JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,094 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ครีเอชั่นเซนเตอร์ จำกัด
23 ส.ค. 62
2 . QA ENGINEERING
1.ติดตามปัญหางานที่ลูกค้า claim 2.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานเสียในกระบวนการ 5 why ,8D 3.จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน WI,Q Point , Packing Standard อื่นๆ 4.ดูแลควบคุมเครื่องมือวัด

บริษัท ท๊อปโมลด์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา 2.จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า 3.ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบหรือประสานงานกับตัวแทนจัดการขนส่ง...

บริษัท ท๊อปโมลด์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
4 . Project Engineer
1.รับผิดชอบ Project ที่ได้รับมอบหมายและดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2.ติดตามผลของการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการผลิตภัรฑ์,กระบวนการคุณภาพถูกปฏิบัติและพัฒนาให้มีประสิทธิภพ 3.รายงานความคืบ...

บริษัท ท๊อปโมลด์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามดกลง
23 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่วางแผน
1.รับ Forecast และ PO. จากลูกค้าพร้อมทั้งลงบันทึกข้อมูลในไฟล์ Balance PO. 2.ตรวจเช็คยอดสินค้าของ Stock FG , Stock Production , Stock QC , Stock Mal't ทุกวันเพื่อรายงานผู้บริหาร 3.เปิด P/O ...

บริษัท ท๊อปโมลด์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketer)
1.พัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทผ่านสื่อ Online ของบริษัทคือ Website, Facebook, Line, Email เพื่อแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ 2.ติดตามดูแล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการตลาด ...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
7 . Senior Sales Executive (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการขายเพื่อรักษายอดขายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 2.ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และรักษาลูกค้าเก่าพร้อมทั้งเปิดตลาดเพิ่มลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง 3....

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
8 . QC / Oparator
1. New Model ผลิตภัณฑ์ใหม่ -จัดเตรียมชิ้นงานตัวอย่างเพื่อขออนุมัติ , จัดทำผังกระบวนการทำงาน ,จัดทำแผนควบคุมการทำงาน -จัดทำ Process Capability of Special Characteristics Item, จัดทำ InsPection Stand ...

HAECHI CO.,LTD.
4 อัตรา
เงินเดือน
23 ส.ค. 62
9 . Mold Desing
Designed plastics mold

HAECHI CO.,LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1.ประสานงาน ติดต่อลูกค้าและซัพพลายเออร์ในต่างประเทศ (ทั้งทาง จดหมาย,โทรศัพท์ และ อีเมลล์) 2.ร่างหนังสือ ติดต่อต่างประเทศ และตรวจสอบเอกสารต่างประเทศ 3.เดินทางไปดูงานต่างประเทศ 4.ประสานงานกับฝ่ายนำเข...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
11 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Supervisor)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการผลิต ตามใบสั่งงานผลิต 2.ควบคุมการผลิต ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า 3.แก้ไข พัฒนา และปรับปรุง การผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4.ดูแลงานเอกสารของฝ่ายผลิต 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอ...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
23 ส.ค. 62
12 . Purchasing StaffUrgently Required !
1)Assist to purchase both oversea and local 2)Assist Issue P.O. w/ concerned import data and control lead time effectively. 3)Update factory capacity, production lead time, delivery time for contro...

บริษัท โตมิ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา ด่วน
เงินเดือน ตามประสบการณ์ (Negotiate)
23 ส.ค. 62
13 . ช่างไฟฟ้า
-เซอร์วิสงานนอกสถานที่เป็นครั้งคราวเพื่อเดินสายไฟติดตั้งเครื่องจักร

บริษัท ทินโฟ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท ผ่านทดลองงานปรับเป็น 16,000 บาท
23 ส.ค. 62
14 . พนักงานบัญชี
- บันทึกรายรับ-รายจ่าย ออกบิล -รับผิดชอบงานทั่วๆไปในสำนักงานและประสานงานเซล์บ้างเป็นบางครั้ง

บริษัท ทินโฟ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
15 . Assistant HR Mgr.
1. กำหนดแผนงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร 2. วางแผนงานฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ ความสามารถพนักงานให้สอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบและการเติบโตในสายงาน 3. วางแผนงบประมาณการด้านท...

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย / CS (สุขุมวิท 107)
- เปิด Invoice - ติดตาม PO - ประสานงานลูกค้า - งานเอกสารต่าง ๆ

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่การเงิน ( Finance Officer ) สุขุมวิท 107
- จัดทำใบนำฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคา - ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร - ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ทำจ่าย - จัดเตรียมเช็คและตร...

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
18 . พนง. ธุรการบัญชี ( ชั่วคราว ) สุขุมวิท 107
- บันทึกข้อมูลลงระบบ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ** ระยะทำงาน 2 เดือน

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
19 . HR Officer
- ดำเนินการวางแผนการสรรหา คัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครงานตามแผนอัตรากำลังคน/โครงสร้างบริษัทฯ - จัดทำบันทึกสถิติการมาทำงานของพนักงานการขาดงาน ลางาน - จัดทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ, ระบบประกันสังคม, กอง...

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
20 . Accounting ( AP )
1.บันทึกบัญชี ตั้งเจ้าหนี้การค้า เเละเจ้าหนี้อื่นๆ 2.บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เเละตัดค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกเดือน 3.ควบคุมเเละตรวจสอบให้การทำเอกสารจ่ายเงินเป็นไปตามนโยบายบริษัท 4.จัดทำใบสำค...

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
23 ส.ค. 62
 พบ 1,094 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ