JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาย5
รับเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ ทรัพย์สิน

บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
1.จัดทำInvoice ขายในประเทศและต่างประเทศพร้อมทั้งบันทึกบัญชี 2.จัดทำเอกสารวางบิลและเรียกเก็บเงินพร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ 3.สรุปยอดขายประจำวันและประจำเดือน 4.สรุปยอดลู...

บริษัท อามาด้า เอ็กซ์ตรีม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000
24 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่การเงินด้านจ่าย (AP)
- ตรวจสอบเอกสารในการเบิกเงิน เพื่อส่งเอกสารให้กับทางบัญชี - จัดเตรียมในการจ่าย พร้อมทำรายการในระบบเงินโอนธนาคาร เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ - จัดทำเช็คเพื่อนำส่งผู้บริหาร - เรียกรายการเดินบัญชี Statem...

KM CC GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับหลังส่งสินค้าให้ครบถ้วนถูกต้อง - จัดทำ/ควบคุม/ติดตาม การวางบิล/รับเช็ค/โอนเงินให้อยู่ภายในกำหนดเวลา - ตรวจสอบรายการใน STATMENT และบันทึกการรับชำระเงิน - ตรวจสอบรวมรวบเอกสาร...

บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินกรีเดียนท์ จำกัด / (บริษัท แช็ท ฟอร์ เฮลท์ จำกัด)
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
6 . บัญชีลูกหนี้เซลล์รับสมัครด่วน !
-ตามเงินจากเซลล์และลูกค้าที่ค้างชำระ -สรุปยอดการชำระประจำสัปดาห์ -อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มจีที อีเล็คทริค จำกัด
2-4 อัตรา
เงินเดือน 10,000+
22 พ.ค. 62
7 . พนักงานบัญชี ลูกหนี้
มีความเข้าใจเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีลูกหนี้ ติดต่อวางบิล จัดทำเอกสารการวางบิล จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ จัดทำรายงานประจำเดือน มีความเข้าใจในระบบการวางบิลงานรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท วัฒนสิริโลหการ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
21 พ.ค. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ