JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 701 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Engineer
- เข้าพบลูกค้าเพื่อขายสินค้าของบริษัทฯ - มองหาลูกค้าใหม่และโอกาสทางการขาย - วิเคราะห์ตลาดและมองแนวโน้มทิศทางของตลาด - สรุปและปิดการขายได้

บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+คอมมิสชั่น
23 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการขาย/ตลาด
รับออเดอร์ลูกค้า , ติดตามงานของลูกค้า เปิดบิล ,ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับฝ่ายผลิต, งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Nouveau (Thailand) Co., Ltd
เงินเดือน 13,000-18,000
23 ส.ค. 62
3 . Sales Engineer / Sales representative
1.ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งติดตามผลการขายและการบริการหลังการขาย 2.ติดต่อเสนอขายสินค้าให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และหาฐานลูกค้ารายใหม่ 3.ดูแลลูกค้าที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของตนเอง 4.ปฏ...

Nouveau (Thailand) Co., Ltd
เงินเดือน 20,000-55,000
23 ส.ค. 62
4 . ช่างเทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน (สร้างและติดตั้งเครื่องจักร)รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานในฝ่ายสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง - ประกอบชิ้นงาน, อะไหล่และอุปกรณ์อื่นๆของเครื่องจักร ตามแบบ Drawing จนสำเร็จเป็นเครื่องจักรได้ ...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
23 ส.ค. 62
5 . วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineer )รับสมัครด่วน !
- สร้าง,ปรับปรุง, ดูแลรักษาเครื่องจักรต่างๆ - ซ่อมเครื่องจักรระบบนิวเมติค/ไฮโดรลิค - เขียนแบบวงจรไฟฟ้า เพื่อ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - เขียนโปรแกรม PLC ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - ประสานง...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000
23 ส.ค. 62
6 . ฝ่ายขาย(Sales) / วิศวกรขาย (Sales Engineer)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อหากลุ่มลูกค้ารายใหม่และรายเก่า เพื่อเข้าไปนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ - ออกแบบการนำเสนอสินค้าและงานบริการของบริษัทฯให้กับลูกค้า(Presentation Design) ด้วย Microsoft PowerPoint, Word, Ado...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000 - 40,000 บาท
23 ส.ค. 62
7 . วิศวกรโครงการ(Project Engineer)รับสมัครด่วน !
- สำรวจหน้างาน ถอดแบบ วิเคราะห์ประมาณการวัสดุอุปกรณ์และต้นทุนของแต่ละโครงการ - วางแผน บริหารงานบุคคลและควบคุมการทำงานของแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ได้ประสิทธิภาพและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ - กำ...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000 - 60,000 ฿ (ตามประสบการณ์การทำงาน)
23 ส.ค. 62
8 . วิศวกรเขียนแบบไฟฟ้า(Draftsman) รับสมัครด่วน !
ออกแบบ เขียนแบบวงจรไฟฟ้าและแก้ไขแบบตามความต้องการของลูกค้า เขียนแบบ Auto Cad 2D 3D เขียนโปรแกรม PLC (Mitsubishi, Omron, Siemens) ประกอบตู้ควบคุม ทดสอบ แก้ไขปัญหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน ว...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000-60,000 บาท หรือมากกว่าขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
23 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่สโตร์รับสมัครด่วน !
1. จัดสินค้าตามใบสั่งจอง จากฝ่ายขาย 2. ตรวจสอบ เช็คสินค้า ตามใบสั่งซื้อและใบส่งสินค้า 3. เบิก-จ่าย และตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ 4. ตรวจเช็คและตรวจสอบสินค้าร่วมกับ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนนำสินค้าเข้าคลัง/...

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
10 . Admin
-ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -จัดทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า สรุปรายงานประจำเดือนนั้นๆ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีที ประตูอัตโนมัติ
23 ส.ค. 62
11 . Service Engineer
1.จัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ รวมทั้งใบเสนอราคา 2.จัดเตรียมบุคคลากร ยานพาหนะ อะไหล่ เครื่องมือและคู่มือให้พร้อมสำหรับให้บริการ 3.บริการ On Call Service โดยรับแจ้งปัญหาจากลูกค้า 4.บริการ...

Contrologic Co., Ltd.
เงินเดือน ตามอัตราโครงสร้างของบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
12 . ช่างเทคนิค (สัญญาจ้าง 1 ปี)รับสมัครด่วน !
ดำเนินการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม สอบเทียบ อุปกรณ์วัดคุมภาคสนาม (Field Instrument) อุปกรณ์วัดวิเคราะห์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Process Analyzer) และอุปกรณ์ระบบควบคุมอัตโนมัติ

Contrologic Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
13 . Sales Engineer (กรุงเทพฯ)
1.ดำเนินการนำเสนอและขายสินค้าประเภทอุปกรณ์วัดคุมภาคสนาม (Field Instrument) อุปกรณ์วัดวิเคราะห์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Process Analyzer) และระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น Flow Transmitter , Pressure Transmitt...

Contrologic Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
14 . วิศวกร (การวัดคุม, ระบบควบคุม, ระบบเครื่องมือวัด)
- ฝ่ายออกแบบและถอดแบบระบบ - ฝ่ายติดตั้งและทดสอบระบบ - ฝ่ายบริการและตรวจสอบระบบ

Contrologic Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
15 . Project Engineer (EE / or relate)
- สำรวจ ตรวจสอบ ทำรายงาน - ออกแบบเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD - ควบคุมงานติดตั้ง - ประสานงานผู้รับเหมา,เจ้าของงาน - บริหารจัดการงานโครการ - ถอดแบบ , เสนอราคา

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
23 ส.ค. 62
16 . System Administrator Engineer
ออกแบบและพัฒนาระบบโปรแกรมแจ้งเตือนฟ้าผ่า ดูแล วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของระบบ ติดตั้งระบบตรวจจับฟ้าผ่า จัดทำสเปคผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดTOR อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
23 ส.ค. 62
17 . Design Engineer
- ดูแลงานด้านออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท - ควบคุมกระบวนการออกแบบให้เป็นไปตามระบบ ISO 9001:2015 - ควบคุมกระบวนการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
18 . Project Sales Engineer (EE / or relate)
- พบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า - นำเสนอขายสินค้า - ทำแผนการขายเพื่อให้ได้ตามยอด - จัดทำรายงานการขายเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - ทำใบเสนอราคา - ทำงาน จันทร์-ศุกร์

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
23 ส.ค. 62
19 . Export Sales ManagerUrgently Required !
1. ติดต่อนำเสนอขายสินค้าต่างประเทศ 2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขายส่งออก 3. ติดต่อลูกค้าทางe - mail / โทรศัพท์ 4. ติดตามการชำระเงินและอัพเดทสถานะการจัดส่งให้ลูกค้า 5. ให้ข้อมูลด้านเทคนิคของสินค้าให้...

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
23 ส.ค. 62
20 . MKT admin, การทำตลาดออนไลน์ wordpress SEO Graphic
ทำงาน Admin ด้าน MKT&IT ทำด้าน Graphic ได้ สามารถสร้างรูปเองได้ มีความเข้าใจในการเขียน website เบื้องต้นโดยเฉพาะ wordpress มีความเข้าใจในการทำ SEO รู้จักการวิเคราะห์ key words เขียน Content เองได...

บริษัท ควัลลิกก์ จำกัด
เงินเดือน 13,000-17,000
23 ส.ค. 62
 พบ 701 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ