JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,134 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting (Levels : Supervisor - Assistant Manager)
-Responsible for overall function in accounting department. -Handle month-end and year-end closing processes, preparing and analysis financial reports. -Prepare internal management report on timely ...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน n/a
20 พ.ค. 62
2 . Internal Audit (Levels : Supervisor-Manager)
- Analyze and evaluate the effectiveness and efficiency of internal control. - Planning, design and execute audit plan - Supervise the internal audit team to deliver internal audit objective - Cond...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
20 พ.ค. 62
3 . พนักงานคลังสินค้า (ทำงานจันทร์-เสาร์ )
- รับ-จ่ายสินค้า และบริหารพื้นที่ภายในคลังสินค้าที่รับผิดชอบ - บันทึกรายการความเคลื่อนไหวด้วยระบบของบริษัทฯ (Program:AX2009) - ตรวจนับสินค้าคงคลังและจัดทำรายงานส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจ...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
20 พ.ค. 62
4 . จป.วิชาชีพ
• จัดทำแผนปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ • ดูแล,ตรวจสอบ, ควบคุม, แก้ไข และประเมินความเสี่ยงในการทำงานของบริษัทฯ • ติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือห...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
20 พ.ค. 62
5 . Investor Relations : นักลงทุนสัมพันธ์
- จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้บริหาร - จัดทำ IR Tool ต่างๆ เพื่อเปิดเผยข้อมูลบน IR Website สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายบุคคล/สถาบัน และผู้ที่สนใจในหลักทรัพย์ของบริษัท...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
20 พ.ค. 62
6 . Senior Sales Executive (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการขายเพื่อรักษายอดขายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 2.ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และรักษาลูกค้าเก่าพร้อมทั้งเปิดตลาดเพิ่มลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง 3....

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
20 พ.ค. 62
7 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ทำการผลิตตามเป้าหมายที่กำหนด - ปรับตั้งแม่พิมพ์/เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต - จัดเตรียมวัตถุดิบ,เครื่องจักร,และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต - ร่วมปรับปรุง แก้ไข ลดจำนวนของเสียที่เกิดขึ้น และควบคุมการใช้...

บริษัท กิติวัฒนาพลาสเทค จำกัด
เงินเดือน วันละ 350 บาท มีOT
20 พ.ค. 62
8 . ธุรการโรงงาน
งานเอกสารทั่วไป ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ประสานงานกับฝ่ายผลิต ทำรายงานสรุป นำเสนอผู้บังคับบัญชา

บริษัท กิติวัฒนาพลาสเทค จำกัด
เงินเดือน 11,000 บรรจุแล้ว 12,000
20 พ.ค. 62
9 . วิศวกรขาย (Sales Engineer)Urgently Required !
- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - สร้างฐานลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่า - เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

Plasticon Asia Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 1x,xxxขึ้นไป + สวัสดิการ เช่น ค่าเสื่อมรถ, ค่าน้ำมันรถ, ค่าที่พัก, ค่าโทรศัพท์ , คอมมิชชั่น
20 พ.ค. 62
10 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- ควบคุมและติดตั้งระบบบำบัดนํ้าเสียโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสูง - ตรวจเช็คให้คำปรึกษา ดูแลและควบคุมระบบบำบัดนํ้าเสีย - ติดต่อซัพพลายเออร์ต่างๆ ประมาณราคาและควบคมงานผู้รับเหมา - ออกแบบระบบบำบัดนํ้าเส...

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 25,000- 30,000
20 พ.ค. 62
11 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบไฟฟ้า& เครื่องจักรกล - ซ่อมบำรุงไฟฟ้า & เครื่องจักร ที่อยู่ภายในโรงงาน - ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน รายได้ 18,000++
20 พ.ค. 62
12 . ช่างเทคนิคไฟฟ้าอาวุโส (ปฎิบัติงานที่ จ.สงขลา)รับสมัครด่วน !
- ดูแลเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมาย - ดูเเลงานเอกสาร PM และจัดทำเอกสารประจำสัปดาห์ ทำงาน6วัน/สัปดาห์ หยุด 1 วัน สามารถเข้างานเป็นกะได้

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 ++
20 พ.ค. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบ ดูแล แก้ไข ซ่อมแซม และการทำงานของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา • ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย • ทำงาน 5 วัน หยุด 2วัน แ...

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
20 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
1.2.หาช่องทางในการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์, ป้ายประกาศ, รูปแบบอื่นๆ 3.ดูแล Community และ Social Media ของบริษัทฯ 4.ออกแบบสื่อโฆษณา 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ว่องไววิทย์ อินดัสเตรียล ซัพพลาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 พ.ค. 62
15 . Engineer
- ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานจากผู้บังคับบัญชา - ปรับปรุงแผนการผลิต / แผนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - จัดทำแผนการ ให้เป็นไปตามระบบ - ควบคุมดูแลวัตถุดิบคงเหลือ การเบิก-จ่าย วัตถุดิบ - งานอื่นๆ ตา...

บริษัท ว่องไววิทย์ อินดัสเตรียล ซัพพลาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
16 . เซลล์
1.ติดต่อลูกค้าเพื่อทำการเจรจาการขาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ร้านค้ารู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจและสร้างความพอใจในตัวสินค้า 2. เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาที่อาจ...

บริษัท ว่องไววิทย์ อินดัสเตรียล ซัพพลาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีรับสมัครด่วน !
1.สามารถปิดงบได้,วางแผนภาษีได้ 2.มีใบอนุญาต ผู้จัดทำบัญชี

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
20 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง
1.เสาะหา ผู้ผลิต,ผู้ขาย และผู้นำเข้า 2.ตรวจสอบข้อมูลของ ผู้ผลิต,ผู้ขาย และผู้นำเข้า 3.จัดทำข้อมูล ผู้ผลิต,ผู้ขาย และผู้นำเข้า 4.ตรวจสอบเปรียบเทียบสินค้า,ราคาสินค้า,ราคาขนส่งจากผู้ผลิต,ผู้ขาย,ผู้นำเ...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
20 พ.ค. 62
19 . หัวหน้าฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการผลิตและบรรจุสินค้า ให้มีคุณภาพที่ดีตามที่ลูกค้าต้องการ 2.รับผิดชอบนโยบายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 3.ติดตามและควบคุมดูแลงานฝ่ายผลิต 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนิน...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
20 พ.ค. 62
20 . หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพ/QA Engineer รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานด้านการประกันคุณภาพ ในขั้นสุดท้าย ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า 2.ควบคุมมาตรฐานและแผนการสุ่มตัวอย่าง ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 3.สามารถดำเนินการสอบกลับผลิตภัณฑ์ ในแต่ละกระบวนการ ที่มีปัญหาด้านคุณภา...

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
 พบ 1,134 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ