เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อเจ้าของเต๊นท์รถ สร้างความสัมพันธ์ 2.ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผู้เช่าซื้อ และเอกสารสัญญา 3.ทำรายงาน สรุปเอกสารเสนอข้อมูลผู้เช่าซื้อ ผู้จัดการ 4.ติดต่อขนส่ง ผู้เช่าซื้อ ในการโอนรถ ***เปิดรับท...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/หรือตามที่ตกลง
19 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่สินไหม/คุมราคา (สาขานครปฐม)
- สำรวจและตรวจสอบความเสียหายรถประกัน รวมทั้งด้านคุมราคา - รวบรวมเอกสาร พยานหลักฐาน บันทึกรายละเอียดรายงานการสำรวจอุบัติเหตุ - ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้า ผู้เอาประกัน หรือคู่กรณี เกี่ยวกับอุบัติเหตุที...

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
14 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ