JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานสโตร์รับสมัครด่วน !
- ควบคุม และจัดเรียงสต็อคสินค้า - คีย์ข้อมุลในระบบสโตร์ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯและประสบการณ์
24 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ควบคุมดูแลการเบิก - จ่าย สินค้าในคลังสินค้า ตรวจนับสินค้าในการรับสิค้าเข้าคลัง/และ จ่าย สินค้า , แบ่งพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
24 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบสต๊อกคงเหลือ(วัตถุดิบ,สินค้าสำเร็จรูป)ประจำวันเทียบกับในระบบ MAC 5 2. ควบคุมการจัดเก็บให้เป็นกลุ่มตามสินค้า โดยยึดหลัก FIFO,LOT 3. ควบคุมและตรวจเอกสารประจำวัน เช่น ใบนำส่ง,ใบเบิก ฯลฯ 4...

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
24 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ คลังสินค้า
1.ดึงข้อมูลผลิตรายวันแต่ละวันเข้าสต็อกเพื่อที่จะได้อัพเดทข้อมูล 2.จัดตารางการส่งสินค้าในแต่ละวัน 3.จัดเตรียมสินค้าในแต่ละวันเข้าเพื่อที่จะส่งมอบหรือรับกลับกับลูกค้า 4.ปริ้นใบเตรียมสินค้าให้คลังสินค...

บริษัท ตงเฉินอีเล็คทริคเคเบิ้ลแอนด์ไวร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
5 . ขับรถโฟคลิฟรับสมัครด่วน !
- ขับรถโฟคลิฟเพื่อขนย้ายสินค้าในคลังสินค้า - ขับรถโฟคลิฟเพื่อขนสินค้าขึ้นรถบรรทุก - ในบางเวลา อาจต้อง ยก/แบก วัตถุดิบ เช่น เม็ดพลาสติกเทเข้าเครื่องผสม/บด - ฯลฯ

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
24 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1. รับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า 2. ทำ stock สินค้า 3. เขียนป้ายชี้บ่งสินค้า 4. ดูแลพื้นที่จัดเก็บ 5. การจัดการขยะ 6. การจัดเก็บสินค้า Allergen และไม่ใช่ Allergen 7. การจัดการระบบ Food Defense 8. รวบร...

บริษัท ทาโกฟู้ดส์อินดันทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
7 . พนักงานคลังสินค้า/ผลิต (ผู้พิการ)รับสมัครด่วน !
- ผลิตหรือบรรจุผลิตภัณฑ์หรืองานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคลังสินค้า

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 325บาท +เบี้ยยังชีพ+เบี้ยงเลี้ยงผู้พิการ
24 พ.ค. 62
8 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจัดส่ง
จัดการงานคลังสินค้า ทั้งระบบ เช่น - ควบคุม Stock card - ควบคุมการรับเข้า - เบิกจ่าย และจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้มีความถูกต้องและเป็นหมวดหมู่ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้...

บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด
1 อัตรา
24 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า-แพคกิ้งรับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คสินค้าเข้า-ออก - จัดเตรียมบรรจุสินค้าส่งในแต่ละวัน - จัดระเบียบสินค้าแยกเป็นหมวดหมู่ - เช็ค Stockสินค้า ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าแต่ละวัน

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000+++บาท
23 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-ควบคุมสโตร์ การเบิกจ่ายของในสโตร์ -การตัดสต็อกสินค้าให้อยู่เป็นปัจจุบัน -ตรวจเช็คส่งของที่นำเข้าสโตร์

บริษัท อ็อพชั่นโฟร์วีลไดร์ฟ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
23 พ.ค. 62
11 . ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
- รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารคลังสินค้า ทั้งวัตถุดิบและคลังสำเร็จรูป - การวางแผนการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าให้เหมาะสมความต้องการการขายและบริหารไม่ให้เกิดความเสียหายจากการจัดเก็บ

บริษัท ไทยชินมิน จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
23 พ.ค. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
รับผิดชอบงานการวางแผนงานด้านบริหารคลังสินค้า ทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป และการบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ (ประจำนครปฐม)
- ควบคุมการรับเข้าและจ่ายออกของวัตถุดิบให้ถูกต้องแม่นยำ - ควบคุมดูแลการจัดเก็บคลังพัสดุไม่ให้เกิดความเสียหาย เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - สั่งซื้...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 พ.ค. 62
14 . พนักงานคลังสินค้า
- วางแผนการรับงาน-จ่ายงาน - ตรวจสอบบันทึกงานรับ-จ่าย - จัดการดูแล, นับ, ขนย้ายสต๊อกสินค้า - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สิ่งอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์พันธ์ เทรดดิ้ง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
15 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและโลจิสติกส์
1 วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ 2 ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า – เบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้ถูกต้องเป็นระบบรวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี...

บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000
23 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ,วิศวกรวางแผนผลิต (บางเลน)
- ประสานงานการรับสินค้ากับผู้เกี่ยวข้อง - ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบที่รับเข้าคลังสินค้า - ตรวจสอบการจัดเก็บวัตถุดิบให้ถูกต้องตามหมวดหมู่และสถานที่ที่กำหนด - ลงข้อมูลในโปรแกรม AX ...

YONGGROUP Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
22 พ.ค. 62

บริษัท รุ่งทวีเทรดดิ้ง นครปฐม จำกัด
22 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1.ตรวจสอบ, ควบคุม การโอน รับ-คืน, ตรวจนับสต๊อกสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน 2.บริหารสินค้าคงคล้งให้มีสต๊อกเพียงพอ และใช้พื้นที่จัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ควบคุมดูแลการจัดเก็บสต๊อกสินค้าให้เป็นระเบียบเรี...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
21 พ.ค. 62
20 . พนักงานสโตร์
ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์ในคลังสินค้า – Counter Balance Forklift and/or Reach Truck, เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า ยกสินค้าขึ้น-ลง พร้อมทั้งจัดเรียงเป็นกอง, เคลื่อนย้าย,การบรรจุ การจัดวางใหม่ ก...

บริษัท นิวเทคลูบส์ เอเซีย จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000-20,000 บาท
17 พ.ค. 62
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ