JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,212 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประสานงานฝ่ายขาย
1.ติดต่อลูกค้าเก่า.ใหม่ เพื่อทำการปิดการขาย 2.จัดเตรียมรายงานทางการขายและใบสรุปรายละเอียดงาน 3.จัดการและตรวจสอบกิจกรรมของฝ่ายขายทั้งหมด เช่นทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และเอกสารทางการขายอื่นๆ และทำใบส่ง...

บริษัท กราเวียร์ เทค จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
23 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.สื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นได้ 2.ดูแลงานด้านการตลาด 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ 4.ดูแลงานด้านนำเข้า-ส่งออก 5.จัดทำเอกสารข้อมูลด้านการตลาด ตั้งแต่รับOrderถึงส่งมอบ 6.ไม่ต้องหาลูก...

CASTOP MATRIX CO.,LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน 18,500 ขี้นไป หรือตามประสบการณ์
23 มี.ค. 62
3 . Technician
ติดตามงานซ่อมและบริการสำหรับเครื่องจักรตามคำสั่งงานของสายการผลิต ติดตามงาน PM สำหรับเครื่องจักรในฐานะที่เป็นส่วนซ่อมบำรุง งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท
23 มี.ค. 62
4 . Administrative Executive Officer
Provicle secretarial and administrative support service to executive level. Assist all administrative matters as assigned. Responsible for supporting high - level executive and management. Other as...

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
23 มี.ค. 62
5 . Executive Driver (ขับรถผู้บริหาร)รับสมัครด่วน !
- ขับรถให้ผู้บริหาร (ครอบครัวผู้บริหาร) - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (โอทีวันหยุด) - ลักษณะงาน แทคแคร์ผู้บริหารและครอบครัว ไปสถานที่ต่างๆ - ดูแลรถยนต์ของผู้บริหาร ทั้งหมด 6 คัน ให้พร้อมใช้งานเสมอ

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
23 มี.ค. 62
6 . จัดซื้อวัตถุดิบ // ทำงานที่พระประแดง
- มีประสบการณ์ในการจัดหาซื้อวัตถุดิบเศษเหล็กมาใช้ในการผลิตหลอมเหล็ก สามารถหาวัตถุดิบได้ในราคาที่เหมาะสม - สามารถต่อรองราคาในการจัดซื้อเศษเหล็กในราคาที่เหมาะสม

บริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัด
1 อัตรา เพศหญิงเท่านั้น
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ / ทำงานที่ จ.ปราจีนบุรี
1.ดูแลตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์, เน็ตเวิร์คและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตามแผน Preventive Maintenance 2.ดูแลระบบ ERP ของบริษัท ทดสอบและรับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งาน แล้วนำมาวิเครา...

บริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
8 . ช่างไฟฟ้า โรงรีด / ทำงานที่จ.ปราจีนบุรี
- รับผิดชอบงานควบคุมระบบการทำงานของส่วนงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้สอดคล้องกับการผลิต - ควบคุมการจัดตารางเวลาการทำงานกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาม...

บริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
9 . วิศวกรฝ่ายผลิต /ผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงรีด ทำงานที่ จ.ปราจีนบุรี
- วางแผนและติดตาม ผลิตเหล็กเส้นให้ตามแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - วางแผน ติดตาม เลือก Billet ที่เหมาะสมเข้าStock ในโรงงานให้เพียงพอ เป็นไปตามแผนการผลิต - ปรับปรุง แก้ไขประสิทธิ...

บริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัด
1 อัตรา / เพศชายเท่านั้น
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
10 . INTERNAL AUDIT !!! ด่วน !!! ทำงานที่ พระประแดง
==>> Internal Audit (ทำงานที่ พระประแดง) จำนวน 1 อัตรา <<== - ตรวจสอบวางแผนการตรวจงานด้านบัญชี - ตรวจสอบดูขั้นตอนการทำงานว่ามีแก้ปัญหาและทำงานอย่างไร เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานภายในองค์กรมีค...

บริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
11 . ผู้จัดการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า เบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินให้มีความถูกต้องและเป็นระบบ รวมถึ...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
23 มี.ค. 62
12 . นิติกรรับสมัครด่วน !
1. ดูแลสัญญาต่างๆ ของบริษัทฯ 2. ติดต่อหน่วยงานราชการ และเอกชน 3. เป็นตัวแทนด้านกฏหมายให้กับบริษัทฯ

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
23 มี.ค. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง (กรุงเทพ-บ้านบึง)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบงาน HR - มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน / กฏหมายทั่วไป - ดูแลงานทั่วไปของสำนักงาน - งานด้านค่าจ้าง (โปรแกรม B-Plus) - บริหารจัดการงานบุคคล - มีประสบการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว MOU - งานด้านสร...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
23 มี.ค. 62
14 . IT Support (กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- ซ่อม ทำ ซอฟแวร์ / ฮาร์ดแวร์ - กล้อง CCTV - งานระบบไอทีต่างๆ

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
23 มี.ค. 62
15 . Programmer 1 ตำแหน่ง (กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- สามารถเขียนโปรแกรม และพัฒนา Website ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ - ควบคุมดูแลระบบไอที , ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ - มีประสบการณ์ด้าน ERP , MRP - มีความรู้โปรแกรม B-Plus , Max5 , Autoflight , ...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
23 มี.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง - สรรหาผู้จัดจำหน่ายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในทุกกรณี - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อในแต่ละครั้งได้อย่างถูกต้อง - วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อ, ร...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
23 มี.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิต - ติดตามการผลิต - รายงานการผลิต

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 มี.ค. 62
18 . พนักงานขับรถผู้บริหาร 1รับสมัครด่วน !
ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
23 มี.ค. 62
19 . วิศวกรไฟฟ้า (มีใบ กว.)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมระบบไฟฟ้า - ตรวจสอบระบบไฟฟ้า - บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
23 มี.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบประสานงานกับทีมขายสำหรับออกใบเสนอราคาและสนับสนุนเอกสารของโครงการ -เก็บบันทึก รายงานการคาคการณ์โครงการและรายงานและสนับสนุนที่นำเสนอผู้บริหาร ทุกสัปดาห์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและนโยบาย...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
23 มี.ค. 62
 พบ 1,212 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ