JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,090 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Maintenance Engineer(Mechanical)
- ศึกษาระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุง จากผู้ที่เกี่ยวข้อง - ติดตามแผนการผลิตเพื่อหาช่วงเวลาว่างมากำหนดแผนดำเนินกิจกรรม ด้านซ่อมบำรุงรักษาตา...

บริษัท สยาม โคทเต็ด แอ็บเบรซีฟ จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามหลักเกณฑ์บริษัท
27 มิ.ย. 62
2 . บัญชี
-บัญทึกบัญชี เจ้าหนี้/ลูกหนี้/บัญชีแยกประเภท -ทำแบบสรุป ยื่น ภ.พ.30 -ประกันสังคม -ภงด 1-3-53 ทำงานทุกวัน จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00น-17.00น.

Watertech and Chemical Co.,ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
27 มิ.ย. 62
3 . Application Engineerรับสมัครด่วน !
- ทำใบเสนอราคางาน Pump - ควบคุมดูแลเอกสารงาน Project Vendor Print (VPCS) / ติดต่อประสานงานกับคู่ค้าเพื่อติดตามงานและเอกสาร / บันทึกและรวบรวมงานขาย - ขอราคาสินค้าและทำเอกสารออก PR , เคลียร์ Spec, ติด...

บริษัท กลอบอลซีล จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
27 มิ.ย. 62
4 . Japannese Interpreter
1. แปลเอกสารภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น และญี่ปุ่นเป็นไทย 2. เป็นล่ามแปลในที่ประชุม และเป็นล่ามในการสื่อสารประหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. แปลเอกสารสำคัญงานเกี่ยวกระบ...

Musashi Paint Manufacturing (Thailand) Co,. Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
5 . QA (Test Product Staff)
- จัดทำข้อมูล ICO - ตรวจสินค้าด้วยเครื่องมือวัน - Support เอกสารให้กับลูกค้า - วิเคราะห์ปัญหาผลิตภัณฑ์ของสี - Test ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

Musashi Paint Manufacturing (Thailand) Co,. Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
6 . นักศึกษาฝึกงานธุรการฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1. พิมพ์ใบเสนอราคา 2. เช็คฐานข้อมูลลูกค้า เช่น การติดระงับการส่งสินค้า เครดิต 3. รับโทรศัพท์ , รับเรื่องแทน , ตอบข้อซักถามต่างๆ กรณีพนักงานขายไม่อยู่ 4. จัดทำ Catalog , จัดเอกสาร App...

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
เงินเดือน ตามค่าแรงขั้นต่ำ
27 มิ.ย. 62
7 . ช่างเทคนิค Sec.1.
1.Color matching สีตัวอย่าง 2.หาสูตรการผลิตสีตัวอย่าง 3.คิดค้นสีต่างๆตามที่ลูกค้ากำหนด 3.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Musashi Paint Manufacturing (Thailand) Co,. Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
8 . พนักงานขาย (BA/PC)รับสมัครด่วน !
1. แนะนำสินค้า และเปิด-ปิดการขาย 2. ดูแล และรับผิดชอบหน้าร้าน และสินค้าที่ตนประจำอยู่ 3. เคยผ่านงานด้านการขาย -- ในพื้นที่คิงฯเพาเวอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีที่พักใกล้สถานที่ทำงาน หรือประสบการณ์ง...

INNER ROOM CO., LTD.
สนามบินสุวรรณภูมิ 2 อัตรา,สนามบินดอนเมือง 2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 15,000- 35,000บาท
27 มิ.ย. 62
9 . Sale (Japanese Speaking)รับสมัครด่วน !
1.หาลูกค้ารายใหม่ 2.เยี่ยมเยือนลูกค้าตามตารางที่กำหนดประจำสัปดาห์/ประจำเดือน 3.นำเสนอขายสินค้าและเจรจาต่อรองเงื่อนไขการขายกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ 4.ติดตามผลการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้า 5.จัดท...

Musashi Paint Manufacturing (Thailand) Co,. Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
27 มิ.ย. 62
10 . วิศวกรไฟฟ้า
- Wiring สายไฟในตู้ควบคุมเครื่องจักร - เขียนโปรแกรม PLC ควบคุมเครื่องจักร - ติดตั้งเครื่องจักร แล Service ที่บริษัทลูกค้า

บริษัท คุโรอิซึ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
11 . Programmer&Network
- ร่วมพัฒนาระบบ SharePoint ระบบแจ้งซ่อมภายในสำนักงาน และโปรเจคต่างๆ - ระบบ Firewall, Forti Analyzer, Network, Report log - แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์สำนักงานเสีย หรือระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง - รายงานประจำ...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
27 มิ.ย. 62
12 . Service Engineer
- วางแผนการเข้าทำการซ่อมบำรุงรักษา(PM) เครื่องจักรและระบบไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์ที่ชำรุดและเสียหาย (CM)ของระบบลิฟต์จัดเก็บรถอัตโนมัติ - รับแจ้ง (ON Call)และเข้าแก้ไขปัญหาของระบบลิฟต์จัดเก็บรถอัตโนมัติ - ...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
27 มิ.ย. 62
13 . นักศึกษาฝึกงาน
1. จัดทำงานเอกสารด้านบัญชี 2. Key ข้อมูลต่าง ๆ

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน 250 - 400 บาท
27 มิ.ย. 62
14 . ผู้จัดการโครงการ (ตกแต่งภายใน)
1. ควบคุมงานติดตั้งและบริหารจัดการโครงการ ตกแต่งภายใน 2. ควบคุมคุณภาพงานติดตั้งตามมาตรฐาน

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000-45,000
27 มิ.ย. 62
15 . Accounting Managerรับสมัครด่วน !
- Budget, KPI, ปิดงบการเงิน - Details วิเคราะห์งบ by company/business/department/project - จัดทำรายงานสรุปรายได้และต้นทุนงานรับเหมา รวมทั้ง cash monitor - Running cost, ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
27 มิ.ย. 62
16 . Network Engineer / System EngineerUrgently Required !
- Design & Prepare Demonstration, Technical briefings and Solutions for customer. - Installation, Configure, Test and Troubleshoot Problem of Solution for customer. - Investigate, solve and summary ...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
27 มิ.ย. 62
17 . ผู้จัดการโครงการ (อาคารสูง)
1. ควบคุมงานติดตั้งและบริหารจัดการโครงการ อาคารสูง 2. ควบคุมคุณภาพงานติดตั้งตามมาตรฐาน

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000-45,000
27 มิ.ย. 62
18 . Project Manager (ICT)
- Overall manage project to ensure project are delivered on time, within budget, and meet business requirement. - Develop and maintain detailed project plan. - Manage project issues and risks and de...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
27 มิ.ย. 62
19 . Project Manager
1. บริหารจัดการโครงการเกี่ยวกับตกแต่งภายใน หรือ อาคารสูง 2. ควบคุมงานติดตั้ง คุณภาพงานของแต่ละโครงการ 3. บริหารทรัพยากรของโครงการให้สอดคล้องกัน 4. ประชุมติดตามผลการทำงาน

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000-45,000
27 มิ.ย. 62
20 . Sales Executive/ Sale Engineer รับสมัครด่วน !
- ติดต่อ, นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ท่อ PPR สำหรับงานระบบให้กับเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา รวมทั้งผู้ออกแบบงานระบบเพื่อลงสเปค - ติดต่อเสนอผู้ออกแบบเพื่อวางสเปคสินค้า - ติดต่อการประสานงานภายใน - ภายนอกขององค...

บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เงินเดือน Not over 18,000-28,000
27 มิ.ย. 62
 พบ 1,090 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ