JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,081 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงาน R&D
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น - ทดลองวัตถุดิบต่างๆ เพื่อสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใช้ในการผลิต - บันทึกข้อมูล สรุปผลกา...

บริษัท เอคโค โคท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการพิมพ์รับสมัครด่วน !
- Prepress, ตรวจสอบและตั้งค่าไฟล์ proved สี - Press, สั่งพิมพ์ ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ให้ตรงตามแบบ - QC ผลิตภัณฑ์ - เรียนรู้กระบวนการอุสาหกรรมการพิมพ์วัสดุก่อสร้าง - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - สาม...

บริษัท เอคโค โคท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
3 . พนักงานประสานงานการขาย
1.รับ/Key Order ลูกค้าจาก Sales ในเขตพื้นที่ต่างๆ 2.ประสานงานกับ Sales โรงงาน บัญชี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ 3.จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น ใบวางบิล Invoice 4.หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคั...

บริษัท เอคโค โคท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
4 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
-วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -สามารถคำนวนแบบและออกแบบโครงสร้างได้ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอคโค โคท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
5 . พนักงานขาย (Sale Project) ภาคตะวันออก และภาคกลางรับสมัครด่วน !
- นำเสนอสินค้าของบริษัทเข้าโครงการ - ติดต่อเจ้าของโครงการ บริษัทออกแบบและผู้รับเหมา - ปิดการขายและดูแลเรื่องเก็บเงินจนจบโครงการ - ติดตามลูกค้าที่มีอยู่แล้วและหาลูกค้าใหม่เพิ่ม

บริษัท เอคโค โคท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000
22 ส.ค. 62
6 . แม่บ้านทำอาหาร/ทำความสะอาด
1.ทำความสะอาดที่พักพนักงานชาวจีน 2.ทำอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นพร้อมเก็บล้าง 3.จ่ายตลาด

บริษัท เบสท์ ซัคเซส เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะระยอง (บ้านค่าย) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000-12,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
22 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
1.สรรหา ว่าจ้างพนักงาน ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 2.ทำเงินเดือน,คิด O.T,สวัสดิการพนักงาน,ภาษี,ติดต่อประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 3.จัดส่งพนักงงานอบรมภายนอกบริษัท 4.จัดทำ KPI เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานพน...

บริษัท ไมเนอร์ โคทติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
8 . พนักงานขาย งานโครงการ / ขายเคมี / สีอุตสาหกรรมรับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้ากลุ่มที่รับผิดชอบ - วางแผนการขายและดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - รายงานตัวเลข และสรุปยอดขาย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าก่อน และหลังการขายเป็นอย่างดี - สร้างความสัมพันธ์อันดี...

บริษัท ไมเนอร์ โคทติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ส.ค. 62
9 . Ass.Production & Planning
- รับ Order จากฝ่ายชายเพื่อวางแผนการผลิต - วางแผนการผลิต และควบคุมการการผลิต - ทำหน้าที่เปิดคำสั่งซื้อ Material - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร - ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหม...

บริษัท แมคซิส อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
10 . ล่ามภาษาจีน / 中文翻译 / Interpreterรับสมัครด่วน !
1. แปลเอกสารภาษาจีน-ไทย , ไทย-จีน 2. เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างคนจีนกับคนไทย 3. แปลในที่ประชุม 4. แปลหน้างานการผลิต (สำหรับโรงงาน) 5. ติดตามผู้บริหารไปพบลูกค้า 6. ปฎิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอ...

บริษัท แมคซิส อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
11 . HR Officer
- ดำเนินการวางแผนการสรรหา คัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครงานตามแผนอัตรากำลังคน/โครงสร้างบริษัทฯ - จัดทำบันทึกสถิติการมาทำงานของพนักงานการขาดงาน ลางาน - จัดทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ, ระบบประกันสังคม, กอง...

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
12 . พนักงานขาย
1.เสนอขายสินค้ากับลูกค้าใหม่ 2.ดูแลลูกค้าเก่า 3.วางแผนการขาย 4.ทำเอกสารและรายงานการขาย 5.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 6.เดินทางพบลูกค้า

บริษัท แม็กซ์เวลล์ เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง(ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น ค่าสึกหรอ ค่าน้ำมันและทางด่วน ค่าโทรศัพท์)
22 ส.ค. 62
13 . Administrator OfficerUrgently Required !
• University graduate • 2-3years or more experience on Chemical / Industry Machinery products • Proficiency in Thai,English or Chinese • Strong leadership skills, mature, self-motivated, well-org...

Kalen Lubricants Technology (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 --50,000THB
22 ส.ค. 62
14 . ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
1.ปิดงบการเงิน,วิเคราะห์และตรวจสอบรายการ 2.วางแผนและตรวจสอบภาษี 3.Update มาตรฐานการบัญชี และภาษี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการทำงบประมาณการปีถัดไป 5.ตรวจสอบประมาณการ...

บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
22 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
กำกับ ดูแล งานด้านสิ่งแวดล้อม หรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง หรือให้สอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปตามกำหนดมาตรฐาน

บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
16 . หัวหน้าแผนกธุรการทั่วไป
1. ควบคุม ดูแลอาคารสถานที่ พ่อบ้าน แม่บ้าน แม่บ้าน และพนักงานขับรถ 2. จัดทำแผนงาน หรืองบประมาณประจำปี ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 3. ควบคุมแผนการทำงาน งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 4. สอน แนะนำ ให้ค...

บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
1. วางแผน ดูแล ด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต (Improve production processes) 2. ประสานงานกับทางผู้จัดการฝ่ายผลิตประจำโซนด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต 3. ประชุม หารือ ประสานงานกับทางผู้อำนวยการผลิตอาวุ...

บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
18 . Programmer ( Mobile Developer )
1. Design and build Desktop & Web Applications ( windows platform ). 2. Fully responsible for Application Development in the team. 3. Implement new technologies to maximize application perform...

บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายและการตลาด/Sale Marketing
-ติดต่อประสานงานลูกค้า -ออกหาลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่ม -จัดทำเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการตลาดและแผนกที่เกี่ยวข้อง -ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการขนส่ง -และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีแอนด์ไอ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
20 . Finance Manager
•Be responsible for cash flow management and credit management. •Assist to analyze/review credit recommendations, ensuring consistency and understanding in each application, and escalate accordingly....

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
22 ส.ค. 62
 พบ 1,081 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ