JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,186 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขายประจำสำนักงาน รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานด้านการขายสินค้าและประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าได้ถูกต้องและครบถ้วนตามความต้องการ 2. ปฏิบัติงานขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อทำ...

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบไฟฟ้า 2. ดำเนินงานตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาในระดับสูงกว่า เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อนำเสนอรูปแบบวิธีการและแนวทางที่เป็นประโยชน...

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและขึ้นอยู่กับความสามารถ
19 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
1.งานวางแผนกำลังคน/กลยุทธ์/การบริหารบุคคล 2.งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร 3.งานเดูแลเรื่องของระบบค่าจ้างและสวัสดิการที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ 4.งานเอกสาร/ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร เข่น ISO9001,ISO14001...

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
19 พ.ค. 62
4 . QC Inspector
- ตรวจสอบงาน In-process - ทดสอบและบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า - ตรวจสอบสภาพและมาตรฐานเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ก่อนและหลังใช้งาน - จัดแยกวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดออก...

บริษัท เทราล ไทย จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
19 พ.ค. 62

บริษัท ไทย อาจีย่า จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน, คอมมิชชั่น และสวัสดิการอื่น
19 พ.ค. 62
6 . ธุรการฝ่ายขาย (Sale Admin)
- จัดทำเอกสารใบเสนอราคา, ใบส่งสินค้า และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทย อาจีย่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า
รายละเอียดงาน 1. ควบคุมสต๊อกสินค้า 2. ตรวจนับสินค้า เข้า - ออก และสินค้าคงเหลือ 3. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า เข้า - ออก 4. ประสานงานภายในองค์กร

บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ สตีล (อึ้งเชียงหมง) จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 14,000 บาท
19 พ.ค. 62
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประสานงานฝ่ายขาย
1.ติดต่อลูกค้าเก่า.ใหม่ เพื่อทำการปิดการขาย 2.จัดเตรียมรายงานทางการขายและใบสรุปรายละเอียดงาน 3.จัดการและตรวจสอบกิจกรรมของฝ่ายขายทั้งหมด เช่นทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และเอกสารทางการขายอื่นๆ และทำใบส่ง...

บริษัท กราเวียร์ เทค จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
19 พ.ค. 62
9 . Production Supervisor
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามแผน - ควบคุมการทำงานของพนักงานในหน่วยงาน

Thai Metal Drum MFG.Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- วางแผนการสั่งซื้อ - เปิด PO, Key รับสินค้า, จัดทำรายงาน - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฮ้งชัยแสงเทรดดิ้ง (1981) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
11 . ช่างประกอบ / Fabricator
1. ปฏิบัติงานในทีมงานการผลิตรับผิดชอบชิ้นงานตั้งแต่ต้นจนจบ 2. ผลิตชิ้นงานตาม Drawingโดยควบคุมเครื่องจักรหลากหลายประเภทเช่น ตัดLaser เครื่องเชื่อม เครื่องขัด เครื่องมิลลิ่ง 3. พัฒนาทักษะและสมรรถนะของ...

บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
12 . ลูกค้าสัมพันธ์
1. ติดต่อและสอบถามออเดอร์ลูกค้า (โทรศัพท์ / email) 2. ประสานงานกับ Sale เพื่อช่วยปิดการขาย 3. ทำใบเสนอราคา 4. ทำสรุปรายงานความเห็นลูกค้า

บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน 10,500-12,500
19 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1. จัดสินค้าตามใบสั่งจอง 2. ตรวจเช็คและตรวจสอบสินค้า ตามใบสั่งซื้อและใบส่งสินค้า 3. เบิก-จ่ายสินค้าและตรวจเช็คสินค้าคงเหลือประจำปี 4. ตรวจเช็คและตรวจสอบสินค้าร่วมกับ จนท.จัดส่งก่อนนำสินค้าไปส่งให...

บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ค. 62
14 . ช่างเครื่องจักรกล,Machinist
1. ปฏิบัติงานในทีมการผลิตรับผิดชอบชิ้นงานตั้งแต่ต้นจนจบ 2. ผลิตชิ้นงานตาม Drawingโดยควบคุมเครื่องจักรหลากหลายประเภททั้ง เลื่อย กลึง มิลลิ่ง เจียร ทั้งmanual และ CNC 3. รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหม...

บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน 11,000-15,000
19 พ.ค. 62
15 . CAD CAM / Process Engineer
- เขียนแบบงานชิ้นส่วนอุตสาหกรรม - เขียนใบ Work Order สั่งผลิต - เขียนแบบ 2D และ 3D เพื่อใช้ในการผลิต - ใช้ CAM ในการเขียนโปรแกรม CNC - วางขั้นตอนการผลิต - ดูแลรักษาพื้นที่ทำงานให้เป็นระเบียบตามหล...

บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 20,000
19 พ.ค. 62
16 . HR.Staff (ใช้ภาษาจีนได้)
-งานสรรหาบุคลากร -อบรมเบื้องต้นให้กับพนักงานใหม่ -ดูแลงาน Time Attendance ใบลา, ใบโอที -งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ -ควบคุมดูแลการเบิก-จ่าย สวัสดิการพนักงาน -งานธุรการต่างๆ -ปฏิบัติงานอื่นๆ ที...

Loften (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
17 . Purchase
Received PR from all section and record in the system. - Check specification from PR - Select supplier for compare and negotiate price. - Request quotation/specification follow all section requir...

Loften (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
18 . Chinese Transalator
1. ล่ามส่วนกลางประจำออฟฟิศ ปฏิบัติงาน จ.-ศ. 8.00 - 17.00 ประสานงานในแต่ละแผนก บันทึกการประชุม ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนได้ในระดับดี ( เน้น สามารถสื่อสาร ทั้...

Loften (Thailand) Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
19 . วิศวกรควบคุมโครงการรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.ทำเอกสารต่างๆเพื่อทำรายงานความคืบหน้าส่งลูกค้า 3.ปฎิบัติงานตามไซท์งาน 4.วางแผนและควบคุมติดตามงานตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ติดต่อประสานงาน Supplier เพื่อสั่ง...

TR MODERN INDUSTRY CO., LTD.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์หรือตามตกลง
19 พ.ค. 62
20 . ช่างไฟฟ้า PROGRAMER PLCรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบทางด้านระบบควบคุมไฟฟ้าร่วมกับเครื่องจักร, Wiring ตู้ control, Program PLC-HMI

TR MODERN INDUSTRY CO., LTD.
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 พ.ค. 62
 พบ 1,186 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ