JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,113 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายขาย
รับผิดชอบงานด้านการของเหล็กม้วนของทางบริษัทดูแลลูกค้า รักษาลูกค้าเดิม หาลูกค้าใหม่เพิ่มเติมทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด อีกทั้งดำเนินการเจรจาทำสัญญาการซื้อขายสำหรับลูกค้าและเซ็นสัญญาและประสานงาน...

Yingtong International Trading (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ฐานเงิน+ค่าคอมฯ ปีละได้ 5 แสน
25 มิ.ย. 62
2 . พนักงานแพ็คสินค้า รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเหล็กขั้นสุดท้ายก่อนทำการแพ็ค ทั้งสภาพเหล็ก ประเภทเหล็ก น้ำหนัก และจำนวนเหล็กต่อออเดอร์ 2. แพ็คเหล็กตามแบบที่บริษัทกำหนด 3. ลงรายการแพ็คสินค้าบนกระดาน 4. ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน 5. ...

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน 325 บาท/วัน+ค่าข้าว 45 บาท
25 มิ.ย. 62
3 . พนักงานคุมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
1. ลำเลียงชิ้นงานเข้าเครื่องสลิตเตอร์ตัดตามแบบต่างๆ 2. ควบคุมเครื่องสลิตเตอร์ให้ผลิตชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องให้มีความสะอาดและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 4. อื่นๆตามได้รับมอบ...

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรฝ่ายผลิต รับสมัครด่วน !
1. หน้าที่หลัก - รับผิดชอบในการแก้ไข-ปรับปรุง-พัฒนา กระบวนการผลิตให้ดีขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้า...

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
รับผิดชอบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก • เปิด-ปิดเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกก่อนชั่งรถ ตรวจดูหน้าจอต้องเป็น 0 เสมอ • ชั่งน้ำหนักรถที่มารับสินค้าและส่งสินค้ารวมทั้งรถบริษัทเมื่อมีการส่งสินค้า • พิมพ์ราย...

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้าแผนกแพ็คสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและจัดการระบบงานตามมาตรฐานที่กำหนด 2.จัดสรรทรัพยากรบุคคลของแผนก 3.ดำเนินงานภายใต้นโยบายของบริษัท

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
7 . พนักงาน QC ในไลน์ผลิต
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ - รายงานผลสรุปการทำงานประจำวัน

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน 1. ควบคุมกระบวนการ สรรหาบุคลากรของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ประสานงานกับทุกๆ ฝ่าย ในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร 3. กำหนด จัดทำ ปรับปรุงระบบเอกสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนด 4. วาง...

บริษัท นิวแม็ก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
ลักษณะงาน - ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศเรื่องการสั่งสินค้า รับส่งสินค้า ทาง E-mail - ประสานงานกับ บริษัท freight forwarder, shipping - เช็คราคาต้นทุนสินค้า - คำนวณราคาขาย สวัสดิการ - เบี้ยข...

บริษัท นิวแม็ก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
10 . ธุรการ - บัญชี/การเงินรับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน -คีย์บิล -ออกบิล -ทำบัญชี สวัสดิการ - เบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี - อบรมสัมมนา / กิจกรรมนันทนาการ - งานเลี้ยงสังสรรค์ - จัดท่องเที่ยวประจำปี - ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน - ประก...

บริษัท นิวแม็ก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
11 . พนักงานธุรการฝ่ายขาย (Sale Support)
- จัดเตรียมเอกสารและติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย

บริษัท นิวแม็ก จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
12 . วิศวกรฝ่ายขาย ( Sales Engineer ) / พนักงานขาย ( Sales Representative )
ขายอุปกรณ์ในความรับผิดชอบ Hydraulic , Pneumatic , Vacuum Pump , Air compressors , Valves & Pump , Automation , Filtration , Pipes & Accessories , Food Equipment ลักษณะงาน - รับผิดชอบงานนำเสนอสินค้...

บริษัท นิวแม็ก จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
13 . พนักงานขายอลูมิเนียมรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการขายอลูมิเนียมของทางบริษํท ดูแลลูกค้า รักษาลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารชัดเจน - มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตั้งใจ - อดทน รองรับแรงกดดันได้ดี -...

บริษัท มหานครมิทอล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000
25 มิ.ย. 62
14 . Production Supervisor
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามแผน - ควบคุมการทำงานของพนักงานในหน่วยงาน

Thai Metal Drum MFG.Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ IT Support
1.ติดตั้ง ลงโปรแกรม ดูแลระบบ Software/Hardware ของ PC,Printer, Network 2.คอยแก้ไขปัญหาและ Support User ทั้ง Hardware และ Software 3.ติดตั้งและดูแลระบบ อินเตอร์เน็ต, network ของ PC และ LAN 4.ซ่อมบ...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 62
16 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต - ติดตั้งโครงสร้างบูทแสดงสินค้า สำหรับจัดแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆ

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
17 . PC ประจำ ห้างโฮมโปรสาขาแจ้งวัฒนะ / ประชาชื่น/ สุวรรณภูมิ/ ลาดพร้าว
- เสนอขายสินค้า แนะนำสินค้า ประเภทเฟอร์นิเจอร์

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000
25 มิ.ย. 62
18 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
- วางแผนและควบคุมงานคลังสินค้า - บริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้า - วางแผนการใช้อัตรากำลังคน และการใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างเหมาะสม - พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ MARKETING ONLINEรับสมัครด่วน !
1.สร้างการรับรู้แบรนด์และเพิ่มโอกาสการขายในช่องทางออนไลน์ 2. ดูแลสื่อออนไลน์ของบริษัทและประสานการขายในสื่อโซเชียลมิเดีย เช่น Facebook, Line@ และ E-commerce 3. ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและน...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
20 . Improvement Engineer
- Provide Manufacturing Improvement Project. - Co-ordination with persons related Improvement Project. - Control and Effective Improvement Project Timeline. - Prepare Document if rel...

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
 พบ 1,113 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ