JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,314 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์
1.รับคำสั่งซื้อและประสานงาน ตรวจติดตาม ของลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ 2.การแจ้งผลิต และส่งมอบ 3.จัดทำและตรวจสอบเอกสาร INVOICE 4.จัดทำสินค้าใหม่,การเปลี่ยนแปลง packaging,artwork,size ตามที่ลูกค้าก...

บริษัท บางพลี คอตตอน อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
2 . พนักงานประจำร้าน
จัดสินค้าตามคำสั่งซื้อ ทำเอกสารต่างๆ ภายในร้าน

ร้านคลังยาปากน้ำ
เงินเดือน 10,000-15,000 ตามวุฒิ และประสบการณ์
23 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
จัดทำบัญชีทั่วไป ( บัญชีมหาชน )

บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62

บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62

บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
6 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
รับผิดชอบคลังสินค้า

บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62

บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62

บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
9 . จนท.จัดทำเอกสารทะเบียนความเสี่ยง/DCCรับสมัครด่วน !
จัดทำเอกสารระบบ GMP , ความเสี่ยง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62

บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
11 . พนักงานขายสิ่งพิมพ์ ( Packaging )
จัดหาลูกค้าสั่งพิมพ์งานทุกประเภทให้กับโรงพิมพ์ ( งานกล่องบรรจุภัณฑ์ , โบชัวร์ , สติกเกอร์ )

บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
12 . จนท.ทรัพยากรบุคคล(สรรหา)รับสมัครด่วน !
ดำเนินการสรรหา ว่าจ้าง จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว เอกสารงานระบบมาตรฐาน ติดต่อราชการ

บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
13 . จป วิชาชีพ 25,000++ ตามประสบการณ์
ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ราชการ - วางแผนงานความปลอดภัยภายในโรงงาน - จัด ทำโครงสร้างและคู่มื่ที่เกี่ยวจ้องกับงานในโรงงาน และบัญทึกให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานให้แผนกต่างๆ ภายในบริษัทฯ รวมถึงจัดทำมา...

บริษัท เจ แอนด์ เค อินเตอร์ เนเชอรัล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000++ ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
14 . พนักงานฝ่ายบุคคล เริ่มต้น 20,000++ หรือ ตามประสบการณ์
-มีความรู้เรื่อง กม.แรงงาน สวัสดิการ -บันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน พร้อมรวบรวมใบลา และเอกสารต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัดทุกสัปดาห์ -บันทึกใบลาต่างๆ เข้าโปรแกรม Payroll -สรุปสถิติการขาด ลา มาสาย ส่ง...

บริษัท เจ แอนด์ เค อินเตอร์ เนเชอรัล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000++ หรือ ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
15 . Accounting & Financial officer/บัญชีและการเงิน
รายละเอียด: • จัดทำ และลงบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย • ติดตามการชำระหนี้ของลูกค้า • จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี • ดูแลการเบิกจ่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ •...

LabIVF (Thailand) Limited.
23 เม.ย. 62
16 . Online marketing
•Design content marketing strategies and set short-term goals •Undertake content marketing initiatives to achieve business targets •Collaborate with design and writing teams to produce high quality ...

บริษัท บีส์นีส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
17 . BA / PC พนักงานขายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชั้นนำ
พนักงานขายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชั้นนำ (Beauty Advisor) 1. ขาย และแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า 2. ควบคุมดูแลสินค้า ณ จุดขาย 3. รวบรวม รายงานข้อมูลการขาย และ Stock ในแต่ละวัน 4. เข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกอบร...

บริษัท บีส์นีส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้ดี 15,000+++
23 เม.ย. 62
18 . Administration Officer
-คีย์ข้อมูล,จัดทำไฟล์ข้อมูล, เอกสารในส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย -จัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน -รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บีส์นีส์ จำกัด
เงินเดือน มีประสบการณ์จะได้รับพิจรณาเป็นพิเศษ
23 เม.ย. 62
19 . Sale Supervisor: หัวหน้าพนักงานขาย
1. ควบคุมดูแล บริหาร การขาย ทีมงานให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายของที่บริษัท: จุดขาย พนักงานขาย และสินค้า 2. ตรวจสอบ ประเมิน: จุดขาย พนักงานขาย และสินค้า 3. รายงานข้อมูลการขาย 4. สร้างความสัมพ...

บริษัท บีส์นีส์ จำกัด
เงินเดือน รายได้ดี มีค่าคอมมิสชั่นจากการขาย
23 เม.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
1.ทำเอกสารใบสำคัญรับ-จ่าย 2.ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย,หัก ณ ที่จ่าย 3.กระทบยอดตาม statement 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชัน จำกัด
23 เม.ย. 62
 พบ 1,314 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ