JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,089 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า
สามารถทดสอบวงจรไฟฟ้า ซึ่งสร้างจากอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางแม่เหล็กไฟฟ้า ตั้งแต่อุปกรณ์ที่เป็น active เช่นหลอดสูญญากาศ, แบตเตอรี, เซลล์เชื้อเพลิง, จอแสดงผล จนถึง อุปกรณ์จากสารกึ่งตัวนำเช่น ไดโอด ทร...

บริษัท เอส.อาร์.สเตนเลส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
22 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
- เขียนแบบตามออเดอร์ที่ได้รับ - ควบคุมและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามแบบ - ติดตามผลการทำงานของแบบที่ส่งให้ฝ่ายผลิต - รายงานปัญหาต่างๆ ที่พบเจอ พร้อมวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อการป้องกันและแก้ไข -ทำ...

บริษัท เอส.อาร์.สเตนเลส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
3 . พนักงานขับรถและส่งสินค้า
- ขับรถและส่งสินค้า - จัดส่งเอกสาร ตามที่บริษัทมอบหมาย

HOF CORINDUS Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท
22 ส.ค. 62
4 . หัวหน้าฝ่ายคุณภาพทั้งระบบการผลิต
*ทำงานวันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์), บริษัทคนไทย100%, ไม่มีรถรับส่ง *มีประสบการณ์ทำงานโรงหล่อ(เหล็กหล่อ)มาแล้วเท่านั้น ดูแลและควบคุมคุณภาพของระบบการผลิตงาน

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
22 ส.ค. 62
5 . หัวหน้าวางแผนและติดตามการผลิต
*ทำงานวันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์), บริษัทคนไทย100%, ไม่มีรถรับส่ง *มีประสบการณ์ทำงานโรงหล่อ(เหล็กหล่อ)มาแล้วเท่านั้น วางแผนและติตตามงานผลิต ควบคุมให้เป็นไปตามแผน

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
22 ส.ค. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุง (จบไฟฟ้ากำลัง ไม่จำกัดอายุ)
*ทำงานวันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์), บริษัทคนไทย100%, ไม่มีรถรับส่ง -ซ่อมและดูแลเครื่องจักร -วางแผนการดูแลเครื่องจักร

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
22 ส.ค. 62
7 . IT Support/Programmerรับสมัครด่วน !
- ดูแลความรับผิดรับผิดชอบงานติดตั้ง ปรับปรุง งานด้าน Hardware,Software,Network,Server - ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ตามแผนงานที่กำหนอ - ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการทำงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กร - สามารถเดินทาง...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)รับสมัครด่วน !
- คิดค้น,ออกแบบและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาเครื่องจักร&อุปกรณ์ พัฒนาระบบหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น - สรรหาแนวคิด วิชาการ หรือเทคโนโลยีใหม่มาช่วยในงานพัฒนาต่างๆคิดค...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดแผนและงบประมาณการฝึกอบรม - ออกแบบจัดทำหลักสูตรอบรม - จัดแผนพัฒนารายบุคคล - ติดตามการฝึกบรมตามแผน - วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงมาตราฐานการฝึกอบรม - สรุปการฝึกอบรมและจัดทำ...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ - จัดหาSupplierใหม่ๆเข้ามาให้บริษัทเพื่อเปรียบเทียบราคาการสั่งซื้อ - เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการสั่งซื้อของบริษัท - เปิด P/O สั่งซื้อของและอุปกรณ์ต่างๆ - วางแผนการจัดซื้...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
-ดำเนินการจัดทำงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ -ดูแลงานด้านเทคนิคเพื่อให้การผลิตที่ได้คุณภาพ -ตรวจสอบคุณภาพและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน -ดูแลควบคุมการผลิตทั้งหมด รวมถึงบุคลากรให้เป็นไปต...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
12 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
ศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์ วิธีการ ขบวนการ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เพือเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัย ลดการสูญเสีย ในการผลิต

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
22 ส.ค. 62
13 . ธุรการทั่วไปรับสมัครด่วน !
1.พิมพ์เอกสาร จดหมายของบริษัท 2.โทรตามของ SUPPLIER 3.สรุปค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของบริษัท 4.สรุปรายงานการประชุม 5.ขอราคาสินค้าจาก SUPPLIER 6.ถ่ายเอกสารให้แผนกต่าง...

TR MODERN INDUSTRY CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
14 . ช่างไฟฟ้า PROGRAMER PLCรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบทางด้านระบบควบคุมไฟฟ้าร่วมกับเครื่องจักร, Wiring ตู้ control, Program PLC-HMI

TR MODERN INDUSTRY CO., LTD.
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
22 ส.ค. 62
15 . วิศวกรออกแบบ และ ช่างเขียนแบบเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบทางด้านงานออกแบบ-เขียนแบบเครื่องจักร . ระบบลำเลียง

TR MODERN INDUSTRY CO., LTD.
วิศวกรออกแบบ 3 ตน. และ ช่างเขียนแบบเครื่องกล 3 ตน.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ มีโบนัสขั้นต่ำ 1-2 เดือน เบี้ยขยัน
22 ส.ค. 62
16 . Business Development (ลาดกระบัง : ทำงานจันทร์-ศุกร์) รับสมัครด่วน !
- ติดตาม, จัดเก็บ, และวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้า - สร้างสรรค์และนำเสนอแคมเปญการขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย - พัฒนาช่องทาง รูปแบบการขายให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - ติดต่อประสานงานทั้งในและนอกองค์กรเพื่อบ...

AICS CO., LTD.
22 ส.ค. 62
17 . Sale Staff
1.ทำสรุปเอกสารเกี่ยวกับงานขายเพื่อส่งผู้เกี่ยวข้อง เช่น Quotation , PO , Planing , Delivery 2.ทำเอกสารประกอบการขาย 3.งาน Customer service เช่น งานเคลม , งานร้องเรียน 4.ปฏิบัติงานคามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
18 . Machine Manager
1.วางแผนงาน กำหนดกระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละงานภายในแผนก 2.ควบคุมและะกำกับดูแลพนักงานภายในแผนกให้ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 3.เขียน/อ่าน Drawing ได้คล่อง 4.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใ...

บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
19 . Sale Engineer
1.ทำสรุปเอกสารเกี่ยวกับงนขายเพื่อส่งผู้เกี่ยวข้อง เช่น Quotation,PO,Planing,Delivery 2.ทำเอกสารประกอบการขาย 3.งาน Customer service เช่น งานเคลม,งานร้องเรียน 4.มีความในการวิเคราะห์การขาย 5.มีความเข...

บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้
22 ส.ค. 62
20 . ช่างแม่พิมพ์โลหะ
ผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่อง MACHINING CENTER / LATHE

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 16,000-24,000
22 ส.ค. 62
 พบ 1,089 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ