JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 735 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบการบันทึกบัญชี AR, AP, GL -ตรวจสอบใบสำคัญรับ –ใบสำคัญจ่าย -ตรวจสอบรายการซื้อขาย -บันทึกรายการบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป ในระบบบัญชี -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Nteq Polymer Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
2 . ธุรการ (Admin)
-ดูแลการรับ เบิก จ่าย สินค้าคงคลัง (Store)(spare part Machine) -สั่งซื้อสินค้าโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป -กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรายวันในแผนก -งานธุรการทั่วไปตามที่มอบหมาย -งานสนับสนุนเพื่อนร...

Nteq Polymer Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ตีเปอร์เซ็นต์ยางพารา
- รับและประเมินคุณภาพเนื้อยาง - จัดการบริหารคลังวัตถุดิบ - 5 ส - ดูแลกำลังคน - ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน และโรงงาน

Nteq Polymer Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
4 . Shipping Officer
-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ Import-Export ทั้งระบบ -ติดต่อประสานงานกับ Shipping ,Freight Forwarder,สายเรือ,กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการนำสินค้าเข้า -ตรวจเช็คพิกั...

Nteq Polymer Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
26 มี.ค. 62
5 . QMR&DCC
1. รวบรวม จัดทำ ควบคุม และดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระบบ เอกสาร ISO9001:2015 2. Support การ Audit ทั้งภายใน และภายนอก 3. ติดตามเอกสาร CAR/DAR และเอกสาร Customer complain 4. ประสานงานเกี่ยวกับร...

บริษัท แป้งมันสมเด็จ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
26 มี.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
1. จัดหา / จัดซื้อ อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรในโรงงาน 2. ติดต่อผู้ขาย เจรจา เปรียบเทียบราคา 3. จัดทำเอกสารสั่งซื้อในระบบ Express 4. ตรวจเช็คสินค้า เพื่อความถูกต้อง 5. อื่นๆตามหัวหน้างานมอบหมาย ...

บริษัท แป้งมันสมเด็จ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 23,000
26 มี.ค. 62
7 . ช่างไฟฟ้าควบคุมเครื่องการผลิต
1.ควบคุมและดูแลระบบไฟฟ้า 2.วางแผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 3.ติดตามงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มี.ค. 62
8 . พนักงานขาย(กรุงเทพปริมณฑล)
ดูแลการขายสินค้าประเภทข้าวสาร โซนกรุงเทพปริมณฑล

บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด
3 อัตรา
26 มี.ค. 62
9 . พนักงานบัญชี
1.เปิดบิลขายในประเทศ 2.สรุปยอดขายในประเทศ 3.บัญชีทั่วไปอื่น

บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
26 มี.ค. 62
10 . ขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
ทำงานประจำออฟฟิศ ติดต่อลูกค้าต่างชาติทางเมล หรือทางโทรศัพท์ มีไปดูงานต่างประเทศบ้างเป็นครั้งคราว

บริษัท โรงสีเอกไรซ์ จำกัด
26 มี.ค. 62
11 . Sale Engineer/Sale
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า วางแผนการขาย เพิ่มยอดขาย 2.จัดทำใบเสนอราคาและติดตามผลการเสนอราคาอย่างต่อเนื่อง 3.ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการขอบริษัท 4.ออกพบลูกค้าในพื้นที่ต่างจังหวัด 5.นำเ...

บริษัท พี.พี.เอฟ. โพลทริอิควิปเม็นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
26 มี.ค. 62
12 . พนักงานควบคุมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
1.ตัดงานตามมาตรฐานการผลิต / ตามใบสั่งงานตามที่มอบหมายงาน 2.ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ / วัตถุดิบก่อนการปฎิบัติงาน 3.ตรวจเช็คเครื่องจักร,อุปกรณ์,เครื่องมือ และเครื่องมือวัดก่อนการปฎิบัติงาน 4.ทำความส...

บริษัท พี.พี.เอฟ. โพลทริอิควิปเม็นท์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
26 มี.ค. 62

Siam Quality Starch Co., Ltd .
1 อัตรา
เงินเดือน 17,500 - 35,000 Baht
26 มี.ค. 62
14 . ผู้จัดการร้านอาหารและเครื่องดื่มรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการ เพือให้ได้ผลกำไรสูงสุด - ต้อนรับ/บริการลูกค้า - บริหารจัดการวัตถุดิบให้เพียงพอสำหรับการขาย - ดูแลความสะอาด และความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีที ประโยชน์แทรกเตอร์ จำกัด
26 มี.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน รับสมัครด่วน !
1.คำนวณต้นทุนการผลิตได้ถูกต้องและรวดเร็วทันเวลา 2.วิเคราะห์พร้อมรายงานต้นทุนการผลิตต่อผู้บริหารระดับสูง 3.รายงานต้นทุนการผลิตต่อผู้บริหาร

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
16 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1.กำหนดแผนงาน โครงการ และมาตรการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมตรวจสอบตามแผนงานให้เป็นไปตามที่กำหนด 2.ตรวจสอบรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล หาสาเหตุการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือเหตุเกิดเดือดร้อนรำคาญอันเนื่อ...

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000++
26 มี.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในขององค์กร ให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท และทางการที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการตรวจสอบประจำปี - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บังคับ...

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
18 . ผู้ช่วยเชฟรับสมัครด่วน !
- จัดจานอาหาร - ชงกาแฟ - คอยช่วยเหลือเชฟ

บริษัท พีที ประโยชน์แทรกเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
26 มี.ค. 62

Siam Quality Starch Co., Ltd .
1 อัตรา
เงินเดือน 17,500 - 35,000 Baht
26 มี.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี,ผุ้ช่วยการบัญชี,ผู้ช่วยจัดซื้อ,ผู้ช่วยฝ่ายขาย
เจ้าหน้าที่บัญชี,ผุ้ช่วยการบัญชี 1.ทำการตรวจสอบการบันทึกบัญชี เอกสารต่างๆทางบัญชี 2.ทำหน้าที่ในการบันทึกบัญชีรายการต่างๆ 3.ทำหน้าที่จัดทำเอกสารต่างๆทางบัญชี 4.ยื่นภาษีค่างๆ เช่น ภงด1 ภงด3 ภงด53 ภพ...

บริษัท โกลเด้นไทม์เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 12,000-25,000
26 มี.ค. 62
 พบ 735 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ