เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์(Technician Lab) (พุทธมณฑลสาย 5)
1. จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 2. ตรวจสอบรายการและจัดเตรียมวัตถุดิบสำรองให้เพียงพอ 3. จัดเตรียมตัวอย่างชิ้นงานสำหรับงานทดสอบ 4. การปฏิบัติการทดสอบการผลิตสี 5. ตรวจสอบและบันทึกผล...

Shera Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
2 . วิศวกรโยธา (พุทธมณฑลสาย5)
-แก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคการติดตั้งรวมทั้งให้คำแนะนำให้กับลูกค้าโครงการ -ตรวจสอบงานถอดแบบและทำBOQ -นำเสนองานและเคลียร์แบบกับทีมสถาปนิก วิศวกรของลูกค้าโครงการ -วางแผนงานติดตั้งให้สอดคล้องกับงานก่อสร้...

Shera Public Company Limited
2 อัตรา
19 ม.ค. 62
3 . Production Manager
- การวางแผนผลิต ประมานยอดการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการใช้เครื่องจักร -การควบคุมการผลิต กำหนดตารางการผลิต ตรวจสอบกระบวนการผลิต แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต -การบริหารความปลอดภ...

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
4 . Quality Assurance Manager
- ดูแลบริหารงานฝ่ายประกันคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลบริหารงานด้านระบบคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 - สนับสนุนให้เกิดกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ - สามารถ...

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
5 . ช่างเทคนิค
1. ดูแลรับผิดชอบระบบงานสาธารณูปโภค 2. ดูแลรับผิดชอบระบบงานไฟฟ้า-แสงสว่าง 3. งานสร้างแบบดัดกระจก 4. งานเชื่อมโลหะเพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมเครื่องมือ ,อุปกรณ์ต่าง ๆ 5. เขียนแบบอุปกรณ์,โครงสรางอา...

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 20,000 บาท
19 ม.ค. 62
6 . ช่างเฟอร์นิเจอร์
1.เขียนแบบงานเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน หรือ Knock Down 2.จัดทำประมาณการราคาวัสดุ 3.แยกรายการวัสดุ อุปกรณ์งานเฟอร์นิเจอร์ 4.ควบคุมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามรายการที่ได้รับมอบหมาย 5.ตรวจสอบชิ้นงานเฟอร์นิเจอร...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
7 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ (ต้องมีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมการขับรถโฟล์คลิฟ)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานขับรถโฟล์คลิฟท์ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกเฟอร์นิเจอร์ ประจำพุทธมณฑลสาย 7(ทำงานจันทร์-เสาร์)
ตรวจสอบ ควบคุม แบบขยายรายละเอียด ควบคุมการจัดส่งชิ้นงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามแผน ควบคุมการติดตั้งชิ้นงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามแผน จัดทำงบประมาณเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์ วิเคราะห์กระบวนก...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
9 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำพุทธมณฑลสาย 7 (ทำงานจันทร์-เสาร์)
การจัดทำแผนซ่อมบำรุงรถยนต์,รถบรรทุกและเครื่องจักร(PM) การจัดทำตารางค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงรถยนต์ฯ (PM) การจัดทำตารางอุปกรณ์เครื่องมือประจำรถยนต์ การซ่อมรถยนต์,รถบรรทุกและเครื่องจักร

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
10 . วิศวกรสำนักงาน (เหล็กเส้น) ประจำพุทธมณฑลสาย 7 (ทำงานจันทร์-เสาร์)
-ตรวจสอบความถูกต้องตาราง Bar Cut List -ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณการต๊าปเกลียว -คำนวณปริมาณการใช้และสั่งเหล็กเส้นเข้าหน่วยงาน -การประสานงานกับหน่วยงาน -การตรวจเยี่ยมและประเมินผลการทำงานของงานเหล็กเส้น...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
11 . พนักงานบัญชี
1.เปิดบิลขาย,ตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้านAP,ควบคุมทรัพย์สิน 2.ตรวจนับสต็อกประจำเดือน 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ม.ค. 62
12 . ผู้จัดการคลังสินค้า
1.วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า และบริหารงานสต็อคให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า-เบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในให้มีความถูกต้องและเป็นระบบรวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับ...

บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
18 ม.ค. 62
13 . วิศวกรเครื่องกล
- วางแผนและจัดการงานฝ่ายวิศวกรรม (วิจัย พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม สร้าง เครื่องจักรและแม่พิมพ์) - ให้ข้อคิด คำปรึกษาด้านเทคนิค กับทีมช่างวิศวกรรม - ตรวจสอบระบบและควบคุมผลการทำงานของทีมช่างในฝ่าย ประมาณ...

บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
18 ม.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ IT Supportรับสมัครด่วน !
- แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น - จัดการ แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจน Software และ Hardware ขององค์กรให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
18 ม.ค. 62
15 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลแผนกซ่อมบำรุงให้มีผลงานตามเป้าหมาย - ดูแลทีมช่างให้มีประสิทธิภาพที่ดี - วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร - พัฒนาปรับปรุงระบบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน - ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี...

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
18 ม.ค. 62
16 . วิศวกรโครงการ (Site Engineer)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบบริหารโครงการ ควบคุม ดูแลและมอบหมายงาน ติดตามงานผู้รับเหมา โฟร์แมน ช่างติดตั้ง - วางแผนการเข้าหน้างาน - ทำ Report ประจำสัปดาห์ - ควบคุมต้นทุนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ - ควบคุมตรวจ...

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (On Site)รับสมัครด่วน !
- เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
18 . Programmer.Netรับสมัครด่วน !
• ออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน การทำงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ • ประสาน งานระหว่างทีมพัฒนาโปรแกรมและผู้ใช้งาน • ตรวจสอบหรือทดสอบโปรแกรม ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน • ฝึกอบรมโปรแก...

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-40,000
18 ม.ค. 62
19 . QA & QC ประจำโรงงาน
- ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต - ควบคุมการตรวจสอบวัตถุดิบที่รับจาก Supplier - ควบคุมการตรวจสอบสินค้าที่ผลิตก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า

บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย)จำกัด
เจ้าหน้าที่อาวุโส
18 ม.ค. 62
20 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
-จัดทำ Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี -บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ -สรุปยอดขายประจำวันและประจำเดือน -สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ ประจำสัปดาห์ -จัดทำรายงานวิเคราะห์ลูกหนี้ประจำเดือน -จัดท...

บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 24,000-28,000
17 ม.ค. 62
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ