JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,120 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales ภาคตะวันออก, กลางรับสมัครด่วน !
1.ดูแล บริการและติดตามลูกค้าเก่าเพื่อรักษาและเพิ่มยอดขายให้สอดคล้องกับแผน งานและเป้าหมายของบริษัท 2.หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของบริษัท 3.สร้างแ...

บริษัท เฮ้งชัยแสงเทรดดิ้ง (1981) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงหรือตามประสบการณ์+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+เบี้ยเลี้ยง+ค่าที่พักต่างจังหวัด
24 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ IT Support
1.ติดตั้ง ลงโปรแกรม ดูแลระบบ Software/Hardware ของ PC,Printer, Network 2.คอยแก้ไขปัญหาและ Support User ทั้ง Hardware และ Software 3.ติดตั้งและดูแลระบบ อินเตอร์เน็ต, network ของ PC และ LAN 4.ซ่อมบ...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการผลิต - ติดตั้งโครงสร้างบูทแสดงสินค้า สำหรับจัดแสดงสินค้าตามสถานที่ต่างๆ

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO
1 จัดทำ ควบคุม และแจกจ่ายเอกสารระบบคุณภาพ 2 ประสานงานกับ CB ที่เข้ามา Surveillance ระบบ ISO 3 จัดทำบันทึก และรายงานผลการตรวจติดตามภายในต่อผู้แทนฝ่ายบริหาร 4 รวบรวมและติดตาม CAR/PAR ที่ได้จากการตรวจ...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
- วางแผนและควบคุมงานคลังสินค้า - บริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้า - วางแผนการใช้อัตรากำลังคน และการใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างเหมาะสม - พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ MARKETING ONLINEรับสมัครด่วน !
1.สร้างการรับรู้แบรนด์และเพิ่มโอกาสการขายในช่องทางออนไลน์ 2. ดูแลสื่อออนไลน์ของบริษัทและประสานการขายในสื่อโซเชียลมิเดีย เช่น Facebook, Line@ และ E-commerce 3. ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและน...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
7 . ช่างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะขึ้นรูป
1.ควบคุมดูแลเครื่องจักรปั๊มโลหะได้เป็นอย่างดี 2.ทำการซ่อม-สร้างแม่พิมพ์ ให้ได้ตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด 3.ตรวจสอบ ดูแลรักษา แม่พิมพ์ให้ทำงานได้ตามปกติ 4.ทำการติดตั้งแม่พิมพ์ บำรุงรักษาดูแลแม่พิมพ...

Loften (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
8 . Receptionist & GA(ประจำแผนก HR)
หน้าที่ของ Reception -รับสาย โอนสายโทรศัพท์ -ต้อนรับลูกค้า เจ้าหน้าที่ออดทเตอร์และบุคคที่มาติดต่อกับทางบริษัท -ดูแลการกรอกใบสมัครงาน -เตรียมอาหาร อุปกรณ์การแต่งกายก่อนเข้าไลน์ผลิตให้กับลูกค้า -แจ...

Loften (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
9 . Purchase
Received PR from all section and record in the system. - Check specification from PR - Select supplier for compare and negotiate price. - Request quotation/specification follow all section requir...

Loften (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
10 . Online Marketing Officerรับสมัครด่วน !
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ Facebook, Adwords, Line, YouTube, Email Marketing ปรับปรุง CTR, Conversion rate, Bounce Rate เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดูแลและรับผิดชอบเนื้อหาสื่อออนไลน์ อัพเดตเวบไซต์ ...

AICS CO., LTD.
24 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1.ตรวจสอบความปลอดภัยพื้นที่ปฏิบัติงาน / ผู้ปฏิบัติงาน / Work Permit 2.จัดทำเอกสาร / ติดตามเอกสาร Incident หรือเอกสารต่างๆ 3.ตรวจสอบสารเสพติด (ยาบ้า) และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจ 4.ร่วมสอบสวน...

บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด (VIPCO)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
12 . ธุรการบัญชี/ประสานงานขาย (AR & Sales Coordinator)
- ประสานงานเอกสารของลูกค้าและเก็บข้อมูลทำประวัติลูกค้า - รับออเดอร์จากลูกค้าและประสานงานกับลูกค้าให้แก่ฝ่ายขาย - จัดทำใบเสนอราคาให้ฝ่ายขายในกรณีเร่งด่วนตามที่มอบหมาย - เปิดใบสั่งขายในระบบและประสานง...

บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ค่าบ้าน 2,400 บาท+ค่าเดินทาง 500 บาท+เบี้ยขยัน 10% ของฐาน+300
24 มิ.ย. 62
13 . ธุรการบุคคลและสำนักงาน (HR & Office Admin)
- ประสานงานธุรการบุคคลและงานสำนักงานที่เกี่ยวข้อง - คีย์เบี้ยเลี้ยง โอที สรุปวันลาประจำเดือนของพนักงาน - แจ้งเข้า-ออก ประกันสังคม ประกันกลุ่ม AIA อื่นๆ - จัดกิจกรรม/สัมมนา/ประชุมของบริษัทฯ/ลูกค้า/พ...

บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ค่าบ้าน 2,400 บาท+ค่าเดินทาง 500 บาท+เบี้ยขยัน 10% ของฐาน+300
24 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย
1. พิมพ์งานเอกสารต่างๆ ในฝ่าย 2. สรุปยอดขายและทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา 3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งงาน และเปิดใบ P/O ให้กับฝ่ายการเงิน 4. รับโทรศัพท์จากลูกค้า และบันทึกรายละเอีย...

บริษัท ธนาสาร เซ็นทรัล สตีล จำกัด
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด้าน HRM และ HRD ทั้งระบบ - ดูแลงานธุรการทั้งที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานบางปะกง - ดูแลด้านการจัดหาบุคคล Recruitment ให้กับองค์กร - ดูแลด้านการจัดฝึกอบรม และ Training -...

บริษัท ธนาสาร เซ็นทรัล สตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
16 . Sales Representative / Sales Engineer
- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมา โรงงานอุตสาหกรรม เจ้าของโครงการ สินค้ามีอาทิเช่น ท่อร้อยสายไฟฟ้า รางวางสายไฟฟ้า ท่อน้ำ ถังในอุตสาหกรรม วาล์ว - นัดหมายเพื่อแนะนำสินค้า ขายสินค้า...

GRE Composites Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 มิ.ย. 62
17 . ช่าง CNC รับสมัครด่วน !
-Program control CNC Machine -อ่านแบบแก้ไขรูปชิ้นงานให้สามารถใช้ประกอบแม่พิมพ์ได้ตามความต้องการของลูกค้า

A - SUNG (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามความสามารถ
24 มิ.ย. 62
18 . ช่างแม่พิมพ์พลาสติก MOLD (ช่างประกอบ , Fitting , กลึง)รับสมัครด่วน !
Modify , Repair , Make New Mold Fitting mold , milling etc. -ซ่อมแซมแม่พิมพ์พลาสติก(ถอด ประกอบ)ตามคำขอของลูกค้า

A - SUNG (THAILAND) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
19 . Design Mold Engineerรับสมัครด่วน !
- เขียนแบบสำหรับงานแม่พิมพ์พลาสติก - ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ( แอร์ , ตู้เย็น ,เครื่องซักผ้า, อื่นๆ)

A - SUNG (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 มิ.ย. 62
20 . วิศวกร/ เจ้าหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์
ออกแบบและพัฒนาแม่พิพม์ขึ้นรูปโลหะ Forming / Deep Drawing ออกแบบั้นตอนการผลิต ประเมินต้นทุนการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงาน

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000
24 มิ.ย. 62
 พบ 1,120 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ