JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,438 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการทั่วไป
- ติดต่อ ประสานงานตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น กรมสรรพากร ประกันสังคม ธนาคาร - จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า - ออกทำงานตามต่างจังหวัด - งานอื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย

บริษัท ในเครือ SS GROUP THAILAND
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
20 มิ.ย. 62
2 . ภูมิสถาปนิก
1. ออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม และรายละเอียดประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. เขียนแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ประมาณราคางานภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 4. ตรวจสอบ ประสานงานกับสถาปนิก, วิศวกรใน...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ-การตลาดรับสมัครด่วน !
-ดำเนินงานกิจกรรมทางขาย-ก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายให้ตรงตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ -ทำหน้าที่ประสานงานและร่วมมือกับแผนกต่างๆในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการแผนกการตลาดรับสมัครด่วน !
- วางแผนและกำหนดกลยุทธ์กิจกรรมการตลาด เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ - ประเมินและวิเคราะห์ผลงานกิจกรรมการตลาด สรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข - กำหนดเป้าหมายและผลตอบแทนการขายประจ...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน : ประจำลำลูกกา
1. เป็นผู้ประสานงานกับลูกบ้านสำหรับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยจะอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ประชุม, 2. รายชื่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรร และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าการตลาดอาวุโส
- ดำเนินงานกิจกรรมทางการตลาดที่ได้รับมอบหมายให้ตรงตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ - การจัดทำรายงานทางการตลาด และข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านการตลาด รวมถึงงาน การวิเคราะห์ข้อมูล การสรรหาโปรโมชั่นเพ...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มิ.ย. 62
7 . พนักงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ธุรการ/ต้อนรับ - ประชาสัมพันธ์ - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หน้าไม้พัฒนา จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
8 . สถาปนิก ภายใน ภายนอกรับสมัครด่วน !
-วางผังโครงการ, ตลาดนัด, งานrenovate -ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตย์และอื่นๆ -จัดทำ presentation สำหรับการนำเสนอ

บริษัท หน้าไม้พัฒนา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
9 . พนักงานขายห้องชุดคอนโด แถวหนองจอกมีนบุรี (ต้องมีประสบการณ์ด้านอสังหาเท่านั้น)
- ทำการตลาด วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดและคู่แข่งได้ พร้อมทังหาทางแก้ไขปัญหา - ให้คำแนะนำและเสนอข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้าเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า - ทำรายงานการขาย อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ดู...

บริษัท พาร์คเลน เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
เงินเดือน 25,000 + Com. ห้องละ 10,000-20,000
19 มิ.ย. 62
10 . พนักงานบัญชี
ทำงานบัญชีลงรับจ่าย ธุรการบัญชี รับจ่าย กาษีสรรพากร ลูกหนี้เจ้าหนี้ ตรวจสอบบัญชี เกี่ยวกับงานรับเหมา งานอสังหาริมทรัพย์ งานก่อสร้าง และประสานงาน

บริษัท คอมฟอร์ท แมกซ์ จำกัด
เงินเดือน 19,000
19 มิ.ย. 62
11 . Marketingรับสมัครด่วน !
1.กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดค...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-30,000 บาท
19 มิ.ย. 62
12 . ธุรการคาร์แคร์ Keeperรับสมัครด่วน !
1.ดูแลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกค้า เช่นใบเสร็จในรับรถ 2.คิดเงินกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 3.ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์ 4.ดูแลความเรียบร้อยภายในคาร์แคร์ 5.ทำการโฆษณารายละเอียดคาร์แคร...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
13 . ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1.ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาที่ Showroom 2.แนะนำ Promotion ต่างๆ ให้กับลูกค้า 3.ทำสัญญาซื้อขายรถแท๊กซี่ 4.ส่งมอบรถให้ลูกค้า 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน เงินเดือน + คอมมิชชั่น
19 มิ.ย. 62
14 . Front Office Managerรับสมัครด่วน !
1.ดูแลความเรียบร้อยในอาคาร เช่น ส่วนกลาง ห้องพัก 2.ดูแลความเรียบร้อยของพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เช่น แม่บ้าน รปภ 3.ต้อนรับลูกค้าและดูแลเอกสารสัญญาการเช่าห้องพัก 4.ควบคุมดูแลอุปกรณ์ ต่างๆท...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี (คลังสินค้า)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของชุดเอกสารรับ-จ่าย - ดูแลจัดการและจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่นทำใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบสำคัญรับ-จ่าย บันทึกข้อมูลรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน - ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท - ดูงบการเงิน...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+incentive
19 มิ.ย. 62
16 . พนักงานขายอิสระ โครงการบ้านมือหนึ่ง
- ***รับงานไปทำที่บ้าน*** ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ - รับงานที่บริษัท แล้วไปโพสขายที่บ้านทางสื่อออนไลน์

บริษัท เซ็นทรัล โฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 50,000-200,000
19 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย(Sales Executive)บ้านมือสอง
- มีหน้าที่ในการนำเสนอบริการรับฝากขายบ้านให้กับลูกค้า ติดต่อกับลูกค้าที่ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ - พาลูกค้าเยี่ยมชมบ้าน และดูแลเรื่องการขายจนโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน - วางแผนและบริหารงานขาย รา...

บริษัท เซ็นทรัล โฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 30,000-500,000 บาท (รวมค่าคอม)
19 มิ.ย. 62
18 . Contract Manager
Responsibilities: 1. Control the contract administration to ensure the contractual compliance, correctness, risk management and contractual claims. 2. Prepare tender documents of all con...

Pattaya Nine Remarkable Golf Real Estate (Thailand)
1 อัตรา
เงินเดือน Salary Negotiable
19 มิ.ย. 62
19 . MEP Engineer
Job Purpose: Responsible for all of building MEP works for residential project. Control and supervise site MEP work according to standard and specifications provided by designers. Responsibiliti...

Pattaya Nine Remarkable Golf Real Estate (Thailand)
1 อัตรา
เงินเดือน Salary Negotiable
19 มิ.ย. 62
20 . QS Manager/Cost Manager
Job Purpose: Control the budget and the cost of construction of the project. Coordinate with designers to keep the construction cost. Responsibilities: 1. Prepare detailed cost estimates...

Pattaya Nine Remarkable Golf Real Estate (Thailand)
1 อัตรา
เงินเดือน Salary Negotiable
19 มิ.ย. 62
 พบ 1,438 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ