JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างผลิต/ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
ช่างผลิต(ผลิต) 1.ควบคุมการทำงาน ปรับตั้งและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรในแผนกผลิต 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ประสานงานกับแผนกวิศวกรรม เมื่อเครื่องจักชำรุด ช่างซ่อมบำ...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
ลักษณะงาน 1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. สนับสนุนงานฝ่ายผลิต 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หากต้องการทราบรายละเอียด ให้ติดต่อได้ที่ฝ่ายบุคคล 034-265105 ต่อ 11...

บริษัท เคพีฟู้ดส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000-18,000
19 ก.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุงทั่วไปรับสมัครด่วน !
1.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ - เครื่องจักรอุปกรณ์บริษัท 2.ซ่อมบำรุงรถยนต์,รถบรรทุก 3.ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
-ซ่อม แก้ไขงานเครื่องจักรกลโรงงาน -วางแผนการดูแล รักษาบำรุงเครื่องจักร -ทำแผนงานได้ตามเป้าหมายงานซ่อม -รวมถึงสอนการใช้เครื่องอย่างถูกวิธี ซ่อมสร้างปรับปรุง -รวมถึงงานช่างทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
2 อัตรา
19 ก.ค. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำภายในโรงงาน 2.ดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้าเครื่องจักรภายในโรงงาน 3.บำรุงรักษาและควบคุม Boiler 4.ซ่อมบำรุงและ Set up เครื่องจักรระหว่างผลิตให้เป็นไปตามเป้าหม...

บริษัท เอี่ยวน้ำโอสถ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุง / ช่างไฟฟ้า / ช่างแอร์รับสมัครด่วน !
-ดูแลรับผิดชอบการซ่อมแซม การปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักร / ระบบแอร์ / อาคารสถานที่ / น้ำ-ไฟฟ้าแสงสว่าง -ควบคุม ดูแลและตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง แอร์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ภายในโรงงาน -ควบคุมดูแลลระบบวงจรปิ...

บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
7 . หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
1. วางแผนการซ่อมบำรุงทั้งบำรุงเชิงรักษาป้องกันและซ่อมบำรุง เครื่องจักรผลิต ทั้งในด้านเครื่องกล ไฟฟ้าหรืออิเลคทรอนิกส์ 2. ควบคุมการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. ดูแลการจัดหาและกา...

บริษัท พีทีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
19 ก.ค. 62
8 . ช่างเทคนิค (ประจำ อ.บางเลน จ.นครปฐม)
ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า-เครื่องกล-เครื่องวัด-ควบคุม และระบบท่อ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
18 ก.ค. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุง
1.วางแผนจัดเตรียมอะไหล่ และอุปกรณ์สำหรับเครื่องในส่วนของเครื่องกล 2.ดูแลและให้คำที่ปรึกษาอยู่ใต้บังคับบัญชาในการปฎิบัติงาน 3.ซ่อมสร้าง เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน 4.ดูแลรักษาเครื่องจักรต่างๆให้อยู่...

บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
10 . พนักงานซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
ดูแลเครื่องจักรในกระบวนการผลิต , ซ่อมบำรุงเครื่องจักร , บำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ให้ได้ตามแผนงาน

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
11 . ช่างซ่อมบำรุง (ปวส.ไฟฟ้า/เครื่องกล)รับสมัครด่วน !
- ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร - บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตอาหาร ตามแผนการบำรุงรักษา - ตรวจสอบ ติดตาม สถานะเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งาน - รายงานสถานะเครื่องจักร ...

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุง (ช่างไฟฟ้า )รับสมัครด่วน !
- ซ่อม แก้ไขงานเครื่องจักรกลโรงงาน - วางแผนการดูแล รักษาบำรุงเครื่องจักร - ทำแผนงานได้ตามเป้าหมายงานซ่อม

บริษัท เบสท์ พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
17 ก.ค. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
ซ่อมบำรุง,ดูแลเครื่องจักร และระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ค. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุง
- ตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ - เชื่อมไฟฟ้าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ - ดูแลงานซ่อมบำรุงทั่วไป - ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย - ดูแลอุปกรณ์เครื่อ...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 ก.ค. 62
15 . Technicianรับสมัครด่วน !
Maintenance, Boiler control

Indorama Polyester Industries PCL
20 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
17 ก.ค. 62
16 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรของโรงงานตามแผนงาน - ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาติดตั้ง หรือซ่อมแซมใหญ่เครื่องจักร - ทำเอกสารตามแผนงานซ่อมบำรุงของบริษัทฯ - รับผิดชอบ...

บริษัท เอ็กซ์เซลซุปเปอร์แพค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ค. 62
17 . ช่างไฟฟ้า-ช่างซ่อมบำรุง
- ติดตั้ง ดูแล ซ่อมบำรุง งานระบบต่างๆ - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท โชครุ่งเรือง พลาสติก จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
16 ก.ค. 62
18 . Technician ประจำศูนย์ นครปฐม
1.ทำงานภายใต้การบริหารงานของ Suntory PepsiCO Beverage(Thailand)Co.,LTD. 2.ทำเอกสาร รับ-จ่าย ควบคุม Stock อะไหล่และตู้เแช่เย็นภายในศูนย์ และส่งอะไหล่เก่า กลับ MEM BKK 3.จัดเตรียมการเบิกจ่าย ตู้แช่เย็...

Proservice and Transport Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000-18,000 บาท
15 ก.ค. 62
19 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิค
1. ปฏิบัติการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้สามารใช้งานได้ต่อเนื่อง 2. บริหารจัดการกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. พัฒนาปรับปรุงระบบเ...

บริษัท ไทย แคปปิตอล พลาสท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
13 ก.ค. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ