JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานตรวจนับสินค้า สาขานครปฐม
- ควบคุมและดำเนินการับ-จ่าย ผลิตภัณฑ์และภาชนะให้กับรถลำเลียงและรถเขต - ดำเนินการจัดเก็บ และรักษาปริมาณของผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าให้เหมาะสม - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยก, พนักงานยก - ตรวจนับส...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
2 . พนักงานคลังสินค้า/ผลิต (ผู้พิการ)รับสมัครด่วน !
- ผลิตหรือบรรจุผลิตภัณฑ์หรืองานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคลังสินค้า

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 325บาท +เบี้ยยังชีพ+เบี้ยงเลี้ยงผู้พิการ
25 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบสต๊อกคงเหลือ(วัตถุดิบ,สินค้าสำเร็จรูป)ประจำวันเทียบกับในระบบ MAC 5 2. ควบคุมการจัดเก็บให้เป็นกลุ่มตามสินค้า โดยยึดหลัก FIFO,LOT 3. ควบคุมและตรวจเอกสารประจำวัน เช่น ใบนำส่ง,ใบเบิก ฯลฯ 4...

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
25 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่พัสดุและคลังสินค้า
1. ตรวจสอบสินค้าคงคลัง สภาพสินค้า พร้อมทั้งตรวจรับสินค้า และดำเนินการจัดเก็บเข้าพื้นที่ 2. บันทึกยอดสินค้าคงคลังผ่านโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ 3. จัดเตรียมสินค้า วัสดุและอุปกรณ์ตามใบเบิก และตรวจสอบค...

บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท
25 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ (ประจำนครปฐม)
- ควบคุมการรับเข้าและจ่ายออกของวัตถุดิบให้ถูกต้องแม่นยำ - ควบคุมดูแลการจัดเก็บคลังพัสดุไม่ให้เกิดความเสียหาย เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - สั่งซื้...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มี.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่พัสดุ
1. รับ-จ่ายวัตถุดิบชิ้นส่วนประกอบ วัสดุทั่วไป 2. ทำการตรวจนับจำนวนหรือชั่งน้ำหนัก วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบและวัสดุทั่วไป 3. บันทึกการรับ-จ่ายวัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบและวัสดุทั่วไปในบิลการ์ด 4. จ่...

บริษัท อินทรามณี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-12,500
25 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ควบคุมและตรวจสอบ การรับสินค้าเข้าคลัง การเก็บรักษาสินค้า การบรรจุสินค้า การเบิกจ่ายสินค้า ดูแลอุปกรณ์การจัดเก็บและห้องเย็นเก็บสินค้าให้พร้อมใช้งาน

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
25 มี.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.ตรวจเช็คบันทึกใบรับเข้าประจำวันและเคลียร์แนบเอกสารให้ครบถ้วน (PO/PR,ใบQC) 2.ตรวจสอบการใช้ พื้นที่จัดเก็บพัสุดุุ/วัตถุดิบ/สินค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด ตามมาตรฐานความปลอดภััย 3.เคลียร์ ตรวจนับสต็อคประ...

บริษัท เดอะไฟน์ อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ ตามตกลง
22 มี.ค. 62
10 . พนักงานสโตร์
ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ในคลังสินค้า – Counter Balance Forklift and/or Reach Truck, เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า ยกสินค้าขึ้น-ลง พร้อมทั้งจัดเรียงเป็นกอง, เคลื่อนย้าย,การบรรจุ การจัดวางใหม่ ก...

บริษัท นิวเทคลูบส์ เอเซีย จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000-20,000 บาท
22 มี.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า
1. บันทึกข้อมูลรายการตามใบเบิกจ่ายสินค้าในคลังสินค้า 2. ออกรายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือน 3. ตรวจสอบจำนวนสินค้าสำเร็จรูปประจำสัปดาห์ 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง *ปฏิบัติงาน จันทร์ - เสาร...

บริษัท อมร ศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,750 - 12,000 บาท
22 มี.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและโลจิสติกส์
1 วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ 2 ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า – เบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้ถูกต้องเป็นระบบรวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี...

บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000
21 มี.ค. 62
13 . พนักงานสโตร์
1.ตรวจรับสินค้าทั้งจาก Supplier และสินค้าที่บริษัทนำเข้ามาจำหน่าย 2.จัดเก็บสินค้าในสภาพที่เหมาะสมและตรงตามพื้นที่ที่กำหนด 3.จัดเตรียมสินค้าให้พร้อมสำหรับการขาย 4.จัดทำรายงานการรับเข้า จ่ายออก ของสิ...

บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 62

บริษัท รุ่งทวีเทรดดิ้ง นครปฐม จำกัด
20 มี.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-ควบคุมสโตร์ การเบิกจ่ายของในสโตร์ -การตัดสต็อกสินค้าให้อยู่เป็นปัจจุบัน -ตรวจเช็คส่งของที่นำเข้าสโตร์

บริษัท อ็อพชั่นโฟร์วีลไดร์ฟ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
20 มี.ค. 62
16 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1) ดูแลและวางแผนการขนส่งสินค้าในกรุงเทพฯ 2) ประสานและติดต่อลูกค้าเพื่อการจัดส่งสินค้า 3) การควบคุมสต็อกสินค้าโดยการจัดตามหมวดหมู่ 4) การทำเอกสารรายการสินค้าเพื่อส่งให้บัญชีและจัดซื้อ โดยทำเอกสารการ...

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
2 อัตราด่วน
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 62
17 . ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
รับผิดชอบงานการวางแผนงานด้านบริหารคลังสินค้า ทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป และการบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 มี.ค. 62
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ