JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,120 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรบริการ (Service Engineer)
- รับผิดชอบงานต่อจากฝ่ายขายเพื่อประสานงานลูกค้าเพื่อเตรียมงานและจัดตารางช่างเข้าปฏิบัติงานตามรายละเอียดงานขาย - ควบคุมทีมช่างและติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานความคืบหน้าและสรุปผลการปฏิบัติงานประจาวัน...

บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ค่ารถ 6,000+ค่าบ้าน 4,000+เบี้ยขยัน 10%+ุ600+ประกันชั้น 1+สวัสดิการ
23 เม.ย. 62
2 . ธุรการบุคคลและสำนักงาน (HR & Office Admin)
- ดูแลประสานงานธุรการบุคคลและสำนักงาน - คีย์เบี้ยเลียง โอที สรุปวันลาประจำเดือน - แจ้งเข้า-ออก ประกันสังคม ประกันกลุ่ม AIA - บริหารทรัพย์สินส่วนกลาง รถยนต์ ประกันรถ ฯลฯ - ประสานงานจัดกิจกรรมของบริ...

บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าบ้าน 2,400 บาท +ค่าเดินทาง 500 บาท + เบี้ยขยัน 10% ของฐาน + 30
23 เม.ย. 62
3 . Improvement Engineer
- Provide Manufacturing Improvement Project. - Co-ordination with persons related Improvement Project. - Control and Effective Improvement Project Timeline. - Prepare Document if rel...

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
23 เม.ย. 62
4 . Process Engineer
- Responsible for improvement of production process, yield, process control, cost reduction quality and other if related. - Ensure prevention measure to prevent problem reoccurrence. - Work closely ...

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
23 เม.ย. 62
5 . Production Supervisor
- วางแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายประจำวัน - วางแผนกำลังพลและควบคุมการทำงาน - สอนงานและขั้นตอนการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา - จัดทำรายงานประจำวัน สัปดาห์และประจำเดือน - แก้ไขปัญหาในสายการผลิต รวมถึงป...

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
23 เม.ย. 62
6 . Warehouse Staff
1. ควบคุม Stock 2. ควบคุมงานเบิก-งานคืน และตรวจสอบการรับสินค้าจากไลน์ผลิต 3. ตรวจเช็คงาน Hold งานกักห้ามขาย 4. ดุแลพื้นที่ปฏิบัติงาน 5. จัดทำข้อมูลงานห้ามขาย และจัดทำรายงานประจำเดือน

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
23 เม.ย. 62
7 . Marketing & Customer Service Supervisor
- ประสานงานลูกค้า ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ - จัดทำข้อมูลด้านการตลาดทั้งของลูกค้าและคู่แข่งขัน - บริหารจัดการเรื่องข้อร้องเรียนจากลูกค้า - จัดทำข้อมูลสินค้าคงคลังให้ทันสมัยอย่าส่ำเสมอ - ควบคุ...

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
8 . วิศวกรไฟฟ้า
เขียนแบบงาน,งานติดตั้งระบบไฟฟ้า, ปฏิบัติที่บริษัทและไซร์งานบริษัทฯลูกค้า ติดต่อหน้างานลูกค้า

บริษัท ไทแทนเครน จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี - สรุปภาษี 3,53,30 - ปิดงบ - ประสานงานต่างๆ

บริษัท ไทแทนเครน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62

บริษัท ทีเอ็มเอส แมชชีน เวิร์ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
11 . ช่างกลึง CNC,กลึงManual
เขียนโปรแกรมเครื่องกลึงCNC และ กลึงMamualตามแบบที่กำหนด

บริษัท ดี.ซี.เอช.เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
12 . PC ประจำห้าง บุญถาวร สาขาพระราม 2
เสนอขายสินค้า แนะนำสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000
23 เม.ย. 62
13 . PC ประจำ ห้างไทวัสดุ สาขาบางนา
- แนะนำและเสนอขายสินค้า ประเภทเฟอร์นิเจอร์

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
14 . PC ประจำ ห้างโฮมโปรสาขาแจ้งวัฒนะ / ประชาชื่น/ สุวรรณภูมิ/ ลาดพร้าว
- เสนอขายสินค้า แนะนำสินค้า ประเภทเฟอร์นิเจอร์

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000
23 เม.ย. 62
15 . หัวหน้าแผนกบัญชี (บริษัท ซีเอส ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
- ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงินให้ดำเนินไปตามนโยบายและ แนวปฎิบัติที่ได้วางไว้ - ควบคุมและจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ - วิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลต่า...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 เม.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-บันทึกและจัดเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้า -จัดทำรายงานสรุปข้อมูลประจำเดือน -ตรวจสอบและเช็คสต๊อคสินค้า

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 เม.ย. 62
17 . QC Manager
- ร่วมกำหนดแผนงานของฝ่ายควบคุมคุณภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท - ร่วมกำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายควบคุมคุณภาพ - ตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสาร PR.ในส่วนของ ค่าใช้จ่าย Third ...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
23 เม.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (Overseas Purchasing Officer)
- ดูแลและติดต่อประสานงานเรื่องการสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ - วิเคราะห์ใบเสนอราคาจาก Supplier - จัดทำใบ PR/PO - ติดตามสินค้า และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง - จัดซื้อเครื่องมือ อะไหล่ และอุ...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคล ประจำสาขา สำนักงานใหญ่ ระยอง ด่วน
1. สรรหาพนักงานในองกรณ์ 2. วางแผนอัตรากำลังคน 3. วางแผนการฝึกอบรมพนักงาน 4. จัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมาย 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
23 เม.ย. 62
20 . พนักงานฝ่ายบุคคลส่วนเงินเดือน
- จัดทำและบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน สรุปสถิติขาด ลา มาสาย / เงินเดือนพนักงาน - จัดทำงานเอกสารอื่นๆ เกี่ยวกับ งาน บุคคล - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 62
 พบ 1,120 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ