JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 447 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค หัวหน้าช่างเทคนิค วิศวกร
ตรวจเช็คระบบ, ติดตั้ง, ซ่อมบำรุงระบบ ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำ และระบบปรับอากาศในอาคาร สวัสดิการประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ

บริษัท เซ็นเทอไลซ์ จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 22,000
19 ส.ค. 62
2 . Service Engineer (Electrical Engineer) Urgently Required !
• ดูแลและพัฒนาระบบงาน service และระบบ service online บนแฟลตฟอร์ม IOS , Android และ web base application ของทางบริษัท • วิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิคในระบบ online เพื่อพัฒนางานบริการและเครื่อง heat pump ...

บริษัท จี อาร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000 บาท
19 ส.ค. 62
3 . Project Engineer รับสมัครด่วน !
1.งานออกแบบ+ประเมินราคา+จัดเตรียมงานติดตั้งระบบ heat pump 2.ควบคุมงานติดตั้งงานระบบ heat pump 3.วางแผนงาน ควบคุม ดูแลทีมงานติดตั้งภายในบริษัทและประสานงานกับผู้รับเหมา 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท จี อาร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามคุณสมบัติ
19 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม จัดทำแผนการฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรมติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานประเมินและติตามผลการฝึกอบรม สรุปผลการฝึกอบรม

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เบอคาน่า
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ระบบงานคุณภาพ และ สิ่งแวดล้อม มวลชนสัมพันธ์
งานด้านเอกสารระบบ 1.ดูแลระบบมาตรฐาน ที่องค์กรได้รับรองให้สอดคล้องตามนโยบายบริษัท และ ข้อกำหนด ISO 14001:2015 2.อัพเดต กฎหมายในและต่างประเทศ 3.จัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน 4.ทบทวนระบบ ISO ...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เบอคาน่า
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
19 ส.ค. 62
6 . Export Supervisor and Ship agency
1.Coordinating with customer, sales persons, factory and freight forwarder for arranging export shipments. 2.Making export plan and send to all related parties to prepare the shipment. 3.Reducing an...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เบอคาน่า
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
19 ส.ค. 62
7 . พนักงานทั่วไป (ประจำโรงงาน อ.บางประกง 1 อัตรา สมุทรสาคร 1 อัตรา)
1.ดูแลสินค้าให้อยู่ในความเรียบร้อย 2.ทำความสะอาดลานเก็บสินค้า 3.ควบคุมการจราจรเมื่อมีรถเข้ามารับสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เบอคาน่า
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ส.ค. 62
8 . IT Developer
1. วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล,System flow ตามความต้องการของ User 2. พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย 3. แก้ปัญหาด้าน โปรแกรม ร่วมกับ Consult ให้กับ users 4 จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เบอคาน่า
เงินเดือน 25,000 - 35,000 (สามารถต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
19 ส.ค. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย การบันทึกในสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภทต่างๆ 2.วางแผน การจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3 , 53) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ประจำเดือน 3.บริหารการปิดงบการเงิน...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เบอคาน่า
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ส.ค. 62
10 . Customer Service Officer รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารใบกำกับภาษีสำหรับวางบิลเรียกเก็บเงินภาษีลูกค้า - ตรวจสอบเอกสารจัดส่งสินค้า - ตรวจสอบเอกสารการวางบิลจากบริษัทขนส่ง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ***ในช่วงเรียนรู้งาน ต้องไปฝึกงานที่...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เบอคาน่า
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
19 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ดูแลสวนผลไม้ (สวนทุเรียน)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลสวนผลไม้ (สวนทุเรียน) 2. บำรุงรักษาต้นทุเรียน เช่น การรดน้ำ ใส่ปุ๋ย กำจัดโรคพืช 3. บำรุงรักษาไม่ให้ต้นทุเรียนเกิดโรคเชื้อรา 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เบอคาน่า
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ (ที่พักฟรี)
19 ส.ค. 62
12 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (ประจำโรงงาน อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลกระบวนการผลิตสินค้ากะลาปาล์ม ไม้สับ 2. ควบคุมระบบการจัดส่งสินค้า 3. ควบคุณคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน 4. ควบคุมทีมงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เบอคาน่า
1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ (ที่พักฟรี)
19 ส.ค. 62
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและติดตามการผลิตให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย 2. แก้ไขและปัญหาและอุปสรรคในการผลิตให้สามารถได้ผลผลิตตามเป้าหมาย 3. ควบคุมแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับการผลิต 4. ตรวจเช็ครายงานข้อมูลการผลิตประจ...

บจก.ไทยแลนด์แอนทราไซท์/ บจก.อีสเทอร์น เพิล/ บจก.เบอคาน่า
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์
19 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
- โทรติดต่อลูกค้าเป้าหมายเพื่อทำนัดให้ฝ่ายขายไปพบ - ติดต่อลูกค้าเพื่อให้บริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจ และเคลมสินค้า - รับสายลูกค้าโทรเข้า และ ให้ข้อมูลสินค้าเบื้องต้นกับลูกค้า - ลูกค้าหลักคื...

บริษัท ชินเพาเวอร์ จำกัด (Chin Power Co., Ltd.)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-19,000
19 ส.ค. 62
15 . Sales Engineer วิศวกรขาย
จำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ให้กับโรงงานขนาดใหญ่ • นำเสนอผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน(หลอดไฟ LED และโคมไฟกันระเบิด LED) ของบริษัทฯ และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า • วิเคราะห์การใช้พลังงานและนำเสนอแนวทางการประหย...

บริษัท ชินเพาเวอร์ จำกัด (Chin Power Co., Ltd.)
เงินเดือน 15,000-25,000 + โบนัสการขาย + ค่าน้ำมัน + ค่าโทรศัพท์ + ค่าcommission
19 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่สโตร์รับสมัครด่วน !
1. รับและตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือ ตาม Po 2. จัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ 3. จ่ายอุปกรณ์และเครื่องมือตามใบเบิกของโครงการ 4. ดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำของโครงการ 5. ตัดสต็อกอุปกรณ์และเครื่อ...

บริษัท แมกซ์เอนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
17 . Site Admin. Officerรับสมัครด่วน !
1. จัดทำ Daily progress 2. ตรวจสอบรายงานบริษัทผู้รับเหมา 3. ประสานงานกับฝ่ายการเงินในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำไซท์งาน 4. จัดหาและดูแลอุปกรณ์สำนักงานประจำไซท์งาน 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท แมกซ์เอนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
18 . พนักงานเขียนแบบ
- เขียนงานระบบ เช่น งานระบบไฟฟ้า,อาคาร,บอยเลอร์ - อ่านแบบ,ตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างแม่นยำ

บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
19 ส.ค. 62
19 . ผู้จัดการ กิจการประปานครสวรรค์
ปฏิบัติงานกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน) บริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯประสบความสำเร็จในการบริห...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
19 ส.ค. 62
20 . พนักงาน – พัฒนาบุคลากร
- ปฏิบัติงานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรรวมทั้งกิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ - ประสานงานกับสถาบันฝึกอบรมและวิทยากรเพื่อการจัดทำหลักสูตรพัฒนาองค์กร ...

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 62
 พบ 447 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ