เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1.ดูแลลูกค้าเก่า และ รับลูกค้าใหม่ที่หน้าร้าน 2.ทำใบเสนอราคา ติดตามการสั่งซื้อจากลูกค้า 3.จัดทำเอกสารสั่งผลิตตามคำสั่งซื้อ ติดตามกำหนดการส่งมอบและส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า 4.สรุปยอดขายให้กับผู้จัดการ

Printery Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
18 พ.ย. 61
2 . พนักงานฝ่ายผลิต / ขนส่ง
- ทำงานฝ่ายผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย (งานผลิตสิ่งพิมพ์) - ขนส่งสินค้าด้วยมอเตอร์ไซค์

Printery Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 10,750+OT
18 พ.ย. 61
3 . Quality System
1.จัดทำแก้ไขขึ้นทะเบียนแจกจ่ายเอกสารคุณภาพและควบคุมเอกสารให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 2.จัดทำแผนการตรวจติดตาม ระบบคุณภาพภายใน และดำเนินการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน 3.จัดทำแผนการสอบเทียบ และดำเนินการสอบเท...

บริษัท วี เอ็น ที อินเตอร์พรินท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ย. 61
4 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
- ประสานงานติดต่อ เเละตามงานขายกับลูกค้า - รักษาฐานลูกค้าเก่า - รับผิดชอบงานขายสินค้า

บริษัท วี เอ็น ที อินเตอร์พรินท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
5 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
ดูแล รับผิดชอบ งานบริหารจัดการ คลังวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามนโยบาย บริษัทฯ

บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง ( 2010 ) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 61
6 . พนักงานขายหนังสือ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 - 10 ธ.ค. 61
- ขายหนังสือในเครือสำนักพิมพ์แจ่มใส - วันที่ 1 - 10 ธ.ค. 61 เวลา 9.00 - 21.00 น.

บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
2 อัตรา
16 พ.ย. 61
7 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ SUBLIMATION
ติดตั้งเครื่องพิมพ์ Sublimation พร้อมลงโปรแกรมให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ ซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ Sublimation ตามที่ลูกค้าร้องขอ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพอร์โพส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 61
8 . Sale Coordinator
- ประสานงานขาย - ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพอร์โพส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 61
9 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -วิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ จากกระบวนการผลิต -ลดต้นทุนและการสูญเสียที่เกิดจากการผลิต -วิเคราะห์อัตากำลังคนให้สอดคล้องกับการผลิต -ควบคุมการปฏิบ...

บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
10 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง
- บริหารงานจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งระบบ - วางแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เหมาะสมต่อองค์กร - วางแผนการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายใหม่ - จัดทำแผนการประเมินผู้ขาย - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
11 . Graphics Desing
1. ออกแบบงานกราฟิกดีไซน์ 2. งานเกี่ยวกับออกฟิล์ม สื่อ ส่ิงพิมพ์ 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจนนิซิส กราฟฟิค จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
14 พ.ย. 61
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ