JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงระบบ Utility
1.ดูแลงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในโรงงาน 2.ดูแลระบบน้ำปะปาและระบบสุขาภิบาลภายในโรงงาน 3.ดูแลระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศภายในโรงงาน 4.ดูแลระบบงานเครื่องกล เช่น ระบบ Boiler, Air compressor, และระบบ Mo...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
15 ก.พ. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน (ซ่อมเครื่องบิน)
1. ปฏิบัติการซ่อมบำรุงตามเนื้องานที่ได้รับตามเอกสารรายการการซ่อมบำรุง (work order) 2. ดำเนินการซ่อมบำรุงหรือตรวจเช็คอากาศยานตามคู่มือการซ่อมบำรุง (Service Manual) 3. ลงนามรับรองหลังก...

โรงเรียนการบิน BAC (บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ก.พ. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ