JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,349 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

SAHAKIJANAN INTERNATIONAL Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 พ.ค. 62

SAHAKIJANAN INTERNATIONAL Co., Ltd.
24 พ.ค. 62

SAHAKIJANAN INTERNATIONAL Co., Ltd.
24 พ.ค. 62

Electro Ceramics (Thailand) Co., Ltd.
2 Positions
24 พ.ค. 62
5 . Purchasing and Sourcing manager/Training admin / QA Technician
Purchasing and Sourcing manager - Manage all purchasing activities. - Sourcing supplier the electronics, mechanical parts, wire harness. - Responsible for supervises the negotiation of requests for...

Qual-Pro Corporation (Thailand) Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
6 . Sale,Sale Engineer (พนักงานขายอุปกรณ์เครื่องมือวัด)รับสมัครด่วน !
บริษัทฯกำลังขยายสาขาที่จังหวัดระยอง เพื่ิอรองรับการให้บริการลูกค้าเขตในภาคตะวันออก รวมทั้งในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ Sale,Sale Engineer (พนักงานขายอุปกรณ์เครื่องมือวัด) ทำงานในสาขาระยอง อย่างเร่งด่วน.

บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จำกัด
1ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
7 . QA EngineerUrgently Required !
• Supervise the quality of a full production,quality inspection. • Experience make SOP/WI/Form/Document quality control into ISO9001:2008 • Good command listen and speak in English. • Highly motiva...

Kruger Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 positions
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
8 . Product Engineer
• Responsible for new product design package transfer from oversea to manufacture in Thailand. • Responsible for new product development and product improvement projects to serve new market segment a...

Kruger Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
3 Positions
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่เขียบแบบ (Draftman)Urgently Required !
1. อ่านแบบ วิเคราะห์แบบ และสามารถถอดแบบได้ 2. เขียนแบบชิ้นส่วน สินค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานหรือวิศวกร 3. ออกแบบชิ้นส่วน สินค้า ตามรายละเอียดที่วิศวกรออกแบบกำหนด 4. รายงานผลการปฏิบัติงานแล...

Kruger Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
10 . Sourcing Engineerรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2.ค้นหาจัดหาวัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลิตตามความต้องการของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ พร้อมจัดทำข้อมูลเพื่อการส่งให้ทำการจัดซื้อ และประสานงานกับฝ่าย Purchasing 3.สร...

บริษัท คอนเน็กเตอร์ เอ็กเพิร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ+ประสบการณ์
24 พ.ค. 62
11 . Account ,Finance Urgently Required !
- ดูแลงานด้านบัญชี

บริษัท เอสทีซี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000
24 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่อนุรักษณ์พลังงาน
1.เก็บรวบรวมข้อมูลจากการมิเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมด 2.สรุปรายงานด้านต่างๆเช่น ค่าไฟฟ้า ค่าพลังงานอื่นๆ 3.จัดทำรายงานสรุปส่งกระทรวงพลังงาน 4.ออกเอกสารตามข้อกำหนดของกระทรวงพลังงาน 5.วางแผน pm เครื่่องจักรทา...

Samhwa Industrial (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท (ไม่รวมสวัสดิการณ์อื่น)
24 พ.ค. 62
13 . QA Supervisorรับสมัครด่วน !
1. ดูแลกระบวนการควบคุมและตรวจสอบสินค้า (QC/QA) ให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด 2. รับข้อร้องเรียน, ติดตาม, วิเคราะห์ปัญหา, หาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาของสินค้า 3. งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

Samhwa Industrial (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 20,000 (ไม่รวมสวัสดิการณ์อื่น)
24 พ.ค. 62
14 . R&D ENGINEERINGรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงาน และจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามออเดอร์ของลูกค้า - ควบคุมระบบวัตถุดิบตัวอย่างจากลูกค้า - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวณการผลิต

Samhwa Industrial (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 20,000 (ไม่รวมสวัสดิการณ์อื่น)
24 พ.ค. 62
15 . Marketingรับสมัครด่วน !
1. ดูแลการซื้อขายต่างประเทศ 2. บริการลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศ 3. วางแผนการขายสินค้า กับ ลูกค้าต่างประเทศ 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Samhwa Industrial (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
16 . HR & GA Officerรับสมัครด่วน !
1.ทำเงินเดือน และ Recheck เงินเดือน SUBCONTRACT 2.ส่งข้อมูลประกันสังคมและภาษี 3.จัดส่งข้อมูลของทางราชกาลทั้งหมด 4.จัดทำเอกสาร Visa และ Work permit 5.จัดทำแรงงานต่างด้าว MOU 6.ดูแลเรื่องสวัสดิการท...

Samhwa Industrial (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62
17 . Development Engineer (Japanese Language)
- Total new model schedule control - Window person for Japanese customer contract (both technical & Schedule) - Analysis to root of cause of reject part and action - Summarize data for improve the ...

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
18 . พนักงานผู้พิการ (ฝ่ายผลิต)
- ดูแลควบคุมเครื่องมือเครื่องจักรและพื้นที่ ก่อนและหลังการทำงาน - ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรตามรายการ - ทำการผลิตงานตามขั้นตอนเพื่อให้ได้คุณภาพ - ตรวจสอบคุณภาพงานที่ทำ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ท...

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
เงินเดือน 325/วัน (+OT 183/วัน)
24 พ.ค. 62
19 . Facility Technician
- วิเคราะห์ปัญหา ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร. - วิเคราะห์ปัญหา ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ระบบ Facility.

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
24 พ.ค. 62
20 . Parts Engineer
- Prepare required engineering document. - Evaluation in process capability of new supplier - Make schedule plan for evaluate quality of part sample - Check and evaluate to quality of for approve t...

SEIKO PRECISION (Thailand) Co., Ltd.
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
24 พ.ค. 62
 พบ 1,349 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ