JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 374 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประมาณราคา
• ถอดแบบ และประเมินราคางานตกแต่งภายใน • จัดทำฐานข้อมูลในการประเมินราคา • ติดต่อประสานงานกับ Supplier เพื่อทำราคา • จัดทำใบเสนอราคา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.เอฟ.เฟอร์นิเจอร์
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62

Thai Letc Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
- จัดทำและตรวจสอบรายการขั้นต้นทางด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร - ควบคุมดูแล ยอดทางการเงินของบริษัทกับธนาคาร - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ สอบทานระบบการเงิน การจ่ายเงินและรับเงิน - ตรวจสอบการชำระหนี้ การจ่า...

LSX Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
4 . Sales Executive (วาง spec)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้ากลุ่ม Interior Designer - ดูแลและให้รายละเอียดลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า และบริการของบริษัท - ติดต่อและเยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัท - หาลูกค้ารายใหม่เ...

LSX Co., Ltd.
เงินเดือน 32,000++ (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
17 มิ.ย. 62
5 . แม่บ้าน
1. ทำความสะอาดบ้าน 2. ซัดผ้ารีดผ้า 3. ทำอาหาร

บริษัท อินฟรา เดคอร์ จำกัด
2 อัตรา
17 มิ.ย. 62
6 . ธุรการคีย์ข้อมูล
- พิมพ์ข้อมูลลงระบบ - จัดเอกสาร - จัดทำเล่มรายงาน

บริษัท อินฟรา เดคอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.ทำเงินเดือนในโปรแกรม Bplus Payroll 2.ตรวจสอบ Time Attemdance 3.จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว 4.จัดทำตารางงาน on site ประจำวัน 5.จัดทำประกันสังคมแจ้งเข้า-ออก 6.จัดทำค่าแรงคนงาน คิดโอที 7.ลงประกาศหา...

บริษัท อินฟรา เดคอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ถอดแบบและประเมิณราคา
- ถอดปริมาณวัสดุ ทำเอกสารประเมิณราคาBOQ - ตรวจเช็คปริมาณงาน - ตรวจสอบงานก่อสร้างเพิ่ม-ลด - เขียนแบบ Auto Cad (ASBUILT RAWING)

บริษัท อินฟรา เดคอร์ จำกัด
2 อัตรา
17 มิ.ย. 62
9 . Designer Graphic/3D (กรุณาส่งผลงานแนบมาด้วยคะ)รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ Interior / Exterior, บ้าน, Display ด้วยโปรแกรม Sketch up, 3DMax , AI, PS หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 2. ผลิตงานออกแบบกราฟิค (Graphic Design) / ตกแต่งภายใน จากแบบภาพร่าง รายละเอียดที่จัดทำ...

บริษัท พาลาซโซ่ ไอเอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
10 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน / เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบด้านบัญชีรับ-จ่าย / เจ้าหนี้-ลูกหนี้ และในส่วนของภาพรวมงานบัญชี ไม่ว่าจะเป็น บัญชีรับ-จ่าย, บัญชีแยกประเภท, กระทบยอดบัญชี, คำนวณภาษี, ภพ.30, บัญชีทรัพย์สิน, คำนวณค่าเสื่อมราคา, จัดทำงบการเง...

บริษัท พาลาซโซ่ ไอเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
11 . Draftsman (เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานตกแต่งภายใน)รับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบแต่ละโครงการในแบบคาสสิค โดยใช้ Auto Cad ระบ X-ref 2. เขียนแบบ Elevation, Section, Detail ของงานตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย อาคาร ไสตล์คลาสสิค 3. รับผิดชอบแต่ละโครงการให้เสร็จตามแผนงาน...

บริษัท พาลาซโซ่ ไอเอ จำกัด
17 มิ.ย. 62
12 . Sale
- หาลูกค้ารายใหม่เกี่ยวกับงานป้ายโฆษณาทุกประเภท - นำเสนองานแก่ลูกค้า เข้าพบลูกค้าในส่วนกรุงเทพและปริมณฑล - จัดทำเอกสาร และติดตามแผนงานการผลิตเกี่ยวกับงานขายที่รับผิดชอบ - ทำแผนงานและสรุปยอดขายส่งผู...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอ็ม.ไซน์เนจ
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น,ค่าน้ำมันรถ,ค่าสึกหรอรถฯลฯ)
17 มิ.ย. 62
13 . วิศวกรโยธา ( มีใบ กว.)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานผลิตชิ้นงาน / งานก่อสร้าง / งานชุดตกแต่งสถานีบริการน้ำมันและงานป้ายทั่วไป - งานถอดแบบ/เขียนแบบงานป้ายโฆษณาและงานโครงสร้างทั่วไป - ตรวจสอบงานหน้าไซด์งาน (ต่างจังหวัด) *** ไม่ประจำหน้าไซด์ง...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีเอ็ม.ไซน์เนจ
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 ไม่รวมสวัสดิการอื่น
17 มิ.ย. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
ดูแลการขาย หน้าที่หลักคือการนำเสนอความจริงกับลูกค้า เป็นที่ปรึกษาในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับลูกค้า ให้เข้าใจถึงรูปแบบ รายละเอียดวัสดุต่างๆที่ใช้ พร้อมอบรมแนะนำทีมงานน้องๆ ในสิ่งที่ถูกต้อง

MIKA GROUP CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 ++ ตามตัวตนที่เป็นจริง
17 มิ.ย. 62
15 . หัวหน้าไลน์ผลิต
- ดูแลและควบคุมการผลิตหิน

บริษัท สโตนส์ แอนด์ โรสเสส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
16 . ช่างติดตั้ง / Installation Technician
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผนการติดตั้งของแต่ละโครงการ ประสานงานกับช่างแบบและฝ่ายผลิต รวมทั้งคำนวณวัสดุในการติดตั้ง เพื่อให้ได้คุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด - ดำเนินการติดตั้ง ผนัง พื้น และห้องครัวของ ...

บริษัท สโตนส์ แอนด์ โรสเสส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 มิ.ย. 62
17 . Draftman/เจ้าหน้าที่เขียนแบบUrgently Required !
Issue shop drawings for exterier and interior stone work.Issue cutting sheets. เขียน Shop Drawing งานติดตั้งและตกแต่งหิน ออกใบสั่งตัดหินในกระบวนการผลิต/Stone Installation and Decoration.

บริษัท สโตนส์ แอนด์ โรสเสส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ประมาณราคา
ประมาณราคา งานตกแต่งภายใน

บริษัท มูเทียร่า จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
17 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
- เขียนแบบตกแต่งภายใน โดยใช้ Program Auto Cad

บริษัท มูเทียร่า จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 มิ.ย. 62

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
 พบ 374 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ