เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
-รับผิดชอบดูแลเรื่องการขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร ไปยังสถานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ด้วยความปลอดภัย และตรงต่อเวลา -รับผิดชอบดูแลรักษาและซ่อมบำรุงทำความสะอาดรถยนต์ที่รับผิดชอบ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เส...

THAI SUMMIT GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ