JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,429 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Site Manager
1. วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา 2. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจสอบ และติดตามการทำ...

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000 - 40,000
26 มิ.ย. 62
2 . โพร์แมน
1. ควบคุมงานด้าน QS. และ ควบคุมการทำงานหน้างาน มีหน้าที่ สำรวจ,ตรวจสอบปริมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบได้แก่ งานโครงสร้าง คสล.,งานโครงสร้างเหล็ก,งานสถาปัตยกรรม และงานจ้างเหมา ให้เป็นไปตามงบปร...

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000
26 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
• วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่งขัน ทำแผนการตลาดและกำหนดการใช้สื่อทางการตลาด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ • จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายการตลาด • วางแผนช่องทางการขาย กลุ่มเป้า...

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000 - 100,000
26 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
• ทำแผนการขายให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ • จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายขาย • วางแผนช่องทางการขาย กลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการส่งเสริมการขาย • ควบคุมและกำหนดทิศทางการขายให้กับทีมขา...

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP-เจ้าหนี้)
- จัดทำใบสำคัญซื้อในระบบบัญชี (PJ) - จัดทำใบสำคัญจ่าย (PV) - รับวางบิล และจ่ายเช็ค - จัดทำรายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53 - Reconcile ภงด.3,53,A/P TRAD,A/P OTHER

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 18,000
26 มิ.ย. 62
6 . Graphic Designer
- ออกแบบกราฟฟิคสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อดิจิทัล, งาน Event และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ทันในเวลาที่กำหนด - แนะนำ, ตรวจปรู๊ฟ และร่วมตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ต้องมีการผลิต - รีทัชภาพ ตามที่ได้รับม...

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 20,000
26 มิ.ย. 62
7 . Sales Manager
• Develop sales strategy to attain the company’s sales goals and profitability; • Recruit, train, manage and motivates Sales Executives; • Responsible for the performance and development of the Sale...

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 45,000
26 มิ.ย. 62
8 . Marketing Supervisor
- ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการวางแผนช่องทางการขาย กลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการส่งเสริมการขาย วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่งขัน ทำแผนการตลาดและกำหนดการใช้สื่อทางการตลาด ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานร...

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000
26 มิ.ย. 62
9 . Sales & Marketing Coordinator
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท 2. รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องของฝ่ายขายและการตลาด อาทิเช่น รายงานสรุปยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือน เอกสารใบคำสั่งซื้อ (Purc...

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000 - 30,000
26 มิ.ย. 62
10 . Sales Executive
- ดูแลและนำเสนอการขาย - เก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาเยี่มชมโครงการ - ทำเอกสารการจอง และะประสานงานกับทางธนาคาร - ดูแลความเรียบร้อยของห้องตัวอย่าง

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
26 มิ.ย. 62
11 . พนักงานขายอิสระ โครงการบ้านมือหนึ่ง
- ***รับงานไปทำที่บ้าน*** ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ - รับงานที่บริษัท แล้วไปโพสขายที่บ้านทางสื่อออนไลน์

บริษัท เซ็นทรัล โฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 50,000-200,000
26 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย(Sales Executive)บ้านมือสอง
- มีหน้าที่ในการนำเสนอบริการรับฝากขายบ้านให้กับลูกค้า ติดต่อกับลูกค้าที่ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ - พาลูกค้าเยี่ยมชมบ้าน และดูแลเรื่องการขายจนโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน - วางแผนและบริหารงานขาย รา...

บริษัท เซ็นทรัล โฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 30,000-500,000 บาท (รวมค่าคอม)
26 มิ.ย. 62
13 . Marketing Offline
1.รับผิดชอบการสร้างยอด Walk ให้กับโครงการที่รับผิดชอบ 2.วางแผนกลยุทธ์ จัดกิจกรรมทางการตลาด พร้อมทั้งวิเคราะห์ สรุปงบประมาณ แผนกงานการตลาดต่างๆ 3.สำรวจตลาดและวิเคราะห์ คู่แข่ง, ลูกค้า ในพื้นที่ที่ดูแ...

บริษัท รุ่งกิจ เรียลเอสเตท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้าช่างไฟฟ้า/ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
1. รับผิดชอบดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณอาคารต่างๆของบริษัทให้อยู่ในสภาพปลอดภัย พร้อมใช้งาน 2. มีส่วนร่วมวางแผนและจัดระบบงานด้านการซ่อมบำรุงด้านงานไฟฟ้ากับฝ่ายอาคาร 3. ดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์และอะไหล่ที่...

บริษัท มั่นคง มั่งคั่ง พาณิชย์ จำกัด
26 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี และภาษี - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายUrgently Required !
- ดูแล ต้อนรับ และแนะนำสินค้าของ HERITAGE FINE ART AND JEWELRY - สร้างความสัมพันธ์อันดี และรักษาความพึงพอใจในบริการ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 10.00-19.00 น. หรือ 11.00-20.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
26 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับส่วนหน้า (Front Desk)รับสมัครด่วน !
- ต้อนรับลูกค้า, รับจองห้องพัก, บริการเช็คอิน-เช็คเอาท์ลูกค้า และตอบข้อสอบถามลูกค้าทางอีเมล์ - บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าพัก, บันทึกรายได้ค่าเช่า และสรุปรายได้ค่าเช่า - อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า, ทำสัญญาเ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
26 มิ.ย. 62
18 . ช่างประจำอาคารรับสมัครด่วน !
- ดูแลและซ่อมแซมระบบต่างๆ ภายในอาคาร เช่น งานไฟฟ้า, งานประปา, งานแอร์ ฯลฯ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 07.00-16.00 น., 13.00-22.00 น., 22.00-07.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
26 มิ.ย. 62
19 . IT Supportรับสมัครด่วน !
จัดซื้อ จัดหา ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบริการต่างๆ ติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด และงานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 09.00-18.00 น

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
20 . MIS Database รับสมัครด่วน !
-ทดสอบระบบการทำงานของ Website ต่างของบริษัท -ประสานงานกับลูกค้าในการส่งผลการทดสอบ -Training การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ให้กับ User -จัดทำเอกสาร Test Case Test Result -ประสานงานกับฝ่ายโปรแกรมเมอร์เมื่...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถ
26 มิ.ย. 62
 พบ 1,429 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ