JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,091 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการฝึกอบรม (ประจำสาขาศรีราชา)รับสมัครด่วน !
1.เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม 2.ปฏิบัติการและประสานงานระหว่างการฝึกอบรม 3.ติดตามผลการประยุกต์ใช้การเรียนรู้สู่การสร้างผลงานจริงในการปฏิบัติงาน 4.จัดทำรายงานการประเมินผลการฝึกอบรม 5.อื่นๆที่ได้รั...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกฝึกอบรม (ประจำสาขาศรีราชา)รับสมัครด่วน !
1.งานจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี - จัดทำแผนการฝึกอบรมพร้อมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประจำปี - จัดทำและนำเสนอแผนการฝึกอบรมเพื่อขออนุมัติงบประมาณ - จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีฉบับที่ใช้แจ้งให้ต้นสัง...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
3 . ธุรการคลังสินค้า รับสมัครด่วน !
- รับคำสั่งจัดสินค้า / จัดพิมพ์ใบสั่งงาน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - ตัดสต๊อกสินค้าประจำวัน / ตรวจนับสต๊อกตามแผนที่กำหนด - บันทึกข้อมูลการรับสินค้าในประเทศ และต่างประเทศ - จัดทำรายงานการจ...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 ก.ค. 62
4 . พนักงานรับวัตถุดิบ (สาขามหาวงษ์)รับสมัครด่วน !
1.ระบุเลข JOB และชื่อลูกค้าที่ชิ้นงาน 2.จัดลำดับเหล็กเข้าเครื่องตาม Delivery date และ การนำส่งสาขาอื่นๆ 3.เครื่อนย้ายเหล็ก เข้าแต่ละเครื่องปาดด้านหนา 4.ตรวจสอบ รายการความถูกต้อง และรายการสินค้าครบ ...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
5 . ช่างเทคนิค ( สาขาพระราม 2 )รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานของเครื่องตัด CNC - วางแผนการทำงานให้ทันตามกำหนดส่ง - ควบคุมบริหารจัดการสต๊อก ในหน่วยงาน * ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
6 . sale (สาขาศรีราชา)รับสมัครด่วน !
- เสนอขายสินค้า และบริการ - ออกตลาดเยี่ยมลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ - ขยายตลาดเพิ่มลูกค้าใหม่ - ติดตามและรายงานสถานการณ์ตลาด - รับข้อร้องเรียน และอื่นๆจากลูกค้า - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
7 . Programmer (สำนักงานพระราม3)รับสมัครด่วน !
- System Analysis - Programmer - Application Developer ** ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.**

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 60,000 บาท
20 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สาขาพระราม 2)รับสมัครด่วน !
- Time Attendance - สถิติการขาดลา มาสาย ของพนักงาน - สวัสดิ์การพนักงาน - ประกันสังคม - อื่นๆ *** ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.***

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
20 ก.ค. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั้งระบบ 2. ดูแลรักษางานซ่อมบำรุงงานอื่นๆ ทั้งระบบ

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
10 . Sale (ประจำสาขาศรีราชา)รับสมัครด่วน !
- บริหารการขายและดูแลลูกค้า เหล็กและสเตนเลส - บริหารยอดขาย ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ หยุด เสาร์ เว้น เสาร์ วันอาทิตย์หยุด

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกบุคคล (สำนักงานพระราม3)รับสมัครด่วน !
- ดูแลเรื่อง การทำเงินเดือน ให้ถูกต้องและครบถ้วน - ดูแลเรื่อง สรรหาบุคลากร - ดูแลเรื่อง การเบิกจ่าย สวัสดิการต่างๆ ของบริษัทฯ - ดูแลเรื่อง แรงงานสัมพันธ์ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - หยุด เส...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
12 . Sale (ประจำสาขา พระราม 2)รับสมัครด่วน !
- บริหารการขายและดูแลลูกค้า เหล็กเกรดพิเศษและสแตนเลส - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ** ทำงาน วันจันทร์ -เสาร์ ** หยุด เสาร์ เว้น เสาร์ ** วันอาทิตย์ หยุด

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน รายได้ 25,000 บาท ขึ้นไป (รวมค่าน้ำมันรถ, ทางด่วน, โทรศัพท์)
20 ก.ค. 62
13 . หัวหน้าหน่วยผลิต (แผนกประกอบ) สาขามหาวงษ์รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตสินค้างานตัดตามแบบของลูกค้า - พัฒนาดูแลพนักงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน (ตามประสบการณ์)
20 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต(สาขาเวลโกร์ว)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อรับรายการผลิต - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผลิต - จัดทำรายละเอียดการผลิตให้กับหน่วยงานผลิต - สรุปรายการผลิต ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี ***ทำงาน วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
15 . System Analyst (สำนักงานพระราม3)รับสมัครด่วน !
- System Analysis รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนา(ออกแบบ)ระบบงานข้อมูล ** ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.**

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 40,000 บาท
20 ก.ค. 62
16 . Marketing Executive (ลาดกระบัง) รับสมัครด่วน !
- วางแผนกิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ดูแลฐานข้อมูลลูกค้า ทำ CRM กับลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้าใหม่ - วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ - ประ...

AICS CO., LTD.
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท
19 ก.ค. 62
17 . ธุรการบัญชี รับสมัครด่วน !
- ดูแล เอกสาร ต่างๆเกี่ยวกับ ภาษีซื้อ-ขาย - เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ ส่งสำนักงานบัญชี - ทำเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ใช้โปรแกรม express excel

บริษัท เอ.เอส.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด , ESP AUDIO
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท, ค่าอาหาร, เบื้ยขยัน
19 ก.ค. 62
18 . พนักงานขับรถส่งของรับสมัครด่วน !
ส่งสินค้า วางบิล เก็บเช็ค และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ.เอส.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด , ESP AUDIO
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000
19 ก.ค. 62
19 . บัญชีสต๊อก,บัญชีเจ้าหนี้
- ตรวจสอบสต๊อก - รับเข้าสินค้า - จ่ายสินค้า - บันทึกรับ-จ่ายสินค้า - ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โอ้วเฮียบเซ่งเชียง จำกัด
เงินเดือน 15,000+++
19 ก.ค. 62
20 . Die Maintenance Staff
ดำเนินการผลิต ติดตั้ง ปฏิบัติ ปรับปรุง และบำรุงรักษา อุปกรณ์จับยึด เครื่องมือ และแม่พิมพ์ ในกระบวนการผลิต

บริษัท เซะนิยะ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
 พบ 1,091 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ