JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 752 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . หัวหน้าแผนกวิศวกร QA (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 2.ตรวจสอบทบทวนหาข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น และหาแนวทางป้องกันแก้ไข 3.วางแผนและประสานง...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 (พิจารณาตามความสามารถ)
18 มิ.ย. 62
22 . วิศวกรไฟฟ้า ( โรงไฟฟ้าพลังงานลม )รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานวิศวกรรม ในการติดตามงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ทางด้านเทคนิคในงานก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน / สายส่งไฟฟ้าแรงสูง / ระบบกราวด์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา สามารถปฎิบัติงานร่วม...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
23 . วิศวกรโยธา (โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้าง ส่วนของงานโยธา ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของโครงสร้าง เพื่อที่จะสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
24 . หัวหน้าแผนกวิศวกรไฟฟ้า ( High-Voltage Underground Cable System )รับสมัครด่วน !
-บริหารโครงการก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าใต้ดิน และ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
25 . หัวหน้าแผนกคุณภาพวัตถุดิบ QC Incoming (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตฐานที่กำหนด 2.จัดทำเอกสารและรายงานข้อมูลต่างๆ 3.วิเคราะห์ระดับของ Deface ในแต่ละวัตถุดิบ 4.ประสานงานกับฝ่...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-22,000 (ตามโครงสร้างบริษัท)
18 มิ.ย. 62
26 . Mechanical Engineering Asst.MGR / MGR. (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** (STOP 1 SATURDAY PER MONTH) • Development and improvement products and invent new products of the company (High voltage electri...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ์Negotiate & Company's structure
18 มิ.ย. 62
27 . Electrical Engineering Asst.MGR / MGR (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** (STOP 1 SATURDAY PER MONTH) • Development and improvement products and invent new products of the company (High voltage electri...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate & Company's structure
18 มิ.ย. 62
28 . Solar & LED Electrical Engineering Supervisor (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** (STOP 1 SATURDAY PER MONTH) • Development and improvement products and invent new products of the company (about products and p...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 -30,000 (ตามความสามารถ)
18 มิ.ย. 62
29 . ผู้จัดการโครงการ ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการโครงการก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
30 . Site Engineer ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
31 . วิศวกรไฟฟ้า ( Underground Cable System ) รับสมัครด่วน !
-ควบคุมการก่อสร้างงานระบบเคเบิลใต้ดิน และ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
32 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ซ่อมแซม บำรุงอาคารสถานที่ทั่วไป 2.ซ่อมแซม บำรุงเครื่องยนต์ 3.ดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย **โรงงานทำงานวันจันทร์...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 13,500 - 16,000 บาท (ตามประสบการณ์)
18 มิ.ย. 62
33 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - ติดต่อ ประสานงาน การสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ - สรุปรายงานการจัดซื้อต่างๆประจำเดือน - ติดต่อประสานกับฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับงานด้านจัดซื้อ ***โรงงานทำงา...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,500 - 17,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
18 มิ.ย. 62
34 . วิศวกรไฟฟ้า ( Substation 115 kv )รับสมัครด่วน !
-ควบคุมการก่อสร้าง Substation 115 kv ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
35 . หัวหน้าแผนกวิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ ,ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานโยธา,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง,จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญาตต่างๆ , จัดทำ RFQ และ PR เพื่อสั่งของและจัดจ้างผ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
36 . Sales Executive Supervisor (Solar PV Rooftop)รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอการขาย ในรูปแบบต่าง ๆ แนะนำโครงการและให้คำปรึกษา ให้ตรงความต้องการของลูกค้า 2. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ ตรวจสอบ และเอกสารสัญญาต่าง ๆ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
18 มิ.ย. 62
37 . วิศวกรโครงการ (ไฟฟ้า) (โครงการ Solar Rooftop )รับสมัครด่วน !
- สำรวจและควบคุมการติดตั้ง Solar Rooftop ให้เป็นไปตามที่รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ความโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
38 . Mechanical Engineering Supervisor (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY (STOP 1 SATURDAY PER MONTH) : 08.30 -17.30 : ** • Development and improvement products and invent new products of the company (about products and p...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 -30,000 (ตามความสามารถ)
18 มิ.ย. 62
39 . วิศวกรสำนักงาน (ไฟฟ้า) ( ประจำสำนักงาน )รับสมัครด่วน !
ควบคุม/ดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. รวมทั้งคุณภาพของงานให้เป็นไปตาม มาตราฐานสากลและความถูกต้องตามหลักวิชาการ ภายใต้เงื่อนไขและสัญญาระหว่างบริษัทและลูกค้า. ต...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ความโครงสร้าง
18 มิ.ย. 62
40 . ช่างเทคนิคควบคุมการผลิตและซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานลมรับสมัครด่วน !
ควบคุมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมตามแผนที่ได้รับมอบหมาย ,แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้ามีปัญหา , ควบคุมงานซ่อมบำรุงรักษาและตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือในโรงไฟฟ้าให้พร้อมใช้งา...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
6 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 13,000
18 มิ.ย. 62
 พบ 752 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ