JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,128 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ONLINE MARGETIING
1. บริหารจัดการ วางแผน งานการตลาดออนไลน์ และทาง Social Media (SEO, Social Network, Website, เว็บบอร์ดต่างๆ) 2. กำหนดกลยุทธ์ วางแผนงบประมาณและดำเนินกิจกรรมทางด้าน Online Marketing ให้สอดคล้องต่อธุรกิ...

Thaininety Co.,Ltd.
เงินเดือน 18,000-20,000 ขึ้นไป(หรือตามความสามารถ)
27 พ.ค. 62
2 . Graphic Design รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ ดูแลงาน กราฟฟิค ออกแบบ Artwork, Banner, Ads, VDO เพื่อสื่อทางการโฆษณาและการตลาดเพื่อสนับสนุนงานต่างๆ ทุกช่องทางการตลาดขององค์กร (WEBSITE, SOCIAL MEDIA) 2. สนุกกับการคิดสื่อเพื่อตอบโจทย์ ทาง...

Thaininety Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป(ตามความสามารถ)
27 พ.ค. 62
3 . WEB Programmer
1. เขียนโปรแกรม ทำเว็บไซต์ (Web Programming) เชื่อมกับ ฐานข้อมูล (Database) 2. สร้างและดูแล Backend ของเว็บไซต์, Mobile site, Facebook และ Online Campaign 3. ดูแลรับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ภา...

Thaininety Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป(ตามความสามารถ)
27 พ.ค. 62
4 . Social Media Data Analysis Officer รับสมัครด่วน !
• ศึกษาและเข้าใจโจทย์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของลูกค้า • ใช้เครื่องมืออย่างเป็นระบบ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ต่อยอดงานวิเคราะห์ได้ • ใช้เครื่องมือเพื่อสร้างราย...

บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จำกัด
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์
27 พ.ค. 62
5 . IT Manager/Programmer
Responsibilities - Favorable (IT Technical Manager) Conduct IT project between customer and vendors. Discuss with customers about their requirements and instruct vendors to work following customer...

NEXT INDUSTRY ASIA Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-40,000 THB
27 พ.ค. 62
6 . Sales Responsive
- Get requirement from customer and make quotation - Sales Support of IT product for Factory - Customer Support - Solve problem - Give advice to customer -ออกพบลูกค้าเพื่อรับฟังความต้องการจากลู...

NEXT INDUSTRY ASIA Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-28,000 THB
27 พ.ค. 62
7 . พนักงานขาย
1. เข้าพบลูกค้าตามการนัดหมาย 2. ดำเนินการขายให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทๆกำหนด 3. รับผิดชอบการจัดทำใบเสนอราคาและส่งให้ลูกค้า 4. นัดหมายลูกค้าสำคัญ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลุกค้า 5. ก...

บริษัท ซีโฮป อินเฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 30,000
27 พ.ค. 62
8 . Software Engineer, Cloud Infrastructureรับสมัครด่วน !
- ดูแลและปรับปรุงระบบ Infrastructure บน Cloud Service Provider ทำงานอยู่บน open-source technologies - วิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ทั้ง Software, Application, Network และ Hardware ทำงานร่วมกันกับทุกส่วนใ...

บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จำกัด
2 อัตรา
27 พ.ค. 62
9 . IT Support Onsite Service (พนักงาน onsite เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)
- ศึกษาและทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (มีทีมงานฝึกอบรมให้) - ให้บริการลูกค้า ณ จุดที่ติดตั้งระบบ ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด - Onsite เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และตรวจสอบการใช้งา...

บริษัท เฟริส์ทโปร จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
27 พ.ค. 62
10 . Graphic Designer
ร่วมงานกับทีมการตลาด และทีมผลิตในส่วนอื่นๆ เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์งานในแต่ละ Content ออกแบบสื่อโฆษณา Artwork ทั้ง online และ offline ออกแบบและจัดทำกราฟิกทุกรุปแบบ เช่น โปรโมชั่น แบนเนอร์ อินโฟกราฟิก...

EC MALL Co., Ltd.
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
27 พ.ค. 62
11 . IT Support
1.ตรวจสอบ E – Mail และรับโทรศัพท์ลูกค้าเพื่อให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา พร้อมทั้งส่งต่องานต่อไปยังฝ่ายอื่นๆ ที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง 2.เปิด ระงับ ลบ Order VPS, Dedicated 3.ตรวจสอบแก้ไขปัญหา รวมถึง...

SIAMDATA COMMUNICATION CO.,LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท
27 พ.ค. 62
12 . Business Development Manager / Software Sales and Training
- ติดต่อพบลูกค้า นำเสนอ ขาย software ของบริษัท - ให้คำแนะและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า - ประสานงานกับทีมงานอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ไขและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ - มีการส่งไปเทรนด์งานที่ ต่างประเทศ เวลาทำงาน จันท...

Software Angels Co.,Ltd
เงินเดือน 35,000 ถึง 100,000 ตามข้อตกลง
27 พ.ค. 62
13 . Senior Digital marketing
วางกลยุทธ์และโปรโมทผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึง update ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทาง online และ social media ต่างๆ

Software Angels Co.,Ltd
เงินเดือน 25,000 ถึง 45,000
27 พ.ค. 62
14 . Software tester/QA
We are looking for a Software Quality Assurance Tester who will be responsible for writing Unit test, experience with automation test for our web and mobile applications, including web services techno...

Software Angels Co.,Ltd
เงินเดือน Salary negotiable
27 พ.ค. 62
15 . Sale Engineerรับสมัครด่วน !
- ขายซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบทางวิศวกรรม (CAD/CAM/CAE) - หาลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอชายซอฟต์แวร์ ติดตามผล และปิดการขาย - ติดต่อและบริการลูกค้าหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและรวดเร็ว - ทำงาน...

Engineering Computer Services (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป + คอมมิชชั่น
27 พ.ค. 62
16 . เลขานุการผู้บริหาร
- ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอก - เข้าใจระบบงานของบริษัท และรับผิดชอบงานควบคู่ไปกับผู้บริหาร - ตรวจสอบงาน และส่งรายงานต่อผู้บริหาร - จัดการตารางงานของผู้บริหาร - จดบันทึกการประชุม - งานอื่นๆ...

บริษัท มัลติพรูฟส์ จำกัด
27 พ.ค. 62
17 . พนักงานขับรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ขับรถยนต์ส่งสินค้าในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล 2. ดูแลเกี่ยวกับเอกสารการส่งสินค้า การวางบิล รับเช็ค 3. ดูแลทำความสะอาดรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก 4. ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ 5. ปฎิบัติตามกฎระเบียบบริษัท ฯ...

บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 บาทขึ้นไป
27 พ.ค. 62
18 . Hotel System International Marketing Manager
Job Responsibility : • Collaborate with international and national training departments to identify and implement new programs according to local laws and customs. • Maintain all new processes and ...

Coman Group
27 พ.ค. 62
19 . Hotel System Marketing Managerรับสมัครด่วน !
-วางแผนงานขายและสร้างยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ -ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย -ติดต่อ นัดหมาย และขอเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของ...

Coman Group
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
20 . Project Implementation - BOS/Customer Support - BOS รับสมัครด่วน !
Project Implementation - BOS - ติดตั้งโปรแกรมบัญชีให้กับโรงแรมที่ได้รับมอบหมาย - กำหนดค่าเริ่มต้นของระบบโปรแกรมบัญชี (System Configuration) - จัดฝึกอบรมผู้ใช้งาน (User Training) - ให้ความช่วยเห...

Coman Group
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 พ.ค. 62
 พบ 1,128 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ