เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,207 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น
แปลเอกสาร และ แปลในที่ประชุม / เป็นล่ามประจำตัวผู้บริหารชาวญี่ปุ่น

Union Zojirushi Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์
20 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิทัล
• วางแผนกิจกรรมออนไลน์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดผ่าน Social Media • จัดการดูแลเนื้อหาบนเว็ปไซต์ และ Social Media เพื่อเพิ่ม Traffic ขององค์กร • ตอบคำถามต่าง ๆ ผ่านช่องทาง Social Media • งานอื่...

Lee and Steel Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
• รับผิดชอบงานแผนกบุคคล เช่น สรรหาบุคลากร สวัสดิการ ประกันสังคม เงินเดือน รายงานภาษีเงินได้ และรายงานประจำเดือนต่าง ๆ • ดูแลงานธุรการภายในบริษัท • จัดเตรียมเอกสารด้านธุรการต่าง ๆ เช่น การจองตั๋ว กา...

Lee and Steel Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ขาย
• เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และออกพบลูกค้า • จัดเตรียมและส่งสัญญาขาย สำหรับคำสั่งซื้อต่าง ๆ • รับผิดชอบการให้บริการหลังการขาย รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค • สามารถบรรลุยอดขายตามเป้าที่กำหนดได้ • จัดทำ R...

Lee and Steel Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ไอที
• ระบุปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย • ติดตั้ง และตั้งค่าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย • จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ หรือ Notebook สำหรับเจ้าหน้าที่ • บำรุงรักษ...

Lee and Steel Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• ออกใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน Voucher และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • รับผิดชอบจัดทำรายการบัญชีรายวัน และรายเดือน • บันทึกและอัปโหลด Invoice ลงระบบ • อัปเดตฐานข้อมูลบัญชี • งานอื่น ...

Lee and Steel Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
7 . Digital Marketing Officer
• Create and execute digital media campaigns/projects for social media platforms. • Produce all contents to increase Digital presence of the organization. • Respond to all enquires through social m...

Lee and Steel Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
8 . HR Officer
• Responsible for HR functions; recruitment, welfare, SSO, payroll, taxation and monthly reports. • Perform general office administration functions. • Prepare documents such as air ticket booking a...

Lee and Steel Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
9 . Sales Executive
Identify and establish new business including organizing sales visits. Prepare and submit sales contracts for orders. Work on after-sales support and provide technical back up as required. Meet re...

Lee and Steel Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
10 . IT Administrator
• Identify and resolve technical hardware, software and network issues. • Install and set up computers, hardware, software and networks. • Manage and prepare Desktop/Laptop for internal staff. • Mo...

Lee and Steel Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
11 . Accounting Officer
•Issue Tax Invoice, Receipt, Voucher and relevant documents. •Process daily and monthly accounting transactions. •Enter and upload invoices into systems. •Update internal accounting databases. •Pe...

Lee and Steel Co., Ltd.
19 ม.ค. 62
12 . ช่างเชื่อม / ช่างเชื่อมประกอบ / ช่างประกอบรับสมัครด่วน !
เชื่อมประกอบชิ้นงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย

AP TECH-SERVICE CO.,LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62

AP TECH-SERVICE CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000-25,000
19 ม.ค. 62
14 . saleรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการบริหารเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ ของบริษัทฯ - ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาหลักพร้อมประสานงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมการทำงานให้คำแนะนำและสนับสนุน การทำงานของผู้ใต้บัง...

บริษัท สยามเมทัลเวอร์ค อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
1.รับใบแจ้งเสนอราคาจากลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติ 2.บันทึกการเสนอราคาที่ไรับการอนุมัติ 3.จัดทำสำเนาแบบงาน พร้อมจัดส่งให้ตัวแทนขาย 4.ติตต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร 5.รับ PO จาก Sales แล้ว...

บริษัท สยามเมทัลเวอร์ค อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
16 . Production Controlรับสมัครด่วน !
1. ดูแลทางด้าน Production control 2. ออกเอกสารทางการผลิตที่เกี่ยวข้อง 3. ประสานงานกับทางสำนักงานใหญ่ และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน จ-ศ เวลา 8.00-17.00 (2เสาร์ต่อเดื...

บริษัท เทนฮิโกะ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
19 ม.ค. 62

บริษัท เวลท์สตีลส์ ซัพพลายจำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตอบแทน
19 ม.ค. 62
18 . วิศวกรเครื่องกล
-ควบคุม และดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน -สนับสนุนการทำเอกสาร Manual เครื่องจักรต่างๆ -แก้ไขปัญหาเครื่องจักรในกรณีเร่งด่วน -วิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรที่เกิดขึ้...

บริษัท คอมฟอร์ตโฟลว์ เอส.อี. จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
19 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร - ทำความสะอาดเครื่องจักรและพื้นที่ทำงาน - ผลิตสินค้าตามแผนการผลิต - ทำงาน จันทร์-เสาร์

บริษัท คอมฟอร์ตโฟลว์ เอส.อี. จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 335 บาท / วัน
19 ม.ค. 62
20 . ล่ามภาษาพม่า
- เป็นล่ามระหว่างคนไทยและคนพม่า - แปลเอกสารต่างๆ - ปฎิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

บริษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอเมทัลเทค จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
 พบ 1,207 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ