JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน / ประจำสาขาองครักษ์ จ.นครนายก
1. ประมาณการและสรุปการขาย, ต้นทุนการผลิต สำหรับสินค้าแต่ละชนิดเพื่อใช้ในการจัดทำประมาณการ งบกำไรขาดทุนประจำสัปดาห์ 2. จัดเตรียมรายงาน และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และมาตราฐานของก...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
2 . หัวหน้างานบัญชี (ปฏิบัติงานที่วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ การ์เด้นส์ คลอง 14)
1.จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี 2.ปิดงบการเงิน 3.จัดทำบัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ 4.ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้

Bangkok Glass Public Company Limited
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
รับผิดชอบงานด้านกำหนดนโยบาย และวางแผนงานระบบบัญชีการเงิน จัดทำงบประมาณ งบการเงิน ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ - บริหารและวิเคราะห์การปิดงบก...

เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. วางบิล-รับเช็ค 2. บันทึกการรับชำระหนี้ 3. ติดตามหนี้ 4. ทำการลดหนี้ 5. จัดเก็บเอกสาร 6. งานอื่นตามที่ได้มอบหมาย

เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
17 พ.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ