เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,077 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต
1) ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท คีย์ล็อค แมนนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
เงินเดือน 325บาท ต่อวัน
13 ธ.ค. 61
2 . Sale Support
- ทำเอกสารSupportงานSale - ประสานงานระหว่างแผนก - ส่ง Email ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ - ทำงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน 10,500-13,500
13 ธ.ค. 61
3 . ช่างเทคนิคแผนกขึ้นรูป (ปวช.หรือปวส.)
- ควบคุมเครื่องจักร MACHINING CENTER ในการขึ้นรูปตาม DWG. ที่ได้รับมอบหมาย - บำรุงรักษาเครื่องจักรตามตารางการตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
4 อัตรา
เงินเดือน 9,500-10,500 บาท
13 ธ.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานรับสมัครด่วน !
- เปิดบิล - ประสานงานทั่วไป

บริษัท ตะวันเมทัล จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 16,000
13 ธ.ค. 61
5 . บัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้ - เปิดบิล

บริษัท ตะวันเมทัล จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
13 ธ.ค. 61

บริษัท ซื่อฟ้าอุตสาหกรรม (ประเทศไทย ) จำกัด
12 ธ.ค. 61

บริษัท ซื่อฟ้าอุตสาหกรรม (ประเทศไทย ) จำกัด
12 ธ.ค. 61

บริษัท ซื่อฟ้าอุตสาหกรรม (ประเทศไทย ) จำกัด
12 ธ.ค. 61
9 . วิศวกร/ เจ้าหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์
ออกแบบและพัฒนาแม่พิพม์ขึ้นรูปโลหะ Forming / Deep Drawing ออกแบบั้นตอนการผลิต ประเมินต้นทุนการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงาน

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000
12 ธ.ค. 61
10 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ QA/QC
ตรวจสอบวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างผลิต จัดทำ report สรุปข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพ ดูแลระบบเครื่องมือวัดและทดสอบ

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
12 ธ.ค. 61
11 . วิศวกรซ่อมบำรุง / Maintainance Engineer
รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรและโครงสร้างพื้นฐาน วางแผนและติดตามงานซ่อมบำรุง อบรมความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องจักร TPM กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับหน่วยงานภายนอ...

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
12 ธ.ค. 61
12 . ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฮโดรลิค นิวเมติค ระบบไฟฟ้าโรงงานและโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 14,000-18,000
12 ธ.ค. 61
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
บริหารและจัดการสายการผลิต ดูแลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 30,000 ขึ้นไป
12 ธ.ค. 61
14 . พนักงานเขียนแบบ
1.รับงานจากผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบแบบและเอกสารที่ได้รับให้ถูกต้อง 2.การถอดวัสดุให้พนักงานในหน่วยงาน รวมทั้งลงมือปฏิบัติด้วย 3.ดูแลการทำงานให้ถูกต้อง ติดต่อประสานกับวิศวกรควบคุมงานในกรณีแบบมีปัญหา ...

บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด (VIPCO)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และความสามารถ
12 ธ.ค. 61
15 . ช่างเขียนโปรแกรม CNC
1.เขียนโปรแกรม CAM โดยใช้โปรแกรม MASTERCAM

บริษัท ไฮ-เทค เวิลร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ธ.ค. 61
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สินรับสมัครด่วน !
1. บันทึกและจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 2. ติดต่อประสานงานจดทะเบียนเครื่องจักร 3. จัดทำรายละเอียดการซื้อตามบัตรส่งเสริม BOI 4. จัดเก็บเอกสารการ Maintenance เครื่องจักร

CCS GROUPS
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
12 ธ.ค. 61
17 . ช่างซ่อมบำรุงอาคาร/ ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนกหรือผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 2.ติดต่อประสานงาน และนัดหมายการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุง 3.ทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน 4.จัดทำการซ่...

CCS GROUPS
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ธ.ค. 61
18 . ช่างเชื่อมรับสมัครด่วน !
สามารถเชื่อมงานได้

CCS GROUPS
6 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 15,000บาท
12 ธ.ค. 61
19 . พนักงานฝ่ายผลิต รับสมัครด่วน !
ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

CCS GROUPS
100 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,750 บาท ขึ้นไป
12 ธ.ค. 61
20 . CNC Setters/CNC Milling รับสมัครด่วน !
สำหรับเครื่อง CNC VMC MILLING CNC HMC MILLING CNC 5AXIS (VARIAXIS MAZAK, MIKRON) CNC INTREGREX TURNMILL MAZAK

CCS GROUPS
50 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ธ.ค. 61
 พบ 1,077 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ