JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 438 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภั...

บริษัท ไทย โอนลี่ วัน แมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
2 . Project Engineer
1. ดูแลและรับผิดชอบงานโครงการต่างๆเกี่ยวกับระบบน้ำร้อน,ระบบฮีทปั๊ม,ระบบโซล่าเซลล์ ที่ได้รับมอบหมายทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 2. จัดทำและวางแผนการดำเนินโครงการให้ได้มาตรฐานตามระยะเวลาที่กำหนด 3. ค...

บริษัท ทริปเปิ้ล อี เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 30,000-50,000
24 เม.ย. 62
3 . Sales Representativeรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานขายทั่วไปตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 2. เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน หรือตามที่ลูกค้าสนใจ 3. รักษาลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ 4. ให้คำปรึกษา /แนะนำลูกค้าด้า...

บริษัท ธนาวงษ์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
24 เม.ย. 62
4 . จป.วิชาชีพ
-ดูแลและบริหารงานความปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐาน -พัฒนางานด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

บริษัท พี เอ พี แก๊ส วัน จำกัด
24 เม.ย. 62
5 . วิศวกร (Engineer)
-ศึกษาและค้นคว้าเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานพร้อมกับจัดทำฐานข้อมูล / เครื่องมือวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง -ประสานงานและเข้าเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในโรงงานและอาคาร -ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ อาทิเช่น ไฟฟ...

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แมกซ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Officer)
- ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำเอกสารฝ่ายธุรการ / ฝ่ายบัญชี (เพื่อนำส่งให้สำนักงานบัญชี) - จัดเก็บเอกสารเข้าออก - สนับสนุนงานฝ่ายขาย ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบริหาร - ดูแลความเรียบร้อยต่างๆภาย...

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แมกซ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-18,000
24 เม.ย. 62
7 . พนักงานฝ่ายบุคคล, ฝ่าย HR
- สรรหาทรัพยากรบุคคล และสัมภาษณ์งาน - จัดทำประวัติพนักงาน - อบรมพนักงานใหม่ และ ประเมินพนักงานช่วงทดลองงาน - อบรมผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในบริษัท - จัดทำ Job Description - วางแผนฝึกอบรมประจำปี ...

บริษัท เอส เอส ซี ออยล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
24 เม.ย. 62
8 . Sales Engineer
The Sales Engineer is use technical knowledge along with sales skills to provide advice and support on a range of products, for which a certain level of expertise is needed RESPONSIBILITY - Conduct ...

บริษัท พีทีอี พลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-30,000 บาท/month +ค่าคอมมิชชัน่ ,ค่าน้ามัน
24 เม.ย. 62
9 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
1. ขับรถให้แก่ผู้บริหารไปตามสถานที่และเวลาที่กาหนดโดยปลอดภัย พื้นที่ส่วนใหญ่ กทม.ปริมณฑล สุพรรณบุรี 2. ดูแลรักษารถ ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 3. งานอื่นๆตามมอบหมาย 4.วันและเวลาทาง...

บริษัท พีทีอี พลัส จำกัด
1 อัตรา
24 เม.ย. 62
10 . ++รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน++ (ประจำสาขาเมืองทองธานี)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงาน Cash Flowรายวัน/สัปดาห์เพื่อดูรายการเคลื่อนไหวของการเงินในแต่ละบัญชี 2.จัดสรรรายการจ่ายให้เหมาะสมกับเงินคงเหลือในธนาคาร / จัดทำชุดเอกสารใบสำคัญจ่าย 3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางด้าน...

บริษัท เอกอุทัย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ (สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
24 เม.ย. 62
11 . Administration
- ติดต่อประสานงานระหว่างบุคลากรภายในองค์กร หรือภายนอกองค์กร - จัดเตรียมเอกสารประชุม หรือออกเอกสารใดๆ ตามมอบหมาย - รวบรวมเอกสารจากพนักงานเพื่อส่งต่อให้บัญชี - สนับสนุนฝ่ายขาย เช่น ทำเล่มเอกสาร , พิม...

SGI Technology Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
24 เม.ย. 62
12 . หัวหน้าคนงานสิ่งแวดล้อมประจำไซด์งาน
-คุมคนงานสิ่งแวดล้อม(ลอกท่อระบายนำ้/แมนโฮว์/ฉีดEM/รดนำ้ต้นไม้) -หมักEM -ทำChecklist onlineส่งส่วนกลาง -Check Stockของ -ดูแลถังบำบัดนำ้เสีย -ดูความเรียบร้อยบ่อนำ้เสีย/บ่อใหญ่/บ่อขยะ(ฉีดEM) -สามาร...

บริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด.
เงินเดือน 15,000+++
24 เม.ย. 62
13 . BOI Officer
Job Detail: - Be responsible of all BOI operation after approval practical. - Conduct Import-Export operation to completely comply with BOI and IC system. - Ensure BOI practice & Trade complian...

Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
2 Position
เงินเดือน Negotiable
24 เม.ย. 62
14 . Calibration technician
- Responsible for both internal and external calibration. - Be responsible for the supervision and management of all measuring instruments. - Make periodic verification of measuring instruments, to...

Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
7 Position.
เงินเดือน Negotiable
24 เม.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ GPS (ประจำฟลีตงานศรีราชา)รับสมัครด่วน !
-วิเคราะห์ข้อมูลการทำงานการเดินทาง พฤติกรรมการขับขี่ และประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆ -ทำรายงาน GPS Report และรวบรวมข้อมูลในการทำงาน เพื่อนำเสนอกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
16 . ผู้ช่วยวิศวกร
จัดทำรายการคำนวณเกี่ยวกับระบบป้องกัน(Relay Protection) ระบบป้องกันไฟฟ้าระยะไกล ( FRTU ) ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ ( PEA ) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เงินเดือน 25,000-45,000
24 เม.ย. 62
17 . Sale Coordinator
1. ติดต่อประสานงานขายกับกลุ่มลูกค้า, พนักงานขาย, คลังสินค้า 2. ติดต่อการเข้าพบลูกค้า ดูแลกลุ่มลูกค้าเก่าของบริษัทฯ 3. ให้คำปรึกษาด้านคุณสมบัติของสินค้า, แผนการส่งสินค้า 4. จัดเตรียมเอกสารงานขายใบเส...

บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 เม.ย. 62
18 . ช่างเทคนิค/วิศวกรไฟฟ้า
•ให้คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้นและการแก้ไข ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างใช้งาน •เข้าซ่อมบำรุงและตรวจสอบเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เมื่อได้รับแจ้งจากลูกค้า •support งาน Substation,Protection relay •งาน Commi...

บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้,บันทึกบัญชีรับ-จ่าย,เงินสดย่อยในโปรแกรมExpress - จัดทำแบบภงด.3&53 - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจัดส่งให้สำนักงานบัญชี - ปิดงบกำไร(ขาดทุน)ประจำเดือน - งานอื่นๆที่ได...

บริษัท เอ็กซ์เพิร์ท เอนเนอจี จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
ทำหน้าที่ในฝ่ายบัญชีด้านรับ - จ่าย บัญชีทรัพย์สิน และงานบัญชีอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท พลังงานไทยผาสุก จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และการตกลง
24 เม.ย. 62
 พบ 438 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ