เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานจัดซื้อ - ทำการจัดซื้อสินค้า - บริหารการจัดการในการจัดซื้อ และบริหารความเสี่ยง - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจัดซื้อของระบบ - ปรับปรุงคู่มือการทำงาน - รับผิดชอบการจัดหาแหล่งซื้อใหม่ ๆ, การ...

บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังWIP
- บริหารจัดการคลังสินค้าทั้งระบบให้มีประสิทธืภาพ - ควบคุมการเบิก-จ่าย จัด-เก็บ - จัดทำและควบคุมเอกส ารต่างๆ เช่นใบรับ-เบิกของ - วางแผนการกระจายสินค้าไปสู่ฝ่ายผลิตต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายผลิตมีวัตถุดิ...

บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
3 . เขียนแบบและการวางแผนผลิตรับสมัครด่วน !
สามารถเขียนแบบและถอดแบบงานได้ (ถอดวัสดุดิบ)

บริษัท ซีพี บาลานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
21 พ.ย. 61
4 . พนักงานฝ่ายผลิต
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตในโรงงาน - พนักงานฝ่ายผลิดชาย(หล่อโลหะ) จำนวน 3 อัตรา - พนักงานฝ่ายผลิตหญิง (วัสดุป้องกันสนิมเหล็กเสริมในคอนกรีต) จำนวน 1 อัตรา

Thai Marine Protection (TMP)
4 อัตรา
เงินเดือน พิจารณารายได้ตามความสามารถ
20 พ.ย. 61
5 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
เขียนแบบ-ถอดแบบ ทำ Shop drawing ตรวจสอบ แก้ไข ประเมินงานและควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสไอแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ย. 61
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
-ดูแลการทำงาน/เอกสาร/จัดเก็บเอกสารของฝ่ายขาย -ดูแลการสั่งซื้อของลูกค้า -เปิดใบสั่งซื้อของลูกค้า -ประสานงานกับลูกค้า -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -สรุปและจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา -อื่นๆ...

บริษัท โรงหล่อเหล็กไทย จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 61
7 . เขียนแบบ auto cad/solid work
- วาดแบบ autocad /3D - ตรวจงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.ซี.ตัดพับ
1 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ ตกลง
16 พ.ย. 61
8 . ธุรการ
จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงาน และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยง ถัง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงของบริษัท
15 พ.ย. 61
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.การบริหารงานทางด้านบัญชี และการวางระบบงานบัญชีเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกขั้นตอน 2. ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน 3. วางนโยบาย และวิธีดำเนินงานทางด้านงบประมาณ 4. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่าง ...

บริษัท ยง ถัง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงของบริษัท
15 พ.ย. 61
10 . ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
1.วางแผนกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย 2.จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย 3.วางแผนการออกตลาดให้แก่ทีมขายเพื่อขยายฐานลูกค้า 4.รายงานและวิเคราะห์การตลาดให้ผู้บริหาร 5.รับผิดชอบดูแลยอดขายของบริษั...

บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 บาท (หรือตามตกลง / ตามประสบการณ์)
14 พ.ย. 61
11 . หัวหน้างานซ่อมบำรุง
- รับผิดชอบในการแก้ไขกรณีเครื่องจักรชำรุด และการตรวจสอบเครื่องจักรตามระยะเวลา - วางแผนงานซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ เครน รถยนต์ รวมถึงสาธารณูปโภค สิ่งก่อสร้...

บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท(ตามตกลง)
14 พ.ย. 61
12 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (ประจำ จ.นครราชสีมา)
- วางแผนการผลิตโดยสามารถประมาณการของกำลังการผลิตใน LINE ผลิตได้อย่างแม่นยำ - ควบคุมปริมาณการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายขาย - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต - ประมาณ...

บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 พ.ย. 61
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
- ประสานงานกับฝ่ายขาย - รับorderเพื่อเปิดใบสั่งซื้อสินค้า - ประสานงานกับลูกค้า - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 12,000 บาทหรือตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
14 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย) (ประจำ จ.นครปฐม, จ.นครราชสีมา)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเ...

บริษัท เกรท สตีลเวอร์คส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
15 . หัวหน้าช่าง
คุมคนงานในการทำงานตามเครื่องจักรต่างๆ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าระหว่างติดตั้งหน้างาน

บริษัท ยูโลจี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,500-15,000 + ค่าล่วงเวลาการทำงาน
14 พ.ย. 61
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ