JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าผลิตรับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบแผนกผลิต

บริษัท เอ็นแอนด์พีฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและควบคุมคุณภาพ
1.วางแผนการทำงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับทุกหน่วยงาน และตรงตามนโยบายคุณภาพ 2.กำหนดแนวทางการทำงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ 3.ควบคุมการปฎิบัติงานภายในฝ่ายให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย 4.ให้คำปรึก...

บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
3 . หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ (Quality Control Supervisor)
- วางแผนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ - อนุมัติผลการบ่งชี้วัตถุดิบดีและเสีย - ประสานกับผู้ผลิตเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ - วิเคราะห์หาสาเหตุ การเกิดของเสียระหว่างการจัดเก็บ - กำหนด ทบทวน...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
22 พ.ค. 62
4 . หัวหน้างานผลิต-Production Chief (ประจำนครปฐม)
•ประสานงานและวางแผนกลยุทธ์การผลิต วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดของเสีย •วางแผนการใช้เครื่องจักร ทรัพยากรบุคคล วัตถุดิบ และพลังงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด •กำหนดตารางการผลิต •ควบคุม ตรวจสอบกระบวนกา...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
7 อัตรา
22 พ.ค. 62
5 . Production Supervisor
- กำกับดูแลงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ(การผลิตขั้นต้น/ส่วนการบรรจุและคลังสินค้าสำเร็จรูปภายในโรงงาน) เช่น กระบวนการผลิต/กระบวนการบรรจุสินค้า อัตรากำลังพล ต้นทุนการผลิต ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าจ้าง ฯลฯ ...

บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ** ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม **
- รับและปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งดำเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งนโยบายความปลอดภัยของอาหาร - ควบคุมแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขาย - บริหาร ควบคุม และติดตามกระบ...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 พ.ค. 62
7 . ผู้จัดการซ่อมบำรุงและคลังสินค้า (ประจำพุทธมณฑล สาย 5)
1.รับผิดชอบควบคุมกระบวนการทำงานของฝ่ายคลังสินค้า-จัดส่ง, การซ่อมอะไหล่ และการประกอบตู้ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 2.วางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุน พัฒนากระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ 3...

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริษัท
22 พ.ค. 62
8 . Maintenance Supervisor (Nakhon Pathom Based)
This position is responsible for maintenance machinery, repair and improve all production machines, utility and facility within NP plant. This position also takes action for maintenance eq...

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
22 พ.ค. 62
9 . Shift Supervisor (ประจำโรงงานอาหารสัตว์ นครปฐม)
Accountabilities; Plant Operation • Assure the ongoing production of safe and defect free products. • Manage the efforts of shift staffs to meet daily scheduled production targets with desired ...

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
22 พ.ค. 62
10 . ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน,ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
- ควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายที่รับผิดชอบ - นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรต่อบริษัทฯ - จัดหาและอำนวยความสะดวกในด้านทรัพยากรต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ - เก็บข้อมูล และ...

บริษัท บี.ซี.เอฟ แกรนด์วู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
11 . Production Spervisor / หัวหน้าแผนกผลิต
1. วางแผนการผลิต การทำงานและกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนการทำงาน 2. ควบคุมการผลิตและติดตามคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. ควบคุมดูแลพนักงานในบังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ 4. ควบคุมงานปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ...

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ (ประจำสามพราน)
- ตรวจสอบสินค้าให้เป็นไปตาม SPEC ,ตามระบบควบคุณภาพ,GMP ,HACCP,SSOP และอื่นๆ - ทบทวนข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากลูกค้า รวมถึงกฎหมายที่ได้รับการแจ้งมาจาก R/D เปรียบเทียบกับการ - ทบทวนวีธีการตรวจวิเค...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
13 . Quality Assurance Manager
- ดูแลบริหารงานฝ่ายประกันคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลบริหารงานด้านระบบคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 - สนับสนุนให้เกิดกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ - สามารถ...

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
14 . Production Supervisor (สาขาสามพราน)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ควบคุมคุณภาพและลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต 3.ควบคุมการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4.ควบคุมการใช้แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้...

บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
15 . หัวหน้าแผนกผลิต (Production Supervisor)
ดูแลการผลิตสินค้า; กะทิผง, Desicated Coconut, Coconut Chip, & Vergin Coconut Oil

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
16 . Packing Supervisor
1.วางแผน,ควบคุมการปิดฉลาก,การบรรจุเพื่อส่งให้ลูกค้า 2.รับแผนการผลิต จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ คนงาน บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับปิดฉลาก 3.ควบคุมสต็อกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ 4.ดูแลการปิดฉลากให้ได้ตาม...

บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
21 พ.ค. 62
17 . หัวหน้าหน่วยผลิต
1.ดูเเลงานควบคุม กำกับ ดูเเล งาน/พนักงานสายการผลิต 2.ดูเเลพนักงานให้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นครหลวงกลูโคส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62

VARAFOOD & DRINK Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
19 . หัวหน้าแผนกการผลิตส่วนงานโลหะรับสมัครด่วน !
- วางแผนผลิตในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และควบคุมการผลิตทุกกระบวนการ - ตรวจสอบแก้ไขปัญกาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - อบรมและสอนงานให้กับพนักงานในแผนกถึงขั้นตอนและวิธีการผ...

บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
20 พ.ค. 62
20 . ผู้จัดการแผนกผลิต
-การวางแผนการผลิต -ประมาณการยอดการผลิต -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคนและวัตถุดิบ -การควบคุมการผลิต -กำหนดตารางการผลิต -ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต -แก้...

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ