JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำเอกสาร วางบิล+รับเช็ค ออกเอกสารใบวางบิลให้กับลูกค้า 2.บันทึกการชำระหนี้ 3. บันทึกการทำเงินสดเข้าธนาคาร 4. ทำการลดหนี้ 5.สรุปรายงานต่างๆ

เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ก.พ. 62
2 . พนักงานบัญชี
- คีย์ข้อมูล และนับสต็อก - งานด้านเอกสาร:พิมพ์รายงาน ตรวจสอบเอกสาร และจัดเก็บเอกสาร - ประสานเรื่องข้อมูลกับแผนกอื่นๆ

บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง และโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (Costing Officer) ประจำสาขาองครักษ์
1. ประมาณการและสรุปการขาย, ต้นทุนการผลิต สำหรับสินค้าแต่ละชนิดเพื่อใช้ในการจัดทำประมาณการงบกำไรขาดทุนประจำสัปดาห์ 2. จัดเตรียมรายงาน และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และ มาตราฐาน ขอ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
15 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. บันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2. ตรวจสอบและจัดทำบัญชีลูกหนี้ 3. ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 4. จัดทำรายงานประจำวัน

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-17,000
11 ก.พ. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ