เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,170 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

YPC PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
20 ม.ค. 62
2 . Injection Engineer
1. Trial mold for NEW MOLD 2. Create standard Injection condition 3. Solve any problem about Injection machine

YPC PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
20 ม.ค. 62
3 . Mold Engineer
- วางแผนการทำงานในแผนกแม่พิมพ์ - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการออกแบบหรือการผลิตแม่พิมพ์ - ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ให้เกิดประสิทธิภาพในการลิตแม่พิมพ์ - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้...

YPC PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ม.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมรับสมัครด่วน !
1.วางแผน ควบคุม และบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิต 2.จัดทำข้อมูลเครื่องจักรกลในงานผลิต วิธีการบำรุงรักษา และการซ่อมเครื่องจักร 3.สรุปผล และวิเคราะห์การทำงานเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตได้...

บริษัท สยามนวกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC (บรรจุภัณฑ์)
- ดูแลควบคุมคุณภาพของสินค้าในการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด - จัดทำเอกสารรายงานการผลิต - วางแผน ปรับปรุง ป้องกันปัญหาที่จะส่งผลต่อคุณภาพ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพานิช เทรดดิ้ง
1-2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 - 15,000
19 ม.ค. 62
6 . พนักงานควบคุมดูแลเครื่อง
1.ควบคุมเครื่องจักรการในขั้นตอนการผลิต 2.บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆในระบบการผลิต 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพานิช เทรดดิ้ง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000-13,000 บาท
19 ม.ค. 62
7 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) / วิศวกรขายอาวุโสรับสมัครด่วน !
- นัดหมายกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่มีศักยภาพ เพื่อนำเสนอ ติดตามงาน จนนำไปสู่การปิดการขาย - ประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายต่างๆในองค์กร เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น - จัดทำรายงานการพบลูกค้า ใบเ...

Plasticon Asia Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 2x,xxx+ค่ารถและค่าน้ำมัน 5,000+ค่าน้ำมันตามระยะทาง+ค่าที่พัก1,000 +ค่าโทรศัพท์ 900 +คอมมิชชั่น
19 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)
1.รับผิดชอบดูแลงานเอกสารสำคัญของบริษัท รวบรวมการจัดเก็บทั้งแฟ้มและไฟล์ข้อมูลให้เป็นระเบียบและพร้อมใช้งานเสมอ 2.ดูแลอุปกรณ์สำนักงานให้มีพร้อมและใช้งานได้เสมอ รวมถึงประสานงานบำรุงรักษาและจัดซื้อกับองค์...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
9 . Sales Executive (ประจำสำนักงาน สมุทรสาคร)
1.วางแผนการขายเพื่อรักษายอดขายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 2.ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และรักษาลูกค้าเก่า พร้อมทั้งเปิดตลาดเพิ่มลูกค้ารายใหม่ 3.ประสานงานกับล...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ประจำสำนักงานสมุทรสาคร)
- งานธุรการด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงการจัดทำเอกสาร บันทึก รายงาน รวบรวมเอกสารให้เป็นระเบียบ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทเกี่ยวกับฝ่ายบุคคลของบริษัท - อื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลงและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ประจำสนง.กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชี - จัดทำเอกสารทางภาษีนำส่งสรรพากร - จัดทำใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย และเอกสารอื่นๆทางบัญชี - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
12 . Senior Sales Executive (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการขายเพื่อรักษายอดขายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 2.ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และรักษาลูกค้าเก่าพร้อมทั้งเปิดตลาดเพิ่มลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง 3....

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
13 . INJECTION SUPERVISOR
-ควบคุม ดูแล การผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ /เครื่องจักร /พนักงาน -กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝ่ายผลิต -ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ -งานอื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท คา รัม อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนตามตกลง
19 ม.ค. 62
14 . Planing Injection / วางแผนการผลิต
-วางแผนการผลิต -ดูแลสต๊อคสินค้าสำเร็จรูป / สต๊อควัตถุดิบ - ติดต่อประสานงาน vander - supplyer - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คา รัม อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
15 . ช่างคุมเครื่องฉีดพลาสติกรับสมัครด่วน !
- คุมเครื่องฉีดพลาสติก - ดูแลงานปรับฉีดเครื่องฉีดพลาสติก

พีทูพี อินเตอร์พาร์ท จำกัด
เงินเดือน 10,000++
19 ม.ค. 62
16 . ธุรการคลังสินค้า (สาขานิมิตใหม่)
- จัดทำเอกสารเบิกจ่ายสินค้า - ตรวจรับสินค้า - เบิกจ่ายสินค้า - จัดทำเอกสารข้อมูลสินค้า - เช็คสต็อก ตรวจนับสต็อก - จัดทำรายงานการตรวจนับสต็อก

บริษัท โตนิเทค อิควิปเมนท์ แอนด์ เคมิคัล จำกัด
เงินเดือน 12,000
19 ม.ค. 62
17 . ธุรการต่างประเทศ (Admin Export)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานส่งออก - จัดทำเอกสารตามที่ผู้จัดการมอบหมาย - ออกใบ Order,ประสานงานกับฝ่ายผลิตและหน่วยงานอื่น ๆ - เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน

บริษัท โรงงานสยามบอลล์สปอร์ต จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000
19 ม.ค. 62

บริษัท ออริจิน เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
19 . คลังสินค้า/Warehouse Staff
- รับเข้า-เบิกจาย จัดเก็บ วัสดุและสินค้า - ตรวจนับวัสดุและสินค้าคงเหลือ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออริจิน เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้งบริษัท
19 ม.ค. 62
20 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำงานบัญชีด้าน รับ-จ่าย และบันทึกบัญชี 2. จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษีอากร 3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชั 4. ตรวจสอบความถูกต้องของสต๊อคสินค้าและรวบรวมข้อมูล 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายดูแลง...

บริษัท ว่องไววิทย์ อินดัสเตรียล ซัพพลาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
 พบ 1,170 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ