เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงาน QA&QC
1.ตรวจรับวัตถุดิบ 2.Loading สินค้า 3.ตรวจสอบงานระหว่างผลิต 4.จัดทำเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฮลท์ วอเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
2 . Production Superviser
1.กำกับดูแลการทำงานของเครื่องจักรเพื่อให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.ตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร 3.ควบคุมและการจัดสรรการทำงานของพนักงาน 4.วางแผนและควบคุมแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรใน...

บริษัท เฮลท์ วอเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ม.ค. 62
3 . นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์(เคมี)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบทางเคมี(ยาสัตว์) -ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด -จัดทำรายงานรายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนและเวลาที่กำหนด

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
19 ม.ค. 62
4 . นักวิเคราะห์-จุลชีววิทยา
1.วางแผนการเตรียมเลี้ยงเชื้อจุลชีพได้ 2.มีความรู้ในด้านการเพาะเลี้ยงเชื้อ และปฏิบัติได้ 3.ควบคุม/ดูแลการบ่มเพาะเชื้อจุลชีพ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 4.จัดทำเอกสารต่างไที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด 5.สามารถป...

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
5 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู๋ 2.จ่ายสินค้าตามที่ระบุในเอกสาร 3.เตรียมวัสดุบรรจุ บรรจุสินค้า และส่งมอบสินค้า

R.X. Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
6 . พนักงานธุรการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.เคลียร์ค่าใช้จ่าย เคลียร์บิล เงินสด และเช็ค 2.บันทึกค่าใช้จ่าย 3.ปรับปรุงสินค้าในระบบ เบิกสินค้าตามที่ได้รับอนุมัติ พร้อมตรวจสอบเอกสารส่งบัญชี 4.จองสอนค้าในระบบพร้อม Moveสินค้า 5.งานเอกสารคลังสิ...

R.X. Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
7 . Service Engineer เครื่องมือแพทย์รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการตรวจเช็คสินค้าเครื่องมือแพทย์ ที่รับเข้าใหม่ 2. ติดตั้งสินค้าเครื่องมือแพทย์ เพื่อการสาธิตและขาย 3. ให้บริการงานซ่อม และแนะนำการใช้งานที่ถูกต้องแก่ลูกค้า 4. รวบรวมข้อมูลด้านงานซ่อม แ...

R.X. Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
-ดูแลรับผิดชอบการควบคุม การออกแบบ การแก้ไข การปรับปรุงการทำงานของเครื่องจักร / ระบบแอร์ / อาคารสถานที่ / น้ำ-ไฟฟ้าแสงสว่าง -คิดพัฒนา ปรับปรุงระบบ Automation ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท -ควบคุม ดูแลแ...

บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ม.ค. 62
9 . Brand Manager / Event Manager
1. วางแผนกลยุทธ์ตามนโยบายฯ พร้อมเสริมสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์สินค้าของบริษัทนำเสนอแผนงานและพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาดพร้อมขับเคลื่อนและการดำเนินงาน 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายในทุกช่อ...

บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
10 . หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
- ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำและฝึกอบรมการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบกระบวนการผลิตและการบรรจุตั้งแต่ต้นจนจบ - อนุมัติผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อส่งให้ลูกค้าจำหน่าย - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ม.ค. 62
11 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลระบบไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
12 . พนักงานธุรการ (ประสานงานขาย)
- ติดต่อลูกค้า - ประสานงานขายระหว่างลูกค้ากับทีมขาย - ประสานงานขายระหว่างทีมขายกับแผนกต่างๆในบริษัทฯ - งานเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการขาย - รู้ระบบ GMP&ISO

บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
13 . พนักงานรายวัน
รับผิดชอบตามงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน 330 บาท/ต่อวัน ฟรีเครื่องดื่มเช้า และฟรีอาหารกลางวัน
18 ม.ค. 62
14 . นักวิจัยและพัฒนา Cosmetic
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ยื่นเรื่องและติดตามเกี่ยวกับการจดแจ้ง อย.

บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ม.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการการเงิน บุคคลรับสมัครด่วน !
-ทำงานประสานงาน ด้านเอกสารการเงิน -ทำงานด้านรวมรวม ง่านขาดลามาสายมรวมรวมโอที -ดูช่วยฝ่ายการเงิน วางบิลรับเช็คให้ที่บริษัทกำหนด -ปฏิบัติงานต่างๆๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อชิเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ม.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโสรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบและดูแลการจัดทำบัญชี รวมถึงภาษี(บริษัทที่เป็น SME) -รับผิดชอบในการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ม.ค. 62
17 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีด้านรับ - จ่าย - เปิดใบกำกับภาษ๊ จัดทำ สมุดรายวันรับ/จ่าย - นำยื่น ภงด.3 ภงด.53 ภพ.30 - บันทึกสมุดรายวันทั่วไป / กระทบยอดรายการลงบัญชี - ตรวจสอบ Statement - จัด Report งบรายเดือน - จ...

บริษัท ไทย เมดิคอล เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
18 . เภสัชกรฝ่ายผลิต / เภสัชกรทะเบียนยารับสมัครด่วน !
1.(เภสัชกรฝ่ายผลิต ) ร่วมจัดทำแผนเตรียมการผลิตยา ,ควบคุมดูแลการผลิตยา ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่ อย.กำหนด,ตรวจสอบ และ จัดทำเอกสารทางด้าน GMP 2.(เภสัชกรทะเบียนยา )ค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อจัดทำเอกสารใน...

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
19 . ออกแบบบรรจุภัณฑ์
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งโครงสร้าง เช่น ตลับ ขวด กล่องชิ้น กล่องโหล กล่องลัง สติ๊กเกอร์ เป็นต้น - ขี้น Mock Up งานก่อนผลิตจริง - เข้าใจการทำงาน ออกแบบแพคเกจได้ดี และรับผิดชอบงานออกแบบต่าง ๆ ที่ได้รับมอ...

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
17 ม.ค. 62
20 . จป.วิชาชีพ
- ดูแลเรื่องความปลอดภัยและชีวอนามัย ภายในองค์กร - จัดอบรมปฐมนิเทศน์ เรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ - จัดทำรายงานส่งหน่วยงานราชการ - ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร - งานอื่นๆ ...

บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ์์ืNA
17 ม.ค. 62
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ