เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,194 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค Wire cut
- เขียนโปรแกรมและควบคุมเครื่อง Wire cut - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Mitsui Precision Thai Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
N/A
เงินเดือน N/A (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
21 พ.ย. 61
2 . เขียนแบบ drawing ทำDATA, QA ,QC
ทำเอกสารขั้นตอนการผลิต เขียนแบบ QA QC ทำDATA

BONZONG ELECTRONIC CO.,LTD.
เงินเดือน 12,000-18,000
21 พ.ย. 61
3 . Sales Admin (แพ๊คสินค้า)รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็ครายละเอียดสินค้ากับบิล ก่อนแพ๊คสินค้าลงกล่อง - ยกสินค้าเพื่อเตรียมส่งให้กับพนักงานส่งของ - ส่งสินค้าให้กับขนส่งไปรษณีย์ , เคอรี่ที่มารับสินค้าที่บริษัทฯ - ติดรถไปกับพนักงานส่งของ กรณีส่งส...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน 350 บาท/วัน+ค่าล่วงเวลา (OT)+เบี้ยพิเศษ
21 พ.ย. 61
4 . Cost Accounting & Stock Control Managerรับสมัครด่วน !
1.บัญชีต้นทุน -รวบรวมและจำแนกค่าใช้จ่ายต่างๆ การประมาณการค่าใช้จ่ายในการนำเข้า เพื่อมาคำนวณต้นทุนสินค้าและควบคุมการปันทุนให้ตรงกับการขายจริง -ตรวจสอบความถูกต้องของต้นทุนสินค้าในระบบ 2.บัญชีสต็อก ...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
21 พ.ย. 61
5 . Sales Promoter (พนักงานขายประจำหน้าร้าน)รับสมัครด่วน !
* ยื่นขายสินค้าประจำสาขา * ออกงาน Event ตามห้างต่าง ๆ ทั้งของบริษัท และ ลูกค้า * แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และปิดการขาย * จัดเรียงสินค้า ดูแลสินค้าให้ดูดี

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าคอมมิชชั่น
21 พ.ย. 61
6 . ครูผู้ช่วย (โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์)รับสมัครด่วน !
- ดูแลเด็กอายุ 1.8 ปี - 6 ปี - ผู้ช่วยในห้องเรียน ประสานงานกับคุณครูประจำชั้น

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+อาหารกลางวัน+ชุดฟอร์ม
21 พ.ย. 61
7 . Account Executiveรับสมัครด่วน !
* ทำงานร่วมและบริหารความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ที่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีสาขาจำนวนมาก และมีศักยภาพสูง * สร้างยอดขายด้วยการวางแผนงานการขาย และ กลยุทธ์การขายร่วมกับคู่ค้า * แน...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
21 พ.ย. 61
8 . Senior Marketing Communicationรับสมัครด่วน !
•Implementing strategic marketing communication plan and activities for both online and offline. -Developing marketing materials. -Managing channel marketing. -Input into both tactical and long-ter...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
9 . พนักงานแผนกสต๊อก(สัญญาจ้างชั่วคราว)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสินค้า เข้า-ออก ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด - จัดเรียงสินค้า ตาม Location ที่กำหนด - เตรียมสินค้าให้พร้อมจำหน่าย, ติดสติ๊กเกอร์วอยซ์ - ตรวจนับสินค้าเบื้องต้นเพื่อจัดสรร - ดูแลความเรียบร้อ...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน 350 บาท/วัน + ค่า OT + เบี้ยพิเศษ
21 พ.ย. 61
10 . admin Logistic
สวัสดิการของตำแหน่งนี้ -กองทุนประกันสังคม -ปรับค่าจ้างและโบนัส ( พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน) -ฝึกอบรมพัฒนาความรู้และตำแหน่ง รายละเอียดของงาน

F.E.S. Co.,Ltd.
21 พ.ย. 61
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
1. จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงาน และสอนผู้ปฏิบัติงานให้ใช้อย่างถูกวิธี 2. จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้านการทำงานอย่างปลอดภัย อบรมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้พนักงาน อบรมต่างๆตา...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
12 . Sale Supervisor
1. จัดทำเอกสารแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกการผลิตต่างๆ 2. ประสานงานกับแผนกควบคุมคุณภาพถึงสาเหตุและวิธีแก้ไขเพื่อตอบเอกสารให้ลูกค้า 3. คำนวณราคาสินค้า จัดทำ...

บริษัท เวล สเวด (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
13 . เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูล / Database Administratorรับสมัครด่วน !
1.ติดตั้งระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2.กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานฐานข้อมูล และตรวจสอบการเข้าถึง 3.จัดสรรฐานข้อมูลให้เพียงพอต่อการใช้งาน 4.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาฐานข้อมูล 5.มอนิเตอร์และปรับปรุงฐานข้อ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 22,000 บาท
21 พ.ย. 61
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไปต่างประเทศ / Oversea Procurement Staff (Chinese Skills)รับสมัครด่วน !
1. ทำหน้าที่ตรวจสอบใบขอซื้อของแผนกต่างๆที่ทำการขอให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯก่อนทำการเปิด ใบสั่งซื้อ 2. ทำหน้าที่จัดหา Supplier รายใหม่ พร้อมทั้งทำการเปรียบเทียบราคาสินค้าที่ต้องการซื้อ โ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
21 พ.ย. 61
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไปต่างประเทศ / Oversea Procurement ( English Skill)รับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่ตรวจสอบใบขอซื้อของแผนกต่างๆที่ทำการขอให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯก่อนทำการเปิด ใบสั่งซื้อ 2.ทำหน้าที่จัดหา Supplier รายใหม่ พร้อมทั้งทำการเปรียบเทียบราคาสินค้าที่ต้องการซื้อ โด...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
21 พ.ย. 61
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการ / Admin Officerรับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานด้านเอกสาร 2.ติดต่อประสานงานในส่วนต่างๆของบริษัทฯ 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000-15,000 บาท
21 พ.ย. 61
17 . เจ้าหน้าที่บุคคล / Human Resource Officerรับสมัครด่วน !
1.งานตรวจสอบค่าใช้จ่ายของแผนกต่างๆ 2.ตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท 3.ควบคุมดูแลการเบิก-คืนทรัพย์สินพนักงาน 4.งานดูแล ตรวจสอบ การทำงานของแม่บ้าน/ รปภ. 5.งานดูแล เครื่องมือเค...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 20,000 บาท
21 พ.ย. 61
18 . วิศวกรขาย / Sales Engineer ประจำภาคอีสานรับสมัครด่วน !
1.เปิดลูกค้าใหม่ 2.รักษายอดลูกค้าเดิม 3.นำเสนอสินค้าและบริการ 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบริษัทฯ เพื่อให้บริการหลังการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 5.ติดตามหนี้จากการขาย 6.จัดทำ Forecast ยอดขาย รายเ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
21 พ.ย. 61
19 . ผู้จัดการโครงการ / Project Managerรับสมัครด่วน !
1.จัดทำ Data Customer ลูกค้าโครงการ 2.จัดทำแผนและประสานงานกับลูกค้าเพื่อนัดหมายเข้าพบ 3.วิเคราะห์งาน จัดทำแฟ้มโครงการ สรุปโครงการ และจัดเก็บข้อมูลงานโครงการ 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 35,000 บาท
21 พ.ย. 61
20 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ / Online Marketing Officerรับสมัครด่วน !
1. ดูแล, จัดทำบทความ อัพเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยใช้ Wordpress 2. วางแผน และคิด Content การทำการตลาดออนไลน์ของบริษัท และบริษัทในเครือ ผ่านช่องทาง Social อาทิ Website, Facebook, Line@ เป็นต้น ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
21 พ.ย. 61
 พบ 1,194 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ