JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานคิวซีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพของงานที่ผลิต และการสอบเทียบเครื่องมือวัด - ติดตามการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องเสียง - ติดตามการตรวจสอบชิ้นงานโลหะภัณฑ์ - ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ QA
-ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ประเภทงาน Extrudsio Sheet

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ / หัวหน้าแผนก QA
หน้าที่เจ้าหน้าที่ - เขียนแบบ Drawing สินค้า Solid work , Auto CAD - ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพตั้งแต่การรับวัตถุดิบ ระหว่างกระบวนการผลิต และชิ้นงานก่อนการส่งมอบ - สอบเทียบเครื่องมือวัด – อุปกรณ์ต่า...

บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 - 25,000 บาท
22 ก.ค. 62
4 . พนักงานควบคุมคุณภาพไลน์ผลิต
1.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามสเปคในระหว่างการผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ตรวจสอบผล บันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบของผลิตภัณฑ์ในกะแต่ละวัน 3.ปฏิบัติงานตามนโยบายและเอกสารต่างๆ ในระบบคุณภาพ 4ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,200 (ไม่รวม OT.)
22 ก.ค. 62
5 . ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ
1. กำหนดนโยบาย/มาตราฐานด้านการควบคุมคุณภาพสินค้า/วัตถุดิบของบริษัท 2. กำหนดวิธีการปฎิบัติ การตรวจสอบคุณภาพสินค้า/วัตถุดิบ 3. วิเคราะห์ปัญหาของสินค้า หรือวัตถุดิบที่ไม่ผ่านมาตราฐานที่กำหนด/พิจาร...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามมาตราฐานบริษัท
22 ก.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนก QC(In-Line),พนักงานQC
1.หัวหน้าแผนก QC(In-Line) 1 อัตรา คุณสมบัติ -เคยผ่านงานQC ในไลน์ผลิต -ใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานได้และสามารถอ่านแบบได้ -อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิป.ตรี (วิศวกรรมอุตสาหกรรม,เครื่องกล) 2.พนักงาน QC 1 อั...

บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ระบบบริหารงานคุณภาพ รับสมัครด่วน !
1.รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงในเรื่องสมรรถนะของระบบบริหารคุณภาพรวมถึงความจำเป็นในการปรับปรุง 2.รับผิดชอบการจัดเก็บและแจกจ่ายเอกสารควบคุม,ติดตามเอกสารควบคุมคืนจากผู้ครอบครอง,จัดทำทะเบียนเอกสารควบคุม 3...

บริษัท เส้นหมี่เหรียญไทย จำกัด
ไม่ระบุ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ
-ควบคุมดูแลระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 22000 ของโรงงาน -ควบคุมเอกสาร -งานควบคุมการบันทึก -การตรวจติดตามภายใน -การจัดทำรายงาน

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
22 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ QA
1. ตรวจและติดตามคุณภาพวัตถุดิบ 2. ตรวจและติดตามคุณภาพกระบวนการผลิต 3.ดำเนินการตาม Process Audit ตามมอก.

Shera Public Company Limited
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
10 . QA/QC/R&D
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ประเภทพลาสติก(ฟิล์ม) - พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ตามโครงสร้างสินค้า

บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง ( 2010 ) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
11 . QA Officer (ประจำที่โรงงานนครปฐม)
ควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ/ส่วนผสม/ผลิตภัณฑ์/สินค้าให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ้ัท
22 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)
ควบคุณภาพในกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด บันทึกการค่าต่างๆ จากการตรวจคุณภาพ

บริษัท เคพีฟู้ดส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 310 บาท/วัน + ค่าแหน่ง 1,000 บาท/เดือน
22 ก.ค. 62
13 . QC/QAรับสมัครด่วน !
- ดูแลกระบวนการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเซียโพลีแซคส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
14 . พนักงานควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบคุณภาพในการผลิต

บริษัท เอ็นแอนด์พีฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป
21 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC, QAรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำไปใช้ในการผลิต 2. ตรวจผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ก่อนส่งถุงมือลูกค้า 3. ตรวจสอบแต่ละขั้นตอนต้องมีบันทึกผลการตรวจสอบนั้นๆ เพื่อการทวนสอบ 4. ยับยั้งไม...

บริษัท แพลนโก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
16 . Assistant Manager QA
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และบริหารระบบคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตราฐา...

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
19 ก.ค. 62
17 . เภสัชกรควบคุมคุณภาพ
1. ดูแลการตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี 2. ดูแคเครื่องมือวิเคราะห์ 3. รับผิดชอบงานด้าน Analytical method Validation 4. ดูแลและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 5. รับผิดชอบงานด้านการจัดทำแผนฝึกอบรมนักวิเค...

บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
18 . พนักงานควบคุมคุณภาพ
ดูแล ตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพของสินค้า

บริษัท ไทยฮาจิมะ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท
19 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ทวนสอบกระบวนการผลิตและสอบเทียบรับสมัครด่วน !
- ทวนสอบกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - นำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในเชิงสถิติ - จัดทำแผนการสอบเทียบและดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดทั้งภายในและภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ขึ้นทะเบียนเครื่อ...

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
20 . OEM QS Supervisorรับสมัครด่วน !
- กำหนดแผนคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปให้กับบริษัทรับจ้างผลิต - ทวนสอบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ ผลการตรวจสอบคุณภาพ ณ บริษัทรับจ้างผลิต - ตัดสินใจ R...

Dutch Mill Group
18 ก.ค. 62
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ