JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 848 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
เอกสารและบันทึกบัญชี รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส กันภัย จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 13,000
21 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรับสมัครด่วน !
ดูแลเรื่องเอกสาร จป.ให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามนโยบายของบริษัท

บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส กันภัย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประจำรถ (ขนส่ง/คุ้มภัย)รับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่ขนส่ง -ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ขนส่งเงินสด ซึ่งเป็นระบบรถนิรภัยส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มภัย -ดูแล สอดส่อง เฝ้าระวังภัย ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจประจำรถขนส่งนิรภัย ตามกระบวนการขนส่งประ...

บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส กันภัย จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
4 . Import-Export Manager,CS Export
IMPORT-EXPORT MANAGER (1 Position) -To oversee and manage operational excellence for Import-Expoert operations -To actively engage in operational problems with a view to find workable solutions pri...

Trancy Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน company structure + Experience
21 ก.พ. 62
5 . Accounting Officer
DUTY JCCASHIER, FINANCE 1.Control petty cash for head office and LCB office. 2.Record cash disbursement book every day. 3.Sepperate buying Tax invoice(original APSS To P.I.C.,and to make copy Tax i...

SG Sagawa (Thailand) Co.,Ltd.
21 ก.พ. 62

SG Sagawa (Thailand) Co.,Ltd.
21 ก.พ. 62
7 . ช่างกลึง สำนักงานเกาะลันตา จังหวัดกระบี่รับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน : 1. มีความสามารถในการตัดโลหะ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม และอื่นๆ ได้ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด 2. มีความสามารถถอดแบบหรือแกะแบบตาม Shop Drawing เพื่อสามารถนำมาแปลงให้เป็นชิ้นงานได้ 3. สามารถ...

บริษัท ส่งเสริม ทรานเซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
8 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกาะลันตา จังหวัดกระบี่รับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน : 1. ปฏิบัติงานด้านการบริการ การจัดการ และดูแลช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัท ฯ 2. ติดตามข่าวสาร ประเมินผล และดำเนินการ ตามสถานการณ์ต่างๆของบริษัท ฯ โดยสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ อ...

บริษัท ส่งเสริม ทรานเซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
9 . Accountant
1. Receiving and checking the completely of all invoices concerned with operations at Tesco Lotus Wangnoi from each department and outsider before submit them to the person in authority. 2. Submit i...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน ตามโครงบริษัท
21 ก.พ. 62
10 . Delivery Confirm Invoice Officer
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ขนส่ง ดูแลและติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามรถขนส่ง 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่คลังสินค้า ติดตามงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและ ขนส่ง 3. ติดตามPO ตรวจเช็คเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้...

Linfox Transport (Thailand) Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 10,830บาท
21 ก.พ. 62
11 . General Administration Officer (Temp)รับสมัครด่วน !
• รวบรวมและสแกนเอกสาร • สแตมป์รับรองเอกสารและจัดเรียง • จัดเก็บเอกสารและแก้ไขข้อมูลในไฟล์งาน • ติดอากรสแตมป์ลงในใบสัญญา • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองและช่วยเหลืองานในแผนก • ทำงานตามที่หัวหน...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน 500 บาท/ วัน
21 ก.พ. 62
12 . Continuous Improvement Analyst
1.เก็บมคำนวณมวิเคราะห์ข้อมูลและหาวิธีพัฒนาการทำงาน 2.หาวิธีการทำงานและวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ได้เพื่อการนำเสนอให้แผนกที่เกี่ยวข้องและลูกค้า 3.ตรวจสอบกิจกรรมที่ทำการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์...

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
21 ก.พ. 62
13 . พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ชั่วคราว)รับสมัครด่วน !
•จัดทำเอกสารของฝ่ายทรพยากรบุคคลเช่น รับพนักงานใหม่, เปลี่ยนตำแหน่ง, ปรับตำแหน่ง, โบนัสประจำปี, เลิกจ้าง เป็นต้น •ทำเอกสารประกันสังคม พนักงานแจ้งเข้า-ออกประกันสังคัม ทำเรื่องขอเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน 11,500-12,000
21 ก.พ. 62
14 . Site Safety Supervisor ประจำหน่วยงาน สารภี
1. ปฏิบัติตามนโยบายและมาตราฐานความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 2. วางมาตรฐานความปลอดภัยในด้านการขับขี่เพื่อให้นำไปปฏิบัติ 3. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทุกหน่วยงานในเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่...

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 26,000 - 30,000
21 ก.พ. 62
15 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลานขนส่ง (Yard Controller) - ประจำขอนแก่น
1.ประสานงานระหว่างพขร. Shunt Truck และหน้างาน Shipping Tesco Lotus ตามเฟส ต่าง ๆ 2.ตรวจสถานการณ์ตู้ต่างๆภายในลาน เช่น ตู้เปล่า, ตู้หนัก, ตู้ B/H, ตู้โอน DC2 เพื่อลดเวลาการหาตู้ของShunt Truck 3.รายง...

Linfox Transport (Thailand) Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการเอกสาร (Dispatcher & Document Clerk) ลำลูกกา คลอง 7
- จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่ใช้ในการขนส่งสินค้าให้แต่ละสาขา/สโตร์ - จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แต่ละสาขา/สโตร์ผ่านทางอินเตอร์เนต - แจ้งปัญหาให้ผู้จัดการหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทราบในกรณีที่มีปัญหา...

Linfox Transport (Thailand) Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
21 ก.พ. 62
17 . พนักงานบัญชีและธุรการประสานงานทั่วไป
1.ตรวจสอบบิลและจัดเก็บเอกสารด้านบัญชี 2.รับวางบิลและตรวจสอบเอกสารประกอบชุดวางบิล 3.ยื่นแบบภาษี

บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โลจิสติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-14,000 บาท
21 ก.พ. 62
18 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( Customer service )รับสมัครด่วน !
ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานและภายนอก

Alternative Trucking Services Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000 - 18,000
21 ก.พ. 62
19 . เจ้าหน้าที่คีย์เอกสารshipping (Document Officer)รับสมัครด่วน !
คีย์ข้อมูล รายละเอียดสินค้า ลงระบบที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้ ออกเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางบกระหว่างประเทศ

Alternative Trucking Services Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
20 . วิศวกร ระบบน้ำ
• รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งาน ระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยน้ำ • ควบคุมงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงท...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
 พบ 848 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ