JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 643 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Telesaleรับสมัครด่วน !
พนักงานขายทางโทรศัพท์ เจาะตลาดหาลูกค้ารายใหม่ พิจารณาความเป็นไปได้ในการขาย ส่งมอบลุกค้าให้ฝ่ายปิดการขายหรือฝ่ายอื่นต่อถ้าจำเป็น

บริษัท เมทัลลิค ที.เอฟ (1999) จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 15,000
15 ก.ย. 62
2 . ควบคุมคุณภาพการผลิต QC
- Start 15,000-18,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถ (ทดลองงาน 4 เดือน) - มี Incentive ทุกๆ 4 เดือน (มากน้อย ขึ้นอยู่กับยอดขาย) - มี Bonus ประจำปี หน้าที่ของงาน - ตรวจเช็ควัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้...

P.A. Packing (1998) Co.,Ltd.
เงินเดือน Start 15,000-18,000 บาท (ทดลองงาน 4 เดือน)
15 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- รับลูกค้าจากช่องทาง Online - ให้ข้อมูลสินค้า และ เงื่อไขการสั่งผลิตทั้งหมด - เสนอขายบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า - คำนวนราคากล่องกระดาษ / ทำใบเสนอราคา - จัดทำเอกสารต่างๆ - ประสาน...

P.A. Packing (1998) Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น (ทดลองงาน 4 เดือน)
15 ก.ย. 62
4 . วิศวกรโครงการ/วิศวกรออกแบบ/ช่างเขียนแบบ (Project Eng./Design Eng./Draftsman)
- ออกแบบ และ เขียนแบบ ชิ้นงาน เพื่อสั่งผลิต วางแผนการผลิต Conveyors และ Parts Packaging Machines ต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะโรงงานด้านสุราและเบียร์ - ส่งแบบผลิตตามแผนลำดับขั้น...

บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์+รายได้อื่นๆ (OT+เบี๊ยเลี้ยง+Incentive+อื่นๆ)
15 ก.ย. 62
5 . หัวหน้ากะคลังสินค้าและวัตถุดิบ
- บริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าและวัตถุดิบ FIFO - จัดส่งวัตถุดิบเข้าไลน์การผลิต - จัดเตรียมสินค้าตามออร์เดอร์ของลูกค้า - บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเพิ่ม / ตัดสต๊อค - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอ...

บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 20,000
15 ก.ย. 62
6 . Maintenance Supervisor
- บริหารจัดการงานวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน Preventive Maintenance - ดูแล และมอบหมายงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - บริหารจัดการด้านการจัดเก็บ Spare part, งานด้านอนุรักษ์พลังงาน ...

บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.ย. 62
7 . พนักงานฝ่ายผลิต จ.สมุทรปราการ
- จัดเตรียมวัตถุดิบ - ควบคุมเครื่องจักร - ตรวจสอบคุณภาพ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.ย. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร (ไฟฟ้า, เครื่องกล) จ.สมุทรปราการ
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผน PM - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมื่อเกิดความผิดปกติ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.ย. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร (ไฟฟ้า) จ.เพชรบุรี
- บำรุง รักษาระบบไฟฟ้าเครื่องจักรโรงงาน - ดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร - ตรวจวัด ตรวจสอบเครื่องจักรตามแผน

บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.ย. 62
10 . วิศวกรฝ่ายขาย
- นำเสนอการขายและติดตามลูกค้า เพื่อให้บรรจุเป้าหมายการขาย - รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันพร้อมหาลูกค้ารายใหม่ - เรียนรู้เแทคนิคครื่องจักรสินค้าของบริษัท พร้อมนำเสนอความรู้เทคนิคข้อมูลแก่ลูกค้า ...

บริษัท ปาสคาล อินเตอร์เทค จำกัด
เงินเดือน วุฒิการศึกษาและประสบการณ์
15 ก.ย. 62
11 . ช่างซ่อมบำรุง(งานสาธารณูปโภค)รับสมัครด่วน !
1.ระบุสาเหตุซึ่งเป็นการทำให้เกิด การชำรุด เสื่อมสภาพ หรือเป็นเหตุให้เกิดการซ่อมแซม 2.ระบุเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง 3.เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภค ของบริษัทฯ อยู่ในสภาพพร้อ...

บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ย. 62
12 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (รายวัน)
มีหน้าที่ตรวจสอบและดูแลกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้การผลิตผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการเกิดความผิดพลาด และไม่ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่ลูกค้าต้องการหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสียหายมากเกินความจำเป็น บั...

บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือประสบการณ์
15 ก.ย. 62
13 . สรรหาว่าจ้าง - เงินเดือนรับสมัครด่วน !
1. สรรหาว่าจ้างพนักงานตามอัตรากำลังคน 2. คัดเลือกสื่อในการประกาศรับสมัครพนักงาน 2. อบรมพนักงานใหม่เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน 3. จัดทำสัญญาจ้างงาน ประเมินผลงานพนักงาน ตามกำหนดระยะเวลา 4...

บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด
1 อัตรา จัดทำเงินเดือน 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ย. 62
14 . พนักงานทำความสะอาดหญิง (ปฏิบัติงานที่ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น)
- ดูแล และทำความสะอาดต่างๆภายในบริษัท - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 ก.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส (ขาย Cosmetic / เคมีภัณฑ์) * มีรถยนต์ส่วนตัว *
- วิเคราะห์ความต้องกาารของกลุ่มลูกค้า - วางแผนการขาย เพื่อหาลูกค้าใหม่ๆ และรักษาฐานลูกค้ารายเดิม เพื่อเพิ่มยอดขาย - เสนอขายสินค้า และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า - จัดทำรายงานประจำเดือน - งานอื่น...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
15 ก.ย. 62
16 . Marketing & Sale Supervisor (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- วางแผนกลยุทธ์การตลาดและโปรโมชั่น ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ - วิเคราะห์ศึกษาคู่แข่ง และทำแผนการตลาดประจำเดือน - ดูแลช่องทางการขายและโฆษณา - สรุปรายงานประจำสัปดาห์ และประจำเดือน - ขายสินค้าความงาม และ...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
15 ก.ย. 62
17 . หัวหน้างานบัญชี
- บันทึกบัญชี, บันทึกทำจ่ายต่างประเทศ และตัดชำระ AP - ติดตามสินค้าชดเชยจาก AP - ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกการตั้งหนี้ - จัดทำใบแจ้งลดหนี้ - ทำปิดงบทดลอง - ทำงานบัญชีครบทุกด้าน

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
15 ก.ย. 62
18 . Sale & Marketing Supervisor (ยินดีรับผู้มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป)
- วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ทั้งค้าปลีก-ค้าส่งและออนไลน์ - วางแผนสินค้าที่จะนำมาขายให้ตรงกับความต้องการลูกค้า - วิเคราะห์ตลาด ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบความต้องการของตลาด - เพิ่มส...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
15 ก.ย. 62
19 . พนักงานคลังสินค้า (เพศชาย / หญิง วุฒิ ม.3 ถึง ป.ตรี - ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- รับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของคลังสินค้าตามระบบ 5ส. - จัดแพ็คสินค้า - บันทึกและจัดทำรายงานประจำวัน

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
15 ก.ย. 62
20 . IT Support
1.แก้ปัญหาการทำงานของระบบ Network. 2.แก้ปัญหาการใช้งาน Softwareและ Hardware 3.ดูแลแก้ปัญหาระบบ CCTV. 4.สำรองข้อมูล

บริษัท เอกา แพค จำกัด
1 อัตรา
15 ก.ย. 62
 พบ 643 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ