JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,306 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Digital Marketing (เจ้าหน้าที่การตลาด)
•กำหนดรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางสื่อ Online ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย •ดูแลอัปเดตข่าวสารบนสื่อ Online ทั้งหมดของบริษัท •วางแผนการตลาด Online ผ่านช่องทางต่างๆ ติดตามสถานะและประเมินผล •จัดทำสื่อโฆษณาแล...

TN GROUP
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000
20 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการศูนบริการ (สาขาสาทร และ เม่งจ๋าย)
หน้าที่ผู้จัดการศูนย์บริการ - ดูแลรับผิดชอบศูนย์บริการ - ทำโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดขายให้ศูนย์บริการ - ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานที่ศูนย์บริการ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สาขาสาทร 1 อัตรา สาขาเม่ง...

TN GROUP
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
3 . ประสานงานขายต่างประเทศ
Job description 1. Prepare formal quotation as required. 2. Received Customer PO and issue PI with all necessary details, submit manager to review and sign, and send it to customer. 3.Once recei...

TN GROUP
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
4 . R&D Manager
- กำหนดแผนงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ - กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนา - จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายวิจัยและพัฒนา และพิจารณาอนุมั...

TN GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท
20 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการแผนกจัดส่ง
-จัดสายการจัดส่งสินค้า ตามโซนลูกค้า ในแต่ละวัน -ควบคุมการจัดส่งแต่ละสายให้สินค้าถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพ และ ปลอดภัย -วางแผนและเตรียมการส่งสินค้า ให้สอดคล้องกับเป้ายอดขาย และให้ได้ตาม KPI -กำหนดเ...

TN GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
6 . โปรแกรมเมอร์
รายละเอียดงาสน 1.การออกแบบและพัฒนาระบบ 1.1 เก็บ รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาวางแผน ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนงานขององค์กร ออกแบบ พัฒนาโปรแกรม และทดสอบความถูกต้องของโปร...

TN GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 25,000
20 มิ.ย. 62
7 . นิติกร
ลักษณะงาน 1. รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ ของบริษัทฯ 2. จัดทำเอกสารสรุปประเด็น/สาระสำคัญของสัญญา/การส่งมอบ-ตรวจรับ การชำระเงิน ที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญา 3. ให้คำแนะนำกฎหมา...

TN GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000
20 มิ.ย. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (Finance Manager) รับสมัครด่วน !
รายละเอียดงาน 1.บริหารการเงินรับ การเงินจ่าย และอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงเงินฝากธนาคาร ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด 2.รวบรวม และวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินในรูปแบบต่างๆ และรายงานผู้บริหารประกอบ...

TN GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
9 . QC Managerรับสมัครด่วน !
1. กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท 2. ศึกษา ติดตาม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำ...

TN GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
10 . Sales Engineer รับสมัครด่วน !
- วางแผนเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า/เข้าเยี่ยมลูกค้า/รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ - ประสานงานกับทีมสนับสนุนงานขายเพื่อจั...

TN GROUP
จำนวนมาก
เงินเดือน เงินเดือนตาม Basic Salary + ค่าประสบการณ์ + Commission
20 มิ.ย. 62
11 . Test Technician (Optical)
1 Studies work details and follow up to make sure job is done correctly. 2 Coordinates with other departments to accomplish the work per schedule. 3 Repairs and provide technical servic...

Fabrinet Co., Ltd.
50 อัตรา
เงินเดือน 12,000+ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
20 มิ.ย. 62
12 . Die Set up Engineerรับสมัครด่วน !
Die Set up 1 ควบคุมแบ่งจ่ายงานให้พนักงาน และติดตามเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย 2 ควบคุมการทำงานของ Technician ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3 ควบคุมดูแลการ Set up แม่พิมพ์เพื่อทำการผลิตชิ้นงาน Press ให้ได้ตา...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
20 มิ.ย. 62
13 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น ประจำฝ่ายงาน Part Engineerรับสมัครด่วน !
- เป็นล่ามประจำฝ่ายงาน (ไม่ใช่ล่ามส่วนกลาง) แปลในการประชุม, การปฎิบัติงานที่หน้างาน แปลเอกสารของฝ่ายงาน - เอกสารที่ต้องเตรียม 1. Resume ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ 2. วุฒิการศึกษา, ใบเกรด 3. ใบสอบว...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
20 มิ.ย. 62
14 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น ประจำฝ่ายงาน QA-Outgoingรับสมัครด่วน !
- เป็นล่ามประจำฝ่ายงาน (ไม่ใช่ล่ามส่วนกลาง) แปลในการประชุม, การปฎิบัติงานที่หน้างาน แปลเอกสารของฝ่ายงาน - เอกสารที่ต้องเตรียม 1. Resume ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ 2. วุฒิการศึกษา, ใบเกรด 3. ใบสอบว...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
20 มิ.ย. 62
15 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น ประจำฝ่ายงาน QA-Incomingรับสมัครด่วน !
- เป็นล่ามประจำฝ่ายงาน (ไม่ใช่ล่ามส่วนกลาง) แปลในการประชุม, การปฎิบัติงานที่หน้างาน แปลเอกสารของฝ่ายงาน - เอกสารที่ต้องเตรียม 1. Resume ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ 2. วุฒิการศึกษา, ใบเกรด 3. ใบสอบว...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
20 มิ.ย. 62
16 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น ประจำฝ่ายงาน PCBรับสมัครด่วน !
- เป็นล่ามประจำฝ่ายงาน (ไม่ใช่ล่ามส่วนกลาง) แปลในการประชุม, การปฎิบัติงานที่หน้างาน แปลเอกสารของฝ่ายงาน - เอกสารที่ต้องเตรียม 1. Resume ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ 2. วุฒิการศึกษา, ใบเกรด 3. ใบสอบว...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
20 มิ.ย. 62
17 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น ประจำฝ่ายงานปั้มโลหะรับสมัครด่วน !
- เป็นล่ามประจำฝ่ายงาน (ไม่ใช่ล่ามส่วนกลาง) แปลในการประชุม, การปฎิบัติงานที่หน้างาน แปลเอกสารของฝ่ายงาน - เอกสารที่ต้องเตรียม 1. Resume ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ 2. วุฒิการศึกษา, ใบเกรด 3. ใบสอบว...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
20 มิ.ย. 62
18 . Tooling Engineer (Mechanical)รับสมัครด่วน !
Mechanical Engineer 1 Machine Design or Automation design CAD 2D,3D 2 Knowledge of Machining process 3 PLC & Pnuematic sequence control

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
20 มิ.ย. 62
19 . Mold Part Engineer รับสมัครด่วน !
- กำหนดและระบุรายละเอียดของแม่พิมพ์ สำหรับทำแม่พิมพ์ - จัดประชุม EQCD (สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ราคา และกำหนดการส่งมอบ) ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทคู่ค้า - ตรวจสอบ Drawing 2D และ 3D ของแม่พิมพ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
20 มิ.ย. 62
20 . Part Quality Engineer (Incoming)รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อกับบริษัทคู่ค้า (Supplier)ในการวิเคราะห์พิจารณาตัดสินปัญหา และตัดสินใจในการแก้ปัญหา 2. รับแจ้งปัญหา Assembly line claim พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ NG และตัดสิน 3. พิจารณาตัดสินวิเคราะห์สภาพ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
20 มิ.ย. 62
 พบ 1,306 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ