JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 663 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต
1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอน และแผนงานที่กำหนดไว้ได้ 2. แจ้งปัญหาให้หัวหน้าหน่วยได้รับทราบ 3. บันทึกรายละเอียดของสินค้าในระบบเอกสาร

บริษัท เจ.เอส.อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน 335 บาท/วัน + OT 3 H
15 มิ.ย. 62

บริษัท เจ.เอส.อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 14,000
15 มิ.ย. 62
3 . ขาย/ การตลาด
1) พนักงานขาย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ดูแลลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - ให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์แก่ลูกค้า 2) การตลาด - วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด **ทำงาน จ-ส 8.00-17.00 น.

บริษัท เจ.เอส.อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-40,000 บาท
15 มิ.ย. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค
1. ดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งบริษัท 2. ดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำประปาภายในบริษัท 3. ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทั่วไปภายในบริษัท 4. ดูแล เครื่องจักรกระหว่างผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 5. ดูแล วางแผนบำ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามวุฒิ/ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
5 . พนักงานติดรถส่งสินค้า
1.รับใบสั่งงานจากหัวหน้างาน 2.ตรวจสอบสินค้าก่อนขึ้นรถให้ถูกต้องและครบตามจำนวนในเอกสารรายการส่งสินค้า 3.จัดเรียงสินค้าขึ้นรถไม่ให้ได้รับความเสียหาย 4.ติดรถขนส่งเพื่อลงสินค้าและจัดเรียงสินค้าให้ลูกค้...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน รายวัน
15 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้าแผนกการผลิต
1.วางแผนงานในแผนกเพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์/เป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.ควบคุมผลผลิต ลดของเสียให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.ควบคุมการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพตามที่กำหนด 4.ควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 up (ตามตกลง/ตามประสบการณ์)
15 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการส่วนเทคนิค(R&D)
1.จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ 2.กำหนดจุดตรวจสอบ (สเปค) ของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการให้กับ QC 3.จัดทำ Mock -up, Drawing ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงและแก้ไขจนถึงเปิดแม่พิมพ์ ส่...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามความสามารถ
15 มิ.ย. 62
8 . พนักงานควบคุมคุณภาพไลน์ผลิต
1.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามสเปคในระหว่างการผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ตรวจสอบผล บันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบของผลิตภัณฑ์ในกะแต่ละวัน 3.ปฏิบัติงานตามนโยบายและเอกสารต่างๆ ในระบบคุณภาพ 4ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,200 (ไม่รวม OT.)
15 มิ.ย. 62
9 . พนักงานขับรถบริษัท
1. ต้องขับรถด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง 2. ดูแลและบำรุงรักษารถ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและจะต้อง ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก 3. ดำเนินการแจ้งซ่อม / บำรุงรักษาตามระยะทางหรือตามความจำเป็นเมื่อ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 + OT.
15 มิ.ย. 62
10 . หน.แผนกบุคคล-ธุรการ (ประจำประเทศเมียนมาร์)
1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานด้านค่าจ้าง , เงินเดือน ฝึกอบรม ,สวัสดิการ ,แรงงานสัมพันธ์ และ สรรหาบุคลากร ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 2. ควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติง...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+เบี้ยเลี้ยง
15 มิ.ย. 62
11 . ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ
1. กำหนดนโยบาย/มาตราฐานด้านการควบคุมคุณภาพสินค้า/วัตถุดิบของบริษัท 2. กำหนดวิธีการปฎิบัติ การตรวจสอบคุณภาพสินค้า/วัตถุดิบ 3. วิเคราะห์ปัญหาของสินค้า หรือวัตถุดิบที่ไม่ผ่านมาตราฐานที่กำหนด/พิจาร...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามมาตราฐานบริษัท
15 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.รับผิดชอบงานด้านการทำบัญชีต้นทุนสินค้าและ STOCK สินค้า 2.รับผิดชอบงานด้านการทำบัญชีทรัพย์สิน 3.คำนวณต้นทุนสินค้า ทุกล็อด ที่ผลิตได้ 4.จัดทำรายงานต้นทุนประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
13 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามแผนงาน

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน Negotiable / ต่อรองได้
15 มิ.ย. 62
14 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกออกแบบและแม่พิมพ์รับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบ 2. ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 3. ประชุมทบทวนข้อกำหนดของลูกค้ากับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง 4. วางแผนการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดวันจัดส่งให้หัวหน้า 5. ทวนสอบแม...

MITRMAN MARKETING & ENGINEERING CO.,LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ
15 มิ.ย. 62
15 . ฝ่ายขาย รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับลูกค้า เพื่อจัดทำข้อกำหนดสำหรับงานใหม่และการส่งสินค้า 2.ประชุมทบทวนข้อกำหนดของลูกค้ากับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง 3.ส่ง Drawing ให้ผู้จัดการฝ่ายอนุมัติ เพื่อส่งต่อให้ลูกค้าอนุมัติ ...

MITRMAN MARKETING & ENGINEERING CO.,LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
16 . ผู้จัดการร้านขายบรรจุภัณฑ์ / หัวหน้าแผนกขาย (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- บริหารระบบจัดการงานขายหน้าร้าน / ระบบบริการลูกค้าภายในร้าน - บริหารสินค้า / คลัง และสต็อกสินค้าภายในร้าน - ดูแลบริหารพนักงานในทีมขายและทีมคลังสินค้า - แก้ไขปัญหาเมื่อลูกค้าร้องเรียน / เรื่องอื่น...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
17 . IT Manager / Dynamic Ax Developer & Support (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
* ตำแหน่ง IT Manager (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง) * 1 อัตรา - บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานภายในฝ่าย IT - นำเทคโนโลยีด้าน IT มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร - วางแผน และพัฒนาระบบงาน Computer - ควบคุมดูแ...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
18 . หัวหน้างานบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- บันทึกบัญชี, บันทึกทำจ่ายต่างประเทศ และตัดชำระ AP - ติดตามสินค้าชดเชยจาก AP - ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกการตั้งหนี้ - จัดทำใบแจ้งลดหนี้ - ทำปิดงบทดลอง - ทำงานบัญชีครบทุกด้าน

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
15 มิ.ย. 62
19 . Graphic Designer (ยินดีรับผู้มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป -ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- ออกแบบ Artwork ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ - ออกแบบงานกราฟฟิค กล่องบรรจุภัณฑ์, โลโก้, กล่อง, ซอง, ถุง, ฉลาก และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ - ดูเรื่องงานพิมพ์ Sticker / งาน Screen - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
20 . Sale (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง - ยินดีรับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่ + มีรถส่วนตัว)
- แนะนำ และขายผลิตภัณฑ์ความงาม - ออกบูธขายสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ - จัดทำรายงาน และนำเสนองานแก่ผู้บังคับบัญชา - Survey ตลาด และ หาลูกค้ารายใหม่ตามเป้าหมายที่มอบหมายไว้ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอ...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
15 มิ.ย. 62
 พบ 663 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ