JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,186 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างทำแม่พิมพ์พลาสติก
1. ประกอบแม่พิมพ์ NEW MODLE ได้ตาม DRAWING 2. ซ่อมแม่พิมพ์ที่มีการเกิดปัญหาระหว่างฉีดชิ้นงาน

บริษัท ท๊อปโมลด์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อนำเสนอการขายเคมีภัณฑ์และเข้าพบลูกค้าตามโรงงานอุตสาหกรรม 2.เปิดลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า 3.เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างลูกค้าและองค์กร 4.วางแผนการขายและทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
26 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
1.จัดทำบัญชีทั่วไป(ซื้อ,ขาย,รับ,จ่าย,โอน),บัญชีทรัพย์สิน 2.วิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลระบบบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และมาตรฐานของผู้สอบบัญชี 3.วิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลของระบบบัญช...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
26 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.จัดรวบรวมรายงานการผลิต 2.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพของฝ่ายผลิตให้สอดคล้องตามระบบ ISO 3.คีย์ข้อมูล เบิก-ส่ง และรับยอดสินค้าในระบบเพื่อให้รองรับกับแผนการผลิต

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
26 มี.ค. 62
5 . พนักงานบัญชี
• จัดทำเอกสารบัญชีที่เกี่ยวกับการรับ จ่ายเงิน • ลงบันทึกบัญชีในโปรแกรม • ทำรายงานบัญชีประจำเดือน • จัดทำรายงานภาษีต่างๆ และนำส่งสรรพากร • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอคโค โคท จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 40,000
26 มี.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ทำใบ Pay in ปะกบเช็คหรือเงินสด เข้าบัญชี - จัดพิมพ์เช็คพร้อมนำเสนออนุมัติเช็ค - บันทึกรายการจ่ายตาม Statement - เบิกยอดเงินสด - จัดทำภาษี ภงด.1, ยื่นประกันสังคม - จัดทำเงินเดือน - ติดต่อประสาน...

บริษัท เจ.ซี.เจ.จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
26 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
- อนุมัติงานตัวอย่างตามข้อกำหนด - แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา - เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปรัญหาและหาแนวทางแก้ไข - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มี.ค. 62
8 . วิศวกรไฟฟ้า
- Shift operate - Follow up issues and report to Sr.Engineer - Update Project assignment - Plan to maintenance m/c by weekly,monthly, quarterly, yearly - Advise & take care subordinates

บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน Base on The structure
26 มี.ค. 62
9 . Process Engineer
- Responsible for final engineering process

บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด
เงินเดือน Negociation
26 มี.ค. 62
10 . หัวหน้างานจัดซื้อวัตถุดิบ
- Schedule and control the supply of materials/components to meet production requirements and minium stock levels - Work closely with Production Planner and Manufacturing team to ensure no business i...

บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มี.ค. 62
11 . ผู้ช่วยนักออกแบบ
- ออกแบบงานและสร้างงานตามที่ลูกค้ากำหนด - ส่งงานให้ลูกค้าอนุมัติ - งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มี.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ Inventory Control
- รับผิดชอบการตรวจนับสต็อกประจำวัน - ใช้ระบบการบริหารคลังสินค้าในการตรวจเช็คจำนวนสินค้า, สถานะของสินค้า, การเคลื่อนไหวของสินค้า

Beger Co., Ltd.
26 มี.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- บันทึกรายการรับเงิน - จ่ายเงิน , วางบิล - ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน Online - ทำเอกสารชุดใบสำคัญรับเงิน - บันทึกและรวบรวมเอกสารทางการเงิน - สรุปยอดสิ้นเดือน

Beger Co., Ltd.
26 มี.ค. 62
14 . พนักงานควบคุมการผลิต รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตสีน้ำ/สีน้ำมัน - ปรับแต่งสีให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด - ดูแลรักษาเครื่องจักรในการผลิต

Beger Co., Ltd.
26 มี.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
ดูแลการให้ข้อมูลกับผู้ที่มาติดต่อ หรือ สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ และดูแลรับผิดชอบห้องประชุมของบริษัท

Beger Co., Ltd.
26 มี.ค. 62
16 . Data Control Analyst Officer
- ดูแลงานด้าน Support ข้อมูล CRM ให้กับฝ่ายขาย ประสานงานด้านการพัฒนา Application ระบบ Log Book รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ ให้กับฝ่ายขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Beger Co., Ltd.
26 มี.ค. 62
17 . Key Account Executive (Urgent!)Urgently Required !
- ดูแลลูกค้าในกลุ่มลูกค้าราชการ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดสเปคของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเข้าพบลูกค้าใหม่ และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเก่า

Beger Co., Ltd.
26 มี.ค. 62
18 . Marketing Executive
- Expand Sales and marketing activities to achieve goals target - To negotiate in sales and marketing - Job assigned by Manager

Beger Co., Ltd.
26 มี.ค. 62
19 . พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน (PC) ประจำพื้นที่ ลาดพร้าว,รามคำแหง,มีนบุรี
-ดูแลการให้คำแนะนำและให้บริการลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าภายในร้านค้า

Beger Co., Ltd.
หลายอัตรา
26 มี.ค. 62
20 . Sale Projectรับสมัครด่วน !
- ดูแลยอดขาย และสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าโครงการ เช่น ผู้รับเหมา,เจ้าของโครงการ และหน่วยงานราชการ

Beger Co., Ltd.
26 มี.ค. 62
 พบ 1,186 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ