เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 160 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ
1.ควบคุมงานด้าน HRM และ HRD ทั้งระบบ 2.ควบคุมและติดตามงานด้านธุรการ 3.วางแผนและดำเนินการด้านพัฒนาศักยภาพพนักงาน 4.ดำเนินการและประสานงานพัฒนาองค์กร ได้แก่ Core Value ,5ส เป็นต้น

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
2 . Export Sales Executive
1.รับผิดชอบงานเอกสารขายต่างประเทศ 2.ประสานงานและให้คำแนะนำ เสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าต่างประเทศ 3.นำเสนอราคาและเงื่อนไขให้แก่ลูกค้า เจรจาต่อรองกับลูกค้า รับข้อร้องเรียนของ...

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
3 . หัวหน้ากะการผลิต
รับผิดชอบการจัดเตรียมคนและเครื่องจักร วัตถุดิบ และควบคุมการผสม เพื่อให้สามารถส่งมอบให้กับหน่วยงานถัดไป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณและเวลาการส่งมอบ

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ/เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QA,QC)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ 2.ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลต่างๆ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
5 . Food Stylist & Recipe Development officer(ออกแบบและพัฒนาสูตรอาหาร)
เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาสูตรอาหาร (Food Stylist & Recipe Development officer) 1.ออกแบบและทำอาหาร สำหรับถ่ายภาพหรือคลิป 2.จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 3.สามารถสอนหรือโชว์การทำอาหารได้ 4.คิดสู...

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
6 . พนักงานคุมเครื่องจักร (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรการผลิตและของกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
7 . หัวหน้าเขตขาย(Sales Supervisor)รับสมัครด่วน !
กทม. / ภาคเหนือ / ภาคตะวันออก / ภาคใต้ 1.รับผิดชอบเป้ายอดขายของพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ 2.วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา พร้อมเสนอแนวคิด แผนการ รวมถึงกลยุทธ์การพัฒนายอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย 3.ตรวจสอบระบบการบ...

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- สืบค้นผู้ขายรายใหม่และจัดทำฐานข้อมูลผู้ขาย เปรียบเทียบราคา และเจรจาต่อรองเงื่อนไขในการจดซื้อ รวมทั้งจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ขาย - ติดตามการรับและส่งมอบสินค้า ตลอดจนการรวบรวมเอกสารประกอบการช...

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
9 . พนักงานขับรถ (6 ล้อ/4 ล้อ) รับสมัครด่วน !
1.ขับรถพาพนักงานขายออกขายสินค้าในต่างจังหวัดหรือในเขตที่ได้รับผิดชอบ และช่วยนำเสนอขายสินค้า 2.ดูแลรถที่ตัวเองรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ 3.ยกสินค้า

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างยนต์
งานซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงาน/งานบำรุงรักษารถยนต์และรถบรรทุก 6 ล้อ

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
11 . พนักงานขายเงินสดรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการแสวงหาลูกค้า/ร้านค้า รวมถึงนำเสนอขายสินค้าและส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามเวลาที่กำหนด - ดำเนินการติดตามผลการขาย และเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+ค่าคอมมิชชั่น
19 ม.ค. 62
12 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC ประจำพุทธมณฑลสาย 4
บริหารงานร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ ตามที่บริษัทฯ กำหนด และดูแลการฝึกอบรมพนักงาน ดูแลลูกค้า ยอดขาย และบริหารผลกำไร ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ

The QSR of Asia Co., Ltd.
6 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 20,000 บาท
19 ม.ค. 62
13 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC ประจำนครปฐม
บริหารงานร้านอาหารให้มีประสิทธิภาพ ตามที่บริษัทฯ กำหนด และดูแลการฝึกอบรมพนักงาน ดูแลลูกค้า ยอดขาย และบริหารผลกำไร ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ

The QSR of Asia Co., Ltd.
6 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 20,000 บาท
19 ม.ค. 62
14 . ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล และ หัวหน้า
- วางแผน กำหนดกลยุทธ์ กำกับดูแลงานด้านบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - ควบคุมดูแลงานด้าน ค่าจ้างและเงินเดือน การบริหารค่าตอบแทนของพนักงาน - งานด้านสรรหาว่าจ้างและคัดเลือกบุคคลากร - งานด้านสวัสด...

บริษัท โภคา ฟีด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
15 . การเงิน (แคชเชียร์) และ บัญชี
1. ทำรายการเบิก รับ-จ่ายเงินสดย่อย 2. เช็ค RP - เขียน pay-in ใบฝากเงิน ใบฝากเช็ค 3. ตรวจสอบใบแจ้งหนี้เพื่อรอวางบิลลูกค้า 4. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ เจ้าหนี้ 5. บัญชีด้านรายจ่าย 6. ติดตามล...

บริษัท โภคา ฟีด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
16 . ช่าง/ผู้ช่วยช่าง
1.ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน รายวัน
19 ม.ค. 62
17 . ช่างไฟฟ้า (ประจำ โรงงานสามพราน)
1.ติดตั้ง/เดินสายระบบไฟฟ้า 2.แก้ไข และซ่อมแซม เมื่อเกิดปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้ 3.บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
18 . พนักงานขายประจำห้าง / PC
โซน1. Makro ศาลายา,บางบอน,จรัญฯ,สามเสน,สมุครสาคร,นครอินทร์,Makro FS กัลปพฤกษ์และThe Mall บางแค Central ศาลายา,พระราม2,ปิ่นเกล้า,มหาชัย,Paragon,central World Tesco ศาลายา,สามพราน,บางแค,มหาชัย,พลัสมอ...

บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน 10,000 บาท, OT.เหมาจ่าย 2,000 บาท, ค่ารถ+ค่าโทรศัพย์ 3,000 บาท,และค่าคอมมิชชั่น++บาท
19 ม.ค. 62
19 . กราฟฟิก ดีไซน์ / Graphic Designer
1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น โบชัวร์ แบนเนอร์ สติกเกอร์ เป็นต้น 2. ออกแบบสื่อออนไลน์ เช่น Facebook 3. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของบริษัท สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. เบี้ยขยัย 3. ปรับเงินเดือนประจ...

บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
19 ม.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ผลิตรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์และกำลังคน - ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและทันเวลาที่ต้องการ - ติดตาม, ตรวจสอบวัตถุ...

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
 พบ 160 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ