JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,087 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า / ผู้ช่วยช่างไฟ
- ช่วยงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องจักรด้านระบบไฟฟ้าในโรงงาน และซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขงาน ระบบไฟตู้คอนโทรล - งานอื่นๆที่รับมอบหมาย

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด
เงินเดือน 13,000บาท ขึ้นไปตามตกลง
21 ส.ค. 62
2 . วิศวกรเครื่องกล (ระบบโฮดรอลิค)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผน Preventive Maintenance - PM - ความรู้เกี่ยวกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบ Hydraulic - พัฒนา และ วิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องจักร Break Down ได้ - ทดสอบติดตามผล...

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด
เงินเดือน 23,000 บาทขึ้นไป
21 ส.ค. 62
3 . IT Support/Programmerรับสมัครด่วน !
- ดูแลความรับผิดรับผิดชอบงานติดตั้ง ปรับปรุง งานด้าน Hardware,Software,Network,Server - ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ตามแผนงานที่กำหนอ - ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการทำงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กร - สามารถเดินทาง...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)รับสมัครด่วน !
- คิดค้น,ออกแบบและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาเครื่องจักร&อุปกรณ์ พัฒนาระบบหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น - สรรหาแนวคิด วิชาการ หรือเทคโนโลยีใหม่มาช่วยในงานพัฒนาต่างๆคิดค...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดแผนและงบประมาณการฝึกอบรม - ออกแบบจัดทำหลักสูตรอบรม - จัดแผนพัฒนารายบุคคล - ติดตามการฝึกบรมตามแผน - วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงมาตราฐานการฝึกอบรม - สรุปการฝึกอบรมและจัดทำ...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ - จัดหาSupplierใหม่ๆเข้ามาให้บริษัทเพื่อเปรียบเทียบราคาการสั่งซื้อ - เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการสั่งซื้อของบริษัท - เปิด P/O สั่งซื้อของและอุปกรณ์ต่างๆ - วางแผนการจัดซื้...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
-ดำเนินการจัดทำงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ -ดูแลงานด้านเทคนิคเพื่อให้การผลิตที่ได้คุณภาพ -ตรวจสอบคุณภาพและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน -ดูแลควบคุมการผลิตทั้งหมด รวมถึงบุคลากรให้เป็นไปต...

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
8 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
ศึกษา วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์ วิธีการ ขบวนการ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เพือเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัย ลดการสูญเสีย ในการผลิต

บริษัท เจ แอล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
21 ส.ค. 62
9 . วิศวกรการผลิต / Production Engineer
1.วิเคราะห์ปัญญหาเกี่ยวกับการผลิต เครื่องจักร พร้อมนำเสนอแนวทางการแก้ไขให้กับผู้บังคับบัญชา 2.จัดทำโครงการในการปรับปรุงพัฒนาและโครงการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิต 3.กำกับดูแล การทำงานของพนักงานภายในแผ...

บริษัท คีนิค-ไทย จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
10 . ช่างควบคุมเครื่องซีเอ็นซี (CNC)
ควบคุมเครื่อง ควบคุมงาน operate หน้าเครื่องได้

บริษัท เค.เค.บี.บ้านโป่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
21 ส.ค. 62
11 . Sale&Marketing 2 อัตรา
Sale&Marketing -เปิด Invoice ขาย -ประสานงานกับลูกค้า -ทำReport -วางแผนงานตามที่ได้รับมอบหมาย -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -มีประสบการณ์ทางด้านทองแดงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ไทย ที อี เอส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
-ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ -รักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่ -ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง -ดูแลและผลักดันทีมขายเพื่อให้บรรลุเป้าการขาย

บริษัท มหานครมิทอล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
13 . พนักงานขายอลูมิเนียมรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการขายอลูมิเนียมของทางบริษํท ดูแลลูกค้า รักษาลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารชัดเจน - มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตั้งใจ - อดทน รองรับแรงกดดันได้ดี -...

บริษัท มหานครมิทอล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000
21 ส.ค. 62
14 . หัวหน้าฝ่ายคุณภาพทั้งระบบการผลิต
*ทำงานวันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์), บริษัทคนไทย100%, ไม่มีรถรับส่ง *มีประสบการณ์ทำงานโรงหล่อ(เหล็กหล่อ)มาแล้วเท่านั้น ดูแลและควบคุมคุณภาพของระบบการผลิตงาน

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
21 ส.ค. 62
15 . หัวหน้าวางแผนและติดตามการผลิต
*ทำงานวันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์), บริษัทคนไทย100%, ไม่มีรถรับส่ง *มีประสบการณ์ทำงานโรงหล่อ(เหล็กหล่อ)มาแล้วเท่านั้น วางแผนและติตตามงานผลิต ควบคุมให้เป็นไปตามแผน

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
21 ส.ค. 62
16 . ช่างซ่อมบำรุง (จบไฟฟ้ากำลัง ไม่จำกัดอายุ)
*ทำงานวันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์), บริษัทคนไทย100%, ไม่มีรถรับส่ง -ซ่อมและดูแลเครื่องจักร -วางแผนการดูแลเครื่องจักร

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
21 ส.ค. 62
17 . วิศวกรขาย / เจ้าหน้าที่ติดต่องานขายรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง วิศวกรขาย 1.ติดต่อ เข้าพบ เพื่อรับ Concept งานจากลูกค้า 2.ให้คำแนะนำและการบริการด้านวิศวกรรมกับลูกค้า 3.ออกแบบ Concept ในกระบวนการ หรือ เครื่องจักร หรือ ระบบลำเลียง สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ...

บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
18 . วิศวกรควบคุมการผลิตและติดตั้งรับสมัครด่วน !
1. ตรวจดูกรรมวิธีการผลิต ตรวจงานในฝ่ายผลิต, ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของกระบวนการต่างๆ 2. ทำ Manual ใช้งานเครื่องจักร 3. ร่วมออกแบบ ตรวจสอบแบบ, ควบคุมการผลิตและติดตั้งเครื่องจักร 4. ร่วมวางแผนปละประมา...

บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
19 . พนักงานขาย (วัสดุก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- เสนอขายสินค้าของบริษัท จำพวกท่อเหล็ก เหล็กรูปพรรณ สำหรับงานอุตสาหกรรม งานโครงสร้าง และอื่นๆ - หาลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม - ติดตามงาน - ออกพบลูกค้า - ให้คำปรึกษา แก่ลูกค้า

บริษัท ศิริกุลสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
20 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจัดส่ง
จัดการงานคลังสินค้า ทั้งระบบ เช่น - ควบคุม Stock card - ควบคุมการรับเข้า - เบิกจ่าย และจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้มีความถูกต้องและเป็นหมวดหมู่ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้...

บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด
1 อัตรา
21 ส.ค. 62
 พบ 1,087 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ