เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,347 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้แทนฝ่ายขายต่างจังหวัด
เสนอขายเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและคลีนิก ประสานงานและดูแลลูกค้า สาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

N - Sine Engineering Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
20 ม.ค. 62
2 . Maketing Officer
1.กำหนดกลยุทธ์และแผนการตลาด,พัฒนาช่องทางการขาย 2.เปรียบแทียบและวิเคราะห์ตลาดคู่แข่งขัน 3.ควบคุมประสิทธิภาพในการใช้สื่อโฆษณา,เพิ่มกลุ่มลูกค้าและพัฒนาประสิทธิภาพในการขายและการตลาด 4.ดำเนินการสำรวจตลา...

บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์ โพรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ม.ค. 62
3 . Administrator
1) ดำเนินการจัดทำ และติดตามเอกสารเช่น ใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ, สัญญาจ้าง และจัดทำ Report ต่างๆ ฯลฯ 2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก 3) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์ โพรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ม.ค. 62
4 . Marketing Executive
Marketing Executive รายละเอียดงาน 1. ดูแลและขยายช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า Hi-Balanz ตามนโยบายบริษัทฯ 2. คิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอเนื้อหาข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นให้เหมาะสมกับคู่ค้า 3. Present สินค้าให...

บริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
5 . พนักงานบัญชี
• ดูแลเรื่องวางบิล รับเช็ค – จ่ายเช็ค • บัญชีลูกหนี้ – เจ้าหนี้ • การจดบันทึกรายรับรายจ่าย เงินสดย่อย จะต้องตรงเวลา แม่นยำ และละเอียดครบถ้วน • จัดทำ ภงด. 3, 53 ภพ.30 • จัดทำแฟ้มข้อมูลแบบฟอร์มและบ...

บริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
19 ม.ค. 62
6 . Production Admin
- รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงาน จัดทำแผน ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ - รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
19 ม.ค. 62
7 . Technical & Packaging Sourcing (นักวิจัยบรรจุภัณฑ์)
- ดูแลและตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ในส่วนของการทดสอบคุณสมบัติต่างๆแต่ละประเภทเพื่อคัดเลือกใช้ - ดำเนินการปรับปรุงและกำหนดมาตรฐานคุณภาพและวิธีการทดสอบ - ดำเนินการจัดหาผู้ขายรายใหม่(Supplier)ที่มีคุณภาพ - วิเ...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 28,000 - 40,000บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)
19 ม.ค. 62
8 . พนักงานฝ่ายผลิตควบคุมการผสม(Mixing)
- ควบคุมสัดส่วน, ระยะเวลา, ขั้นตอนการผสม ตามสูตรที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมเครื่องจักรและจอมอนิเตอร์ ที่เกี่ยวกับการผสมผลิตภัณฑ์ - ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ(QC.) สามารถสมัครได้ที่ป้อมรปภ. โ...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
7 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)
19 ม.ค. 62
9 . Production Supervisor
- ควบคุมดูแลการผลิต และคุณภาพงานของส่วนการผลิต - ควบคุมดูแลพนักงาน และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม work instruction - บริหารจัดการงานในแผนกโดยใช้ต้นทุนการผลิตต่ำสุด - ฝึกอบรมและประเมินผลการทำงานให้กั...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการด้านตรวจสอบความปลอดภัย(CCTV)
- ควบคุม CCTV และระบบความปลอดภัย โดยตรวจสอบและรายงานเหตุการณ์ประจำวันให้มีความถูกต้อง - ตรวจสอบความพร้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่ของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 25,000บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)
19 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี(Asset&Inventory)
- รับผิดชอบดูแลบัญชีต้นทุนด้าน Fixed Assets, วางแผนการนับ Stock, คำนวนต้นทุนวัตถุดิบ - จัดหมวดหมู่ทะเบียนทรัพย์สิน - จัดทำประวัติทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท - คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินในระบบ

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)
19 ม.ค. 62
12 . R&D (ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม)
- รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารเสริม - ร่วมกำหนดและวางแผนทางการตลาดกับฝ่าย Marketing - พิจารณาและคัดเลือกวัตถุดิบ (Raw Material) ให้เหมาะสมสำหรับกำหนดสูตร - วิเคราะห์และสรุปผล Lab ...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000บาท+++ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)
19 ม.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ(AutoCAD)บรรจุภัณฑ์
- เขียนแบบบรรจุภัณฑ์(Packaging) และทำแบบ 3D mock up - ประสานงานกับผู้รับผิดชอบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และปรับเปลี่ยน-แก้ไขแบบ - จัดทำแบบ Printing Area

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 32,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)
19 ม.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม (Recruitment & Training Officer)
- รับผิดชอบกระบวนการสรรหาพนักงาน(End to end) - อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงาน - จัดทำรายงานอัตรากำลังคน(เข้า-ออก)ประจำสัปดาห์และประจำเดือน - วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับสมัคร

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)
19 ม.ค. 62
15 . พนักงานPC แฟชั่นไอส์แลนด์ / โรบินสัน ศรีสมาน
----- ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ ----- - ต้อนรับและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า - ควบคุมและบริหารสต๊อคสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบและประเมินความเรียบร้อย ...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท (+โอที)
19 ม.ค. 62
16 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า(Warehouse Supervisor)
- ควบคุมและดูแลงานส่วนการรับเข้า/จัดเก็บ/แบ่งจ่าย และการสต๊อคสินค้า ให้เป็นไปตามระบบ(WMS) - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
เงินเดือน 23,000 - 40,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)
19 ม.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (Package Development)
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนด - สรุปปัญหา หาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและ Supplier ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท (ตามประสบการณ์ทำงาน)
19 ม.ค. 62
18 . Regulatory Affairs Manager
- รับผิดชอบงานด้านขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ - ติดตามข่าวสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ - ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาท+++ (ขึ่นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน)
19 ม.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต (Planning Senior Officer)
- จัดทำและวางแผนการผลิตรายสัปดาห์ และรายเดือน เพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาด - ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การผลิตได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เช่น แผนกผลิต / แผนกคลังสินค้า - วิเคร...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน)
19 ม.ค. 62
20 . QC Lab Technicianรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบวิเคราะห์ Lab ด้านคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 1.ตรวจสอบวัตถุดิบใน Lab เพื่อเปรียบเทียบและได้มาตรฐาน 2.ติดตามและบันทึกผล เพื่อนำไปวิเคราะห์ หากมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน โปรดระบุในใบสมัครให...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 13,500 บาท + ค่าอาหาร 500 บาท/ เดือน
19 ม.ค. 62
 พบ 1,347 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ