JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,077 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
-ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ -รักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่ -ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง -ดูแลและผลักดันทีมขายเพื่อให้บรรลุเป้าการขาย

บริษัท มหานครมิทอล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
2 . พนักงานขายอลูมิเนียมรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการขายอลูมิเนียมของทางบริษํท ดูแลลูกค้า รักษาลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารชัดเจน - มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตั้งใจ - อดทน รองรับแรงกดดันได้ดี -...

บริษัท มหานครมิทอล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000
20 ส.ค. 62
3 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจัดส่ง
จัดการงานคลังสินค้า ทั้งระบบ เช่น - ควบคุม Stock card - ควบคุมการรับเข้า - เบิกจ่าย และจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้มีความถูกต้องและเป็นหมวดหมู่ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้...

บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด
1 อัตรา
20 ส.ค. 62
4 . หัวหน้าช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค
- ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า - งานบริการหลังการขาย - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลีออง จิน สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
20 ส.ค. 62
5 . หัวหน้างานบัญชีและการเงิน / Finance Supervisor
-วางแผนการหาแหล่งเงินทุน -วางแผนและควบคุมการจัดทำประมาณการเงินสด -จัดทำรายงานทางการเงิน -เสนอข้อเสนอแนะด้านการเงิน -บริหารการรับจ่ายเงิน -วางแผนจัดทำงบประมาณ

บริษัท ลีออง จิน สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
20 ส.ค. 62
6 . วิศวกรฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ
- ดูแลรับผิดชอบกระบวนการผลิตในโรงงาน - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามาตรฐาน - ติดตามและแก้ไขปัญหาและช่วยสนันสนุนงานผลิตต่างๆ

บริษัท นครหลวงพัฒนาวิศวกิจ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
7 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี
หน้าที่รับผิดชอบ - บริหารระบบบัญชี บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน - กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน - ควบคุมการจัดทำบัญชี การปิดบัญชีประจำเดือนและการจัดทำงบการเง...

บริษัท นครหลวงพัฒนาวิศวกิจ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
8 . พนักงานเขียนแบบ
1.เขียนแบบ Design ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.เขียนแบบ งานตัด , งานพับ ชิ้นส่วนงานเพื่อนำไปประกอบ 3.ประสานงานกับฝ่ายผลิต 4.ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชลบุรีศรีเจริญโลหะ จำกัด
1 อัตรา
20 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี / จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- จัดทำเงินสดย่อย - จัดเก็บเอกสารเจ้าหนี้ - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ช่วยงานด้านงานจัดซื้อโครงการ เช็คราคาสินค้าและเปรียบเทียบราคา - ติดต่อประสานงานกับ Supplier , เปิด PO. - ประสานกับโฟร์แมนแล...

บริษัท ชลบุรีศรีเจริญโลหะ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1.รับผิดชอบการตรวจรับสินค้าที่มาส่ง 2.การเบิก-จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในสโตร์ ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือในสโตร์ Max-Min ให้สินค้าคงเหลือ เพียงพอต่อการใช้งาน 3.คีย์สินค้าเข้าระบบ(โปรแกรมมิราเคิล) 4.จัดส่งว...

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 ส.ค. 62

SPC PRECISION CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-19,000 บาท
20 ส.ค. 62
12 . วิศวกรAutomationรับสมัครด่วน !
1.งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2.วางแผนซ่อมบำรุงรักษา ตรวจสอบ จัดเตรียมอะไหล่ 3.บันทึกประวัติเครื่องจักร/อุปกรณ์ไฟฟ้าAutomation system, DCS, PLC, Inverter, DC Drive, Soft start, HMI etc. 4.งานจัดเก็บ...

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
13 . วิศวกรขาย
1. ติดต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าพบนำเสนอ 2. ทำตารางรายสัปดาห์ การเข้าพบลูกค้า /ส่งหัวหน้าฝ่าย 2. ทำรายงาน Report /หลังการเข้าพบลูกค้า 3. ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา ...

บริษัท พลาตินัม เคมีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบแผ่นคลี่
- รับผิดชอบทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า หรืออุปกรณ์ที่กำหนด - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการออกแบบ - ออกแบบผลิตภัณฑ์ - ปฏิบัติตามระบบควบคุมคุณภาพต่างๆ - เข้าร่วมกิจกรรมต...

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานด้านการขายสินค้าและประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าได้ถูกต้องและครบถ้วนตามความต้องการ 2. ปฏิบัติงานขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อทำ...

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
16 . Sales & Sales Coordinatorรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานด้านการขายตู้สวิทช์บอร์ดคอนโทรล, ตุ้เมน WDB, ตู้คอนโทรล, รางวายเวย์, และตู้ไฟฟ้าต่างๆ - ติดตามงานและสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้า

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
17 . ล่ามภาษาจีน
- ล่ามสื่อสารและแปลภาษาไทย - จีน - ติดต่อประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุรศักดิ์ เมทัล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000+++
20 ส.ค. 62
18 . ผู้ตรวจสอบ
1) ตรวจสอบระบบคุณภาพภายใน ISO 9001 ,ISO 14001 ,IATF 16949 และ ISO 50001 ตามแผนประจำปี 2) สรุปรายงานผลการตรวจสอบแจ้งให้ทางผู้รับผิดชอบทราบ 3) ติดตามผลการแก้ไข & ป้องกัน จากการตรวจพบ NC ของทุกฝ่าย 4)...

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 ส.ค. 62
19 . ช่างซ่อมบำรุงรักษา (PM)
1) ทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามสาเหตุที่ขัดข้องตามที่ได้รับใบแจ้งซ่อม 2) ทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามเอกสารการแจ้ง/สั่งงานPM 3) บันทึกรายละเอียดการบำรุงรักษาลงในใบแจ้ง/สั่งงานPMอย่างละเอียด 4) ปฏิ...

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
1) ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนก, ผู้จัดการฝ่ายในงานด้านแรงงานสัมพันธ์ 2) จัดทำแผนแรงงานสัมพันธ์ และดำเนินการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ตามแผนงาน 3) จัดทำและติดตามป้ายประกาศต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้เป็นไปอย...

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 ส.ค. 62
 พบ 1,077 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ