JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 376 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วย ผู้จัดการแผนกสโตร์
1. ตรวจสอบการรับ - จ่ายสินค้า 2. บริหารจัดการ สื่อเครื่องหมาย สัญญาลักษณ์ สินค้า 3. บริหารจัดการ ส่งมอบสินค้า 4. เอกสารในการรับ - จ่ายสินค้า - สินค้านำเข้าต่างประเทศ 5. ตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือ ณ ส...

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 มิ.ย. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อม / สร้าง ระบบไฟฟ้า , ประปา , ลม , โทรศัพท์ ซ่อมไฮดรอลิก , เครื่องปรับอากาศ

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.วางบิล เจ้าหนี้การค้า 2.จัดทำใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้การค้า 3.ออกใบเสร็จรับเงิน 4.ตรวจสอบรายงานภาษีขาย

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
27 มิ.ย. 62
4 . พนักงานขับรถรับสมัครด่วน !
1.ขับรถส่งชิ้นงานตามหน่วยงานต่างๆ หรือวิ่งงานตามแผนงานที่บริษัทฯวางแผนให้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 2.ดูแล ตรวจเช็ค บำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
5 . ประสานงานทั่วไป
1. ติดต่อประสานงาน กับแผนกต่าง ตามงานที่มอบหมาย 2. จัดเก็บเอกสาร ตามระบบ ISO

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้างาน ส่วนงานติดตั้ง
ติดตั้งเครื่องจักร ,งานระบบ Scubber,งาน Maintance และควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา

บริษัท ไทย เคียววะ คาโก จำกัด
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 16,000-18,000 บาท
27 มิ.ย. 62
7 . วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง
1.ตรวจสอบงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบ 2.ทำรายงานการทำงานของผู้รับเหมา 3.ตรวจสอบการเบิกงวดงาน 4.จัดทำ Shop Drawing

บริษัท เน็กซ์ สเต็ปส์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62

Green Architects Co., Ltd.
27 มิ.ย. 62
9 . หัวหน้างาน/โฟร์แมนภูมิทัศน์
-ควบคุม ดูแลงานภูมิทัศน์/Landscape -ดูแบบงาน Hardscape -ติดต่อประสานงานกับวิศวกรโครงการตามไซน์งาน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรีนเฮ้าส์ การ์เด้น
เงินเดือน 15,000บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคารับสมัครด่วน !
- ถอดแบบแยกเนื้องาน ประเมินราคางานตกแต่งภายใน - ถอดแบบแยกราคางานจัดจ้าง และจัดซื้องานตกแต่งภายใน - ถอดแบบราคางานสั่งทาตามแบบ และเช็คราคาวัสดุที่ต้องจัดซื้อ - ประเมินราคา อ่านแบบ และBOQ - ตรวจทานคว...

บริษัท ศรฤทธิ์ อินทีเรียดีไซน์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
11 . พนักงานเขียนแบบ (ARCHITECUTURAL DRAFTMAN-1, INTERIOR DRAFTMAN-1 )
พนักงานเขียนแบบ ARCHITECUTURAL DRAFTMAN, INTERIOR DRAFTMAN อย่างละ 1 ตำแหน่ง (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) *รายละเอียดงาน* รูปแบบงาน - งานประจำ วันหยุด - เสาร์-อาทิตย์ เวลาทำงาน - 10:00-19...

บริษัท ทิศทางสตูดิโอ จำกัด
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
27 มิ.ย. 62
12 . พนักงานขับรถ/ ขับรถผู้บริหาร
1. ขับรถให้ผู้บริหาร หรือสถาปนิก ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลทำความสะอาดรถ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ตรวจเช็คและรายงานสภาพรถอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน
1. จัดทำและตรวจสอบงานด้านภาษีต่างๆ และวางแผนด้านภาษี 2. ปิดบัญชี งบการเงิน และจัดส่งได้ตามกำหนด 3.ประสานงานกับผู้สอบบัญชี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1. จัดทำรายละเอียดเงินเดือนพนักงาน 2. จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน 3. ดูแลสวัสดิการต่างๆ ของบริษัทฯ 4. รับผิดชอบในการจัดสวัสดิการตามกฎหมายกำหนด/นโยบายของบริษัทฯ 5. งานสรรหา/ว่าจ้างพนักงาน 6. จัดทำเ...

บริษัท วิชั่นกลาส อินดัสทรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
-รับเช็ค-วางบิล -จัดทำเงินสดย่อย -บันทึกบัญชี -จัดทำเอกสารเกี่ยวกับธนาคาร เงินกู้/ตั๋ว PN และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วิชั่นกลาส อินดัสทรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
16 . วิศวกรออกแบบงาน ระบบปรับอากาศ
- ออกแบบงานระบบปรับอากาศ

บริษัท อีลีแม็ค จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
17 . วิศวกรออกแบบ งานระบบ (ระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้)
- เขียนแบบระบบสปริงเกลอร์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ - ถอดแบบ Drawing - งานเขียนแบบอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ไม่เป็นยินดีสอนให้

บริษัท ไฮเทค โฮม ซิสเท็มส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62

บริษัท ไจไซโก จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
27 มิ.ย. 62
19 . Project Manager (Interior)อายุไม่เกิน36ปีรับสมัครด่วน !
- ควบคุมประสานงานและดูแลงานตาม site งานต่างๆ ให้ได้ตามเวลาและคุณภาพตามนโยบายของบริษัทฯ - ดูหน้างานและเคลียร์แบบหน้างาน - เป็นตัวแทนของบริษัท เข้าร่วมประชุมกับลูกค้า รายงานความคืบหน้า จัดการกับปัญหาแ...

บริษัท แค็บ-โปร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
20 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง/วิศวกรหน้างาน-บางปะกง
- ควบคุมงานและประสานงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่

บริษัท อยุธยา สร้างบ้าน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
 พบ 376 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ