JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 717 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ฟูซันอินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
18 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบคลังสินค้า - จัดสินค้าตามใบสั่ง - ดูแลควบคุมการเบิก-จ่ายสต๊อคสินค้า - ตรวจนับ-ตัดสต๊อคสินค้าประจำปี - จัดเรียงและจัดเก็บสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายออนไลน์/ธุรการทั่วไป/ธุรการผลิต
-รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ -รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้า (กรณีเป็น หน้าที่ธุรการขายออนไลน์)

บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
4 . Sales Engineer
- เข้าพบลูกค้าเพื่อขายสินค้าของบริษัทฯ - มองหาลูกค้าใหม่และโอกาสทางการขาย - วิเคราะห์ตลาดและมองแนวโน้มทิศทางของตลาด - สรุปและปิดการขายได้

บริษัท แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+คอมมิสชั่น
18 ก.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลการจัดหาสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก เกี่ยวกับอุปกรณ์หม้อแปลง วัสดุสิ้นเปลือง และอื่นๆจากต่างประเทศ(โซนประเทศจีน) 2.การประเมินสรรหาและคัดเลือก Supplier รายใหม่ 3.ควบคุม วางแผนงาน และดำเนินการงาน...

บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการบริการรับสมัครด่วน !
1.บันทึกรายการ การรับ-ส่ง ซ่อม/เปลี่ยน/คืน ที่มาจากลูกค้า 2.บันทึกรายการ ส่ง-รับ ของเสียเพื่อ ซ่อม/เปลี่ยน/คืน ให้ซัพพลายเออร์ 3.รับเรื่องบริการจากลูกค้า และรับเรื่องการรับคืนสินค้าจากขนส่ง 4.ติดต่...

บริษัท สินสมบูรณ์ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000+
18 ก.ค. 62
7 . Administrator
1. ประสานงาน และติดตามงานต่างๆที่มอบหมาย ในบริษัทฯ 2. ดูแล จัดการเอกสาร ,สัญญาต่างๆ ในระหว่างบริษัทฯในประเทศเเละต่างประเทศ กับฝ่ายจัดซื้อเเละลูกค้า 3. จัดทำเอกสาร,ใบเสนอราคา,งานธุรการ และอื่นๆ...

บริษัท กรีนคอน (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
8 . วิศวกร / Site Engineer
• เตรียมงานและวางแผนงาน ให้กับ วิศวกรสนาม โฟร์แมน ซุปเปอร์ไวเซอร์ ผู้รับเหมา เพื่อให้ได้มาซึ่งการปฎิบัติงานตามแผนที่วางไว้ หรือร่วมแก้ไขปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์ • จัดการวัสดุที่อาจต้องใช้เวลาในการผลิต...

บริษัท กรีนคอน (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer)
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำเช็ค เงินโอนผ่านระบบธนาคาร หรือเงินสดเพื่อเตรียมจ่าย พร้อมบันทึกข้อมูลลงระบบ - จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - จัดทำ ภงด.3 และ ภงด.53 เพื่อนำส่งสรรพากร - บันทึกรายการเกี...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
10 . ช่างไวริ่งและติดตั้งตู้คอนโทรล (Wiring Technician)
•ประกอบตู้ไฟฟ้า ตู้ควบคุมต่างๆตามแบบ •วายริ่งสายไฟในตู้คอนโทรล •ดัดบัสบาร์ ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในตู้ MDB •ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าตามแบบ •เข้าไซต์งานตรวจสอบตู้ไฟฟ้าหน้างาน

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 20,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
11 . วิศวกรขาย (ลูกค้ากลุ่มตัวแทนร้านค้าและผู้รับเหมา)
- ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ในกลุ่มตัวแทนร้านค้าและผู้รับเหมา เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Product ของบริษัทกับลูกค้า - ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์(Te...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
12 . IT Support (เจ้าหน้าที่จัดการสนับสนุนระบบสารสนเทศ)
- Support User แก้ไขปัญหาต่างๆด้านHard Ware/Soft Ware - บันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การเบิกจ่ายอุปกรณ์, ประเมินสภาพอุปกรณ์ และ รายงานการแจ้งซ่อมของ User - ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น C...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 20,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
13 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales)
-ดูแลยอดขายร่วมกับ Sales Engineer ให้เป็นไปตามเป้าหมาย -รักษาลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ -ทำใบเสนอราคา,เช็คสินค้า ให้ลูกค้า -สื่อสารด้วยช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า -ประสานงาน...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์(มีค่าคอมมิชชั่น + ค่าโทรหาลูกค้า)
18 ก.ค. 62
14 . วิศวกรขาย ( พื้นที่ จ.สมุทรปราการ/ราชบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี/ภาคใต้)
- รับผิดชอบงานขายสินค้าไฟฟ้าอุตสาหกรรมประเภท Automation (Invert er, Servo, Plc, etc.) ของบริษัทฯ - รักษาฐานลูกค้ารายเดิมของบริษัทฯและหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้า ของบริษัทฯ - ทำยอดขายให้บรรลุเ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บริหารบุคคลฯ (Human Resource & Admin Officer)
- รับผิดชอบงานข้อมูลเวลา(Time Attandance)ของพนักงานจำนวน 120-130 คน - จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องของแผนก HR - ช่วยประสานงานในแผนก HR ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคลากร เช่น อัปเดตประกาศตำแหน่งงานว่...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 18,000 บาท หรือตามตกลง
18 ก.ค. 62
16 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)รับสมัครด่วน !
- กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่ตามขอบเขตงาน และบริหารทีมงาน - มอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานทุกคนพร้อมติดตามดูแลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ - ทบทวน/ตรวจสอบ ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
17 . เลขานุการผู้บริหาร (Executive Secretary)
- บริหารจัดการตารางนัดหมาย / การประชุม - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร - จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม - จัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - อัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
18 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (Driver Of Managing Director) รับสมัครด่วน !
- รับส่งผู้บริหารจากย่านถนนพระราม 9(ใกล้เดอะไนท์)ไปยังสถานที่กำหนด - ดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งานและสะอาดเรียบร้อย - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย * พนักงานท่านแรก ขับรถรับส่งบุตรของผู้บ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน การันตีรายได้ขั้นต่ำ 22,000 บาท
18 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ตัดต่อ วีดีโอ /การตลาดออนไลน์รับสมัครด่วน !
1.เจ้าหน้าที่ตัดต่อ /วีดีโอ -ออกแบบแก้ไขแพจเก็จจิ้ง -ออกแบบบูธด้วยโปรแกรมสตาร์ทอัพ 3 D -ติดต่อประสานงาน Supplier -สามารถใช้โปรแกรม Photoshop และ illustator ได้ -มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ 1 ปีขึ้...

บริษัท ณากัส ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
20 . QC (EE/ME)
- ควบคุมเอกสาร QC - เตรียมเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและสามารถอบรมการทำงานให้กับผู้รับเหมา - ควบคุมดูแลขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบคุณภาพงานให้เป็นไปตามที่กำหนด - ตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนส่ง Inspec...

บริษัท อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
18 ก.ค. 62
 พบ 717 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ