JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,113 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานบุคคล (คนพิการ) ระยองรับสมัครด่วน !
1.ปฎิบัติงานในส่วนของงานธุการ งานบุคคล เช่น งานเอกสารต่างๆ 2.งานเดินเอกสาร ติดบอร์ด งานทั่วไป 3.ปฎิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
22 . พนักงานเขียนแบบ (ระยอง)
1.เขียนแบบ แก้ไขแบบ Drawingตามที่ได้รับมอบหมาย 2.เป็นคณะกรรมการ ISO9001,ISO14001 3.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
23 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.สำรวจตลาดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อสนับสนุนลูกค้าที่เป็นตัวเเทนจำหน่ายของบริษัท 2.จัดทำข้อมูลการตลาดเพื่อเสนอต่อหัวหน้าฝ่าย และวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ตลาด เพื่อทำแผนงานส่งเสริมการขาย 3.นำเสนอผล...

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
24 . SAP Developer
Responsibilities: •Develop and test program according to program specifications. •Participates in analysis and design. •Execute unit test and integration testing and Fix bug •Supports performa...

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
25 . ช่างไฟฟ้า (พระราม2) รับสมัครด่วน !
ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศและระบบท่อส่งลม ปฏิบัติงานดูแล และซ่อมบำรุงรักษาระบบเครนในโรงงาน ปฏิบัติงานตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามที่กำหนด

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000-13,000 (ไม่รวม OT)
27 มิ.ย. 62
26 . พนักงานผลิต (ระยอง)รับสมัครด่วน !
1.งานเกี่ยวตะขอโซ่รีดเหล็ก 2.งานขับเครนยกมัดเหล็กเข้ากองเก็บ 3.งานนับเหล็ก 4.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
27 . พนักงานทำความสะอาด(พระราม2)
ทำความสะอาดในส่วนโรงงาน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 330 บาท/วัน
27 มิ.ย. 62
28 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน (พระราม2)
- รับผิดชอบบัญชีทรัพย์สินรวมทั้งจัดทำรายงานตามที่กำหนด - จัดทำและตรวจสอบรหัสทรัพย์สินของบริษัทให้ตรงกับปัจจุบัน - ดูแล ควบคุม และบันทึกข้อมูลด้านทรัพย์สินของทางบริษัท - สรุปค่าเสื่อมราคาประจำเดือน,...

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
29 . วิศวกรผลิต (ระยอง)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลงานผลิตเหล็กเส้นให้ได้ตามแผนผลิต/ประสิทธิภาพ 2.พัฒนาปรับปรุงวิธีการปฎิบัติงานการผลิต 3.5ส./work order/kaizen/Iso14001/KPI 4.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
30 . วิศวกรไฟฟ้า (ระยอง)รับสมัครด่วน !
1.งานPLC 57-300,400 2.งานระบบ SVC SUBSTATION 3.ABB ACS800 4.สามารถเขียบแบบไฟฟ้าได้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
31 . พนักงานเตาอบ (ระยอง)
1.ตรวจสอบเครื่องจักรระหว่างผลิต 2.ยก billet เข้าเตา 3.รายงานประจำกะ 4.งานอื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 9,900
27 มิ.ย. 62
32 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถประจำให้ผู้บริหารระดับสูง - ดูแลบำรุงรักษา ทำความสะอาดรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - อำนวยความสะดวกและรู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
33 . ช่างเทคนิค (พระราม2)
1.ซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน 2.ทำรายงานการซ่อม

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000-13,000 (ไม่รวม OT)
27 มิ.ย. 62
34 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ธนิยะ)
- รับผิดชอบงานด้านรับเงิน (AR) ทำเอกสารด้านรับเงิน - แคชเชียร์เช็ค - เปิดบัญชีลูกค้า/โอนเงิน -LC,TR,PN

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000-20,000
27 มิ.ย. 62
35 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม
1.ดูแลควบคุมงานออกแบบและถอดน้ำหนักของส่วนวิศวกรรม 2.ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้จัดการฝ่าย

บริษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอเมทัลเทค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
36 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประสานงานฝ่ายขาย
1.ติดต่อลูกค้าเก่า.ใหม่ เพื่อทำการปิดการขาย 2.จัดเตรียมรายงานทางการขายและใบสรุปรายละเอียดงาน 3.จัดการและตรวจสอบกิจกรรมของฝ่ายขายทั้งหมด เช่นทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และเอกสารทางการขายอื่นๆ และทำใบส่ง...

บริษัท กราเวียร์ เทค จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
27 มิ.ย. 62
37 . Purchase Manager
1. กำหนดแผนงานของแผนกจัดซื้อ ให้สอดคล้องกันนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ 2. กำหนดวิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกจัดซื้อ 3. ร่วมกำหนดคุณลักษณะ/คุณสมบัติและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ต้องก...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
27 มิ.ย. 62
38 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (Overseas Purchasing Officer)
- ดูแลและติดต่อประสานงานเรื่องการสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ - วิเคราะห์ใบเสนอราคาจาก Supplier - จัดทำใบ PR/PO - ติดตามสินค้า และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง - จัดซื้อเครื่องมือ อะไหล่ และอุ...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
39 . เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้-ลูกหนี้) รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการบันทึกตั้งหนี้ค่าสินค้าและค่าใช้จ่าย (Post) 2.ตรวจสอบการบันทึกตั้งหนี้ค่าสินค้าและค่าใช้จ่าย 3.ตรวจสอบการตั้งเบิกเงินสดยอ่ย สำนักงานใหญ่ , สาขา 4.ตรวจสอบการคืนเงินประกันพนักงาน 5.ตัั้ง...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
40 . Document Control (ปฎิบัติงาน ที่สำนักงานใหญ่ จ.ระยอง )
* รับผิดชอบงานด้านการควบคุมเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ให้ถูกต้อง * ดำเนินการติดตามการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม เอกสารต่างๆ ในระบบคุณภาพของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน * รวบรวมผลการดำเนินงาน...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 มิ.ย. 62
 พบ 1,113 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ