JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 380 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้ช่วย ผู้จัดการแผนกสโตร์
1. ตรวจสอบการรับ - จ่ายสินค้า 2. บริหารจัดการ สื่อเครื่องหมาย สัญญาลักษณ์ สินค้า 3. บริหารจัดการ ส่งมอบสินค้า 4. เอกสารในการรับ - จ่ายสินค้า - สินค้านำเข้าต่างประเทศ 5. ตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือ ณ ส...

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
15 มิ.ย. 62
22 . ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อม / สร้าง ระบบไฟฟ้า , ประปา , ลม , โทรศัพท์ ซ่อมไฮดรอลิก , เครื่องปรับอากาศ

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
15 มิ.ย. 62

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
15 มิ.ย. 62
24 . พนักงานขับรถรับสมัครด่วน !
1.ขับรถส่งชิ้นงานตามหน่วยงานต่างๆ หรือวิ่งงานตามแผนงานที่บริษัทฯวางแผนให้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 2.ดูแล ตรวจเช็ค บำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
25 . ประสานงานทั่วไป
1. ติดต่อประสานงาน กับแผนกต่าง ตามงานที่มอบหมาย 2. จัดเก็บเอกสาร ตามระบบ ISO

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
26 . Project Manager
• ดูแลภาพรวมทุกด้านของโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในตั้งแต่การวางแผนจนถึงงานทั้งหมดแล้วเสร็จ • จัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ดูแลบุคลากรและผู้รับเหมาช่วงในสถานที่ • ประสานงานกับผู้ตรวจส...

บริษัท กรีนโฟร์ทรี จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ (สามารถต่อรองได้)
15 มิ.ย. 62
27 . Draftsman Interior/ดราฟแมน (ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์)รับสมัครด่วน !
- เขียน Working drawing เพื่องานตกแต่งภายใน - เขียน Shop drawing เพื่อผลิตงานตกแต่งภายใน - เขียน As built drawing - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย *** ทุกตำแหน่งทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เว...

บริษัท ปอร์โท อาร์ทธีเรียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
28 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตาม กฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.การวิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเ...

Trust Development Co., Ltd. (บริษัท มุ่งมั่นวัฒนา จำกัด)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
29 . ธุรการขายรับสมัครด่วน !
รับลูกค้าที่เข้ามาซื้อของที่บริษัทฯ รับโทรศัทพ์ลูกค้าที่โทรมาสอบถามสินค้า เปิดใบเสนอราคา ส่งแฟกซ์ ส่งอีเมล์

บริษัท อาร์พี สตีลกลาส จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน เริ่มต้น 13,000 -15,000
15 มิ.ย. 62
30 . ผู้ช่วยบัญชีรับสมัครด่วน !
-ออกใบเสร็จ -คีย์ข้อมูช รับ-จ่าย -เก็บบิล ดูแลเอกสาร -สรุปงานบัญชีในแต่ละวัน

บริษัท อาร์พี สตีลกลาส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน เริมต้น14,000 ผ่านทดลองงาน 15,000
15 มิ.ย. 62
31 . Admin

บริษัท อาร์คิแกรม จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
32 . Interior Designerรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านออกแบบตกแต่งภายใน ที่ได้มอบหมาย - ติดต่อพูดคุยกับลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

บริษัท อาร์คิแกรม จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
33 . พนักงานประมาณราคา
• ถอดแบบ และประเมินราคางานตกแต่งภายใน • จัดทำฐานข้อมูลในการประเมินราคา • ติดต่อประสานงานกับ Supplier เพื่อทำราคา • จัดทำใบเสนอราคา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.เอฟ.เฟอร์นิเจอร์
1 อัตรา
15 มิ.ย. 62
34 . พนักงานธุรการสต็อค (ทำงานอยู่บ้าน)รับสมัครด่วน !
-บ้านมีพื้นที่เล็กๆสามารถเก็บสินค้าของทางเราได้(4mx4m) -ค่าเช่าพื้นที่5,000-8,000 บาทต่อเดือน แล้วแต่สถานที่ -ไม่ใช่งานขาย ทางผู้สมัครไม่ต้องขายของให้กับลูกค้า ทางฝ่ายขายที่สำนักงานใหญ่จะเป็นฝ่ายขา...

บริษัท เมคเทค แกมม่า เมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 5,000-8,000
15 มิ.ย. 62
35 . พนักงานธุรการสต็อค (ทำงานที่บ้าน) รับสมัครด่วน !
-บ้านมีพื้นที่เล็กๆสามารถเก็บสินค้าของทางเราได้(4mx4m) -ค่าเช่าพื้นที่5,000-8,000 บาทต่อเดือน แล้วแต่สถานที่ -ไม่ใช่งานขาย ทางผู้สมัครไม่ต้องขายของให้กับลูกค้า ทางฝ่ายขายที่สำนักงานใหญ่จะเป็นฝ่ายขา...

บริษัท เมคเทค แกมม่า เมเนจเม้นท์ จำกัด
15 มิ.ย. 62
36 . โฟร์แมนตกแต่งภายใน
คุมงานตกแต่งภายในให้ได้ตามแบบ และระยะเวลาที่กำหนด ประสานงานลูกค้า ช่างเขียนแบบ โรงงาน ช่าง

บริษัท กรุ๊ปโอ เดคคอเรท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
37 . ช่างไฟฟ้า ซ่อมบำรุง
ช่างไฟฟ้า ซ่อมบำรุง

บริษัท กรุ๊ปโอ เดคคอเรท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
38 . Sales Executive
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลหน้างาน สำนักงานขาย และอุปกรณ์การขายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย - นำเสนอข้อมูลโครงการบ้านพักอาศัย พาชมบ้านตัวอย่าง ปิดการขาย - จัดทำสัญญาจองซื้อขาย - ให้ข้อมูลเ...

MIKA GROUP CO., LTD.
2 อัตรา
15 มิ.ย. 62
39 . ฝ่ายประสานงาน (Customer Relation Executive)
- CRE(Customer Relation Executive) ท่านคือตัวแทนของบริษัทและตัวแทนของลูกค้า - ทำนหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างความต้องการของลูกค้า และนำไปขับเคลือนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี - ท่านจะประสานงานร่วมกับ สถาปนิก...

MIKA GROUP CO., LTD.
3 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - Up ตามประกายที่ฉายออกมา
15 มิ.ย. 62
40 . พนักงานฝ่ายการตลาด
-การโฆษณาโดยใช้สื่อต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม -การขาย(เทคนิคการขาย) เพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่เร็วขึ้น -การส่งเสริมการขาย มีการนำเสนอไอเดียในการพัฒนาสื่งต่างๆเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงมากขึ้น - การให...

MIKA GROUP CO., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-25,000 บาท
15 มิ.ย. 62
 พบ 380 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ