JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,131 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขา
*ติดตามและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา *สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี *สามารถใช่ภาษาจีนได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

SIAM FAMOUS CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ็็ตามข้อตกลง
16 มิ.ย. 62
2 . จัดซื้อ
1.รับผิดชอบงานจัดซื้อ ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด 2.สรรหาผู้ขาย พร้อมจัดทำข้อมูลผู้ขาย 3.ทำเอกสารใบสั่งซื้อ (P/O) นำเสนอผู้บริหารตามลำดับ 4.ทำ Report การสั่งซื้อประจำวัน 5.รายงานความคืบหน้างานประ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพานิช เทรดดิ้ง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000-12,000 บาท
16 มิ.ย. 62
3 . QA Technician
1.Test สินค้าต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 3.ควบคุมตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามกำหนด 2.จัดทำเอกสารข้อมูลของสินค้าและวัตถุดิบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพานิช เทรดดิ้ง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 - 14,000
16 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่เช็คและควบคุมสต็อก
1.เช็คสินค้าสำหรับจัดส่งให้ถูกต้อง 2.ดูแลในเรื่องการเบิกจ่ายสินค้า 3.ทำเอกสารรายงานเกี่ยวกับสต็อกสินค้า 4.เช็คจำนวนสินค้าที่ผลิตในแต่ละส่วนการผลิต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพานิช เทรดดิ้ง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 - 11,000
16 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร (ประจำสมุทรสาคร)
-รับส่งเอกสาร -งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีรับสมัครด่วน !
1.สามารถปิดงบได้,วางแผนภาษีได้ 2.มีใบอนุญาต ผู้จัดทำบัญชี

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
16 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1.จัดทำเอกสารต่าง ๆ ของพนักงานขายที่รับผิดชอบ เช่น ใบเสนอราคา ใบเบิกสินค้า และเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน 2.ทำหน้าที่ประสานงาน รับเรื่อง จดบันทึกความต้องการและนำเสนอราคาสินค้าที่ลูกค้าต้องการ 3.ติ...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
16 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการผลิตและบรรจุสินค้า ให้มีคุณภาพที่ดีตามที่ลูกค้าต้องการ 2.รับผิดชอบนโยบายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 3.ติดตามและควบคุมดูแลงานฝ่ายผลิต 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนิน...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
16 มิ.ย. 62
9 . พนักงานขาย
1.เสนอขายสินค้ากับลูกค้าใหม่ 2.ดูแลลูกค้าเก่า 3.วางแผนการขาย 4.ทำเอกสารและรายงานการขาย 5.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 6.เดินทางพบลูกค้า

บริษัท แม็กซ์เวลล์ เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง(ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น ค่าสึกหรอ ค่าน้ำมันและทางด่วน ค่าโทรศัพท์)
16 มิ.ย. 62
10 . โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
1.ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานภายในองค์กร 2.จัดการและควบคุมระบบมาตรฐานข้อมูล SQL Sever เช่น การ Backup และ Restore 3.ทดสอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ต่างๆ 4.ควบคุมและประสานงานการแก...

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
16 มิ.ย. 62
11 . ช่างเทคนิค
- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจัการ ระบบท่อส่ง และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน - บำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในงาน

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
12 . Sales Representative (Lubricants)
- Responsible for sales volume to achieve company’s target. - Increase sales in assigned territory by focusing in customer needs. - Maintain and keep a good relationship with customers. - Responsi...

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
• จัดทำแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง • วิเคราะห์การปฏิบัติงานขนส่งเพื่อประเมินความเสี่ยงและเส้นทางการขนส่ง • จัดทำคู่มือและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง • จัดอบรบให้คว...

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า) ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างอุตสาหกรรม
ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กฯ ช่างอุตสาหกรรม ( ปวส.) ช่างซ่อมบำรุง (ปวส.ไฟฟ้า) Safety (ปวส.สายช่าง) พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (ม.6 ขึ้นไป,มีประสบการณ์) ทุกตำแหน่งงาน เป็นรายเดือน

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์(เป็นเงินเดือน)
16 มิ.ย. 62
15 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- ลงบันทึกบัญชีในเอกสาร - จัดทำเอกสารบัญชี - ออกใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี - ดูแลรับผิดชอบการปิดงบและจัดทำงบการเงินของบริษัท - สามารถวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับต้นทุนมาตรฐานที่เกิ...

บริษัท แกรนด์สยาม โพลีเมอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 มิ.ย. 62
16 . Technical Sale Representativeรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ 2.ดูแลและเยี่ยมเยียนลูกค้าเก่า 3.ขายสินค้าและบริการด้านเทคนิค 4.เพิ่มยอดขายสินค้าใหม่ / ลูกค้าใหม่ดูแลโดยตรง 5.รับผิดชอบในการเก็บหนี้

JCW International Co.,Ltd.
เงินเดือน 2x,xxx บาทขึ้นตามประสบการณ์การทำงาน
16 มิ.ย. 62
17 . SALES [Textile sales Division]
- Textile auxiliary products sales - Customer service (Technical support with R&D)

บริษัท เอสทีซี นิกกะ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
15 มิ.ย. 62
18 . Junior Technician
- งานซ่อมบำรุง งานเชื่อมทั่วไป และงานไฟฟ้าพื้นฐาน - งาน PM เครื่องจักร อุปกรณ์ - ควบคุม Stock Spare part - งาน 5 ส.,Safety, KYT - ควบคุมตรวจงานผู้รับเหมา - งานเอกสาร รายงานประจำเดือน

บริษัท เอสทีซี นิกกะ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ รับสมัครด่วน !
-รวบรวมเอกสารบัญชีส่งสำนักงานบัญชี -ตรวจสอบ รับเอกสารวางบิล จ่ายเช็ค -บันทึกสินค้ารับเข้า สินค้าคงเหลือ ตรวจนับ Stock -บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ถูกต้อง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ -สรุปบันทึกรายงาน...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 -18,000 บาท
15 มิ.ย. 62
20 . Sales Executive (รับทั้งประจำและFreelance)รับสมัครด่วน !
-ติดต่อ, นัดหมายลูกค้า เพื่อเข้าไปแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของบริษัท -รับ Brief งานเพื่อนำกลับมาส่งให้ ฝ่ายวิศวกร ออกแบบ -ทำ Presentation เพื่อเข้าไปนำเสนองานกับลูกค้าและปิดการขาย -ปิดย...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท+ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อม+Incentive+สวัสดิการอื่นๆสำหรับฝ่าขาย
15 มิ.ย. 62
 พบ 1,131 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ