JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 224 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Branch Admin Makro Credit Pay (สาขาบางบอน / จรัญสนิทวงศ์)
1. ให้บริการและทำธุรกรรมสินเชื่อ Makro Credit Pay เมื่อลูกค้ามาใช้บริการที่สาขา Makro 2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการทำสินเชื่อ เช่น NCB Consent, KYC, ใบสมัครสินเชื่อ, ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้วงเงินแก่ลู...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
16 ส.ค. 62
22 . Branch Manager
• Develop and execute business plan and strategy in line with achieving the branch contribution to profitability and growth • Proactive lead and manage the sales force in achieving the desired sales...

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
16 ส.ค. 62
23 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ(สัญญาจ้าง)
• บันทึกข้อมูลเข้าระบบ • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • จัดการงานด้านเอกสารของฝ่ายงาน • งานธุรการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย • ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. สถานที่ป...

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
หลายอัตรา
16 ส.ค. 62
24 . เจ้าหน้าที่ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (กรุงเทพฯและปริมณฑล)
- สร้างและบริหารความสัมพันธ์อันดีกับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ (Dealer) และ ให้บริการธุรกรรมสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ดีกับลูกค้า - เก็บข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นในการวิเคราะห์เครดิตและนำส่งเอกสารข้อมูล เพื่อป...

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ส.ค. 62
25 . เจ้าหน้าที่พิจารณาเครดิตสินเชื่อลูกค้ารายย่อย
- พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์สินเชื่อรถยนต์ของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ตรวจสอบข้อมูล เพื่อพิจารณาเครดิตและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่ขออนุมัติสินเชื่อ พร้อมนำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ ตามขั้นตอน...

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
หลายอัตรา
16 ส.ค. 62
26 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ Call Center (สัญญาจ้าง)
1.รับสายลูกค้าเพื่อประสานงานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2.รับแจ้งและดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้า 3.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น...

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
หลายอัตรา
16 ส.ค. 62
27 . Walk-in-Interview Telesales/Direct sale วันที่ 7, 21 ส.ค.สมัครตามวันเวลาที่กำหนด
ธนาคารเกียรตินาคิน เปิดรับสมัคร Telesales/Direct sale (สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อ SME, สินเชื่อรถแลกเงิน) หลายอัตรา!!!! เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เป็นส่วนหนึ่งของธนาคารเกียรตินาคิน *...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
16 ส.ค. 62
28 . One Day Interview: สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์งาน ประจำจังหวัดชลบุรี
ตำแหน่งที่เปิดรับ 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ [RO] หน้าที่และความรับผิดชอบ: •วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ •ให้คำป...

ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
50 อัตรา
16 ส.ค. 62
29 . Marketing Officer / Relationship Officer – SME กรุงเทพฯและปริมณฑล
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ [RO] •วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ •รับผิดชอบการขยายสินเชื่อให้กับลูกค้าธุรกิจขนาด...

ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
16 ส.ค. 62
30 . Relationship Officer – SME / Marketing Officer ต่างจังหวัด
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ [RO] •วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ •รับผิดชอบการขยายสินเชื่อให้กับลูกค้าธุรกิจขนาด...

ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
200 อัตรา
16 ส.ค. 62
31 . เจ้าหน้าที่บัตรเครดิต (ประจำที่สีลม)
1. สมาชิกบัตรใหม่ (New Account) ให้คำแนะนำแก่สาขาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาสมาชิกบัตร บันทึกข้อมูลสมาชิกเข้าระบบงาน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสมาชิกที่จะนำมาจัดทำบัตร เช็คสอบประวัติและพฤต...

ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 14,500
16 ส.ค. 62
32 . Call Center (ประจำที่สีลม หรือพระราม 9)
หน้าที่และความรับผิดชอบ • บริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของทางธนาคาร • รับแจ้ง และดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าที่เกิดจากการใช้บริการต่างๆ ของธนาคาร พร้อมประสานกับห...

ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 14,500
16 ส.ค. 62
33 . Call Center (รับสมัครและสัมภาษณ์ทุกวันพุธ เวลา 09.00 -16.00 น.)รับสมัครด่วน !
ธนาคารยูโอบี เปิดรับสมัครตำแหน่ง Call Center (เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์) สมัครและสัมภาษณ์ทุกวันพุธ เวลา 09.00 น.-16.00 น. • รับสายลูกค้าที่โทรสอบถามเรื่อง บัตรเครดิตเป็นหลัก เช่...

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ส.ค. 62
34 . เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน รับสมัครและสัมภาษณ์ทุกวันพุธ เวลา09:00-12:00น.
- รับผิดชอบลูกค้ากลุ่ม SME ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อหาแนวทางปรับปรุงโครงสร้างหนี้ - ควบคุมปริมาณสินเชื่อด้อยคุณภาพ SME ให้อยู่ในปริมาณที่ธนาคารยอมรับได้ - ประสานงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย พร้อมต...

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
16 ส.ค. 62
35 . เจ้าหน้าที่ประเมินหลักประกัน (Appraisals Officer)
Valuation of property or machinery with skill and advanced knowledge.

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ต่อรองได้
16 ส.ค. 62
36 . ธนาคารยูโอบี เปิดรับสมัคร Call Center Digital Bank
ด่วน ธนาคารยูโอบี เปิดรับสมัคร Call Center Digital Bank สัมภาษณ์ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร • Digital Banking Call Center สถานที่ปฏิบัติงาน ธนาคารยูโอบี สำนัก...

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ส.ค. 62
37 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (Teller) ประจำสาขาประจำกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
• ปฏิบัติงานประจำสาขาโดยรับผิดชอบในการให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น การรับชำระสินเชื่อและค่าบริการต่างๆ การจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาให้เป็นไปตามระบบของธนาคาร รวมทั้งก...

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 ส.ค. 62
38 . Relationship Manager (Wealth Banking)พื้นที่ : บางนา,พระราม 3,ปิ่นเกล้า,รังสิต
-สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าบุคคล ในกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Customer) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการลงทุน และสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางด้านการลงทุน ตามเป้าหมายส่วนบุคคล ...

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
16 ส.ค. 62
39 . เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Specialist)
• ให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าทางด้านสินเชื่อบ้าน • วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางด้านสินเชื่อบ้านให้กับลูกค้า • วางแผนการขาย สามารถสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ รวมทั้ง ลูกค้ารีไฟแนนท์ และ Cash to H...

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 ส.ค. 62
40 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (Teller/Customer Service Officer) พื้นที่พัทยา บางละมุง
• ปฏิบัติงานประจำสาขาโดยรับผิดชอบในการให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น การรับชำระสินเชื่อและค่าบริการต่างๆ การจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาให้เป็นไปตามระบบของธนาคาร รวมทั้งก...

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
16 ส.ค. 62
 พบ 224 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ