JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,455 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารทุนมนุษย์
-สรรหาพนักงาน ตั้งแต่ระดับ พนักงาน - ผู้ช่วยผู้จัดการให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด -จัดทำสวัสดิการได้อย่างถูก้อง และตรงเวลา ได้อย่างละเอียดรอบครอบ -ให้คำปรึกษาพนักงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างด...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
2 . หัวหน้า แผนกอาคาร เซ็นทรัลพลาซาวิลเลจ สุวรรณภูมิ
- รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ภายในศูนย์การค้า - รับผิดชอบดูแลงานซ่อมแซมและต่อเติมอาคารและพื้นที่ของศูนย์การค้า - ดูแลงานตกแต่งตัวอาคารและภายในศูนย์การค้าให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัทและใ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่แผนกอาคาร (เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)
- รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ภายในศูนย์การค้า - รับผิดชอบดูแลงานซ่อมแซมและต่อเติมอาคารและพื้นที่ของศูนย์การค้า - ดูแลงานตกแต่งตัวอาคาร และภายในศูนย์การค้าให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัทและ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 พ.ค. 62
4 . CPN Walk-in Interview ในวันที่ 6 ก.ค.62 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
CPN Walk-in Interview เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. สถานที่: ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่ Promotion เซ็นทรัลวิลเลจ ( สุวรรณภูมิ )
- วางแผนการขายพื้นที่ Promotion - วางแผนกลยุทธ์ในการหารายได้ให้แก่สาขา - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาล (เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)
- ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า / ปรับอากาศ / สุขาภิบาลเป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุมตรวจสอบการใช้พลังงานในศูนย์ฯ - ควบคุมการจดมิเตอร์ไฟฟ้าในเดือน - ตรวจสอบควบคุมการตกเเต่งร้านค้า - ปฏิบั...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
7 . หัวหน้าช่างอาคาร สาขาวิลเลจ (สุวรรณภูมิ)
- รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ภายในศูนย์การค้า - รับผิดชอบดูแลงานซ่อมแซมและต่อเติมอาคารและพื้นที่ของศูนย์การค้า - ดูแลงานตกแต่งตัวอาคาร และภายในศูนย์การค้าให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัทและ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่อาคาร/เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต นนทบุรีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ศูนย์การค้าให้พร้อมใช้งาน 2. สามารถรับงานเเจ้งซ่อม ลงมือปฏิบัติในากรซ่อมเเซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ได้ 3.ควบคุมผู้รับเหมาในการตกแต่งหรือซ่อมแ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
9 . พนักงานขายอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) สาขาพัทยา
1. ขายเครื่องดื่มในศูนย์อาหาร 2. เป็นพนักงานประจำในเครือเซ็นทรัล 3. ปรุงเครื่องดื่ม ดูแลรักษาความสะอาดในศูนย์อาหาร 4.ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
26 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่อาคาร (สาขามหาชัย)
1.ตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อทำการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ศูนย์การค้าให้พร้อมใช้งาน 2. สามารถรับงานเเจ้งซ่อม ลงมือปฏิบัติในากรซ่อมเเซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ได้ 3.ควบคุมผู้รับเหมาในการตกแต่งหรือซ่อมแ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจ-พื้นที่การตลาดส่วนกลาง ประจำเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี
-วางแผนการขายพื้นที่ Promotion ให้เป็นไปตามเป้าหมาย -วางแผนกลยุทธ์ในการหารายได้ให้แก่สาขา และการหากลุ่มลูกค้ารายใหม่ -ตรวจสอบรูปแบบการจัดงานด้านการขายให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์การค้า -ติดต่อประสาน...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกศูนย์อาหาร(เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต)
1.สรรหาและคัดเลือกร้านค้าใหม่ เพื่อทดแทนร้านเก่า และปรับเปลี่ยนร้านค้าให้เป็นไปตามสัดส่วน 2.Monitor และจัดทำรายงานยอดขายร้านค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3.ร่วมบริหารจัดการต้นทุน และค่าใช้จ่ายเพื...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
13 . หัวหน้าแผนกการตลาดสาขา(เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต)
1.วางแผนการขายพื้นที่ Promotion, Convention Hall ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.วางแผนกลยุทธ์ในการหารายได้ให้สาขา 3.วางแผนการหากลุ่มลูกค้ารายใหม่ 4.ตรวจรูปแบบการจัดงานด้านการขายให้เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์ก...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่การตลาด เซ็นทรัลวิลเลจ ( สุวรรณภูมิ )
- ดูแลสื่อโฆษณาและวางแผนการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย - วางแผนการทำ Promotion ส่งเสริมการขายต่างๆ - วางแผนกิจกรรม Event ส่งเสริมการขายต่างๆ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
15 . ผู้จัดการ แผนกการตลาด เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี
1.วิเคราะห์และวางแผนการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 2.กำหนดกลยุทธ์การดำเนินการด้านการตลาด 3.สร้าง Traffice และสร้างภาพลักษณ์ให้กับศูนย์การค้า 4.ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ 5.งานอื่นๆที่ได้รั...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
16 . ผู้จัดการแผนกร้านค้าสัมพันธ์(เซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต)
1.การจัดทำสัญญา ควบคุมดูแลการเสนอเงื่อนไขการต่อสัญญาพร้อมเอกสารประกอบการทำสัญญา 2.การจัดทำประกันภัยร้านค้า 3.กำกับดูแลความเป็นระเบียบของร้านค้าภายในศูนย์การค้าโดย Shop Visit 4.จัดทำงบประมาณประจำปี ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
17 . พนักงานแคชเชียร์ เซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า
- รับผิดชอบการจัดเก็บเงินยอดขาย ดูแลเงินทอน /อุปกรณ์/สำหรับการบริหารให้พร้อมใช้ - รับผิดชอบ การชำระค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ พร้อมตัดใบเสร็จรับเงินทุกประเภท - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและแนว...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
18 . พนักงานแคชเชียร์-ลานจอด (สาขาพระราม9)
- ประจำจุดลานจอดขาออก/ ลานโปรโมชั่น /เครื่องเล่นเด็ก และร้านโปรคลีน พร้อมคิดเงินในส่วนที่ได้ประจำจุดต่างๆ ของศูนย์การค้า - เก็บเงินและนำเงินส่งบัญชีการเงิน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
26 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโสกลยุทธ์การตลาด เซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา
1.มีความสามารถในวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ 2.มีความสามารถวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อม 3.รับผิดชอบการจัดกิจกรรม event ต่างๆ 4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้ดี 5.วิเคราะห์และพัฒนารูปแ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
20 . งานอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
ตำแหน่ง: 1.ผู้จัดการ Food&Beverage 2.เจ้าหน้าที่ Food&Beverage

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
 พบ 1,455 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ