ผจก ฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
- ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบและแก้ปัญหางานด้านบัญชีและการเงิน - วางแผนจัดทำงบประมาณและตรวจสอบดูแลการใช้ให้เป็นไปตามแผน - การวิเคราะห์งบประมาณและต้นทุนการผลิต - การปิดงบบัญชีประจำเดือนให้ได้ตามเป้าหมายท...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
10 . กองบรรณาธิการ
•เขียนข่าว บทความที่ได้รับมอบหมาย •คิด content ตาม concept ที่ได้รับมอบหมาย •ทำงานสไตล์เอเจนซี่ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน แต่เน้นความรับผิดชอบในหน้าที่

บริษัท มหานที จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
11 . Engineer ซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์
1.ซ่อมบำรุง ดูแลระบบเครื่องพิมพ์ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์ทั้งหมด 3.ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ก่อนส่งมอบลูกค้า 4.ติดตั้งเครื่องพิมพ์ 5.ให้การสนับสนุนวิศวกรด้านเทค...

บริษัท ซันเรย์โฆษณา จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 - 22,000 บาท
26 พ.ค. 62
12 . พนักงาน พรีเพรส ( เคลียร์ไฟล์ - เลย์ - ส่งออกเพลท )
รับผิดชอบในขั้นตอนการตรวจสอบไฟล์งาน,จัดการไฟล์,วางเลย์,การปรับแก้แบบ - การออกเพลท - ออก Digital Proof / Mockup / บล็อกไดคัท - การตามงาน Approved

บริษัท อินฟินิตี้ พริ้นติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000+
26 พ.ค. 62
13 . Graphic Design ออกแบบ กล่อง, Packaging
รับผิดชอบออกแบบสื่อตามที่ได้รับมอบหมาย - ออกเเบบ Packaging จำพวก กล่อง, ฉลาก, นามบัตร, ป้าย Ads - แก้ไขอาร์ตเวิร์คให้กับลูกค้า - งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินฟินิตี้ พริ้นติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000+
26 พ.ค. 62
14 . หัวหน้าแผนกบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชี
-วางแผน ควบคุมและบริหารงานแผนกบัญชี -ตรวจสอบการรับเช็ค วางบิล และการติดตามหนี้

บริษัท แพค เพรส จำกัด (บ.รุ่งศิลป์การพิมพ์(1977)จก. สาขาบางนา)
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
15 . Sale Executive รับสมัครด่วน !
-วางแผน นำเสนอและขายสื่อสิ่งพิมพ์ ออฟเซท สื่อดิจิตอล -ดูแลฐานลูกค้าเก่า และสร้างลูกค้าใหม่ -ดูแล และรับผิดชอบยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท แพค เพรส จำกัด (บ.รุ่งศิลป์การพิมพ์(1977)จก. สาขาบางนา)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62

บริษัท แอล แอล เอช การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
25 พ.ค. 62

บริษัท แอล แอล เอช การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
25 พ.ค. 62

บริษัท แอล แอล เอช การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
25 พ.ค. 62

บริษัท แอล แอล เอช การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
25 พ.ค. 62

บริษัท แอล แอล เอช การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
 พบ 553 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ