JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 422 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Freelance (พนักงานขาย)
CONSULTING OF HOW TO SAVE ENERGY AND PRESENTATION OF LED HIGHBAY FOR FACTORY OR WAREHOUSE

SNB Thai Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน pre-paid salary or commission based
24 พ.ค. 62
2 . Structural Engineer (วิศวกรโครงสร้าง)
• Perform design of steel, reinforced concrete and prestressing structure • Bridge Engineering Analysis and Design • Dynamic and Vibration Analysis • Numerical analysis experience

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
3 . วิศวกรโยธา (Civil Engineer)
วิศวกรออกแบบ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
24 พ.ค. 62
4 . พนักงานเขียนแบบ AutoCAD งานระบบ
งานเขียนแบบงานระบบ M$E

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
(หลายตำแหน่ง)
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
24 พ.ค. 62
5 . วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)
วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
6 . นักศึกษาฝึกงานแผนกสรรหา ปฎิบัติงาน รามคำแหง 60/4 รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสาร คีย์ข้อมูลลงระบบ - ตรวจสอบเอกสารใบสมัครงานเบื้องต้น - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18....

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
24 พ.ค. 62
7 . วิศวกร สาขา ช่างเชื่อม
- ปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างเชื่อม ใช้คอมพิวเตอร์ได้บ้าง * ปฏิบัติงานวันจันทร์ - เสาร์ (หยุดเสาร์ เว้น เสาร์) เวลาเข้างาน 8.00 - 17.00น.

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 30,000
24 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
- ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) - งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (ด้านสังคม) - งานด้านประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เล่ม EIA)

บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด
24 พ.ค. 62
9 . SAS Software Technical Consultant
• Prepare and develop business models using SAS solutions to support acquisition, portfolio maintenance and collection strategy • Design and develop ETL for prepare data by using SAS solutions • Des...

Double P Enterprise Co., Ltd.
เงินเดือน 25K-70K + Incentive
24 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝึกอบรม
ขอบข่ายงานในตำแหน่ง -ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมให้สมาชิกทราบ -ประสานงานการจองหลักสูตรอบรม การชำระค่าลงทะเบียนกับสมาชิก -ประสานงานการจัดทำใบเสร็จค่าอบรม -ติดต่อสถานที่ จัดเตรียมเอกสารการอบรมและอุปกร...

BNI (THAILAND) Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์เริ่มต้นที่ 16,000 บาทขึ้นไป โบนัสขั้นต่ำ 1 เดือน
24 พ.ค. 62
11 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเวลา แผนงาน และคุณภาพงานที่กำหนด ตามเงื่อนไขของโครงการ และระบบงานของบริษัท 2.เวลาปฎิบัติงาน 6วัน/สัปดาห์

บริษัท ก๊อดศิลา จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 27,000บาท
24 พ.ค. 62
12 . ช่างเทคนิคโยธา/ระบบ
ควบคุมงานก่อสร้างงานโครงการของบริษัทฯ

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
13 . วิศวกรโยธาอาวุโส (สามัญ) รับสมัครด่วน !
ควบคุมงานก่อสร้างงานโครงการของบริษัทฯ

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
14 . วิศวกรเครื่องกล (สามัญ)
ควบคุมงานก่อสร้างงานอาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
15 . วิศวกรโยธา
ควบคุมงานก่อสร้างงานโครงการของบริษัทฯ

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
24 พ.ค. 62
16 . วิศวกรไฟฟ้ากำลัง (สามัญ)
ออกแบบ หรือควบคุมงานระบบไฟฟ้าอาคาร โรงงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
17 . ผู้เชี่ยวชาญจัดกิจกรรม Team building
1 จัดกิจกรรม team building ในกรุงเทพและต่างจังหวัด 2 สามารถออกแบบกิจกรรมเกมส์ เชิงสร้างสรรค์ 3 สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ 4 ติดต่อ ประสานงาน และนำเสนองานกับลูกค้า 5 สามารถปรับตัว แ...

Key Solutions Training., Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
24 พ.ค. 62
18 . Sale & Marketing
1.สื่อสารไปยังกลุ่มองค์กรภาครัฐและเอกชนผ่านช่องทางต่างๆ 2.ประสานและบริการกลุ่มลูกค้าเดิม สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ารายใหม่ 3.เป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้า ช่วยประสานงานระหว่างลูกค้าและทีมงาน 4.ร่วมวางแผน...

Key Solutions Training., Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 +คอมมิชชั่น
24 พ.ค. 62
19 . Online Marketing
1. เขียน content หรือ Campaign หรือ เขียนคำโฆษณาต่างๆ ลงสื่อออนไลน์ เพื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 2. ดูแล Facebook/Webpages/etc. 3. สร้างความสัมพันธ์อันดี รักษาและขยายกลุ่มลูกค้าออนไลน์

บริษัท ซัน เกทเวย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
20 . นักวิทยาศาสตร์ (เจ้าหน้าที่ทดสอบทางด้านสิ่งแวดล้อม)
1. ตรวจวิเคราะห์งานพารามิเตอร์ทางด้านสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พารามิเตอร์ Colur,Cyanide และวิเคราะห์คุณภาพอากาศพารามิเตอร์ Oil mist 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือพื้นฐาน spectropotome...

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
 พบ 422 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ