JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย (นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี )
- แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่ - ให้คำปรึกษากับลูกค้า และให้บริการหลังการขาย - จัดทำรายงานการขายประจำวัน สัปดาห์ และเดือน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
2 . หัวหน้างานบัญชี (ปฏิบัติงานที่วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ การ์เด้นส์ คลอง 14)
1.จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี 2.ปิดงบการเงิน 3.จัดทำบัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ 4.ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้

Bangkok Glass Public Company Limited
1 อัตรา
20 พ.ค. 62
3 . Product Designรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ ทำ SHOP DRAWING และดำเนินการสั่งผลิตสินค้าตัวอย่าง - ประสานงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ - ประเมิน และคำนวณต้นทุน วัตถุดิบในในผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
4 . ผู้ช่วย QMR
1. จัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ 2. แก้ไขเอกสารต่างๆในระบบคุณภาพ 3. ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพกับแผนกต่างๆ 4. จัดทำรายงานการประชุม การดำเนินงานคุณภาพต่างๆ 5. คีย์ข้อมูลบันทึกในคอมพิวเตอร...

บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/โครงสร้างบริษัท
18 พ.ค. 62
5 . พนักงานบัญชี
- คีย์ข้อมูล และนับสต็อก - งานด้านเอกสาร:พิมพ์รายงาน ตรวจสอบเอกสาร และจัดเก็บเอกสาร - ประสานเรื่องข้อมูลกับแผนกอื่นๆ

บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง และโครงสร้างบริษัท
18 พ.ค. 62

บริษัท ยามาโตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ค่าประสบการณ์
17 พ.ค. 62
7 . R&D Supervisor (ผลิตภัณฑ์อาหาร)
1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงตามความต้องการของลูกค้าและนโยบายของบริษัททั้งในห้องทดลองและไลน์การผลิตร่วมประสานงานกับหน่วยงานผลิตและหน่วยบรรจุภัณฑ์ในการทดลองสินค้าตัวอย่าง เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ 2...

บริษัท อินโนเฟรช จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 พ.ค. 62
8 . วิศวกรนิวเคลียร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tint.or.th ตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายตรวจวัดและประเมินปริมาณรังสี ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 1. ประสานงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายตรวจวัดและประเมินปริมาณรังสี...

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 52,000 บาท
17 พ.ค. 62
9 . หัวหน้างาน ห้องผ้า รพ.มศว.องครักษ์
- หัวหน้าห้องผ้า ดูแลทีมงานห้องผ้า 5 คน และพนักงานขนส่ง 2 คน ให้บริหารการรับผ้า ส่งผ้าขึ้นวอร์ด พับผ้า เก็บผ้า และจัดทำยอดรับส่งผ้ารายวัน ประสานงาน แก้ไขปัญหากับโรงพยาบาล ทำงาน 8.00-17.00น สัปดาห์ละ 6...

บริษัท รีซัลท์ พลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000บาท
17 พ.ค. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
รับผิดชอบงานด้านกำหนดนโยบาย และวางแผนงานระบบบัญชีการเงิน จัดทำงบประมาณ งบการเงิน ของกลุ่มบริษัท เพื่อให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ - บริหารและวิเคราะห์การปิดงบก...

เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
11 . ผู้จัดการแผนกผลิต
-กำหนดตารางการผลิต ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการผลิต (%YLD,%Waste) แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต -ประมาณการยอดผลิต ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน วัตถุดิบ และอื่นๆที่เกี...

เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. วางบิล-รับเช็ค 2. บันทึกการรับชำระหนี้ 3. ติดตามหนี้ 4. ทำการลดหนี้ 5. จัดเก็บเอกสาร 6. งานอื่นตามที่ได้มอบหมาย

เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
17 พ.ค. 62
13 . ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.บ้านนา จ.นครนายก
บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน ทั้งส่วนงานขาย งานบริการลูกค้า การบริหารพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร มีผู้ใต้บังคับบัญชา 60-70 คน ดูแลและซ่อมบำรุงระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เ...

บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ค. 62
14 . Maintenance Planner ประจำสาขาองครักษ์ จ.นครนายก
1. จัดทำแผนโปรแกรมการซ่อมตามลำดับความสำคัญของเครื่องจักร 2. วางแผนการตรวจสอบ/ซ่อมเครื่องจักรประจำสัปดาห์ให้กับผู้ตรวจสอบ/ผู้ซ่อมเครื่องจักร ปฎิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ 3. ปรับเปลี่ยนแผนงานการซ่อม ตามสภ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 พ.ค. 62
15 . Process Development Assistant Manager (ประจำโรงงานองครักษ์)
1. Propose & Demonstrate process improvements/ / savings as part of products Core maintenance program 2. Support Production from a R&D point of view for all issues related to Process issues 3...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 พ.ค. 62
16 . Product Development Supervisor (R&D) ประจำโรงงานแปรรูปอาหาร อ.องครักษ์
1.Closely works with the Head of Product Development-Europe on the activities related to products of assigned European customers. 2.Responsible in meeting all European customer requirements in the d...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่าตำแหน่ง
16 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน / ประจำสาขาองครักษ์ จ.นครนายก
1. ประมาณการและสรุปการขาย, ต้นทุนการผลิต สำหรับสินค้าแต่ละชนิดเพื่อใช้ในการจัดทำประมาณการ งบกำไรขาดทุนประจำสัปดาห์ 2. จัดเตรียมรายงาน และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และมาตราฐานของก...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 พ.ค. 62
18 . ช่างซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค (Technician - Utility) ประจำอ.องครักษ์ จ.นครนายก
1. ตรวจเช็คและบำรุงรักษา ระบบเครื่องทำความเย็นทั้งในอาคารผลิตและนอกอาคาร,ระบบความเย็นอาคารสำนักงาน 2. ตรวจเช็คและบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษา หม้อแปรงไฟฟ้า 4. ตรวจเช็คและบ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา ด่วน!!
16 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตโรงงานแปรรูปอาหาร (Operator) ประจำโรงงาน อ.องครักษ์
1.ควบคุมด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งปริมาณและคุณภาพ 2. จัดกำลังคนให้เหมาะสมกับการผลิต 3. ตรวจสอบและเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 4. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานสภาพการทำงาน รวมถึง ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ตำแหน่ง,ไม่รวม OT, ค่ากะ
16 พ.ค. 62
20 . ผู้แทนขาย (ประจำพื้นที่ จ.นครนายก)
- วางแผนงานการขายสินค้า - รับผิดชอบยอดขายและควบคุมดูแลการขายให้ได้เป้า - ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 อัตรา
15 พ.ค. 62
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ