JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,124 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- ดูแลและรับผิดชอบการบริหารงานด้านจัดซื้อต่างประเทศทั้งระบบ - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Trinity Dynamic Corporation Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 มิ.ย. 62
2 . Sales Manager / Sales ประจำระยองรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ยอดขายและสภาพแวดล้อมการแข่งขันของบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง แผนการตลาด - บริหารการตลาดทุกๆด้าน คิดกลยุทธ์ทางการตลาด พัฒนาสินค้า สร้างภาพลักษณ์สินค้า และวางแผนการใช้สื่อเพื่อกระตุ้นยอดขา...

Trinity Dynamic Corporation Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ (มีค่าสึกหรอรถยนต์+ค่าน้ำมันตามความเป็นจริง )
18 มิ.ย. 62
3 . SALESรับสมัครด่วน !
-ดูแลให้บริการทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันของบริษัทในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ -ช่วยลูกค้าหาทางแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้การซื้อสินค้าของลูกค้าเป็นไปด้วยดีและราบรื่น -จัดหาลูกค้าใหม่ๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ...

บริษัท ดีไลท์ พลัส จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (พระราม 9)
- รับ-ต่อโทรศัพท์ - ต้อนรับผู้มาติดต่อ - ประสานงานผู้มาติดต่อกับบุคคลภายในบริษัทฯ

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
18 มิ.ย. 62

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 15,000
18 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้าส่วนวิศวกรรม (เขียนแบบ)
- วางแผนและควบคุมการออกแบบเกรตติ้งตามลำดับของความเร่งด่วน - ออกแบบเพื่อส่งให้ลูกค้าพิจารณาและติดตามผลการอนุมัติจากลูกค้า - ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของการทำ Shop Dwg. , Cutting Plan - ประสานงานติ...

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท/เดือน
18 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าส่วนส่วนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการปฏิบัติงานในส่วนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้ดำเนินการถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุม-วางแผนการจัดส่งสินค้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมการับเข้า – เบิกจ่าย ของงานผล...

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
18 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานเอกสาร

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 13,000
18 มิ.ย. 62
9 . โฟร์แมน
ควบคุมงานติดตั้ง Solar farm & Solar roof

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
18 มิ.ย. 62
10 . วิศวกรไฟฟ้า(สมุทรปราการ)
งานด้านติดตั้ง Solar farm & Solar roof

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
18 มิ.ย. 62
11 . พนักงานขายต่างประเทศ
ประสานงานขายลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
18 มิ.ย. 62
12 . วิศวกรโยธา (สมุทรปราการ)
ออกแบบ / เขียนแบบงานโครงสร้าง

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
18 มิ.ย. 62
13 . พนักงานเขียนแบบ/Draftman (สมุทรปราการ)
เขียนแบบงานโครงสร้างเหล็ก

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
4 อัตรา
18 มิ.ย. 62
14 . Sale Engineer / พนักงานขาย
- ดำเนินการทางด้านการขาย และการตลาดภายในประเทศ - ประสานงานกับลูกค้าและแผนกอื่น ๆ ภายในบริษัท - งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
18 มิ.ย. 62
15 . Mechanical Engineer Urgently Required !
รับผิดชอบงานควบคุมงานติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน)
17 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการ / ผู้ช่วยเลขานุการรับสมัครด่วน !
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ - ดูแลงานด้านเอกสารของหน่วยงาน - ติดตามงานและประสานงานกับทุกฝ่าย - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2. ผู้ช่วยเลขานุการ - ...

บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน)
5 อัตรา / 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 มิ.ย. 62
17 . Production Engineer Urgently Required !
- ทำการรับหน้าที่ดูแลโครงการผลิต - ควบคุมการทำงานภายใต้ต้นทุนและระยะเวลาที่กำหนด - ส่งมอบงานให้กับลูกค้า

บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน)
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
18 . Draftman / Design EngineerUrgently Required !
1.Draftman (เขียนแบบ) - จัดทำ Drawing ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องและภายในระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำ BOQ งานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย - รายงานการทำงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกระยะ - ตรวจสอบความเรียบร้อยขอ...

บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน)
3 อัตรา / 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
19 . Sale EngineerUrgently Required !
- ติดต่อลูกค้า - เสนอราคางาน - ประสานงานฝ่ายผลิตและฝ่ายที่เกี่่ยวข้อง - ประสานงานการทำงาน - ส่งมอบงาน - ให้คำแนะนำลูกค้าหลังการขาย

บริษัท เจตาแบค จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง,ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
20 . พนักงานเขียนแบบ AutoCad
- วัดขนาดโครงสร้างหน้างาน และบันทึกข้อมูล - นำข้อมูลที่บันทึกมาเขียนแบบเพื่อคำนวณหาจำนวนและขนาดของแผ่นหลังคา - ปฎิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เดชอุดม หลังคาเหล็ก
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
 พบ 1,124 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ