เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 664 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Engineer
- นำเสนอขายสินค้าระบบไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องมือวัด ให้กับลูกค้า - จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานในด้านเทคนิค และงานติดตั้ง งานไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องมือวัด - ออกพบลูกค้าหรือสำรวจหน้างาน ...

Line Instrument Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
2 . ช่างเทคนิค
- งานตัดพับคีบ - งานกลึง - งานด้านควบคุมเครื่องจักร CNC - งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
เงินเดือน 12,000
15 พ.ย. 61
3 . หัวหน้าแผนกควบคุมการผลิต
1. วางแผน ควบคุม ดูแล และติดตามงานในส่วนที่รับผิดชอบให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 2. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 3. รับทราบปัญหาและหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อปรับปรุง พัฒนา สนับสนุนงานด้าน...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
เงินเดือน 30,000-50,000 THB.
15 พ.ย. 61
4 . Electrical Design Engineer
- Perform circuit design using AutoCAD/Solidworks for drafting,Model - Performs cost analysis and produces cost estimates - Assist problem solving activities of production related to product perform...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000
15 พ.ย. 61
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- การรับ - การจ่าย งานคลังสินค้า - งานธุรการเอกสารคลังสินค้า - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
15 พ.ย. 61
6 . Sales Engineering / Sale&Marketing Coordinatorรับสมัครด่วน !
- งานด้านการขายหม้อแปลงไฟฟ้า - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประมุลงานราชการและการขายให้กับบริษัทเอกชล - ประสานงานในการต้อนรับลูกค้า และ การเยี่ยมชมโรงงาน - ให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคกับลูกค้า

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
เงินเดือน 18.000 - 25,000
15 พ.ย. 61
7 . กราฟฟิค
1 ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ภายในและนอกองค์กร รวมถึงทางการตลาดตามที่ได้รับหมอบหมาย 2 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดขององค์กร 3 ดูแลรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก และ Suppiers อ...

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
8 . เลขานุการภาษาจีน
- จัดทำรายงาน , เอกสารต่างๆ - จัดคิวนัดหมายให้ผู้บริหาร - ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานด้านภาษาจีนกลางกับหน่วยงานต...

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
9 . QMS Staff
- Supplier audit - CAR follow u - Supplier evaluation - Quality problem analize

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
10 . Production Maintenance Supervisor
- Preparation preventive maintenance schedule, and control technician works - Training technical skill and evaluation skill of technician - Scrap and machine downtime control - Update technical man...

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน NA
15 พ.ย. 61
11 . Purchasing Engineer
1.Visit new vender who start business with MMT (Factory and process check) 2.To action with vendor for improvement in quality problem , productivity up and control in QCD 3.To analyses in quality pr...

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 Positions
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
12 . Warehouse Supervisor
1. To manage warehouse & Logistics of raw material and finished goods. 2. Control the finished goods into warehouse, ready for delivery to our customers needs. 3. to maintain balance stock of raw ...

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiate
15 พ.ย. 61
13 . Purchasing Staff
1.Purchasing Staff - Issuing Purchase orders (P/O) and purchase requisitions in order to order non-material goods. - Manage and control the delivery schedule to meet the end user requirement. ...

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
14 . Electrical Power Engineer
ตำแหน่ง Sales & Marketing 1.ไปพบลูกค้า 2.ติดตามการเสนอราคา 3.ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท 4.นำเสนอสินค้า 5.ทำรายงานขาย 6.ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 7.อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานขายที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท เมโทร ยูไนเต็ด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 พ.ย. 61
15 . ธุรการ
- พิมพ์เอกสาร ใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี เอกสารเกี่ยวกับบัญชีและอื่นๆ

PEERACHAI COOLING TECH. Co., Ltd.
1 อัตรา
15 พ.ย. 61
16 . ผู้ช่วยช่าง รับสมัครด่วน !
ซ่อมและบริการ เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

PEERACHAI COOLING TECH. Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
15 พ.ย. 61
17 . ช่างเทคนิค
- ซ่อมและบริการ เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

PEERACHAI COOLING TECH. Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
15 พ.ย. 61
18 . MAINTENANCE SUPERVISOR, ASST MANAGER
- ควบคุมดูแลงาน Maintenance Mold - สามารถระบุปัญหาถึงวิธีการซ่อม ดูแลรักษา Mold - วางแผนการซ่อม ดูแลรักษา Mold - สามารถสอนงาน ถึงวิธีการดูแล รักษา Mold ให้กับพนักงานใต้บังคับบัญชาใด้ - ควบคุม ดูแล...

KEN MAX (THAILAND) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
19 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการผลิตสินค้า โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MRP. 2.ออกเอกสารใบสั่งงานประจำวัน(่job order sheet) ให้ฝ่ายผลิตในแต่ละวัน 3.ตรวจสอบรายงานผลการผลิตเทียบกับแผนผลิตที่ได้วางแผนผลิตไว้ 4.ติดต่อประสานงานกั...

KEN MAX (THAILAND) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างยริษัท
15 พ.ย. 61
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- รับข้อมูลในการสั่งซื้อของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร - ตรวจสอบการสั่งซื้อกับ Budget ที่กำหนดไว้แต่ละแผนก - นำข้อมูลในการสั่งซื้อมาเปิดที่ได้ตวจสอบแล้ว เพื่อเปิด Purchase Order - จัดเอกสาร PO ...

KEN MAX (THAILAND) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
 พบ 664 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ