JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Admin R&D (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
1. จัดเตรียมและ ดำเนินงานด้านเอกสารของแผนกวิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. ควบคุม, บันทึก, จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับสเปคสินค้าให้ถูกต้อง 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ และ สนับสนุนการดำเนิการทดลองในห้องครัวและสา...

Tyson Poultry (Thailand) Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
14 ก.ย. 62
2 . พนักงานขายหน้าร้าน
- รับผิดชอบดูแลกลุ่มลูกค้าประจำร้านค้า - ประสานงานกับจุดประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - แนะนำและบริการขายสินค้าเกี่ยวกับเกษตร - ดูแลสต๊อกสินค้าภายในร้านค้า - จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อสรุปยอดขายรายวัน

บริษัท ยู-อโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
14 ก.ย. 62
3 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบเรื่องการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายใหม่ การเจรจาต่อรอง การดำเนินการจัดซื้อ และการวางแผนการส่งมอบสินค้า - ดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบในประเทศ และจัดซื้ออะไหล่ภายในประเทศ - งานอื่นๆที...

บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตกลง(ตามความรู้ความสามารถ-ตามประสบการณ์)
14 ก.ย. 62
4 . หัวหน้าส่วนงานสนับสนุนงานธุรการกลาง
1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานธุรการของบริษัท งานประจำวัน งานสาธารณูปโภคต่างๆให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย 2. ติดตาม ควบคุมดูแลการดำเนินงานของแม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คนสวน ให้ดำเนินไปอย่างเ...

บมจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ (โรงเรียนการบิน BAC)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 ก.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ