JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อ Packaging
1.วางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 2.สั่งซื้อสินค้าและติดตามการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลาที่กำหนด 3.ติดตามการเคลมสินค้าคืน 4.จัดทำรายงานผลการจัดซื้อประจำเดือน 5.จัดทำรายงานผลการประเม...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
คัดเลือก/สรรหาผู้ผลิต และเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่างๆ เปิดใบ PR, PO จัดทำรายงานการจัดซื้อ

บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
19 ก.ค. 62
3 . วิศวกรจัดซื้อ,เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ปฏิบัติงานที่อ.บางเลน จ.นครปฐม)
- รับผิดชอบงานด้านวางแผนในการจัดซื้อ เครื่องมือ วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต - จัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามแผนการผลิตประจำเดือน - จัดทำเอกสารทางด้านงานจัดซื้อของบริษัท

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ
- ประสานงานการจัดซื้อเศษทองแดง,หาผู้ขายรายใหม่ ต่อรองราคา ควบคุม Stock. เศษทองแดง - สรุปข้อมูลงาน ซื้อ,ราคา, และประวัติผู้ขาย - ประสานงานด้านเอกสารกับ Shipping และกำหนดสินค้าเข้าจากต่างประเทศ - หยุ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/วิศวกรจัดซื้อ/หัวหน้าแผนกจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลระบบจัดซื้อจัดจ้าง สรรหา Suppliers ทั้งในและต่างประเทศ เปรียบเทียบ Spec.สินค้า ราคาและเงื่อนไขเสนอผู้บริการอนุมัติทันเวลาที่กำหนด - ควบคุมติดตามให้ได้สินค้าเข้าตรงเวลาที่กำหนดและสินค้าตรง...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-35,000
18 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ(ภาษาจีน)
- ติดต่อประสานงานด้านจัดซื้อจัดจ้างกับ supplier ต่างประเทศ (ใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสาร)

บริษัท แอลเอ ไบซิเคิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
18 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.คีย์รับ-จ่าย 2.เช็คสต็อค 3.แยกเอกสาร-บิลใบกำกับภาษีให้แผนกบัญชี 4.เปิดPO -สั่งซื้อของทั่วไป 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พงศ์พาราโคดัน โพลิเมอร์ จำกัด
1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่ นครปฐม)
18 ก.ค. 62
8 . Purchasing (เจ้าหน้าที่จัดซื้อ)รับสมัครด่วน !
-ประสานงานสั่งซื้อภายในประเทศ -สรรหา เปรียบเทียบ และดำเนินการจัดซื้อสินค้าที่ได้รับมอบหมายที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท -ดำเนินการด้านเอกสารในเรื่องการจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการดำเนิน...

บริษัท ธนเทวทิน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
9 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
1. รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหา และคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ 2. เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการขาย 3. ควบคุมเอกสารการจัดซื้อ 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 5. เจรจาต่อรอ...

Indorama Polyester Industries PCL
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
10 . พนักงานจัดซื้อแผนกวิศวะ/วัตถุดิบ
1.ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ ขอใบเสนอราคา ต่อรองราคา เปรียบเทียบราคา 2.จัดทำใบสั่งซื้อ 3.เก็บข้อมูลซัพพลายเออร์ของแต่ละรายการที่มีการสั่งซื้อ 4.เช็คสต็อค

บริษัท แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
17 ก.ค. 62
11 . จัดซื้อ
1. ติดต่อประสานงานกับผู้จำหน่ายสินค้าต่างๆ 2. เจรจาต่อรองกับผู้จำหน่ายสินค้าต่างๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 3. รับผิดชอบการจัดทำใบ PO (Purchase Order) และตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อ ต่าง...

บริษัท สามพรานฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- งานด้านการซื้อสินค้าต่างประเทศ - เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคากับผู้ขายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม - ติดตามการนำเข้าสินค้า ประสานงาน และแก้ไขปัญหาได้...

บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ติดต่อกับบริษัทจำหน่ายปลาจากต่างประเทศ ติดต่อกับบริษัทห้องเย็นต่างๆ รับและถ่ายทอดงานจากผู้บริหารได้ชัดเจน ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์

บริษัท เอส.พี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000-14,000
12 ก.ค. 62
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ