JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,107 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Foreman
1.ติดตามแก้ไขปัญหาในสายการผลิต เพื่อให้มลพิษได้ตามเป้าหมาย 2.ติดตามแก้ไขปัญหาในผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ส่งมอบตรงตามเวลาและได้คุณภาพ 3.ปรับปรุงแก้ไขปัญหาคุณภาพในสายการผลิต 4.ควบคุมดูแลระเบียบวินัยและ ...

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
2 . Chemical Engineer
1. Testing and analysis chemical in process. 2. Control conduction chemical. 3. Quality control in production process (painting, screening, plating) 4. Trouble shooting and problem solving for all ...

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน As Agreement
25 มิ.ย. 62
3 . Production Technician
1.Set up machine for supporting manufacturing process 2.ควบคุมดูแลกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานให้เป็นไปตามกระบวนการผลิต 3.ควบคุมดูแลเครื่องจักรให้สามารถผลิตชิ้นงานได้ตามเป้า

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
4 . Quality System Administrator
- Handle all day to day activities of QMS in line with AS9100 - Face customer audits and follow up - Perform and lead internal process and system audit - Handle and follow up internal meeting /Targ...

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
5 . Metallurgy Engineer
1.Handle all activities reloaded to heat treatment 2.Prepare process documentation 3.Handle customer and QMS audit 4.Responsible for calibration of heat treatment and the instruments related do it ...

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
6 . QC Engineer (Aerospace Plant)Urgently Required !
- Prepare documents to concern products and Standard Manual - Prepare document PPAP (AS9100) - Improvement and maintain quality system - Design and set up work instruction for QC Staff - Custome...

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
7 . Maintenance Engineer / Technician
1.Equipment application. 2.CNC Machine trouble shooting / repair. 3.Preventive maintenance of CNC equipment. 4.PM scheduling and update result to management.

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน As agreement
25 มิ.ย. 62
8 . Programmer (Software Engineer)Urgently Required !
1.Develop C#, Java scrip、ASP.NET; Web application 2.Develop Data base , MS SQL, Oracle & Windows Server 3.Install , update , maintenance of data base and server. 4.Management of user authorization ...

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
9 . CNC Machining Engineer / Technician
1.Prepare CAM program for CNC (Machining center/Turning) 2.Prepare process time for quotation. 3.Design jig/fixture for sample making and production. 4.Process improvement (Kaizen) 5.Machine time ...

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
10 . Mechanical Design Engineer ( Catia, Solidworks , Autocad)Urgently Required !
• 3D model design for mechanical assembly part. Simulation for conflict review • Issue shop drawing. • Issue Product BOM (Bill of material) • Process time evaluation (Quotation) • Design review, ...

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
11 . พนักงานแพ็คสินค้า รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเหล็กขั้นสุดท้ายก่อนทำการแพ็ค ทั้งสภาพเหล็ก ประเภทเหล็ก น้ำหนัก และจำนวนเหล็กต่อออเดอร์ 2. แพ็คเหล็กตามแบบที่บริษัทกำหนด 3. ลงรายการแพ็คสินค้าบนกระดาน 4. ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน 5. ...

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน 325 บาท/วัน+ค่าข้าว 45 บาท
25 มิ.ย. 62
12 . พนักงานคุมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
1. ลำเลียงชิ้นงานเข้าเครื่องสลิตเตอร์ตัดตามแบบต่างๆ 2. ควบคุมเครื่องสลิตเตอร์ให้ผลิตชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องให้มีความสะอาดและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 4. อื่นๆตามได้รับมอบ...

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
13 . วิศวกรฝ่ายผลิต รับสมัครด่วน !
1. หน้าที่หลัก - รับผิดชอบในการแก้ไข-ปรับปรุง-พัฒนา กระบวนการผลิตให้ดีขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้า...

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้าแผนกแพ็คสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและจัดการระบบงานตามมาตรฐานที่กำหนด 2.จัดสรรทรัพยากรบุคคลของแผนก 3.ดำเนินงานภายใต้นโยบายของบริษัท

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
รับผิดชอบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก • เปิด-ปิดเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกก่อนชั่งรถ ตรวจดูหน้าจอต้องเป็น 0 เสมอ • ชั่งน้ำหนักรถที่มารับสินค้าและส่งสินค้ารวมทั้งรถบริษัทเมื่อมีการส่งสินค้า • พิมพ์ราย...

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
16 . พนักงาน QC ในไลน์ผลิต
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ - รายงานผลสรุปการทำงานประจำวัน

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
17 . Sales ภาคตะวันออก, กลางรับสมัครด่วน !
1.ดูแล บริการและติดตามลูกค้าเก่าเพื่อรักษาและเพิ่มยอดขายให้สอดคล้องกับแผน งานและเป้าหมายของบริษัท 2.หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของบริษัท 3.สร้างแ...

บริษัท เฮ้งชัยแสงเทรดดิ้ง (1981) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงหรือตามประสบการณ์+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+เบี้ยเลี้ยง+ค่าที่พักต่างจังหวัด
24 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ IT Support
1.ติดตั้ง ลงโปรแกรม ดูแลระบบ Software/Hardware ของ PC,Printer, Network 2.คอยแก้ไขปัญหาและ Support User ทั้ง Hardware และ Software 3.ติดตั้งและดูแลระบบ อินเตอร์เน็ต, network ของ PC และ LAN 4.ซ่อมบ...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
19 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต - ติดตั้งโครงสร้างบูทแสดงสินค้า สำหรับจัดแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆ

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO
1 จัดทำ ควบคุม และแจกจ่ายเอกสารระบบคุณภาพ 2 ประสานงานกับ CB ที่เข้ามา Surveillance ระบบ ISO 3 จัดทำบันทึก และรายงานผลการตรวจติดตามภายในต่อผู้แทนฝ่ายบริหาร 4 รวบรวมและติดตาม CAR/PAR ที่ได้จากการตรวจ...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
 พบ 1,107 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ