JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 632 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานล่ามจีน
1. ให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยแก่คนไข้ต่างชาติทั้งทาง E-mail และโทรศัพท์ 2. รวบรวมและจัดการข้อมูลของคนไข้เพื่อวางแผนการรักษาให้แก่ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. เปิดแพคเกจรักษาให้กับคนไข้ 4. ติดตาม และคอยเ...

บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด
เงินเดือน 17,000-20,000
27 พ.ค. 62
2 . ช่างประจำอาคารรับสมัครด่วน !
1. ทำหน้าที่ให้บริการ งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในอาคาร เช่นระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นต้น 2. ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้...

บริษัท บ้านรักษ์นม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
3 . พยาบาลห้องผ่าตัดรับสมัครด่วน !
พยาบาลประจำห้อง OR คอยดูแลช่วยเหลือแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ

บริษัท บ้านรักษ์นม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไป งานประชุม งานบุคคล การอบรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บ้านรักษ์นม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์รับสมัครด่วน !
ดำเนินการขอซื้อและจัดส่งซ่อมเครื่องกับบริษัทภายนอก ทำการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ประจำปีและการบำรุงรักษาเครื่องมือประจำปี ให้คำแนะนำด้านเครื่องมือแพทย์

บริษัท บ้านรักษ์นม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ IT Support รับสมัครด่วน !
1.พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานงานเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานของโรงพยาบาล เช่น HA, ISO, JCI เป็นต้น 2.ให้บริการงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล HIS 3.ปรับปรุงแก้ไขระบบงานตาม Requirement ของหน่ว...

บริษัท บ้านรักษ์นม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
7 . ครูแนะแนว นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
1.สามารถให้คำปรึกษาการวางแผนด้านความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมการทำงานแก่นักเรียน 2.สามารถประสานงานกับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี 3.แนะแนวและปรับพฤติกรรมการเป็นนักเรียนที่ดีขององค์กรเป็นรายบุคคล 4.เอาใจใส่...

บริษัท ฟันสวย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทและค่าเงินพิเศษ
27 พ.ค. 62
8 . ผู้จัดการ (ทำงานประจำคลินิก)
งานบริหารทั่วไป - วางแผนการจัดการระบบหรือขั้นตอนการดำเนินงานในสาขา - รวมทั้งการแก้ไขปัญหาภายในสาขา หรือระหว่างแผนก - ดูแลตรวจสอบสถานที่ ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร สถานที่ และสิ...

บริษัท ฟันสวย จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 25,000 ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นต่างหาก
27 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเงิน
1. ตรวจสอบรายงานรายได้ประจำวัน 2. ตรวจสอบ รายรับ (บัตรเครดิต,เงินสด,ใบวางบิล,ประกันสังคม) 3. จัดทำรายงานสรุป ประจำวัน ประจำเดือน (เชิงวิเคราะห์ได้) 4. ทำเอกสารเตรียมเกี่ยวกับรายจ่าย เช็ค เงินสดย่อย...

บริษัท ฟันสวย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 17,000-20,000 บาท
27 พ.ค. 62
10 . ประสานงานทั่วไป
1.สรรหา อบรม วางแผนกำลังคน ในองค์กร 2.จัดซื้อ ,จัดซ่อม 3.ติดต่อประสานงาน ภายนอก และ ภายใน 4.ติดต่อหน่วยงาน ภาครัฐ ,เอกชน , หน่วยงานราชการ 5.มีทักษะ ร่างจดหมาย-หนังสือได้ 6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหม...

บริษัท ฟันสวย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-22,000 บาท
27 พ.ค. 62
11 . พนักงานบัญชี (จบปวส ขึ้นไป)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบบัญชี รายได้ประจำวัน เอกสารวางบิลกับลูกหนี้และเจ้าหนี้ ติดตามการรับลูกหนี้และเจ้าหนี้ 2.ตรวจสอบ การซื้อเชื่อ, ซื้อสด, และค่าใช้จ่ายต่างๆ รับวางวิล และตัดขำระหนี้เจ้าหนี้การค้า 3.จัดทำ ภงด....

บริษัท ฟันสวย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000ขึ้นไป +ค่าประสบการณ์
27 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บุคคล - เงินเดือนรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบเวลาการทำงาน Time Attendance , OT, เบี้ยขยัน และดึงสแกนนิ้วพนักงานให้ Update และเป็นปัจจุบัน (ทุกสัปดาห์) 2.จัดทำเอกสาร, รายได้, ค่าจ้าง, OT, คอมมิชช้น และสวัสดิการต่าง ๆ ของ...

บริษัท โรงพยาบาลฟันทองหล่อ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
13 . ที่ปรึกษาด้านความงาม ประจำสาขาอุบลราชธานี
1. ให้ข้อมูล คำแนะนำ ขั้นตอน การให้บริการจากคลินิก ทั้งการทำศัลยกรรมและการดูแลรักษาผิวหน้าแก่ลูกค้าในช่องทางออนไลน์และโทรศัพท์ ตรวจสอบ ให้ข้อมูลและตอบคำถามลูกค้าออนไลน์ในช่วงเวลาที่รับผิดชอบ 2. แก้ไข...

เอ็มเมด คลินิก (บริษัท เอ็มเมด กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
27 พ.ค. 62
14 . ผู้ช่วยแพทย์ศัลยกรรม สาขาแจ้งวัฒนะ(เมืองทอง)รับสมัครด่วน !
- เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัดศัลยกรรมได้ - เป็นผู้ช่วยแพทย์ในด้านงานหัตถการได้ เช่น ตัดไหม ล้างแผล botox filler - ดูแลความสะอาด และจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เซต supply ประจำห้องผ่าตัด - ดูแลและเต...

เอ็มเมด คลินิก (บริษัท เอ็มเมด กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
เงินเดือน 10,000 +++
27 พ.ค. 62
15 . ผู้จัดการคลินิกประจำสาขาพัทยา (เทพประสิทธิ์)
1.บริหารผลักดันยอดขายภายในสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.บริหารบุคลากรภายในสาขาให้มีความชำนาญและมาตรฐานให้ดีขึ้น 3.วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสาขา พร้อมแผนงานระยะยาว 4.ถ่ายทอดนโยบายต่างๆให้...

เอ็มเมด คลินิก (บริษัท เอ็มเมด กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000 +++
27 พ.ค. 62
16 . ที่ปรึกษาด้านความงาม สาขาอุดร(วงเวียนน้ำพุ)รับสมัครด่วน !
1. ให้ข้อมูล คำแนะนำ ขั้นตอน การให้บริการจากคลินิก ทั้งการทำศัลยกรรมและการดูแลรักษาผิวหน้าแก่ลูกค้าในช่องทางออนไลน์และโทรศัพท์ ตรวจสอบ ให้ข้อมูล และตอบคำถามลูกค้าออนไลน์ ในช่วงเวลาที่รับผิดชอบ 2. แก...

เอ็มเมด คลินิก (บริษัท เอ็มเมด กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 +++
27 พ.ค. 62
17 . ช่างภาพ/ตัดต่อVDO
1.ถ่ายภาพ และถ่ายวีดีโอลูกค้าที่มาใช้บริการคลินิก 2.ตกแต่งสีภาพ ตัดต่อวีดีโอรีวิวคลินิก 3.จัดหมู่ไฟล์รูปภาพและวีดีโอของลูกค้าให้เป็นระเบียบ เพื่อง่ายต่อการใช้งาน 4.จัดลำดับ ควบคุม บริหารงานให้เหมาะ...

เอ็มเมด คลินิก (บริษัท เอ็มเมด กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
เงินเดือน 14,000-25,000 +++
27 พ.ค. 62
18 . ผู้ช่วยแพทย์ศัลยกรรมและทรีทเมนท์ สาขารามคำแหง79
- เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัดศัลยกรรมได้ - เป็นผู้ช่วยแพทย์ในด้านงานหัตถการได้ เช่น ตัดไหม ล้างแผล botox filler - ดูแลความสะอาด และจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เซต supply ประจำห้องผ่าตัด - ดูแลและเต...

เอ็มเมด คลินิก (บริษัท เอ็มเมด กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 +++
27 พ.ค. 62
19 . ที่ปรึกษาด้านความงาม ประจำสาขาพัทยา (เทพประสิทธิ์)รับสมัครด่วน !
1. ให้ข้อมูล คำแนะนำ ขั้นตอน การให้บริการจากคลินิก ทั้งการทำศัลยกรรมและการดูแลรักษาผิวหน้าแก่ลูกค้าในช่องทางออนไลน์และโทรศัพท์ ตรวจสอบ ให้ข้อมูล และตอบคำถามลูกค้าออนไลน์ ในช่วงเวลาที่รับผิดชอบ 2. แก...

เอ็มเมด คลินิก (บริษัท เอ็มเมด กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 +++
27 พ.ค. 62
20 . ผู้ช่วยแพทย์ศัลยกรรม สาขาภูเก็ต (หยี่เต้งคมเพล็กซ์)รับสมัครด่วน !
- เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัดศัลยกรรมได้ - เป็นผู้ช่วยแพทย์ในด้านงานหัตถการได้ เช่น ตัดไหม ล้างแผล botox filler - ดูแลความสะอาด และจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เซต supply ประจำห้องผ่าตัด - ดูแลและเต...

เอ็มเมด คลินิก (บริษัท เอ็มเมด กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 +++
27 พ.ค. 62
 พบ 632 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ