JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วิศวกรรม)
- สรรหา,เปรียบเทียบ ประเมิน ผู้ขายวัตถุดิบและวัสดุบรรจุในการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในองค์กรและภายนอก ในการหาข้อมูลวัตถุดิบและวัสดุบรรจุ ที่มีมาตรฐานตามข้อกำหนด - ปฏิบัติงาน วัน...

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
15 ก.ค. 62
2 . Service Engineer เครื่องมือแพทย์รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการตรวจเช็คสินค้าเครื่องมือแพทย์ที่รับเข้าใหม่ 2. ติดตั้งสินค้าเครื่องมือแพทย์ เพื่อการสาธิตและขาย 3. ให้บริการงานซ่อม และแนะนำการใช้งานที่ถูกต้องแก่ลูกค้า 4. รวบรวมข้อมูลด้านงานซ่อม และปร...

R.X. Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ระดับหัวหน้่่างานรับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสาร, บันทึก ควบคุม การบันทึกรายการบัญชีใน module ต่างๆ -จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
15 ก.ค. 62
4 . พนักงานคลังสินค้า/ผลิต (ผู้พิการ)รับสมัครด่วน !
- ผลิตหรือบรรจุผลิตภัณฑ์หรืองานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคลังสินค้า

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 325บาท +เบี้ยยังชีพ+เบี้ยงเลี้ยงผู้พิการ
15 ก.ค. 62
5 . เภสัชกรแผนกทะเบียน(ปฏิบัติงานศาลายา)รับสมัครด่วน !
- ประสานงาน และติดตามงาน - ตรวจสอบเอกสารในการดำเนินการขึ้นทะเบียน

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
15 ก.ค. 62
6 . ช่างผลิต/ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
ช่างผลิต(ผลิต) 1.ควบคุมการทำงาน ปรับตั้งและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรในแผนกผลิต 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ประสานงานกับแผนกวิศวกรรม เมื่อเครื่องจักชำรุด ช่างซ่อมบำ...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
7 . ผู้ช่วย/ผู้จัดการแผนกวางแผนและคลังสินค้า(ศาลายา)
1.วางแผนการใช้พื้นที่คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของแผนการผลิต ควบคุมสินค้าคงคลัง 3.ควบคุมวัตถุดิบให้พร้อมใช้เมื่อต้องการ 4.วางแผนการใช้ Sparepart ในโรงงาน 5.ควบคุมการรับ การจัดเ...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
8 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนผลิต
1.ควบคุมกำกับกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2.ควบคุมดูแลให้พนักงานใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ/วิธีปฏิบัติงานที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 3.ควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมแ...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
9 . นักวิเคราะห์อาวุโส (วิจัยและพัฒนา)
1.ควบคุมและดำเนินการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ จนถึงการตรวจสอบความถูกต้อง Method Validation ของสารสำคัญ 2.พัฒนาวิธีวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นไปตามแผน 3.จัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการวิจัย การพัฒนาวิธีวิเคร...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
10 . พนักงานขนส่ง
1.จัดส่งน้ำตามตารางงานที่ได้รับมอบหมาย 2.โทรนัดลูกค้าก่อนการจัดส่ง 3.โหลดสินค้า ขึ้น-ลง หน้างาน 4.เคลียร์เอกสารในการจัดส่งในแต่ละวันให้ครบถ้วน ถูกต้อง 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฮลท์ วอเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 325 บาท/วัน
15 ก.ค. 62
11 . QC Line (ตรวจสอบคุณภาพฝ่ายผลิต)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบขั้นตอน/กระบวนการผลิต ให้ถูกต้องตามขั้นตอนการทำงาน - ลงบันทึกการตรวจสอบคุณภาพการทำงานระบบ GMP - จัดทำรายงานด้านการตรวจสอบคุณภาพต่าง ๆ ระบบ GMP - ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามที่ลูกค้า...

บริษัท ไทยโทเวล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท ขึ้นไปหรือตามความสามารถ
15 ก.ค. 62
12 . พนักงานขาย (ปุ๋ยและวัสดุปลูก Organic)
1.ปฏิบัติงานขายในเขตที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัทกำหนด 2.ตรวจสอบยอดการสั่งซื้อสินค้าประจำวัน เดือน ติดตามการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า 3.เยี่ยมลูกค้า และติดตามลูกค้าเดิม และขยายตลาดสู่ลูกค้าให...

บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง และประสบการณ์
15 ก.ค. 62
13 . IT Support
- ดูแลงานด้าน IT Support ภายในบริษัท - ดูแลระบบ LAN, Network , คอมพิวเตอร์ และ Hardware - จัดทำรายงานและเอกสารด้านระบบงานและเทคนิคต่าง ๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ค. 62
14 . พนักงานธุรการ-ประสานงานขาย
- ติดต่อลูกค้า - ประสานงานขายระหว่างลูกค้ากับทีมขาย - ประสานงานขายระหว่างทีมขายกับแผนกต่างๆในบริษัทฯ - งานเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการขาย - รู้ระบบ GMP&ISO

บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ค. 62
15 . นักวิจัยและพัฒนา Cosmetic
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ยื่นเรื่องและติดตามเกี่ยวกับการจดแจ้ง อย.

บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
13 ก.ค. 62
16 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลและบำรุงรักษาระบบน้ำภายในโรงงาน 2.ดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้าเครื่องจักรภายในโรงงาน 3.บำรุงรักษาและควบคุม Boiler 4.ซ่อมบำรุงและ Set up เครื่องจักรระหว่างผลิตให้เป็นไปตามเป้าหม...

บริษัท เอี่ยวน้ำโอสถ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ค. 62
17 . นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)รับสมัครด่วน !
-ดูแลควบคุมงานสกัดสารธรรมชาติ งานผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปด้านเครื่องสำอางและอาหารเสริม -ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบทางเคมี -ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด -จัดทำรายงานรายงานผลการวิเคราะห์...

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
12 ก.ค. 62
18 . เลขานุการ
- ติดต่อประสานงานทั้งภายใน-ภายนอกบริษัท - ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำตารางนัดหมายให้ผู้บริหาร - ประสานงานระหว่างแผนกให้กับผู้บริหาร หรือ หาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ผู้บริหารแจ้งให้ทำ - ละเอียดร...

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
12 ก.ค. 62
19 . พนักงานขาย
ติดต่อเสนอขาย เวชภัณฑ์ยา กับลูกค้าประเภท ร้านขายยา คลินิค และ โรงพยาบาล

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
12 ก.ค. 62
20 . เภสัชกรทะเบียนยา / เภสัชกรฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.(เภสัชกรฝ่ายผลิต ) ร่วมจัดทำแผนเตรียมการผลิตยา ,ควบคุมดูแลการผลิตยา ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่ อย.กำหนด,ตรวจสอบ และ จัดทำเอกสารทางด้าน GMP 2.(เภสัชกรทะเบียนยา )ค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อจัดทำเอกสารใน...

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ค. 62
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ